Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tüketici hakem heyetine bankanın itirazı

Yanıt
Old 03-12-2007, 13:06   #1
av.özgekaya

 
Acil tüketici hakem heyetine bankanın itirazı

sayın meslektaşlarım müvekkilin tüketici hakem heyetinde lehine çıkan kredi kartlarına dair bankanın aldığı ücretin iadesine dair kararın iptali için banka tüketici mahkemesinde dava açmıştır. ancak ne yazıkki banka vekilleri dosyaya bir kaç yerel mahkeme kararı eklemişlerdir. ve bu yerel mahkeme kararlarıkesin hüküm niteliğinde. kararın birinde gerekçe şu: " kredi kartı sözleşmesinde bu uygulamanın yapılacağı maddelerde belirtilmiş ve ayrıca kredi kartı eksterlerinde de her defasında belirtilmiştir bu sebeple hakem heyeti kararının iptaline"
diğer tüketici mahkemesinin kararı ise: "kredi kartı sözleşmesinin hükümlerinin BK 19 ve 20. maddelerine göre değerlendirilmesi gerekir. bankaca alınan bu aidat ücreti vermiş olduğu hizmetin bir karşılığı olduğu içindir. bu sebeple bu tutarın geri istenmesi MK 2 dürüstlük kurallarıyla bağdaşmayacaktır. bu sebeple hakem heyeti kararının iptaline."

sayın meslektaşlarım bankalar kanaatimce hem suçlu hemde bu mahkeme kararlarına göre güçlü olmak istemektedirler. banka zaten bir kredi kartı hesabıyla alış veriş yapılan firmanın parasını 1 ay süreyle kullanmıyor mu? hala ne hizmetin karşılığını istiyorlar? bu konuda lehime olan yargıtay kararı aradım ancak bulamadım. elinde bu konu ile ilgili bir tüketici mahkemesi kararı veya yargıtay kararı olan arkadaşların paylaşımlarını beklerim herkese iyi çalışmalar ve şimdiden teşekkürler.
Old 03-12-2007, 14:33   #2
Av.Selim Demircan

 
Varsayılan

Sayın Özge,
Bizzat kendi kredi kartım ile ilgili bir başvuruyu ben direk bankaya yaptım ve emsal karar iliştirdim. Kart ücretini de iptal ettirdim, kredi kartı sözleşmesinde kart ücreti bulunmasına rağmen. size aşağıda bir kısmını sundum. internet ortamında lehinize kararlara çok rahat ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili emsal karar:
Kocaeli Tüketici Mahkemesi’nin 04/10/2006 tarih ve 2006/368 Karar nolu kararı

Kredi Kart ücreti adı altında para kesilmesinin hukuki mesnetsizliği;(Ek bilgi)
· 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesine göre bankanızın almış olduğu bu kart ücreti, herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından ve de söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış, özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle içeriğine etki edilemeyip; müzakere edilemediğinden haksız bir şarttır.Ayrıca 5464 sayılı yasanın 44. maddesinde yapılan atfa binaen, uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyeti`nde ve/veya Tüketici Mahkemesi`nde çözümleneceği hüküm altına alınmıştır,denilmektedir.
Old 11-02-2010, 15:04   #3
AVOY

 
Varsayılan

Sayın Selim Bey,

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki aynı dertten muzdarip olduğum için yeni başlık açmaya gerek duymadım, o yüzden sorumu buraya yazmak istiyorum.

Başvurunuzu direk bankaya yaptığınızı yazmışsınız, ben de bu şekilde bir yol izlemek istiyorum. Bu hususta bilgi amaçlı www.tuketiciler.org sitesinden ilgili dilekçe örneklerini indirip baktığımda; son hesap bildirim cetvelindeki kredi kartı aidatının iadesine ilişkin olduğunu gördüm.

Bankaya yapılacak olan başvuru hesap bildirim cetveli geldikten sonraki belli bir süre içerisinde yapılacak başvuruya ilişkin midir?

Eğer öyle ise geriye dönük olarak biriken bu "kredi kartı aidatı" veya "yıllık üyelik bedeli"nin iadesi hangi yolla istenebilir?

Tüm meslektaşlarımın görüş ve önerilerini bekliyorum.

Saygılar
Old 31-01-2012, 08:44   #4
delidervis

 
Varsayılan

Onur bey önce bankanı genel müdürlüğüne bir ihtar göndererek sizden bugüne kadar kart ücreti aldıkları ayların hesap hareketlerinin bulunduğu dökümanları isteyin ve iadeli taahütlü posta ile gönderin. size gönderilen dökümandaki kart ücretlerinin altını çizerek tüketici hakem heyetine bu aşamadan sonra başvurun dilekçenize "Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2008/4345 Esas ve 2008/6088 Karar nolu kararı ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2011/4736 Esas ve 2011/11579 Karar nolu kararı" ekleyin.
Old 31-01-2012, 09:49   #5
av.sally

 
Varsayılan

1 - İlk Önce Bankadan İade İstemelisiniz : Gelen hesap ekstresine karşı en kısa sürede aşağıdaki itiraz dilekçesini doldurarak iadeli taahütlü posta ile PTT'den banka’ya göndermelisiniz.
NOT : Yapacağınız bu itiraz büyük olasılıkla hesap ekstresini ödeme zorunluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır.

Dilekçe Örneği

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü'ne,

Konu :Kredi kart yıllık ücreti hk.


…………….. nolu kredi kart hamiliyim.

…../……./20.... son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …..... , ... TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.

Adı, Soyadı
İmza


2. HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPABİLECEKLERİNİZ :


1 - İlk Önce Bankadan İade İstemelisiniz : Hesabınızdan "Hesap İşletim Ücreti" vb bir isimle kesinti yapıdığını farkettikten sonra en kısa sürede aşağıdaki itiraz dilekçesini doldurarak iadeli taahütlü posta ile PTT'den banka’ya göndermelisiniz.

Dilekçe Örneği

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü'ne,

Konu :Hesap işletim ücreti


…………….. nolu hesabımdan, …../……./20… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …..... , ... TL. tutarlı hesap işletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu diler aksi takdirde hukuki yollara başvuracağıma bildiririm.

Adı, Soyadı
İmza2 - Paranız İade Edilmesse TSHH'e Başvurmalısınız : Tahsil edilen haksız ücret size 30 gün içinde iade edilmez ise ikamet ettiğiniz ilçenin Kaymakamlık binasında bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine aşağıdaki dilekçe ile başvurunuzu ücretsiz olarak yapınız.

…. KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA


Başvurucu : İsim-Adres
Karşı Taraf : …….….. Bankası AŞ. (Adres)
:
Konu : Banka yıllık işletim ücretinin iadesi hk.
Olay :
1. Karşı taraf …….. Bankası AŞ.’nin xxxxx nolu müştersiyim.
2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm vadesiz mevduat hesaplarından hesap işletim ücreti alınabileceğine dair hiçbir hüküm olmadığı halde banka hesaplarımda Ocak ayı içinde hesap işletim ücreti adı altında xxxxxx nolu hesabımdan xx,00 YTL ve xxxxxx nolu vadesiz döviz hesabımdan xxxx döviz tahakkuk ettirilmiştir.
3. Karşı taraf ile aramızda tanzim edilmiş hesap açma dışında hiçbir sözleşme yoktur. Kaldı ki sözleşme olsa bile 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6. maddesi gereğince, bu sözleşmenin 6. maddeden belirtilen hükümler çerçevesinde yeniden tanzim edilip imzalatılması gerekmekte iken bugüne kadar bir buda yapılmamıştır.
4. Söz konusu vadesiz mevduat hesaplarından param durduğu müddetçe banka hiç bedel ödemeden yararlanmaktadır.
5. Ayrıca banka çek tahsilatı, havale, EFT ve benzeri her türlü hizmetten zaten banka tarafından belirlenmiş ücretler tarafımdan tahsil edilmektedir. Ayrıca İnternet şubesinden yapılan tüm hizmetlerden de bankaca belirlenen bedeller hesabımdan tahsil edilmektedir.
6. Bankadaki hesaplarımda para bulundurduğum ve bu paramı kullandığı için hiçbir bedel ödemeyen banka birde hiçbir hukuki dayanağı olmayan hesap işletim ücreti tahsil etmektedir.
7. Bu yetmez, bu tahsilatı yapacağına dair hiçbir yazılı bilgi, uyarı ve ihtarda bulunmadan hesabımdan gasp gibi para çekilmektedir. Hiçbir banka hiçbir hesaptan hesap sahibinin imzalı izni olmadan hiçbir koşuldan para çekemez, mahsup yapamaz. Bu suçtur.
Talep : Bu nedenle alınmak istenen üyelik ücretinin haksız olduğuna ve tarafımdan ihtirazi kayıt ile ödenen bedelin hesabıma iadesini yazılı olarak istemiş ama olumlu yanıt almamıştır.
Bu nedenlerle tahsil edilmiş bulunan xxx,00 YTL ve/veya xxxx ’nun, ilgili hesaplarıma karşı taraf Banka’nın 1 yıllık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini talep ederim.

İsim-İmza


Ekler
1- Örnek karar: Fatih Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin hesap işletim ücreti Kararı
2- Konuyla ilgili Kocaeli Tüketici Mahkemesi sıfatıyla 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden itiraz için açılan mahkeme sonucunu belirten karar
3- Hesabımdan tahsil edilen ücretlerin dekontlarıNot: http://www.tuketiciler.org/?com=files.list&ID=9 adresten karar örneklerini alarak ekleyiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Şekli ve Esasları hukukçu42 Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 37 03-06-2014 14:21
Taksilerin Tüketici Yasasına Kapsamında Hukuki Durumu ve Tüketici Heyetine Şikayet Av.ZekiÖZSOY Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 5 13-06-2007 12:01
tüketici heyetine başvuru PINAR000 Meslektaşların Soruları 6 30-04-2007 14:51
Tüketici Hakem Heyetine Başvuruda Süre Viyola Meslektaşların Soruları 1 06-02-2007 09:40
Yabancı Dil Kursundan Şikayet - Tüketici Heyetine Başvurulabilir mi? iözkurt Meslektaşların Soruları 6 26-01-2007 14:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11330009 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.