Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Eşin haberi olmadan ipotek verilmesi

Yanıt
Old 04-04-2008, 23:24   #1
yaşar

 
Varsayılan Eşin haberi olmadan ipotek verilmesi

Müvekkilimin eşi, kendi işi ile ilgili kullanmak üzere kredi almak için oturdukları daireyi ipotek ettirmiştir.Kredi veren banka müvekkilime gönderdiği yazı da " x Ltd.şti nin kullanacağı kredilerin teminatı olmak üzere mülkiyeti kendisine ait taşınmazlar üzerinde X bankasına lehine ipotek tesis ettirmesine gayrikabili rücu olarak muvafakat ettiğimi.MK.199 maddesi gereğince mahkeme kararı ile eşim Z. nin tasarruf yetkisinini sınırlandırılmadığı ve bu konuda tarafımca herhangi bir başvuruda bulunulmadığını beyan,kabul ve taahhüt ederim" şeklinde bir muvafakatname imzalatmak istemektedir.
Müvekkilimin bu muvafakatnameyi imzalamaması durumunda verilen ipoteğin geçerliliği ne olur?
Bu konuda paylaşımda bulunacaklara şimdiden teşekkür ediyorum.Saygı ile.
Old 05-04-2008, 10:13   #2
Av.Nebi

 
Varsayılan

İpotek konusu gayrimenkul konut ise ipotek alınabilmesi için bankalar eş muvafakatnemesi almakta. Sanırım muvafakatnemeyi imzalamaması durumunda banka kredi çıkısını yapmıyacaktır.
Old 05-04-2008, 13:01   #3
yaşar

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım ilginiz için teşekkür ederim.Banka krediyi vermiş ancak muvafakatname şimdi imzalatılmak isteniyor.Bu durumda ipoteğin geçerliliği var mıdır?
Old 05-04-2008, 20:37   #4
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

aile konutu özelliklerini haiz bir geyrimenkul ise, eşin muvafakat vermeden/vermemesi halinde tesis edilen ipotek şerhi geçersizdir (Mk 194 )
Old 07-04-2008, 17:59   #5
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Aile konutu üzerindeki ipoteğin, ipoteği veren eşin ölümünden sonra öğrenilmesi üzerine açtığımız ipoteğin terkini davasında, davalı taraf, ipoteğin aile konutunu sınırlamadığı, TMK m.194 de açıkça sayılmadığı savunmalarında bulunmuştu. Belirtilen dava sebebiyle yaptığım araştırmada, Sayın Doç.Dr.Şükran Şıpka'nın, Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası ( TMK m.194 ) adlı değerli eserinden faydalanma imkanı bulmuştum. ( Beta Yayınları, Haziran 2004, İstanbul Baskı )

Sayın Şıpka, konuyla ilgili olarak özetle, Fransız MK m.215/3 ve Belçika MK m.215/1 maddelerinde, aile konutu ile ilgili işlemlerin açıkça sayıldığını ve bunların arasında ipotek işleminin diğer eşin rızasına tabi olacağının açıkça belirtildiğini, oysa İsviçre ve Türk Medeni Kanunlarındaki düzenlemelerde açık sayıma yer verilmediğini, konunun İsviçre hukukunda tartışma konusu olduğunu aktarmaktadır. Devamla, İsviçre Hukukunda ileri sürülen görüşlerin hukuki gerekçeleri haklı sayılsa bile, ülkemizin ekonomik şartları nedeniyle her tür ipoteğin aile konutunun kaybedilmesi konusunda ciddi bir tehlike olduğu ve ipotek doğrudan aile konutundan faydalanmayı engellemiyorsa dahi, diğer eşin rızasının aranmasının 194.maddenin koruma amacına uygun olacağı sonucuna varmaktadır. ( adı geçen eser sayfa 126-127 )

Bilindiği gibi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün genelgesine dayalı olarak, Tapu Memuru işlem esnasında, konutun aile konutu olup olmadığını re'sen araştırmamaktadır. Ancak Bankalar Birliğinin “malik olmayan eşin noterde imza tasdiki sureti ile ipotek tesis edilmeden önce rızasının alınmasına” ilişkin genelgesi bulunmaktadır. Belirtilen genelge sebebiyle uygulamada nadiren de olsa ortaya çıkacak, soruda belirtildiği gibi sonradan muvaffakat istemlerine karşılık, tesçil edilen ipoteğe rıza göstermeyen eşin, hakkın kötüye kullanılması durumları hariç, ipoteğin terkini davası açma hakkı bulunmalıdır.

Saygılarımla.
Old 07-04-2008, 23:21   #6
Mehmet Taşcı

 
Varsayılan

T.M.K. Madde 194

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.
Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur
.

"aile kontu üzerindeki hakları sınırlayamaz". İpotek eşya üzerinde kurulan ayni nitelikli bir hak olup, eşya üzerindeki mülkiyet hakkından aynaklanan tasarruf yetkilerini büyük orand ipotek sahibi lehine sıırlamaktadır.
Yasa metninde " kira sözleşmesini bile rıza olmaksızın feshedilemeyeceği" bile düzenlenmişken ipoteğin kapsam dışı kalması düşünülemez.
Ancak; ilpoteğin hukuken geçerliolarak kurulması için diğer eşin bu yönde muvaffakat vermesinde gerek yoktur. İpotek şekli şartlar yerine getirildiğine hukuken kurulmuş sayılır ne var ki dier eş sonradan ipoteğe konu taşınma üzerinde ale konutu olduğuna yönelik bir hak ileri sürerse ve bu yönde hukuki bir girişimde bulunursa artık ipotek hukuken beklenilen sonucu doğrumyacaktır. Başka bir deyişle diğer eş ipoteği terkin ettirir.

Şayet müvekkiliniz muvaffakat vermez ise bankanın yapabileceği hiçbirşey yoktur. Bu yönde kötüniyet iddiaları da pek ispatı akbil değildir. Çünkü yasanın amacı aile konutu sayılan taşınmazlar üzerinde tek başına bir eşin tasarrufta bulunmasına mani olmaktır. Banka bu iki eş iyiniyetli değildir diyemez, baştan muvaffakat alması gerekirdi.
Saygılarımla.
Old 08-04-2008, 08:49   #7
Av.Nebi

 
Varsayılan

Sanırım banka kredi verirken muvafakatnameyi imzalatmayı atladığı için sonradan imzalatmaya çalışıyor.Sn Mehmet Taşcı'nın değindiği gibi açılacak bi terkin davası ile ipotek fek olunabilir fakat iyi niyet kuralına uymayacağı kanaatindeyim çünkü alınmış da bir kredi mevcut
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Talep Olmadan Davalı Tarafın Ticari Defterlerinin İncelenmeye Karar Verilmesi omerkostelekoglu Meslektaşların Soruları 3 06-01-2007 21:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03195000 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.