Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kooperatif aidat borcunun faiz oranı

Yanıt
Old 23-01-2008, 23:19   #1
ibrahim özçaycı

 
Varsayılan kooperatif aidat borcunun faiz oranı

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ EDİLEN MÜVEKKİLE BİRİKMİŞ ödemeleri iade için posta ile gönderildi.Ancak biz almadık.İhraç kararının iptali için dava açtık.2 yıl sonra ihraç kararı iptal edildi.Üyeliğe geri döndü.Ancak bu sefer yönetim 2 yıl ödenmeyen aidatların aylık %5 faizi ile birlikte ödenmesi için fahiş rakam çıkardı.Oysa temerrüd olmadığı ve davaya karşı ihraç edildiği yönünde direnildiği için faiz talep edilemez diye düşünüyorum.B u konuyu destekleyen veya açıklayan içtihatlar var mı?ihracın iptaline ilişkin davanın açılış tarihinden, kararın kesinleşme tarihi arasında geçen süre için faiz talep edilebilir mi?
Old 24-01-2008, 09:51   #2
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Sayın Özçaycı
Kooperatiften çıkarılan ortak, bu kararın iptali için davasını açsa bile, hak ve borçları (yükümlülükleri) , 1163 sayılı Yasanın 16.maddesine 3476 sayılı Yasa ile eklenen son fıkrası uyarınca devam edecektir. Y.11.H.D.nin 26.09.1995 gün ve E.4966/K.6830 sayılı kararında da, çıkarılan ortağın iptal davası süresince aidat borçlarını ödemesi gerektiğine işaret edilmektedir. Buna göre ; (bu durumda) çıkarma kararı kesinleşinceye kadar müvekkilinizin aidatlarını zamanında yatırması gerektiği ve zamanında yapılmayan ödemeler için genel kurul kararları ile tespit olunan oranda gecikme cezasını ödemesi gerektiği söylenebilir. Ancak; yapılan ödemelerin , çıkarma kararı kesinleşmeden müvekkilinize iade için gönderilmiş olmasının -bence de- müvekkiliniz lehine bir sonucu olmalıdır. Çünkü; müvekkilinizden, “hem dava açıp, hem de aidatlarını ödemesinin beklenmesi” ve buna bağlı olarak (çıkarma kararı kesinleşmeden , ödentiler toplamını iade eden kooperatifin dava sürecinde tahakkuk eden ödentiler için) gecikme cezası talep etmesi dürüstlük kurallarının ihlâlidir.Bu nedenle gecikme cezası talep edilememelidir.
Kolay gelsin.
Old 29-05-2008, 15:50   #3
AV.SEDAT

 
Varsayılan

İbrahim bey,
Birebir aynı olay benim de başımda (siz de Bursa avukatı olunca aynı koop. mi diye düşünmedim değil) ve tam da istirdat davasının dilekçesinin yazımı bittiğinde karar sorduğum meslektaşım sizin mesajınızı gönderdi.

Benden ayrıca iade ettikleri parayı hatta o paranın da faizini talep ve tahsil etmiş kooperatif.. Yani geri almadığı bir parayı faizi ile birlikte mükerrer olarak ödemek zorunda bırakmış müvekkili.. Müvekkil de ödemeyi yapmazsa hisse devrine izin vermedikleri için elden ödemiş..

Şimdi hem kooperatifin iade ettiği ve müvekkilin almadığı parayı, hem bunu faizini hem de ihraç kararından iptal kararına kadar tahakkuk etmiş borcun faizinin iadesi için dava açıyorum.

Siz kendi olayınızda nasıl bir yol izlediniz ve ne sonuç aldınız bilmek isterim.
Old 29-05-2008, 17:31   #4
ibrahim özçaycı

 
Varsayılan sedat bey benim dava 1 asliye ticarette 2008-215 esas ilk duruşması 12 haziranda olac

sedat bey benim dava 1.asliye ticarette 2008-215 esas ilk duruşması 12 haziranda olacak
benim müvekkil daireyi almak için 20.000.YTL faiz ödedi
çünkü ödemezsen tapuyu vermeyiz dediler
kredi çekmek için de tapuyu alması gerekti.O nedenle ödedi.şimdi genel kurul kararının iptali için dava açtık.çÜNKÜ YÖNETİM GENEL KURULA TOPU ATTI SAVUNMA YAPMAMIZA ve durumu anlatmamıza bile fırsat vermeden oldubittiye getirdiler.Genel kurul kararaı ile deyip sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar
aslında yönetim mütahitin elinde oyuncak olmuş
mütahit koop kendisi yandaşları ile kurmuş
birkaç tane yolunacak kaz bulmuşlar söyüşlemişler
benimkinini toplam ödemesi 115.000.YTL yi bulacak daireyi satsan 110 dan fazla vermezler.iş inada bindi
Old 31-05-2008, 15:59   #5
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Bize de parayı posta ile gönderdiklerinde haberdar olduğumuz (ihraçtan) iddiasıyla aslında davalı kooperatife göre kesinleşmiş ihraca karşı dava açtık. Temyiz KD vs. 2007 Kasımda sonuçlandı dava...

Sonrasında ise hem ihraç kararından sonraki aidatları ilk seneye %5 devamına %2 fazi ile talep ettiler; hem de bize gönderdikleri parayı ve bunun faizini talep ettiler. Müvekkil hissesini devretmek zorunda olduğundan 195 bin YTL ödedik. Ama öncesinde 1. ihtara karşı rakamı kabul etmediğimize dair ihtar çekmiştik kooperatife.

Davayı dün açtım, tevzi formuna bakmadım ama 1 veya 2 ticarete düştüğünden eminim İrtibatta kalalım isterim, neticede aynı hukuki durumu savunuyoruz.
Old 02-12-2011, 15:09   #6
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Değerli üyelerimiz ibrahim özçaycı ve AV.SEDAT davalarının seyir ve varsa sonuçlarını burada bizimle paylaşırlarsa çok faydalı olur düşüncesindeyim.
Old 05-12-2011, 13:21   #7
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan TaitaDragonfire
Değerli üyelerimiz ibrahim özçaycı ve AV.SEDAT davalarının seyir ve varsa sonuçlarını burada bizimle paylaşırlarsa çok faydalı olur düşüncesindeyim.
Benim müvekkilime, kooperatif merkezinde hisse devirleri yapılırken ibraname adı altında bir belge imzalatmışlar; devir evraklarının arasına karıştırarak, hatta biraz da gürültüye getirilerek..

Bu nedenle açtığımız istirdat davasını ilk başta kaybettik.. .

Temyiz ettim.... müvekkilin ve vekili olarak benim gönderdiğim ihtarlar karşısında bizden alınan ibranamenin alakasız olduğunu, kendi iradesi ile ibraname verecek birinin 5 defa ihtar çekmesinin bir mantığı olmadığını; müvekkilin kandırılmış olduğunu, yönetimin hisse devrine izin verme (en azından geciktirme ve alıcıyı ürkütme) imkanının müvekkili bu evrakları imzalamaya zorladığını, müvekkil bütün aşamalarda avukatıyla birlikte hareket ederken, bir şekilde tek başına yakaladıklarında bu imzaların kendisinden alındığını, ibranameye koop. vekilinin, alıcı ve vekilinin (ne alakaları varsa) ama sadece müvekkilin imzasının alındığını... yani kısaca hile ve bir tür ikrah gibi irade fesadı oluşturan eylemlerle belgenin müvekkil elinden alınmış olduğunu söyleyerek temyiz ettim.. Yargıtay dosyayı benim temyiz sebeplerimin hepsinden biraz bahsederek, hesaplama yapılması ve fazla ödenmiş bir bedel varsa iade edilmesi gerektiği şeklinde bozdu.. Yani, hisse devri ile aynı tarihte alınan ibranameyi geçerli bulmadı; o yokmuş gibi hesap yapılmasını istedi... Tartıştığımız konuyla ilgili bir karar olmadı bu HD kararı.. Ancak "ibraname" denen evrakın güvenilirliğini sarsmak anlamında bana çok özel bir karar gibi geldi.. Bilmiyorum belki de bozma gerekçeleri bana ait olduğu için öyle gelmiştir

Şu anda bu aşamadayız. Henüz ihraç edildiğimiz dönemle ilgili olarak faiz ödeyip ödemeyeceğimiz, ödeyeceksek bunun akdi (koop. sözleşmesi) faiz mi olduğu yoksa yasal faiz mi olduğu konusunda bir gelişme yok. bilirkişi raporuna göre bir karar verilecek sanırım.. bir gelişme olursa buradan bildiririm..
Old 06-12-2011, 07:02   #8
Evren Osman

 
Varsayılan

Ilgili ortaga farkli Oranda bir faiz orani uygulamak 1163 sayili kanunun 23 maddesinde yeralan hak ve vecibelerde esitlik kavramini zedeler diye dusunuyorum
Old 06-12-2011, 13:29   #9
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Evren Osman
Ilgili ortaga farkli Oranda bir faiz orani uygulamak 1163 sayili kanunun 23 maddesinde yeralan hak ve vecibelerde esitlik kavramini zedeler diye dusunuyorum

Evren bey, "farklı oranda bir faiz" sözünüzü biraz açar mısınız? Ana sözleşme kapsamında üyelere uygulanan faizden mi bahsediyorsunuz?

Yani ihraç edilmiş üyenin bu kararı iptal ettirmesi durumunda, ihraç tarihinden iptal tarihine kadar işlemiş aidat borcu, ana sözleşme gereği uygulanan faizle birlikte mi tahsil edilmeli?

Peki, bu durumda şu soruya ne cevap verirsiniz? ihraç edilen üye ihraç kararının iptaline karşı açtığı davayı kaybetmiş, dava da kesinleşmesine kadar 3 yıl sürmüş olsun... Bu durumda kendisine ana sözleşme gereği ihraç kararının verildiği yılı takip eden yıl faizsiz iade edilmiş olması gereken birikmiş aidat tutarı hangi faiz oranına göre verilecektir?

Benim sorumun uygulamadaki cevabı "yasal faiz" olduğudur. Yani ihraç kararının ertesi yıl başından itibaren yasal faiz uygulanacaktır. Üyenin içerideki aidatına uygulanan oran buyken; ihraç kararının fiilen yürürlükte, hukuken askında olduğu yargılama döneminde işleyen aidatlara da

a) tıpkı ihraç edilen üyenin ödemiş olduğu aidatların kendisine faizsiz iade edilmesi gibi; üyeliğe geri dönen üye de bu zamanda gerek eski borçlarını, gerekse dava boyunca tahakkuk eden borçlarını faizsiz ödemelidir -ki bu bizim birincil talebimiz;

b) eğer a şıkkı kabul edilmez ise; kooperatifin üye olarak kabul etmediği birine ana sözleşme hükümlerini uygulamasına olanak verilmeyip, söz konusu borçlara yasal faiz işletilmelidir - bu da ikincil talebimiz oluyor;

c) son bir talep de şu ki: iptal kararından sonra üyeliğe geri dönen borçlunun; ihraç öncesinden kalan borçları ile, ihraç>>iptal arasında tahakkuk eden borçları ikiye ayrılmalı, üyeliği sırasında doğan borçlarına ana sözleşmeye göre faiz tahakkuk edebilirse de, ihraç kararından sonraki döneme ait borçlarına ise (burada yine bir terditli taleple) faiz uygulanmamalı; uygulanacaksa da bu yasal faiz olmalıdır; diyoruz...

Eşitlik zedelenir derken; kooperatifin hakkında ihraç kararı aldığı, ihraç kararını yürrülükte tuttuğu dönemde gnel kurullara sokmadığı, oy hakkı / seçilme hakkı vermediği, hatta alınan kararlara karşı dava hakkını da ortadan kaldırdığı üyeye; zaten mahkemenin iptal kararı ile haksızlığı tescillenmiş bir eşitsizlik yapmış olduğunu; bu eşitsizliğin davacı ortağa yarar sağlayan bazı taraflarının da olabileceğini düşünün lütfen.. Haklarda eşitsizliği dengeleyen, vecibelerdeki olası eşitsizliklerden bahsediyorum..
Old 06-12-2011, 15:55   #10
Evren Osman

 
Varsayılan

Sedat bey
Ilgili donemlerde kooperatif genel kurullarinda alinan gecikme faiz oranlari ile yasal faiz oranlari karsilastirma yapildigi takdirde ilgili ortagin daha az odemesini yapmasini gerektirecek bir fark dogmasi bence esitligi zedeler
Bildiginiz uzere isletmelerde nakit akisi ozellikle kooperatiflerde insaat asamasinda ortaklarindan duzenli tahsilat yapilmasi insaatin finansmaninda cok onemli rol oynar
Bu nedenle kooperatifin bu asamasinda duzenli odeme yapmayan ortagin sonuc olarak diger ortaklardan az bir odeme yapmasini uygun bulmuyorum ( enflasyon ile paranin bugunku deger hesabi yapilarak) umarim davaniz sizin dusundugunuz sekilde gerceklesir Ama ben duruma daha farkli bir acidan bakiyorum
Iyi calismalar
Old 06-12-2011, 16:33   #11
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Mesele enflasyon meselesi olsa, yasal faiz dahi müvekkil aleyhine kooperatif lehine bir fak yaratacak zaten... Aynı mantıkla müvekkilin yıllar önce ödediği paraların geçerli bir ihraç söz konusu olsaydı faizsiz iadesi durumunda müvekkilin uğrayacağı korkunç zararı (hem de yasadan kaynaklanan) düşünmek gerekir...

Mesele; kooperatif ana sözleşmesinin, üyelikten ihraç edildiği dönem içinde ortağı bağlayıp bağlamadığıdır... "İptal kararı ile üyelik avdet ediyor" denebilir; evet avdet ediyor ama; mesela ortaklık dışı sayıldığı dönemdeki genel kurullarda alınmış bir karara karşı dava açamıyor, ihraç kararını iptal ettirmiş olan ortak.. Yan hajlar konusunda kısıtlandığı açık.. Peki ana sözleşmeden doğan haklarını geçmişe dönük geri alamayan müvekkile; ana sözleşmeden doğan borçlarını niye geçmişe dönük yükümlülükle ödetmeye çalışıyorlar?

Konunun özü bu aslında, faiz vs. değil.. Haklar ve yükümlülükler birlikte gidip gelmezler mi? Genel kural bu ise ve bu durum bir istisna değil ise, ortaklık harici sayıldığımız dönem için sadece o dönemin ödenti toplamını ödeme yükümlülüğümüz olmalı... Bunu hangisi daha uygun olur anlamında değil de, hangisi daha hukuki olur anlamında söylüyorum - ki uygunlukta da anı neticeye çıkıyor aslında...
Old 06-12-2011, 16:55   #12
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.SEDAT
Mesele enflasyon meselesi olsa, yasal faiz dahi müvekkil aleyhine kooperatif lehine bir fak yaratacak zaten... Aynı mantıkla müvekkilin yıllar önce ödediği paraların geçerli bir ihraç söz konusu olsaydı faizsiz iadesi durumunda müvekkilin uğrayacağı korkunç zararı (hem de yasadan kaynaklanan) düşünmek gerekir...

Mesele; kooperatif ana sözleşmesinin, üyelikten ihraç edildiği dönem içinde ortağı bağlayıp bağlamadığıdır... "İptal kararı ile üyelik avdet ediyor" denebilir; evet avdet ediyor ama; mesela ortaklık dışı sayıldığı dönemdeki genel kurullarda alınmış bir karara karşı dava açamıyor, ihraç kararını iptal ettirmiş olan ortak.. Yan hajlar konusunda kısıtlandığı açık.. Peki ana sözleşmeden doğan haklarını geçmişe dönük geri alamayan müvekkile; ana sözleşmeden doğan borçlarını niye geçmişe dönük yükümlülükle ödetmeye çalışıyorlar?

Konunun özü bu aslında, faiz vs. değil.. Haklar ve yükümlülükler birlikte gidip gelmezler mi? Genel kural bu ise ve bu durum bir istisna değil ise, ortaklık harici sayıldığımız dönem için sadece o dönemin ödenti toplamını ödeme yükümlülüğümüz olmalı... Bunu hangisi daha uygun olur anlamında değil de, hangisi daha hukuki olur anlamında söylüyorum - ki uygunlukta da anı neticeye çıkıyor aslında...
Sayın Av.Sedat,
Koyulaştırarak işaret ettiğim tespitinize ve yorumunuza katılmak mümkün değildir. Çünkü, Koop. Kanunu'nun 16/son maddesine göre, hakkında çıkarma kararı kesinleşmediği için çıkarılan ortağın(müvekkilinizin) yerine ortak alınamamıştır ve ortağın hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Müvekkilinizin ( ortaklığı askıda olduğu dönemde de) hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden , yargılama sürecinde yapılan genel kurullara katılmasına yasal bir engel yoktu (diye düşünüyorum).
(Bu arada belirtmek gerekir ki; çıkarma kararı (karar dava edildiği için) kesinleşmeden yerine ortak alınmışsa, bu kararı alan yönetim kurulu üyelerinin bu eyleminin karşılığı 3 ay- 2 yıl hapis ve ağır para cezasıdır.)
Kolay gelsin.
Old 26-12-2011, 15:56   #13
iyakupoglu

 
Varsayılan

Yıllar önce yapılmış bir kooperatif genel kurul toplantısında gecikmiş aidatlar için aylık %25 faiz uygulanması kararı alındığı ve ana sözleşmenin bu karar doğrultusunda tadil edilmediği bir durumda kooperatif üyesi bu fahiş faiz oranından sorumlu tutulabilir mi?
Old 26-12-2011, 16:18   #14
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.H.Sancar KARACA
Sayın Av.Sedat,
Koyulaştırarak işaret ettiğim tespitinize ve yorumunuza katılmak mümkün değildir. Çünkü, Koop. Kanunu'nun 16/son maddesine göre, hakkında çıkarma kararı kesinleşmediği için çıkarılan ortağın(müvekkilinizin) yerine ortak alınamamıştır ve ortağın hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Müvekkilinizin ( ortaklığı askıda olduğu dönemde de) hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden , yargılama sürecinde yapılan genel kurullara katılmasına yasal bir engel yoktu (diye düşünüyorum).
(Bu arada belirtmek gerekir ki; çıkarma kararı (karar dava edildiği için) kesinleşmeden yerine ortak alınmışsa, bu kararı alan yönetim kurulu üyelerinin bu eyleminin karşılığı 3 ay- 2 yıl hapis ve ağır para cezasıdır.)
Kolay gelsin.


Bu yoruma katılıyorum. Bizim de vekilimiz olan bir kooperatif var ve aidatları ödemediği için çıkartılan ortak çıkartma kararını iptal ettirdi mahkemeden biz de iptal davasının sürdüğü süreci de dahil ederek takip başlattık itiraz etti itirazın iptali davasında da yerel mahkeme "iptal davasının görüldüğü süreçte aidat istemek hakkaniyete aykırıdır"diyerek takibi kısmen iptali kısmen devamına karar verdi. Reddedilen kısmı temyiz sınırının altında kaldı, biz de kanun yararına bozma yoluna başvurduk neticeyi bekliyoruz. ileriki zamanlarda umarım paylaşabilirim.

%25lik fahiş faiz uygulamasına gelince Genel kurulun usulüne uygun toplanıp usulüne uygun karar almış olması kaydı ilesüresi içinde genel kurul kararının iptali için mahkemeye başvurma yolu kullanılmamış ise daha da itiraz edilemez kanısındayım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kooperatif aidat borcu kadirtoprak Meslektaşların Soruları 1 11-07-2007 00:15
Aidat alacağı, faiz başlagıç tarihi av.naim Meslektaşların Soruları 2 26-04-2007 10:16
kooperatif genel kurul kararı ile aidat toplama - iskan alınmasının etkisi Demir Demir Meslektaşların Soruları 7 18-04-2007 13:07
Kiracının aidat borcunun kiralayanca ödenmesi - Kiracıya Rücu Davasi - zamanaşimi Av.Özlem KALAY Meslektaşların Soruları 5 21-02-2007 14:32
Kredi Kartı Aidat Bedeli Ve İşletilen Faiz ALİ TANRIKUT Hukuk Soruları Arşivi 0 28-08-2002 11:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04408908 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.