Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Anlaşmalı Boşanma/ Taraflar Dinlenilmeden Karar Verilir Mi?

Yanıt
Old 04-04-2008, 15:51   #1
hukukcu34

 
Varsayılan Anlaşmalı Boşanma/ Taraflar Dinlenilmeden Karar Verilir Mi?

Değerli dostlar Avusturalyada yaşayan bir müvekkil eşinden boşanmak istiyor.eşide boşamayı kabul ediyor yani anlaşmalı olarak boşanmaya karar veriyorlar.Ancak her ikisininde Türkiyeye gelme imkanları yok.Türkiyede açılacak anlaşmalı boşanma davasında hakim taraflar olmaksızın.vekillerin hazır bulunması halinde boşanmaya karar verebilir mi?Özellikle magazin dünyasındaki ünlülerin anlaşmalı boşanma davalarını vekilleri marifetiyle karara çıkardıkları düşünüldüğünde hakimin tarafları dinlemeden anlaşmalı boşanma davasını karara bağlaması(tarafları boşaması) mümkünmüdür.
Mümkün değilse Türkiyeye gelme imkanı bulunmayan bu kişlerin en kısa yoldan boşanabilmeleri için izlenmesi gereken hukuki süreç nedir?Bu konuda deneyimi olan meslektaşların vereceği cevaplar için şimdiden kendilerine teşekkür ederim.
Old 04-04-2008, 15:58   #2
Av.Sever Köz

 
Varsayılan

Sayın hukukçu34,

Yasal ve yerleşik uygulama tarafların hakim önünde boşanmaya dair beyanlarını bildirmeleridir. Eğer mal paylaşımı, varsa çocuğun velayeti için gerekli konularda uzlaşmaları aranır. Kanımca, tarafların Avustralyada boşanmaları, kesinleşen boşanma kararının ise Türkiye'de tenfizi, tenfizin de iki tarafın vekili hazır olacak şekilde yapılması pratik olur.

Saygılarımla,
S/K
Old 04-04-2008, 16:02   #3
HEATHER

 
Varsayılan

sayın meslektaşım anlaşmalı boşanmada hakim yapılan protokol gerği imzaların taraflar tarafından atılıp atılmadığı veya halen protokolde şartların varlığını kabul edip etmedikleri açısından tarafları dinlemeden karar vermiyor ancak hakimle durumu görüşürseniz ve erken bir duruşma tarihi alıp ilk duruşmada tarafların şiddetli geçimsizliğine ilişkin şahitler dinletirseniz tek celsede yine anlaşmalı boşanma kadar hızlı bir şekilde tarafların boşanmasını sağlayabilirsiniz.
Old 04-04-2008, 16:08   #4
miss_lawyer

 
Varsayılan

bence taraflardan biri davayı açar diğeri kabul ederse ve usulen bir tanık da dinletilirse taraflar gelmeden de bir celsede boşanma sağlanır. yani çekişmeli olan dava karşı tarafın kabulü ile anlaşmalı olarak bitebilir.
anlaşmalı boşanma olması için tarafların en az 1 yıl evli olmaları ve tüm hususlarda (velayet, tazminat, eşya , nafaka) anlaşmaları lazım ve sayın meslektaşımın da belirttiği gibi bu doğrultuda düzenlenen anlaşma metnini tarafların hakim huzurunda beyan etmeleri lazım, taraflar Türkiye ye gelemeyeceklerine göre ilk paragrafta anlattığım gibi işlem daha uygun olur.
Old 04-04-2008, 16:18   #5
FYLOZOF

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım , taraflar duruşmada bizzat hazır olmadan anlaşmalı boşanma mümkün değildir.
size en kısa yolu belirteyim, ik tarafta avukatlara vekaletlerini göndersinler, davayı şiddetli geçimsizlik (MK 166) açın, durşma esnasında taraflar nasıl anlaştı ise beyan edin, tarafların birbirlerinden tazminat, nafaka, yada velayet konusunda nasıl anlaştıklarınıda belirtin, 2 tanede tanık, tek celsede davanız biter.
Old 04-04-2008, 16:22   #6
av.özlem önal

 
Varsayılan Sayin Meslektaşım;

Daha önce aşağıdaki Yargıtay Kararını siteye göndermiştim. Bu tarihe kadar pek çok defalar, sadece tanık dinleterek tarafların katılımına lüzum kalmaksızın pek çok boşanma davası sonuçlandırdım. Ancak Yargıtay'ın bu kararı yeni ve yurt dışında oturan taraflar açısından işleri zora soksa da, hukuka uygun. Esasen bundan önceki kararlar hakimlerin, tarafların kararı temyiz etmeyeceklerine olan inançları neticesinde veriliyordu. Elbette bundan sonra da aynı inançla karar verilebilme ve temyiz edilmediği sürece problem çıkmama ihtimali var. Ama ben olsam risk almaz, yurt dışında anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirip, Türkiye'de tenfiz ettirirdim.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2007/4199
Karar No: 2008/2632
İncelenen Kararın:
Mahkemesi:Bala Asl.Hukuk(Aile) Mahkemesi
Tarihi: 27/5/2004
Esas No: 2004/109
Karar No: 2004/94
Davacı:Erdal Özdemir
Davalı:İsmet Özdemir
Dava Türü:Boşanma
Temyiz Eden:Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocuklarının durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Türk Medeni Kanununun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı asil dinlenilmeksizin vekilinin beyanı ile yetinilerek eksik inceleme ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 3/3/2008

Kaynak : 03.04.2008 Resmi Gazete
Old 05-04-2008, 15:35   #7
av.pergamon

 
Varsayılan

Benzer davalarla bende karşılaştım . Bir kere hukuki nitelendirme kesinlikle anlaşmalı boşanma olmamalı : çünkü şartları açık. Şiddetli geçimsizlik vs bir sebebe dsayanılarak açılacak bir davada karşı taraf vekili davayı kabul ederse ve tabiki şahit te dinlenirse sorun olmayacağını düşünüyorum . Ayrıca Sayın Özlem Önal'ın eklediği karar anlaşmalı boşanma ile ilgili müvekkillerin yurt dışında bulunduğu durumlarda anlaşmalı boşanma mümkün değil.

Ayrıca taraflar hiç bir şekilde Türkiyede boşanamıyorlarsa yurt dışında boşanıp kararı Türkiyede tenfiz ettirerek çözebilirler. Ancak bu yöntem Avrupa ülkelerinde inanılmaz pahalıya mal oluyor : avukatlık ücretleri bizim talep ettiklerimizin çok üstünde .
Old 05-04-2008, 18:42   #8
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

tarafların hakim önünde b i z z a t dinlenmeden vekillerin beyanı ile anlaşmalı şekilde (mad.166/3) boşanmaya karar verilmesi imkanı mevcut değildir.

Kanun metni açıktır Tarafların b i z z a t dinleneceği kanunda yazılıdır. Yerel mahkemelerin veya yargıtayın bu zorunluğu değiştirmesi kolaylık sağlaması zaten mümkün olmadığından uygulamada bu şekilde sürüp gelmiştir.

Bazı ünlülerin sanki vekillerinin beyanı ile yetinilmek suretiyle boşandıkları şeklinde algılanan medya haberleri kanımca konuyu medyanın tam olarak yansıtamamasından, hukuki ifade eksikliğinden kaynaklanmış olabilir. Muhakkak ki , tarafların katılmadığı o yargılamada tanık dinlenerek boşanma kararı verilmiştir.

Bu durumda, tarafların yurt dışında olması halinde, arkadaşların önerdiği gibi ya yabancı mahkemeden ilam alınıp tenfiz veya tanıma yoluyla Türkiye'de infazı sağlanabilir. Ya da; Türkiye'de açılacak boşanma davasında mahkemede tanık dinletilerek sonuç alınabilir. Bu arada anlaşmalı boşanma dışında tarafların kabulünün hakimi bağlamayacağına ( madde 184 /1,3,4) işaret edelim.

Saygılarımla.
Old 05-04-2008, 20:51   #9
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2007/5479

Karar No : 2008/2975

İncelenen Kararın:

Mahkemesi : Bala Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

Tarihi : 17/2/2005

Numarası : Esas No: 2005/18 Karar No: 2005/41

Davacı : Hakime Tanrıverdi

Davalı : Osman Tanrıverdi

Dava Türü : Boşanma

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekilinin davalı aleyhine 9/2/2005 tarihinde açtığı boşanma davasında, tarafların boşanma, velayet ve diğer hususlarda anlaştıklarına ilişkin taraf vekillerinin duruşmadaki beyanları doğrultusunda davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi hükmüne göre, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 6/3/2008
Old 06-04-2008, 10:47   #10
uye23620

 
Varsayılan

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır..Yargıtay kararı içerisinde yer alan bu cümle konunun açık bir özeti durumundadır.Bu hem akla hemde hukukun genel prensiplerine uygundur. hakimlerin nasıl olsa temyiz etmezler diyerek hüküm kurması (tabi yapan varsa) hukuk etiği ile bağdaşmamaktadır.
Old 29-05-2008, 09:11   #11
av.eraygedik

 
Varsayılan

arkadaşlar benim bir sorum olacak konu ile tam olarak olmasa da yakın alakalı olduğu kanısındayım. şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma davasında davacı tarafız ve müzekkilim şehir dışında çalışmaktadır. duruşmalara katılma imkanı yoktur. müvekkilimin beyanının talimatla alınmasına karar verilebilir mi? ayrıca bizzat hazır bulunmadığı duruşmada boşanma kararı verilebilir mi?
Old 29-05-2008, 11:20   #12
miss_lawyer

 
Varsayılan

boşanma davasında zaten davacı, avukat olarak sizinle anlaşmış, onun adına gerekli tüm beyanları siz yapacaksınız. Bu sebeple müvekkilinizin talimatla ifadesinin alınması diye bir durum olamaz zira bu ceza davası değildir.müvekkilinizin duruşmalara gelme zorunluluğu da yok(ona vekilen siz varsınız)Ancan eğer dinleteceğiniz tanıklar bulunduğunuz şehirde değilseler onlar için talimatla beyan alınabilir. Kolay gelsin
Old 29-05-2008, 11:26   #13
senpa

 
Varsayılan

Herkese Merhaba, Avustralya'da verilmiş bir boşanma kararını burada "tanıma" yolunu başaramadım.Çünkü, Avustralya, "mahkeme kararını" tek olarak hazırlıyormuş ,taraflara da boşandıklarına dair bir yazı veriyor. Kararı Adalet Bakanlığı aracılığı ile istemiş olmamıza rağmen yollamadılar. Hakim de, bizim yasanın tanınması gereken kararın mutlaka "karar" niteliğinde ve hakim imzalı olmasını şart koştuğu için tanıma talepli davamızı reddetti.Diğer ülkeler için böyle bir sorun olmuyor ama Avustralya için durum budur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
anlaşmalı boşanma onur lengerli Meslektaşların Soruları 6 22-04-2011 03:39
şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davasının anlaşmalı boşanma olması? caner87 Meslektaşların Soruları 9 23-03-2008 23:01
Boşanma - Kesin Süre İhlali - Duruşmada Anlaşmalı Boşanma Av.METİN Meslektaşların Soruları 13 21-02-2008 19:46
Yardım nafakası davasında davacı asil dinlenilmeden de karar verilebilir mi? üye15184 Meslektaşların Soruları 2 03-04-2007 11:20
Anlaşmalı Boşanma denetim Hukuk Soruları Arşivi 2 07-02-2005 11:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11388707 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.