Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK 83/C ve 85. madde karşılaşması.

Yanıt
Old 05-12-2007, 09:19   #1
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan İİK 83/C ve 85. madde karşılaşması.

İcra İflas Kanununda

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi:
Madde 83/c – (Ek: 9/11/1988 - 3494/7 md.)
Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez.

ve

Taşınır ve taşınmaz malların haczi :
Madde 85
Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.

demektedir. Alacaklıyı korumak amacıyla getirilen bu hüküm borçlunun menfaatlerini olumsuz etkiler nitelikte değilmidir?

Mesela kişinin Fabrikası 10000 lira eklentiler 100 lira etmektedir ve bu eklentiler 83/c gereğince ipotek akit tablosuna dercedilmiştir. Kiş hakkında yapılan icra takibi sonucunda alacaklının haciz talebiye mesela alacaklının alacağı 100 birim ise 83/c nin engellemesi nedeniye eklentiler haczedilemeyecektir.

Siz ne düşünüyorsunuz ve bu konuda Yargıtay'ın kararlarını ekleyebilirmisiniz?
İcra İflas dersinde bu konuyu işldedik Yargıtay kararına ihtiyacım var.

Teşekkür ederim.
Old 09-12-2007, 21:24   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

Bu konu eklentilerin hukuki niteliği ile bağlantılı olarak düşünülmelidir.

Eklentiler, niteliği gereği asıl şeyden ayrı olarak devredilebilir, rehnedilebilir ve haczedilebilirler. Ancak Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 13.09.1983 tarihli 4965/6389 sayılı kararında(ve ondan sonraki düzenli olarak sürdürdüğü içtihatlarında) Eklentinin asıl şeyden ayrı olarak haczedilemiyeceğine karar vermiştir. Fakat bugün Artık Yargıtay'da asıl şeyden ayrı olarak eklentinin haczedilebileceğine hükmetmektedir.

İşte 83/c, eklentilerin asıl şeyden haczedilebileceği kuralına bir sınırlama getirmiştir.

"
Kural olarak eklentinin taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkündür. Alacaklılar ana taşınmazı satmadan, orada bulunan eklenti niteliğindeki malları ( Medeni Kanunun 686. maddesine göre eklenti olduğu bilirkişilerce saptandığı takdirde ) ayrı ayrı haczettirip sattırabilirler. Çünkü, eklentinin taşınmaz yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılması mümkündür. Ancak, İİK'nın 83/c maddesi gereğince, ipotek akit tablosunda sayılan eklentilerin bu madde gereğince taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkün bulunmamaktadır. Anılan hükmün uygulanabilmesi için mahcuzun hem ipotek akit tablosunda yazılı olması, hem de Medeni Kanunun 686. maddesinde tarif edilen şekilde eklenti niteliğini taşıması zorunludur. Bilirkişi raporu yalnızca makine mühendisi bilirkişisince düzenlenmiş olup mahcuzların Medeni Kanunun 686. maddesinde öngörülen nitelikte ve taşınmaz telef, tahrif veya tağyir olunmadan ondan ayrılıp ayrılamayacağı ve bu makinelerin bulunmaması halinde fabrikanın amacına uygun şekilde çalışıp çalışmayacağını açıklayacak ayrıntıyı içermediği gibi, ayrıca mahcuzların ipotek akit tablosunda belirtilenlerle aynı olup olmadığı da saptanmadığından hüküm kurmaya elverişli değildir.
O halde, Mahkemece, hukukçu bir bilirkişinin de katılması ile oluşturulacak üç kişilik yeni bir bilirkişiler kurulundan yukarıda açıklanan ilkelere uygun bir biçimde rapor alındıktan sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu ve eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir."(12. HUKUK DAİRESİ E. 2004/20681 K. 2004/25282 T. 7.12.2004)

"
Kural olarak eklentinin taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkündür. Yani, alacaklılar taşınmazı satmadan, binada bulunan eklenti niteliğindeki malların Medeni Kanunu'nun 686. maddesine göre eklenti olduğu bilirkişilerce saptandığı takdirde ayrı ayrı haczedebilir ve satabilirler. Çünkü eklentinin taşınmaz yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılması mümkündür. Ancak, İİK'nun 83/c maddesi gereğince ipotek akit tablosunda sayılan eklentilerin bu madde gereğince taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkün bulunmamaktadır. Anılan hükmün uygulanabilmesi için mahcuzun hem ipotek akit tablosunda yazılı olması, hem de Medeni Kanun'un 686. maddesinde tarif edilen şekilde eklenti niteliğini taşıması zorunludur.
Somut olayda, borçlu, tapuya şerhli makinaların taşınmazdan ayrı olarak haczedildiğini ileri sürmektedir. Tapudan gelen 29.11.2002 tarihli cevapta farklı iki teferruat şerhi bulunduğu belirtilmiştir. Öncelikle varsa ipotek akit tabloları ve ekindeki teferruat şerhleri getirtilmeli, keşif yapılarak mahcuzlarla karşılaştırılmalı ve yukarıda açıklanan ilkelere göre inceleme yapılıp sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir."( 12. HUKUK DAİRESİ E. 2004/14303 K. 2004/17813 T. 5.7.2004)

Ayrıca Doktrinde Lale Sirmen'e göre,İİK.m.83c eklentinin taşınmazdan ayrı olarak haczini yasaklamamışsa da aynı maddenin ikinci fıkrası MK.m.777 hükmünü saklı tuttuğundan, akit tablosu ve beyanlar sütununda eklenti olarak kaydedilmemesi, Taşınırın eklenti sayılmasını ve rehin kapsamına girmesini engellemiyeceğinden Bunlar da rehinli taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez.

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
madde 301 dark Ceza Hukuku Çalışma Grubu 16 08-09-2007 00:54
Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun 4. Madde Ve 10. Madde Kadir COŞKUN Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 3 01-05-2007 08:30
İ.İ.K. Madde 135 Cengiz Taner Doğan Meslektaşların Soruları 2 13-10-2006 14:23
Madde 605/2 Dolphin Hukuk Soruları Arşivi 0 10-03-2006 17:31
Zpo 23. madde Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 4 15-07-2004 08:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02884293 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.