Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tüketici hakem heyeti-ilamlı icra

Yanıt
Old 16-01-2008, 18:08   #1
Nuriye Değer

 
Varsayılan tüketici hakem heyeti-ilamlı icra

Değerli Meslektaşlarım,
Tüketici hakem heyeti kararını geçen yıl verilmiş. Karardaki ödetme kararı 2007 itibariyle ilamsız takip gerektiren miktarda.(değer 800 YTL) . 2008 yılında takibe konursa yeni değere göre ilamlı takip sınırına giriyor.İlamlı takipmi yapılır (icra emri mi gönderilir.) yoksa genel haciz yoluyla ilamsız takiplere mahsus ödeme emri mi gönderilir.
Kolay bir konuda aklım karıştı.İcra parik bilgilerim biraz zayıf, cahilliğimi mazur görerek cevap verirseniz sevinirim.
Saygı ve sevgilerimle...
Teşekkür ederim.
Old 16-01-2008, 23:27   #2
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan

Sn Meslektaşım
Tüketici Hakem Heyeti Kararları 4077 Sayılı Tüketici Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre ve İİK mad.38 e göre ilam niteliğinde belgelerden sayılırlar. Bu kararların icrası için ilamların yerine getirilmesi hk. hükümleri uygulanır.. Bu nedenle miktara bakılmaksızın ilamlı icra yoluyla yerine getirilmesini isteyebilirsiniz. kolaylıklar diliyorum
Old 13-01-2012, 12:50   #3
bb6549

 
Varsayılan

sayın harvati 2011 yılına ait 1.850,00 tl lik bir tüketici hakem heyeti kararı var..üzerinde ilamlı icra ile takibe konu olabilri diye bir yazı ile müvekkile gönderilmiş,ancak 1,032,00 tl nin üstinde oldğu içim açıkçası ilamlı icraya konu etmek konusunda tereddüte düştüm.Çünkü borçlu banka takibin iptali yoluna giderse müvekkil birde vekalet ücreti ödeyecek,,,sizce direk takibe koymalı mıyım,,yoksa bu hakem kararına karşı direk tüketici mahkemesinde davamı açmalıyım.
Old 13-01-2012, 16:15   #5
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan

Sn burcubirlik

Hangi gerekçeyle takibin iptali istenecek ki? Elinizdeki hakem heyeti kararı zaten ilam niteliği taşıyor ayrıca bunu Tüketici mahkemesinde ayrı bir ilama bağlamanızın işi daha da uzatacağını belirtmek isterim... Bahsettiğiniz parasal sınırlar henüz hakem heyetine yada Tüketici Mahkemesine başvurmadan önce dikkate alınması gereken parasal sınırdır. Siz şu an ilgili hakem heyetinin kararının icrasını talep ediyorsunuz...

Şayet elinizde Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilmiş bir karar var ise Örnek 4-5 ile dayanak hakem kararı sayı ve numarasını belirterek ilamlı icra yapmanızda hiç bir sakınca yoktur.

Saygılarımla
Old 16-01-2012, 11:28   #6
bb6549

 
Varsayılan

sayın harvati.. faiz konusunda da bir sorum olacak ama..faizi icra takib tarihinden mi..yoksa müvekkilden bankanın haksız olarak yaptığı kesintinin yapıldığı tarihden itibaren mi talep edeceğiz..
Old 16-01-2012, 15:02   #7
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan burcubirlik
sayın harvati 2011 yılına ait 1.850,00 tl lik bir tüketici hakem heyeti kararı var..üzerinde ilamlı icra ile takibe konu olabilri diye bir yazı ile müvekkile gönderilmiş,ancak 1,032,00 tl nin üstinde oldğu içim açıkçası ilamlı icraya konu etmek konusunda tereddüte düştüm.Çünkü borçlu banka takibin iptali yoluna giderse müvekkil birde vekalet ücreti ödeyecek,,,sizce direk takibe koymalı mıyım,,yoksa bu hakem kararına karşı direk tüketici mahkemesinde davamı açmalıyım.

Sayın Meslektaşım;

Tüketici hakem heyetine başvuru esnasında herhangi bir tarih aralığına yönelik faiz talebiniz var mı? şayet hakem heyeti kararında faiz talebinizi belirtmişseniz ve hakem heyeti bu tarihi esas alarak faize hükmetmişse bu tarih itibariyle talep edeceksiniz, aksi durumda hakem heyeti kararının verildiği tarihten itibaren yasal faiz işletmeniz gerekecektir.

Saygılarımla
Old 18-01-2012, 13:48   #8
aunustu

 
Varsayılan

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 4077
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) (YÜR. TAR.: 08.09.1995)

Kabul Tarihi: 23.02.1995
R.G. Tarihi: 08.03.1995
R.G. No: 22221Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

Madde 22 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 14.03.2003 RG NO: 25048 KANUN NO: 4822/29) (KOD 1)


Değeri 724,99 YTL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Değeri 724,99 YTL ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilân edilir.

BU MADDEYE GÖRE DEĞERLENDİRDİĞİMİZDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN KARARI İLAM NİTELİĞİNDE BİR BELGE SAYILIR MI? AKLIMA TAKILAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA MİKTAR DAHA YÜKSEK BURADAKİ KARARLARIN İLAM NİTELİĞİNDE BELGE OLMA OLASILIĞI VAR MI
Old 18-01-2012, 19:33   #9
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan

Sayın aunustu

Tüketici Hakem Heyetinin vermiş olduğu kararı kendisinin icra etmesi mümkünmüdür?

4077 Sayılı yasanın 22 md

"Değeri beşyüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir."
Old 19-01-2012, 13:14   #10
av.medine

 
Varsayılan

Konuya ilişkin cevabımı tüketici hakem heyeti üyesi olarak cevap veriyorum. Sayın hartaviye katılıyorum. Kanun hükmü açıktır. Hakem heyeti ilei ilgili miktar salt başvuruya ilişkin bir konu olup ; heyetin karara bağladığı herhangi bir karar zaten taraflara tebliğ olunup taraflar karara karşı 15 gün içinde Tüketic Mahkemesinde dava açmamış ise kesinleşmiş olmaktadır. Bu sebeple itiraz edilmemiş kararları İLAMLI İCRA TAKİBİ YOLU İLE icraya koyabilirsiniz( miktara bakılmaksızın)
Old 20-01-2012, 22:40   #11
aunustu

 
Varsayılan

Merhaba Avukat Hanım. Tüketici hakem heyeti kararı davalıya tebliğ edilmediği takdirde yine de ilamlı icraya koyabilir miyiz. Eğer koymuşsak borçlu şikayet yoluna başvurup takibi iptal ettirebilir mi?
Old 22-01-2012, 15:14   #12
Av. Hasan Can Özkan

 
Varsayılan

Sn. meslektaşım,
Kararın kesinleşmesi için taraflara tebliğ edilmesi gerektiğinden; kesinleşmemiş bir kararın ilamlı icra takibine konu olamayacağı kanaatindeyim. İyi çalışmalar.
Old 22-01-2012, 22:30   #13
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

2011 yılı için 1,032,00 Tl.nin altındaki uyusmazlikla ilgili hakem heyetleri tarafından verilen kararlar ilam hükmünde olup ilanların icrası yolu ile takip yapılır.İcraya müracaat için kesinlesme şartı yoktur.Bu karara karsı tüketici mahkemesine 15 gün icinde itiraz edilebilir. itiraz icrayı durdurmaz.Tüketici Mhkemesinin itiraz üzerine verdigi karar kesindir.
Bu degerin üzerindeki uyuşmazlıklarda hakem heyetine müracaat zorunluluğu yoktur.Ancak müracaat edilmiş ise verilen karar ilam hükmünde olmayıp sadece tüketici mahkemesi için delil niteligindedir. Böyle bir kararla ilamli icra takibi yapamazsınız. Sadece adı takip Yapılabilir. Bu karar delil gösterilerek Tüketici Mahkemesine müracaat etmek gerekir. Tüketici mahkemesinin vereceği karara karsı temyiz yolu açıktır.
Yani, 2007 yılında alınan karar ilam sınırı üstünde ise ancak ilamsiz takip yapılabilir. Aksi durumda icra tetkik merciinden takibin iptali sağlanır. Hakem heyetlerinin miktar itibarıyla gorevsiz olduğu konular için dogrudan tüketici mahkemesine gitmek zaman kaybını onleyecektir.
Old 26-01-2012, 18:22   #14
Av. Nevin

 
Varsayılan tüketici hakem hayati kararında değer belitrilmemişse icraya hangi değerden konulaca?

Sayın Meslektaşlarım;
Benim de bir sorum var.Elimde Tüketici hakem heyetinin kabüle dair kararı var.Anladığım kadarı ile ilamlı icra takibi yapmak gerekiyor.Ancak halı yıkama hizmeti sonucu bir halı yırtılmış, bir değeri de renkleri alaca bulaca olmuş, Heyet şikayeti haklı bulmuş her iki halının da aynı marka ve aynı değerde yeni ürünlerle değişimine karar vermiştir.
karşı taraf karara son derece duyarsız olduğundan icra yoluna gidilecek.Bu durumda takibin miktarı neye göre kimin tarafındab belirlenecek? Kararda herhangi bir değer olmadığına göre halı yıkamac da zaten muadil yeni halı da satılmadığına göre karar değer bakımından eksik midir?Değeri biz mi belirleyeceğiz yoksa icra memuruna yada bilirkişiye belirletmek gerekir?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.....
Old 27-01-2012, 12:16   #15
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Hakem Heyeti kararında bu konuda hüküm yoksa ek bir dilekçe ile değişimin mümkün olamaması sebebi ile halı bedeli rakamını belirterek bedel talebinde bulunun. Hakm heyeti halının değerinin tespitini bilirkişi marifeti ile tespit edecektir. Bu halde ayıplı hizmet sebebi ile halının bedelinin tahsiline ilişkin kararı ilamlı takip yapabilirsiniz.
Old 20-03-2014, 18:36   #16
avasas

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım;

her sene ilan edilen hakem heyeti zorunlu başvuru miktarının üzerindeki kararlar ilam hükmünde değildir. Sadece ilamsız icraya konu olabilirler ya da tüketici mahkemesinde açılacak davada delil olabilirler.
Old 24-03-2014, 09:30   #17
Burakgerets

 
Varsayılan

Tüketici hakem heyeti kararının verildiği tarih esas alınarak o zamanki parasal sınır uyarınca kararın ilam niteliğinde olup olmadığının tespiti gerekeceği kanaatindeyim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz üye19870 Meslektaşların Soruları 6 03-04-2018 09:06
Tüketici hakem heyeti başvuru sınırının altındaki uyuşmazlıklarda açılan icra takipl mslmklvz Meslektaşların Soruları 9 24-02-2012 23:32
tüketici hakem heyeti icra takibinin iptaline karar verebilir mi? ISTANAZ Meslektaşların Soruları 2 18-10-2007 21:56
Tüketici Hakem Heyeti turbo Meslektaşların Soruları 6 28-11-2006 17:00
Tüketici Hakem Heyeti Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 2 15-11-2006 09:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04147911 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.