Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Dairelerinden Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri İçin Borçlu Adına Makbuz Düzenleme

Yanıt
Old 12-02-2008, 17:51   #1
Av. Özer ÖKTEN

 
Varsayılan İcra Dairelerinden Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri İçin Borçlu Adına Makbuz Düzenleme

Sayın Meslektaşlarım
Avukatların icra dairelerinden tahsil ettikleri vekalet ücretleri için borçlu adına serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerine ilişkin düzenleme ile ilgili olarak en son gelişme, bu konuda açılmış olan davaların neticesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Stopajlı kesilmesi gereken makbuzların akıbetinin ne olacağı hususu çözüm buldumu. Bilgilendiren meslektaşım olursa sevinirim.
Old 12-02-2008, 20:14   #2
damista

 
Varsayılan

açılan davanın reddedildiğini biliyorum. söz konusu karar avukatlar odasında bulunmaktaydı, reddedildiği söylendi ama sinirimden kararı okumadım. ama isterseniz yarın bulabilirsem size fakslarım
Old 13-02-2008, 13:22   #4
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Sayın Meslekdaşlar,
ilgili son tebliğ aşağıda. Bu tebliğe göre makbuz kesilerek icra dosyasına sunulacağı ancak memura onaylatılmayacağı anlaşılıyor. Bu durumda borçlunun bu makbuzu icra dosyasından alabilmesi ve masrafına işleyebilmesi gerekir diye düşünüyorum ama uygulamada ne yapıldığı konusunda bir bilgim yok.
Ancak bu konuda uygulamada stopaj konusunun ne olacağı ile ilgili bilgisi olan arkadaşlardan ben de destek istiyorum. Bu konu ile ilgili olarak mali müşavirime sorduğum soruya henüz bir yanıt alamadım. Müvekkil olmayan yani bir sözlşeme ilişkisi içinde olmadığımız borçlu şirketler için kesilecek makbuzda stopaj gösterilecek mi, gösterilecekse borçlu şirketin kasasından bize ödemesi gereken avukatlık ücretinden fazlası çıkmış olacak veya hem kdv hem de stopaj kesintisi tahsil edilen avukatlık ücretine dahil olursa ele geçen av.üc. iyice azalacak. stopaj kesintisi vergi kanunlarına göre hangi durumlarda yapılmak zorunda bu bilgilere göre aydınlatıcı görüş sunacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 375)
(11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)
2- İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi
İcra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde1 açıklanmıştı.
Anılan düzenlemeyle ilgili verilen yargı kararları gözönüne alınarak, söz konusu belgelendirme işleminin aşağıdaki şekilde yapılması uygun görülmüştür.
İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek olup, bir nüshası ödemeyi yapan memura verilecek; makbuzun avukatta kalan nüshasına ise icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülmesi ve ödemeyi yapan memur tarafından imzalanması şartı aranmayacaktır.
1)Değişen 356 Sayılı VUK Tebliği : B. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, icra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin belgelendirilmesi hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır. Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bundan böyle söz konusu avukatlık ücretlerinin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulması zorunluluğu getirilmiştir. İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az 2 nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve makbuzun avukatta kalan nüshasına da icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan memur tarafından (sicil numarası da yazılarak) imzalanacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde yetkili memura imzalattırılmadığı tespit edilen her bir serbest meslek makbuzu için ayrı ayrı Vergi Usul Kanununun 352-II/7 nci maddesine göre söz konusu avukat adına usulsüzlük cezası kesilecektir.
Old 13-02-2008, 14:52   #5
Av. Özer ÖKTEN

 
Varsayılan

Sayın Damista
Sayın S.Karaca
Sayın Nazlı Yolaç
ilgileriniz için teşekkür ediyorum.
Bu sorun hepimizin, ilerde ciddi problemlerimiz olacağını zannediyorum. Bugüne kadar geren vergi dairesi yetkilileri ile yaptığım görüşmeye net yanıt alamadığım gibi, diğer meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerde de farklı uygulamalar olduğunu gördüm. Bu arada "www.MuhasebeTR.com" adresindeki Mali Müşavir ve hukukçu Muhsin Koçak'ın 15.10.2007 tarihli bu konudaki yazısı, yaraya parmak basmış, ancak sorunun ancak Bakanlar Kurulu kararı ile çözülebileceğini söylüyor. Bu konunun hepimiz açısından, herşeyden önce BAROLAR ARACILIĞI İLE ÇÖZÜMLENMESİ KANAATINDAYİM. İlgilerinize teşekkür ederim. Yeni gelişmelerden birbirlerimizi bilgilendirirsek sevinirim. saygılarımla.
Old 13-02-2008, 15:06   #6
Av. Özer ÖKTEN

 
Varsayılan

Sayın S.Karaca
Verdiğiniz linkleri dolaştım. İlginize teşekkür ediyorum.
Ancak Stopajlı makbuzlarımıza halen hiçbir çözüm olmadığını görüyorum.
Tekrar teşekkür ederim.
Old 13-02-2008, 18:05   #7
Av.Murat AŞIR

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Özer ÖKTEN
Sayın Meslektaşlarım
Avukatların icra dairelerinden tahsil ettikleri vekalet ücretleri için borçlu adına serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerine ilişkin düzenleme ile ilgili olarak en son gelişme, bu konuda açılmış olan davaların neticesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Stopajlı kesilmesi gereken makbuzların akıbetinin ne olacağı hususu çözüm buldumu. Bilgilendiren meslektaşım olursa sevinirim.

Sayın meslektaşım,

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 375) gereğince borçlu adına serbest meslek makbuzu keslmesi gerekiyor.Stopajsız kesilecek makbuzlarda sorun yok fakat stopajlı kesilecek makbuzlarda hala uygulamada bir çözüme bende ulaşamadım.

Hatta İzmir ve İstanbul Vergi Dairelerine "Bilgi Edinme Kanunu" gereğince sorularım sordum ise de yanıt gelmedi.

Bu arada Mali Müşavirlere de danıştım.Bana mantıklı gelen çözüm şu:
Stopajsız olarak KDV dahil kesmek.Zira stopajlı kesitiğinizde borçlu şirketin sizin makbuzunuzu defterine işleyip işlemediğini , vergi dairesine bildirip bildirmediğini takip etme şansınız yok(Yüksek ihtimal bildirmeyecektir) .Bu durumda gelecek sene iade alacağınız çıktığında bu sorunlu makbuzlar sistemi otomotik olarak tıkayacak ve vergi dairesi ile sorun yaşanacaktır.

Baş vurduğum vergi dairelerinden cevap gelir ise size ulaştırırım.

SEVGİ ve SAYGILARIMLA,

avukat murat aşır
Old 13-02-2008, 23:33   #8
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI' NA


KAYSERİ, 13.02.2008

Bilindiği üzere 11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı R.G de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu 375 Sıra Numaralı Genel Tebliği İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi hususunda düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenleme dikkate alınarak birçok icra dairesi dosyaya yatan paraları alacaklı vekili olarak çekmek istediğimizde ilgili tebliğde belirtilen şekilde borçlu adına serbest meslek düzenlenmesini istemekte ve buna göre reddiyat yapmaktadır.

Borçlunun gerçek kişi olması durumunda sorun yaşanmamakta ancak borçlu şirket olduğu zaman serbest meslek makbuzunda stopajın gösterilip gösterilmeyeceği, gösterildiği takdirde bunun borçludan ayrıca talep edilip edilemeyeceği bilinmemektedir. Bu konuda da icra müdürlükleri her hangi bir görüş ileri sürememektedirler. Kesilen makbuzda stopajın gösterilmeyecek olması Vergi Hukuku açısından da sorunlar yaratabileceği kuşkusuzdur. Ayrıca borçludan talep edilemeyecek olan stopaj kesintisinin aldığı vekalet ücretinin % 18 KDV sini ödeneyen avukata ayrıca %20 stopaj yükü getireceği ve bunun da çıkarlar dengesine aykırı olacağı kuşkusuzdur.

Birliğinizin bu konuda uygulamadaki sorunları çözme noktasında bir girişiminin olup olmadığını, olmamış ise bu doğrultuda işlem başlatılmasını ve neticeden tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


Av. Kadir COŞKUN
Old 14-02-2008, 17:28   #9
Av. Özer ÖKTEN

 
Varsayılan

Sn.AŞIR
Sn.COŞKUN
İlginiz için teşekkür ederim.
Bence meslektaşlarımızın kendi barolarına da yazılı başvururak bu konuya barolar birliğince bir çözüm getirilmesini istememiz gerekiyor. Çünki sonunda başı ağrıyacak biz olacağız.
Sağlıklı günler ve hayırlı işler diliyorum.
Old 16-02-2008, 16:00   #10
avalaattin61

 
Varsayılan

Değerli arkadaşlar, Arkadaşların, buraya kadar beyan ettikleri görüşlerine katılmakla birlikte, şayet borçlunun deftere tabi kişilerden olduğu açıkça belli değilse (örneğin, şirketler, kooperatifler vb. deftere tabi olduğu açıktır) stopaj sorunu olmaz. Düzenlenecek makbuzda stopajı göstermeye gerek yoktur. Ancak deftere tabi yani gerçek usulde vergiye tabi borçlu ise o zaman yukarıdaki açıklamalara aynen katılıyorum.
Old 04-05-2008, 12:21   #11
Av. Özer ÖKTEN

 
Varsayılan Sn.Aşır

"Baş vurduğum vergi dairelerinden cevap gelir ise size ulaştırırım.

SEVGİ ve SAYGILARIMLA,

avukat murat aşır[/quote]"

Serbest meslek makbuzlarında stopaj sorunu ile ilgili olarak vergi dairelerinden herhangi bir yanıt alabildiniz mi.
Old 05-05-2008, 12:15   #12
Av.Murat AŞIR

 
Varsayılan

Ne Yazik Kİ BaŞvuruduĞum HİÇbİr Vergİ Daİresİ Cevap Vermedİ.
Old 05-05-2008, 12:50   #13
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Sevgili Meslekdaşlar,
Bu konuda daha önce de belirttiğim gibi mali müşavirime sormuştum, karşı taraf şirket olduğunda stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağını.
Bana daha sonra ilettiği yanıt şöyle oldu,

Vergi dairesinden böyle cevap verildiğini söyleyerek aktardığı görüşe göre, makbuzu borçlu adına değil doğrudan şu icra dairesinin şu dosyası adına tanzim edip, karşı taraftan tahsil edilen avukatlık ücretidir deyip kdv dahil şekilde tahsil edilen meblağı yazarak smmnu kesecekmişiz.

Çok da aklıma yatmadı ama şöyle düşündüm, "vergi dairesinin amacı, tahsil edilen avukatlık ücretinin makbuzla gösterilmesi olduğuna göre makbuzun kesildiğine bakacaklar, makbuzun kime kesildiği ile ilgilenmeyecekler. Bu şekilde kesilen makbuzdan dolayı bir sorumluluk yüklenmesi sözkonusu olamayacağına göre, neden olmasın?"

Henüz böyle bir makbuz kesmedim, icra dairesinden nasıl bir yanıt alacağım bilmiyorum ama kesmek zorunda kaldığımda buna göre hareket etmeyi düşünüyorum,
Saygılar,
Old 06-05-2008, 09:55   #14
Av. Özer ÖKTEN

 
Varsayılan

Sn. Nazlı Yolaç
İcra Müdürlüğü tarafından size ödenen bir vekalet ücreti yok ki ona kesesiniz. makbuzun borçlu adına kesilmesinde bir problem yok. Elbetteki altındaki açıklamaya hangi icranın hangi dosya nedeni ile alındığı yazılabilir. Sizin söylediğiniz şekilde bir uygulama yapılması halinde vergi ziyaı olmayacağı doğrudur ancak,bence usulsüslük uygularlar. STOPAJ KESİLMESİ GEREKEN ŞİRKET VS. İLE İLGİLİ NET BİR BİLGİYE HERALDE HİÇBİRİMİZ ULAŞAMADIK.
Old 06-05-2008, 11:11   #15
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Sn.Ökten zaten aklıma yatmadı derken aynı tereddütleri yaşamış olduğumdan sizin belirttiğiniz noktalara takıldığımı anlatmak istemiştim ama fazla özet geçmişim.

Stopaj göstererek makbuz kesilmesi gerekip gerekmediği konusunda hala bir aydınlanma olmadığı için, "şimdilik" bu şekilde uygulama yapmaktan başka bir çare göremediğim için bu şekilde uygulayacağımı söyledim.

Bu arada makbuz keserken stopaj kesintisi göstermeyi gerektiren mevzuatın ne olduğunu araştırdım ancak buna da ulaşamadım. Bu mevzuatta sözleşme gereğince kesilen makbuzda stopaj kesintisi koşulu aranıp aranmadığına bakabiliriz diye düşünmüştüm, ama yasadan mı genelgeden mi, özelgeden mi, tebliğden mi nereden kaynaklanıyor bu stopaj kesintisi yapma zorunluluğu bu mevzuat elinde olan arkadaşımız varsa belki buradan hareketle bir yorum ve sonuca gitmemiz kolaylaşır diye düşünüyorum,

iyi çalışmalar,
Old 22-05-2008, 16:45   #16
ekinheval

 
Varsayılan

Konuya ilişkin olarak icra müdürlüğü yazısı üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının cevabi yazısıdır.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir Dairesi Başkanlığı
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

SAYI :B.07.1.GİB.0.03.43/4365-197 09.04.2008Ücretli olarak bir işverene tabi (banka, kurum vb) tabi olan avukatların icra dairelerinden çalıştıkları işveren adına tahsil ettikleri vekalet ücretinin ödenmesinde serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği, icra dairelerince ödenen vekalet ücretinin borçlunun şirket olması halinde düzenlenecek serbest meslek makbuzunda KDV ve Stopaj uygulanıp uygulanamayacağı hususlarında tereddüde düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı GVK’nun 65. maddesinde “her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest Meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” Hükmü yer almıştır.

Avukatlık Kanunun 164 ile 166’ncı maddelerinde, avukatlık ücreti tanımlanmakta ve kaynakları itibariyle, sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden sağlanan vekalet ücreti ile dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olmak üzere iki ayrı vekalet ücretinden söz edilmektedir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 4667 sayılı Kanunla değişik 164’üncü maddesinin son fıkrasında “.. Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” denilmektedir.
Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı/alacaklı taraf avukatına ödenen vekalet ücreti,
a-)Mahkeme veya icra veznesinin düzenlediği makbuz imzalanarak nakden,
b-)Bizzat karşı/borçlu tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini elden (nakden) veya banka havalesi ile ödemesi,
c-) Mahkeme veya icra dairesinin, yargılama giderleri ile birlikte davayı kazanan müvekkile herhangi bir şekilde ödeme yapması ve müvekkilin de karşı/borçlu taraftan alınan vekalet ücretini avukata ödemesi, şekillerinde tahsil edilebilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin 1. fıkrasında kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.
Buna göre dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin GVK’nun 65 ve 66. md’lerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, GVK’nun 94’üncü md’si ve 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca sorumlularca %20 nispetinde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.

Diğer taraftan, karşı taraf aleyhine hükmedilen vekalet ücretin ödemelerinin doğrudan avukatlara değil de icra müdürlüklerine yapıldığı durumda icra müdürlüklerine ödeme yapıldığı sırada ödemeyi yapan borçlu tarafından vekalet ücreti ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte serbest meslek faaliyeti yapmakla beraber, bu faaliyetini hizmet akdi çerçevesinde (işverene bağımlı olarak) yapanlar, serbest meslek makbuzu düzenlemeyeceklerdir. Ancak bu faaliyet, bir işverene bağlı olmaksızın kişisel sorumluluk atında kendi nam ve hesabına yapılıyorsa serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi icap etmektedir.

Davayı kaybeden tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini alacaklı tarafa doğrudan nakden ödemesi halinde, alacaklıyı temsil eden avukatın ücretli olmaması kaydıyla, ödeme yapan tarafın GVK’nun 94/1 kapsamında sayılan kişilerden olması halinde, yapılan vekalet ücreti ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekir.

İşverene bağlı olarak ücretli çalışan avukatın (ücretli çalıştığını ispat edici vesikalarla icra dairesine kanıtlaması halinde) kurum adına icra dairelerinden tahsil edecekleri vekalet ücreti için serbest meslek makbuzu düzenlemesine gerek bulunmamaktadır. Ancak , ücretli olarak çalışan avukatın kurumunun gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde icra dairesinden avukatı vasıtasıyla yapmış olduğu tahsilat için borçlu adına fatura düzenlemesi gerektiği tabiidir. Ayrıca, ücretli olarak çalışan avukatın kumrunun gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmamamsı halinde tahsil edilecek vekalet ücretinin ödendiğine ilişkin icra dairelerince verilecek belge ile gelir kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Mahkeme kararı gereğince veya icra kanalı ile avukata ödenen vekalet ücreti serbest meslek faaliyeti kapsamında katma değer vergisine tabi olup, avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda ayrıca katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ancak, mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde vekalet ücretine katma değer vergisi dahil kabul edilecek ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen katma değer vergisi avukat tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda gösterilecektir.

Öte yandan, mahkemelerce hükmolunacak vekalet ücreti ödemelerinin davayı kazanan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlere yapılması halinde, yapılan bu ödemenin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari yada serbest meslek faaliyeti kapsamında olduğundan yapılan vekalet ücreti ödemesi katma değer vergisine tabi olacak, mahkeme kararında “KDV hariç” yada “KDV dahil” ibaresinin yer alıp almadığı dikkate alınarak yukarıda açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

Borçlu (ödemeyi yapan) tarafından davayı kazanan adına icra dairelerine vekalet ücreti ödemesi yapılırken vekalet ücreti tutarı üzerinden tevkifat yapılıp yapılmadığının icra dairesince tespit edilerek alacaklı tarafa bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca avukatın davayı kazanan tarafın ücretlisi olması halinde, ticari veya serbest meslek kazancı kapsamında borçludan tahsil edilen vekalet ücreti, Gelir Vergisi Kanunun 61. 94 ve 103 maddeleri kapsamında ücret olarak avukata ödenecektir.
Gelir İdaresi Grup Başkanı
Old 23-05-2008, 11:17   #17
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

şöyle bir uygulama nasıl olur?Görüşlerinizi almak istiyorum.

ilamlı takip yaptık ve davada hükmedilen vekalet ücreti ile icra vekalet ücretini icra dairesinden tahsil ettik.Bu durumda alacaklı vekili olarak icra dosyasına talep açıp

''dosyadan tahsil ettiğim vekalet ücreti için borçlu adına düzenlemiş olduğum serbest meslek makbuzunun borçluya tebliğini talep ederim''

şeklinde beyanda bulunup icra kanalıyla borçluya serbest meslek makbuzunu tebliğ etsek,stopajı borçlu ödemediğinde bizim lehimize icra dosyası delil teşkil eder diye düşünüyorum.
Old 23-05-2008, 13:47   #18
ekinheval

 
Varsayılan

Ancak siz, stopajın sizin adınıza ödendiğini beyan ederek verginizi eksik yatıracaksınız.
Vergi dairesi eksikliği tespit ettiğinde ise neyi delil gösterirseniz gösterin vergi dairesi tahsilatı hem de cezalı olarak sizden yapacak ve size (aynı mahkemelerin dediği gibi) "sizde borçludan alabilirsiniz" diyecektir. ( ..diye düşünüyorum)
Old 23-05-2008, 15:53   #19
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Alıntı:
Ancak siz, stopajın sizin adınıza ödendiğini beyan ederek verginizi eksik yatıracaksınız.

Böyle olmuyor bildiğim kadarıyla. Gelir Vergisi beyannamesi ile tahakkuk eden vergiden, stopaj kesintilerinin mahsubu talep ediliyor. Vergi Dairesi stopaj kesintilerini yapmakla yükümlü olan şirket hesaplarından stopajın vergi dairesine ödendiğini teyit ettikten sonra mahsubu kabul ediyor. Eğer stopaj kesintisi olarak gösterilen miktar, makbuzu kestiğiniz şirket tarafından vergi dairesine bildirilip ödenmemişse siz makbuzda gösterdiğinizle kalıyorsunuz. Vergi dairesine de tahakkuk eden vergiyi ödüyorsunuz.

Bu nedenle sözü edildiği gibi cezalı bir vergi tahislatı söz konusu olmaz. Ancak sizden stopaj adı altında kesinti yapan şirketten bu parayı tahsil etmek için girişimde bulunabilirsiniz.


Ben de böyle biliyorum.
Old 24-05-2008, 16:28   #20
üye14072

 
Varsayılan

sağolsun maliye KDV konusunu iyice içinden çıkılmaz hale getirmiş

kdv kanununda özel hüküm var. tarife ile tespit edilen fiyatlarda ve biletlerde fiyata KDV dahildir.

anayasada hüküm var vergi ve benzeri yükümlülükler ancak kanunla yüklenebilir.

buna karşılık AAT de hüküm var. bu tarifedeki rakamlara ayrıca KDV eklenir.

mahkemelerin karşı taraf aleyhine hükmettiği vekalet ücreti için ayrıca birde KDV ye hükmetmeleri halinde bunun mümkün olmadığını gösteren pek çok içtihat var.

şimdi bu bilgiler ışığında maliyenin KDV için gösterdiği yol doğru değil.

ne yapacağız?

saygılar

avukat m. emin öztürk
kocaeli
Old 26-05-2008, 09:10   #21
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

muhasebecimle yaptığım görüşmede ; vergi mükellefleine stopajlı makbuz kesip,tebliğ ettiktenn sonra sorun olmadığını söyledi.Karşı tarafın stopajı ödememesi bizim için sorun oluşturmuyormuş.Ödenmemesi halinde stopaajı ödemeyen kişi ya da kurum cezayla karşılaşıyor.Zaten Türkiye deki vergi mükelleflerinin çoğu vergi borcunu ödeyemiyor.Bu durumda bırakın karşı tarafı müvekkilinizin bile stopajı ödeyip ödemeyeceği belirsiz.
Old 23-12-2008, 16:16   #22
Aybüke Kağan

 
Varsayılan LÜtfen Dİkkat!

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01/ 2008/GVK-94/25

Konu : Vekalet ücretinin tahsilinde gelir vergisi tevkifatı


……………………………………..İlgi : ../../2008 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı yazı ile icra dosyalarından adınıza yapılan vekalet ücret ödemeleri ile ilgili olarak ödemeyi yapan borçlunun Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde sayılan kişilerden olması durumunda yapılması gereken tevkifatların ödenmemesi halinde sorumluluğun kimde olacağı ve icra müdürlüklerine tevkifat uygulanmadan ödeme yapılması durumunda ne yapacağınıza ilişkin görüş talep etmektesiniz.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65’inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.
Avukatlık Kanunu’nun 164 ile 166’ncı maddelerinde, avukatlık ücreti tanımlanmakta ve kaynakları itibariyle, sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden sağlanan vekalet ücreti ile dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenilen vekalet ücreti olmak üzere iki ayrı vekalet ücretinden söz edilmektedir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanunla değişik 164’ncü maddesinin son fıkrasında; “...Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” denilmiştir.
Aynı Kanun’un 168’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında, “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.”, 169’uncu maddesinde ise, “Yargılama mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.” denilmektedir.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı/alacaklı taraf avukatına ödenen vekalet ücreti;
a) Mahkeme veya icra veznesinin düzenlediği makbuz imzalanarak nakten,
b) Bizzat karşı/borçlu tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini elden (nakten) veya banka havalesiyle ödemesi,
c) Mahkeme veya icra dairesinin, yargılama ile birlikte davayı kazanan müvekkile herhangi bir şekilde ödeme yapması ve müvekkilin de karşı borçlu taraftan alınan vekalet ücretini avukata ödemesi,
şekillerinde tahsil edilebilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseler, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesinde vergi sorumlusunun tanımı yapılmış olup, 11’inci maddesinde ise yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanların verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumlu oldukları, bu sorumluluğun bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etme haklarını kaldırmadığı hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenen vekalet ücretinin icra müdürlüğüne veya doğrudan tarafınıza ödenmesi durumunda; borçlunun Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre tevkifat yapmak zorunda olanlar arasında bulunması halinde, söz konusu vekalet ücretinin brüt tutar olarak kabul edilmesi ve ödemeyi yapan borçlu tarafından vekalet ücreti ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatı (2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %20 oranında) yapılması gerekmektedir.
Ancak vekalet ücreti ödemesi yapan borçlunun Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde sayılan tevkifat yapmakla sorumlu kişilerden olmaması veya borçlu tarafından herhangi bir sebeple tevkifat yapılmadan brüt tutarın icra dairesine veya tarafınıza ödenmesi halinde, düzenlenen serbest meslek makbuzunda herhangi bir tevkifat tutarı gösterilmeyecek olup, elde edilen serbest meslek kazancı tarafınızdan verilen yıllık beyanname ile vergilendirilecektir.
Diğer taraftan söz konusu vekalet ücreti ödemeleri üzerinden yapılması gerektiği halde yapılmayan tevkifat dolayısıyla vergi dairesine karşı muhatap tutulacak kişi vergi sorumlusu yani borçludur. Buna göre tarafınıza veya icra müdürlüğüne ödenen brüt vekalet ücretini serbest meslek kazancı olarak beyan etmeniz ve beyannameniz üzerinde söz konusu vekalet ücretine ait herhangi bir tevkifat tutarını mahsup etmemeniz kaydıyla, yapılması gereken tevkifata ilişkin olarak sorululuğunuz bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim
Old 24-12-2008, 15:48   #23
avalaattin61

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım,
Sayın Av.Nazlı Yolaç'ın 23/5/2008 tarihli mesajında belirttiği durum, uygulama ile birebir örtüşüyor. Sayın Aybüke Kağan'ın eklediği 23/12/2008 tarihli Ankara V Dairesi Başkanlığının yazısını okudum. Anladığım kadarıyla yine Sn.Yolaç'ın belirttiği uygulamaya bir çözüm getirmiyor. Yani borçlu taraf stopajı vergi dairesine ödemediği takdirde bizler Mart ayında vereceğimiz yıllık gelir vergisinden mahsup yapamıyoruz. Çünkü mahsup için önce makbuzlarınızda göstermiş olduğunuz stopajların ödenip ödenmediğini kontrol ediyorlar. Ondan sonra mahsup yapıyorlar. Bu durumda borçlunun ödemediği ancak bizden kesilen stopajı kadar vergiyi biz tekrar Mart'ta ödemek zorunda kalıyoruz. Yani bana göre iki kez vergi ödüyoruz.
Old 21-04-2010, 11:03   #24
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Bu konuda son olarak başımdan geçen olayı paylaşarak konuyu tekrar gündeme taşımak istiyorum.
Davalı taraf bir sigorta şirketi. Ben davacı vekili olarak icra marifetiyle alacağı tahsil ettim. Doğal olarak borçlu şirket mahkeme ilamında belirtilen vekalet ücreti tutarı ile icra dairesince hesaplanıp bildirilen vekalet ücretinin tamamını herhangi bir kesinti yapmaksızın icraya ödedi. Ben de icradan parayı tahsil ettim. Mahkemelerin ve icra dairelerinin takdir ettiği vekalet ücretinin gelir vergisi ve kdv hariç tutarlar olmaması nedeniyle stopaj kesmeden ödenen vekalet ücreti için kestiğim serbest meslek makbuzunda stopaj göstermedim. Zira stopaj gelir vergisine mahsuben yapılan bir kesinti olup mahkemenin takdir ettiği ücret de brüt ücret olarak kabul edildiğinden mali danışmanımla da görüş birliğine vararak makbuzu stopajsız ve kdv dahil olarak düzenledim.
Karşı taraf sigorta şirketi beni arayarak düzenlediğim makbuzları istedi ve stopaj kesintisi gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ben de makbuzu bu şekilde düzenlememin nedenlerini anlattım. Ama yine aklım karıştı.
Şimdi eğer takdir edilen vekalet ücreti net tutar ise karşı taraf stopaj yükümlüsü olmadığında da takdir edilen vekalet ücretinin üstüne gelir vergisi tutarını da ekleyip icradan tahsil istemek mi gerekecek diye düşündüm. Oysa hiç bir icra dairesinden takdir edilen vekalet ücretinin 1 kuruş fazlasının tahsilini talep edemezsiniz. Etseniz de talebiniz reddedillir. O halde ve genel uygulamaya göre bu vekalet ücretlerinin brüt olduğu kabul edildiğine göre, karşı taraf ta paranın tamamını kesinti yapmadan ödediğine göre makbuzda stopajı göstermek de borçlu açısından ilave külfet doğuracaktır. Borçlu vekili olarak müvekkilimiz şirketler açısından düşündüğümüzde de böyle bir külfetin yüklenemeyeceğini borçlunun takdir edilen ücret kadar ödemekle yükümlü olduğunu görüyorum.
Hakikaten aklım iyice karıştı. Bu konuda fikir beyan edecek ve konuyu netleştirecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Av.Nazlı Yolaç
Old 21-04-2010, 21:45   #25
üye14072

 
Varsayılan

sigorta şirketi neden sizden fatura istiyor
eğer yaptığı ödemeyi gider göstermek istiyorsa
icraya yaptığı ödemeye dair bir yazı almıştır, o yazıyı kullansın
bence böyle


yada bir talep açın ve nasıl fatura tanzimi istediği hakkında icra müdürünü açıklamaya davet edin,

o da talebinizi reddeder,
sizde bildiğiniz gibi kesersiniz,

bence burada şu hususa dikkat etmenizde fayda var,
stopajdan müteselsilen sorumlusunuz,
bundan amaç,
sizin bu miktarı harcamanıza engel olmak,

örneğin
118 tl para kazandınız,
size ödeme yapan 20 tl sini devlet adına sizden kesiyor ve kalanı size ödüyor,
kdv 18 siz devlete ödüyorsunuz,
kalanı ister eve götürün ister kitap alın gider yazın,

devlet buradaki 20 lirasını kurtarıyor.
işte bu husus önemli

eğer burda devletin vergi kaybı olursa kötü,


bir de şu yapılabilir.
sigorta şirketine yazın,
stopajı beyan etsinler ve ödeme gününü size bildirsinler sizde o rakamı götürüp ödeyin.

saygılar sevgiler
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Tahsİl Harci leventcukur Hukuk Sohbetleri 1 28-09-2010 18:23
Resmİ Vekalet Ücretİ İÇİn İtİrazi İptalİ ilker kırgıl Meslektaşların Soruları 4 13-01-2008 21:19
İcra Dairelerinde Borçludan Tahsil Edilen avukat ücretine tekrar makbuz zorunluluğu orhansarcan Meslektaşların Soruları 3 12-09-2007 10:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06691790 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.