Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

davacının temyizinde temyiz harcı

Yanıt
Old 12-11-2007, 14:38   #1
ekinheval

 
Önemli davacının temyizinde temyiz harcı

Taşınmaza ilişkin davacısı olduğumuz ve dava dilekçesindeki değer 10.000-YTL ancak keşif sonucu belirlenen değeri 500.000-YTL olan bir davada mahkemece eksik harcı tamamlamamıza fırsat bırakılmadan ve bu husus resen de gözetilmeyerek davanın kabulüne karar verildi. Yaklaşık 30.000-YTL'yi bulan karar harcını davalı yan yatırdı.

Davacı vekili olarak hükmü temyiz ederken mahkemece tarafımızdan 13,10-YTL maktu temyiz harcı alındı. (Davacının temyizinde usulün böyle olduğu söylendi) . Dosyamız Yargıtay 1. HD'den "harcın tamamının ödenmesi gerektiğinden" bahisle geri çevrildi. İşin kötü tarafı 27.000-YTL yi yatırırsak ve hüküm bozulmazsa harcımızı geri alma imkanı olmayacak. Dolayısıyla talep ettiğimiz vekalet ücretine yakın bir meblağı da kaybetmiş olacağız.

Sorum ; bu durumda vekalet ücretinin ne olacağı vs değil (bu konu önceki forum alanlarında yeterince tartışılmış) Davacı taraf kazandığı bir davaya ilişkin olarak temyiz isteminde bulunurken (vekalet ücreti yönünden temyiz etmiştik) ne kadar harç alınacağı? Adliyedeki tüm mahkeme kalemleri bu durumda 13,10-YTL harç alınacağı konusunda ısrarcılar ancak dayanak gösteremediler. Dayanağı ile birlikte sorumu cevaplayabilenlere şimdiden teşekkür ederim.

(Not: Aklınızda bulunsun Yargtay 1. HD harcın 1/4 ünün yatmasını dahi kabul etmeyerek harcın tümünün yatması gerektiğini de kararında belirtmiş)
Old 12-11-2007, 15:05   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Davalı taraf bakiye harcı, siz kararı temyiz ettikten(Belki de dosya Yargıtay'a gittikten) sonra tamamlamış sanırım???

Saygılarımla
Old 12-11-2007, 15:29   #4
Elif Defne

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşım,anladığıma göre kazandığınız davayı vekalet ücreti yönünden temyiz etmişsiniz.Ama karar bozulmazsa yatırdığımız harcı geri alma şansımız olmayacak diyorsunuz.Karar onanırsa ve karar da sizin lehinize ise (vek.Üc.hariç) davalıdan alma hakkınız var.Bu nedenle endişenizin yersiz olduğunu düşünüyorum.Ancak temyizde,temyiz edenden mutlaka değer üzerinden harç alındığını biliyorum.Saygılarımla.
Old 12-11-2007, 15:38   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
Karar harcı temyizden önce tamamlandı

En iyisi ben aklımdaki soruları sorayım.

1- Dava 10.000 YTL bedel gösterilerek açıldı. Taşınmazın değerinin 500.000 YTL olduğu anlaşıldı.

2- Mahkeme kararını 10.000 YTL üzerinden tesis etti.

3- Mahkeme kararını 500.000 YTL üzerinden tesis etti.

4- Mahkeme kararında 500.000 YTL eksik harcın tamamlattırılmasına hükmetti.

5- Davalı hangi nedenle bakiye harcı tamamladı. Kalem neye göre harcı aldı?

Saygılarımla
Old 12-11-2007, 15:40   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Ancak temyizde,temyiz edenden mutlaka değer üzerinden harç alındığını biliyorum.

Sayın Elif Defne,

İki taraf da temyiz ederse, ikisinden de karar harcı alınacak mı?

Saygılarımla
Old 12-11-2007, 15:43   #7
ekinheval

 
Varsayılan

Karar harcı miktarından anlaşılacağını düşünmüştüm. Ama kısa olsun ise fazla detaya girmemiştim. Dava muris muvazaasına ilişkin tapu iptali istemli idi, davamızın kabulüne karar verilirken bilirkişi raporundaki değer esas alındı ve tapuların iptaline karar verildi yani dava 500.000-YTL üzerinden karara bağlanmış oldu, harcın tamamlanmasına ilişkin hiçbir ara karar tesis edilmedi, ancak bir baktık gerekçeli kararda 27.000-YTL karar harcına hükmolunmuş, ancak vekalet ücreti 450-YTL, harcı biz yatıramadık, maliyeye yazdırdık, maliyenin takibi üzerine davalılar yaklaşık 4 ay sonra harcı yatırdı, kalemce de davacının temyizinde 13,10-YTL maktu harç alınıyor diyerek bizden maktu harç aldı.
Old 12-11-2007, 15:50   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
davalılar yaklaşık 4 ay sonra harcı yatırdı

Dosya bu süre içinde Yargıtay'a gitmedi mi?
Old 12-11-2007, 15:55   #9
ekinheval

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Elif Defne
Sevgili meslektaşım,anladığıma göre kazandığınız davayı vekalet ücreti yönünden temyiz etmişsiniz.Ama karar bozulmazsa yatırdığımız harcı geri alma şansımız olmayacak diyorsunuz.Karar onanırsa ve karar da sizin lehinize ise (vek.Üc.hariç) davalıdan alma hakkınız var.Bu nedenle endişenizin yersiz olduğunu düşünüyorum.Ancak temyizde,temyiz edenden mutlaka değer üzerinden harç alındığını biliyorum.Saygılarımla.

Karar harcını zaten davalı yatırdı. Davalı yanda kararı temyiz etmedi. Bu nedenle temyiz harcını (ki 1. HD'si tümünün yatırılmasını istiyor) kararın onanması halinde geri alma ihtimalimiz bulunmamakta.
Old 12-11-2007, 16:04   #10
ekinheval

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Dosya bu süre içinde Yargıtay'a gitmedi mi?

Dosyanın yargıtaydan geri çevrilmesi üzerine bu sorun doğdu...
Old 12-11-2007, 21:03   #11
ekinheval

 
Varsayılan

Yargıtay temyiz harcının eksik alındığından bahisle harcın tamamlanarak dosyanın yeniden gönderilmesi için dosyamız hakkında geri çevirme kararı vererek dosyayı mahkemesine geri gönderdi , bu durumda mahkemece tarafımıza temyiz harcını tamamlamak üzere süre verilecek, verilen sürede harcı tamamlamaz isek temyiz etmediğimize karar verilecek, bu kez de bu red kararını temyiz edeceğiz. Ancak davayı kazanan tarafın temyizinde de aynı harcın alınıyor olması mantıklı gelmiyor, bu durumda aynı anda her iki tarafta temyiz talebinde bulunmuş olsa aynı miktar harç mı yatacak?
Old 14-11-2007, 14:16   #12
Elif Defne

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlarım,öncelikle iki gündür siteye girmediğim için yazışmaları takip edemedim.Ancak verdiğim yanıtın da eksik anlam içerdiğini tekrar okuyunca fark ettim.Harçtan kastım temyiz harcıdır.Yoksa yemyiz eden davalı karar harcını yatırmışsa doğaldır ki temyiz eden davacı da aynı harcı yatıracak değildir.Bu arada davalının kararı temyiz etmediğini öğrenmiş bulunuyorum.Davalının karar harcını yatırmasının bana göre bir nedeni şu olabilir.Davalı reddedilen miktar üzerine lehine takdir edilen vekalet ücretini icraya koyacaktır.Dava aşamasında bir masraf yapmadı ise;bildiğiniz gibi sadece vekalet ücreti icra takibine konu yapılıyorsa,icra vekalet ücreti takdir edilmiyor.Ancak yapılan masraflar da icra takibine konu yapılıyorsa o zaman olayımızda miktar da yüksek olduğu için icra vekalet ücreti hatırı sayılır bir rakama ulaşacaktır.Davalı bunu elde etmek için karar harcını yatırmış olabilir diye düşünüyorum.Cavit Tuna
Old 14-11-2007, 14:27   #13
Elif Defne

 
Varsayılan

Sayın ekinheval,(7) nolu yazınızı atlayarak yukarıdaki yanıtımı yazmıştım.Ancak muvazaya dayalı tapu iptal davasını kazandığınıza ve davada kısmi red de olmadığına göre davalı yararına vekalet ücerti de olmayacak demektir.O zaman yukarıdaki senaryoyu unutmak gerek.Davalının harcı yatırmasının tek nedeni nasıl olsa bu harcın kendisinden alınacak olmasıdır.Kanımca mahkemenin vekalet ücreti kararı da doğru.Çünkü tapu iptal davasında maktu vekalet ücreti takdir ediliyor diye biliyorum.Cavit Tuna
Old 14-11-2007, 14:40   #14
ekinheval

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Elif Defne
Sayın ekinheval,(7) nolu yazınızı atlayarak yukarıdaki yanıtımı yazmıştım.Ancak muvazaya dayalı tapu iptal davasını kazandığınıza ve davada kısmi red de olmadığına göre davalı yararına vekalet ücerti de olmayacak demektir.O zaman yukarıdaki senaryoyu unutmak gerek.Davalının harcı yatırmasının tek nedeni nasıl olsa bu harcın kendisinden alınacak olmasıdır.Kanımca mahkemenin vekalet ücreti kararı da doğru.Çünkü tapu iptal davasında maktu vekalet ücreti takdir ediliyor diye biliyorum.Cavit Tuna
Tapu iptal davasında maktu vekalet ücreti takdir edilmiyor, biz değeri düşük açtığımızdan vekalet ücreti düşük takdir edildi. (3 yıl boyunca sarfedilen emek ve mesai dahi gözetilmeksizin) Ancak mahkeme re'sen harcı tamamlatmadan karar verdi. Durum özetle aşağıdaki şekilde oldu.

Dava değeri :10.000-YTL
Keşifle belirlenen değer :500.000-YTL
Vekalet Ücreti :1.200-YTL
Karar harcı :27.000-YTL
Old 14-11-2007, 14:45   #15
ekinheval

 
Varsayılan

Davacı taraf olarak biz karar harcını yatırmadık, 2 ay sonra maliyeye yazıldı ve davalı bunun üzerine harcı yatırmak zorunda kaldı, ancak kararı temyiz etmedi, kararı biz vekalet ücreti yönünden temyiz ettik, bu durumda davacının kazandığı bir davaya ilişkin kararı temyiz ederken yatıracağı harç miktarı nedir? (Tekrar oldu ama konunun anlaşılmadığını düşünerek yeniden özetlemek istedim) Uygulamada bu durumda 13,10-YTL maktu harç alıyorlar bizden de mahkeme kalemi bu harcı aldı ve temyiz ettik, dosya yargıtaya gitti öninceleme sonrası temyiz harcının tamamının yatması gerektiği belirtilerek dosya geri çevrildi.
Old 16-11-2007, 15:58   #16
Elif Defne

 
Varsayılan

Sayın Ekineval,
Kusura bakmayın ama ben bu işi analamadım.(7) nolu yazınızda 450,00 YTL vekalet ücretinden söz ediyorsunuz,son yazınızda 1.2000,00 YTL diyorsunuz. Vekalet ücreti yönünden nisbi vekalet ücreti takdir edildiğini öğrendim bu konudaki bilgisizliğimi lütfen bağışlayın.Bu durumda taşınmazların tespit edilen değeri üzerinden vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir.Umarım temyiz incelemsinde hakkınızı alırsınız.Cavit Tuna
Old 17-11-2007, 11:19   #17
ekinheval

 
Varsayılan

Rakamlarda hata yapmışım,özür dilerim, Vekalet ücreti dava değeri üzerinden nisbi belirlendi. (Fakat keşifle belirtilen değer üzerinden vekalet ücreti verilmezken, keşifle belirlenen değer üzerinden karar harcına hükmedilmişti)
Old 17-11-2007, 14:08   #18
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
Rakamlarda hata yapmışım,özür dilerim, Vekalet ücreti dava değeri üzerinden nisbi belirlendi. (Fakat keşifle belirtilen değer üzerinden vekalet ücreti verilmezken, keşifle belirlenen değer üzerinden karar harcına hükmedilmişti)

Sayın ekinheval,

Görüldüğü üzere yanıt verenler olayı tam olarak anlayamamaktadır. Yukarıda yazdığım mesaja da hala yanıt vermiş değilsiniz. Eğer doğru cevabı arıyorsanız şu sorulara yanıt verir misiniz?

1- Mahkeme kararının gerekçesinde tam olarak ne yazmaktadır.

2- Bozma ilamında tam olarak ne yazmaktadır?

3- Karşı taraf harcı, dosya Yargıtay'dayken mi ödemek zorunda kaldı.

Saygılarımla
Old 17-11-2007, 16:14   #19
ekinheval

 
Varsayılan

HÜKÜM: A-1-Davanın muris muvazası nedeniyle kabulü ile .... da kayıtlı tapu kayıtlarının iptali ile tüm taşınmazların veraset ilamındaki hisseleri oranında taraflar adına tapuya kayıt ve tesciline,
2-Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre 1200-YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine
3-Alınması gerekli (dava konusu taşınmazların dava tarihi itibariyle tespit olunan değeri esas alınarak) 27.000-YTL harcın davalılardan tahsiline.
B-)Dosyamıza ilişkin olarak bozma kararı verilmemiştir, Yargıtay ön inceleme sonrası "mahkemece temyize esas harcın tümü alınmadan dosyanın temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda HUMK 434. maddesi gözetilmek suretiyle temyiz edenden temyiz harcının tamamının tahsil edilmesi, ondan sonra dosyanın gönderilmesi için yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE karar vermiştir.
C-Karşı taraf (davalı) karar harcını dosya Yargıtıya gönderilmeden ödedi. (Aksi halde tarafımızında kararı alarak temyiz edebilmesi mümkün değildi zaten) Dosya karara çıktığında biz harcı yatırmadan bekledik, harç maliyeye yazıldıktan sonra karar harcını davalı yatırarak kararı tebliğe çıkardı, karar bize gelince vekalet ücreti yönünden temyiz ettik, (davalı yan kararı temyiz etmedi) temyiz ederkende mahkemece davacı olduğumuz ve davanın reddine karar verilmediğinden bahisle ve bu durumda uygulamada sadece maktu temyiz harcı alındığı söylenerek 13,10-YTL harç tahsil edildi. Eğer davalı temyiz etse davalı için karar harcı kadar temyiz harcı alınacağı söylendi. Olay bundan ibaret, sorum bu durumda yatması gereken temyiz harcının ne olduğudur. (Bu durumda vekalet ücretinin ne olacağı hususu ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte öncelikli sorun temyiz harcının ne olacağı hususudur) Herkese iyi çalışmalar.
Old 17-11-2007, 17:39   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
Yargıtay ön inceleme sonrası "mahkemece temyize esas harcın tümü alınmadan dosyanın temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda HUMK 434. maddesi gözetilmek suretiyle temyiz edenden temyiz harcının tamamının tahsil edilmesi, ondan sonra dosyanın gönderilmesi için yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE karar vermiştir.

Buradaki ifadeden sizin temyiz harcı için sadece maktu harç olan 13,10 YTL yi yatırdığınızı ama dosya gönderme (Posta)masrafını yatırmadığınızı anlıyorum. Eğer öyleyse "geri gönderme" kararı doğrudur.

Saygılarımla
Old 18-11-2007, 17:02   #21
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
Vekalet ücreti dava değeri üzerinden nisbi belirlendi. (Fakat keşifle belirtilen değer üzerinden vekalet ücreti verilmezken, keşifle belirlenen değer üzerinden karar harcına hükmedilmişti)

T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2005/1-531
Karar: 2005/564
Karar Tarihi: 23.06.2005
ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, avukatlık ücreti ve harç hesabında hangi miktarın esas alınacağı noktasında toplanmıştır. Somut olayda dava değeri yargılama sırasında bilirkişi raporu ile belirlenmiş ise de mahkemece eksik alınan peşin harç tamamlattırılmamış ve yargılamaya dava dilekçesinde dava değeri olarak gösterilen miktar üzerinden alınan harç ile devam olunmuştur. Davacı vekili dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden açılan davayı takip etmiş ve bu miktara göre avukatlık ücretine hak kazanmıştır. Hüküm ile eksik harcın tamamlanmış olması avukatlık ücreti yönünden sonucu değiştirmez. Bu nedenle yerel mahkemenin dava dilekçesinde gösterilen değeri nazara alarak davacı lehine avukatlık ücretine hükmetmesi gerekir.

(492 S. K. m. 1)
dava: Taraflar arasındaki <tapu iptali ve tescil> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 12.5.2004 gün ve 2002/935-2004/261 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 30.9.2004 gün ve 10322-10274 sayılı ilamı ile,
(...Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal-tescil istemine ilişkindir.
Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; miras bırakan tarafından 37 parsel sayılı taşınmazın 12.9.2000 tarihli akitle davalıya temlikinin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu saptandığına göre bu olgu benimsenmek suretiyle ve istek doğrultusunda pay oranında davanın kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.
Ancak, kabul biçimine göre dava konusunun (müddeabihin) iptal edilen payları tutarı olduğu ve bu miktar üzerinden davalının yargılama giderlerinden sorumlu tutulması gerektiği düşünülmeksizin taşınmazın saptanan değerinin tamamı üzerinden avukatlık parası ve harca hükmedilmesi doğru değildir...)
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
DAVA KONUSU: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
B- DAVACININ İSTEMİNİN ÖZETİ: Davacılar vekili, dava konusu taşınmazın davacılardan F.’nın eşi diğer davacıların babası olan muris K. Çiçek adına tapuda kayıtlı iken murisin ölümünden önce davacılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak davalı adına tescil edildiğini, satış akdinin geçerli olmadığını ileri sürerek dava konusu taşınmazın tapu kaydının kısmen iptali ve davacıların miras payları oranında adlarına tescilini talep etmiştir.
C- DAVALININ CEVABININ ÖZETİ: Davalı vekili, iddiaların asılsız olduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
D- YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ: Yerel mahkeme, yapılan işlemin gerçek bir satış işlemi olmadığı, murisin asıl amacının mirasçılarından mal kaçırmak olduğu, gerekçesi ile davanın kabulüne, dava konusu taşınmazın tapusun kısmen iptali ile 5/8 payının davacılar adına miras hisseleri oranında tapuya tesciline, bakiye 3/8 hissenin davalı üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.
TEMYİZ EVRESİ, BOZMA VE DİRENME: Davalı vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş, yerel mahkeme müddeabihin iptal edilen paylar tutarı olduğunun ve taşınmazın dava tarihindeki değerinin 18.003.340.000 TL. olarak bilirkişi tarafından belirlendiğini, taşınmazın davacıların hissesine tekabül eden 5/8 hissesinin iptaline karar verildiğini ve bu orana tekabül eden miktarın da 11.252.000.000 TL. Olduğunu, harç ve vekalet ücretinin bu miktar üzerinden hesaplandığını belirterek önceki kararında direnmiştir.
E- UYUŞMAZLIK: Avukatlık ücreti ve harç hesabında hangi miktarın esas alınacağı noktasında toplanmıştır.
F- MADDİ OLAY: Muvazaa nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davası açılırken dava değeri olarak 2.000.000.000 TL.bildirilmiş ancak yargılama sırasında taşınmazın toplam değerinin 18.003.340.000 TL., İptali istenen hisse miktarına tekabül eden değerin ise 11.252.000.000 TL. olduğu tespit edilmiştir. Ancak eksik harç yargılama sırasında değil hükümle birlikte tamamlattırılmıştır.
1- Davada haksız çıkan taraftan alınacak harç miktarı 492 sayılı Harçlar Kanununa ve buna bağlı tarifeye göre belirlenir. Konusu para ile değerlendirilebilen davalarda karar ve ilam harcı nispi olup 1/4 ü dava açılırken peşin olarak alınır ve dava dilekçesinde gösterilen dava değerine göre belirlenir. Kalan 3/4 ‘lük kısım ise esas hakkında karar verilirken davacı lehine hükmedilen miktar üzerinden alınır.
Somut olayda, dava değeri dava dilekçesinde 2.000.000.000TL.olarak gösterilmiş ise de yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu ile dava değerinin daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Yerel mahkeme hüküm kurarken müddeabihi iptal edilen paylar tutarı olarak kabul etmiş, nispi karar ve ilam harcını da bilirkişi tarafından tespit edilen miktara göre doğru olarak hesaplamıştır. Bu nedenle Özel Daire bozma ilamına harç yönünden direnilmesi usule ve yasaya uygun olup direnme kararı bu yönden onanmalıdır.
2- Davayı kazanan taraf kendini bir vekil ile temsil ettirmiş ise davada haksız çıkan taraf aleyhine avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak vekalet ücretine hükmedilir.
Ne var ki somut olayda dava değeri yargılama sırasında bilirkişi raporu ile belirlenmiş ise de mahkemece eksik alınan peşin harç tamamlattırılmamış ve yargılamaya dava dilekçesinde dava değeri olarak gösterilen 2.000.000.000 TL. üzerinden alınan harç ile devam olunmuştur. Bu durumda davacı vekili dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden açılan davayı takip etmiş ve bu miktara göre avukatlık ücretine hak kazanmıştır. Hüküm ile eksik harcın tamamlanmış olması avukatlık ücreti yönünden sonucu değiştirmez. Bu nedenle yerel mahkemenin dava dilekçesinde gösterilen değeri nazara alarak davacı lehine avukatlık ücretine hükmetmesi gerekir.
Belirtilen nedenlerle avukatlık ücreti yönünden direnme kararı bozulmalıdır.
Sonuç: Davalı vekilinin, harç yönünden temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA,
Davalı vekilinin, avukatlık ücreti yönünden temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle HUMK. nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 23.06.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 18-11-2007, 18:29   #22
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
Uygulamada bu durumda 13,10-YTL maktu harç alıyorlar bizden de mahkeme kalemi bu harcı aldı ve temyiz ettik, dosya yargıtaya gitti öninceleme sonrası temyiz harcının tamamının yatması gerektiği belirtilerek dosya geri çevrildi.
Bu uygulamanın herhangi bir dayanağı yok. Yargıtay'ın dosyayı geri çevirmesi doğrudur. Temyiz Harcını yatırmak zorundasınız. Yargıtay bozarsa harcı alırsınız. Ancak onarsa harç gider. Yani bu riski göze almak durumundasınız. Yukarıda Ergün Bey'in aktardığı karara bakılırsa şansınız zayıf gözüküyor. Aslında Harçlar Kanununun 30. maddesi bu kadar açık olmasına rağmen hakimlerce neden tarafların talebinin beklendiği ve Yargıtay'ın da buna kayıtsız kaldığını ben şahsen anlamıyorum. Bence bu hüküm emredici ve bu hükme aykırı uygulama başlı başına bozma sebebi olmalıdır.
Alıntı:

Noksan tesbit edilen değer üzerinden harcın ödenmesi;

Madde 30 - Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması, noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır.
Old 18-11-2007, 19:53   #23
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Can Doğanel
Yukarıda Ergün Bey'in aktardığı karara bakılırsa şansınız zayıf gözüküyor. Aslında Harçlar Kanununun 30. maddesi bu kadar açık olmasına rağmen hakimlerce neden tarafların talebinin beklendiği ve Yargıtay'ın da buna kayıtsız kaldığını ben şahsen anlamıyorum. Bence bu hüküm emredici ve bu hükme aykırı uygulama başlı başına bozma sebebi olmalıdır.

Ergün Bey'in aktardığı karar, dava harcının tamamlanması ile ilgilidir. Oysa, Sayın ekinheval'in son mesajında yazdığı Yargıtay'ın geri gönderme gerekçesinde "temyiz harcı" veya giderlerinin eksik yatırıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sunulan kararın olayla ilgisi olmadığını düşünüyorum.

Forumun başından itibaren dava/karar harcı ile temyiz harcının karıştırıldığını görüyorum. İşin içine hükmolunan vekalet ücretinin miktarı konusunda da çelişki girince, çok bilinmeyenli denklem gibi oldu...

Herkes anladığı şekilde cevap vermektedir. Bunun nedeni ise, soruların açık ve net bir şekilde sorulmamasıdır. Benim bu cevabımdan sonra, Sayın ekinheval "siz yanlış anlamışsınız" derse şaşırmam.

Kendi adıma bu foruma başkaca cevap vermemeyi düşünüyorum.

Saygılarımla
Old 18-11-2007, 20:13   #24
ekinheval

 
Varsayılan

Sayın Av.Ergün Vardar'ın sunduğu HGK kararı temyiz harcını tamamlayarak temyiz isteminde ısrarcı olursak sonucun ne olacağını göstermektedir. (vekalet ücretimizi çoğaltalım derken yatırdığımız temyiz harcından da olacağız)
Sayın Suat Ergin cevap vermesenizde okuyacağınızı düşünerek posta giderinde bir eksiklik olmadığını belirtmek isterim. Aksi halde dosyamızın yargıtaya gitmesi ve geri dönmesi mümkün olmayacaktı.
İlgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Old 18-11-2007, 20:35   #25
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
Sorumun açık ve net olduğunu düşünmeyen arkadaşların bu HGK kararı üzerine sorumu da anlayacaklarını ümit ediyor


Sayın ekinheval yazmayacaktım ama tarafıma yapılan göndermeden sonra şart oldu.

Ergün Bey’in sunduğu
Karardan:

Alıntı:
mahkeme hüküm kurarken müddeabihi iptal edilen paylar tutarı olarak kabul etmiş, nispi karar ve ilam harcını da bilirkişi tarafından tespit edilen miktara göre doğru olarak hesaplamıştır. Bu nedenle Özel Daire bozma ilamına harç yönünden direnilmesi usule ve yasaya uygun olup direnme kararı bu yönden onanmalıdır

Sizin; 1 No.lu mesajınızdan:

Alıntı:
bu durumda vekalet ücretinin ne olacağı vs değil

Aynı mesajdan:


Alıntı:
Davacı taraf kazandığı bir davaya ilişkin olarak temyiz isteminde bulunurken (vekalet ücreti yönünden temyiz etmiştik) ne kadar harç alınacağı? Adliyedeki tüm mahkeme kalemleri bu durumda 13,10-YTL harç alınacağı konusunda ısrarcılar ancak dayanak gösteremediler.
Benim sor
um üzerine 3 no.lu mesajınız:

Alıntı:
Karar harcı temyizden önce tamamlandı


7. No.lu mesajınızdan:

Alıntı:
kalemce de davacının temyizinde 13,10-YTL maktu harç alınıyor diyerek bizden maktu harç aldı.

9 No.lu mesajınızdan:


Alıntı:
Bu nedenle temyiz harcını (ki 1. HD'si tümünün yatırılmasını istiyor) kararın onanması halinde geri alma ihtimalimiz bulunmamakta.

11 no.lu mesajınızdan:


Alıntı:
Yargıtay temyiz harcının eksik alındığından bahisle harcın tamamlanarak dosyanın yeniden gönderilmesi için dosyamız hakkında geri çevirme kararı vererek dosyayı mahkemesine geri gönderdi

15 no.lu mesajınızdan


Alıntı:
bu durumda davacının kazandığı bir davaya ilişkin kararı temyiz ederken yatıracağı harç miktarı nedir? (Tekrar oldu ama konunun anlaşılmadığını düşünerek yeniden özetlemek istedim) Uygulamada bu durumda 13,10-YTL maktu harç alıyorlar bizden de mahkeme kalemi bu harcı aldı ve temyiz ettik, dosya yargıtaya gitti öninceleme sonrası temyiz harcının tamamının yatması gerektiği belirtilerek dosya geri çevrildi
.


19 No.lu mesajınızdan:

Alıntı:
temyiz edenden temyiz harcının tamamının tahsil edilmesi, ondan sonra dosyanın gönderilmesi için yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE karar vermiştir.

Son mesajınız:

Alıntı:
açık ve net olduğunu düşünmeyen arkadaşların bu HGK kararı üzerine sorumu da anlayacaklarını ümit ediyor


Şimdi…Lütfen alıntısını yaptığım bölümleri tekrar okuyun. Sonra Ergün Bey’in sunduğu kararı okuyun.Karar dava/karar harcı ile ve vekalet ücreti ile ilgili…Siz ise temyiz harcı ile ilgili soru soruyorsunuz. Ve beni resmen yoruyorsunuz.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karar Harcı Ödenmeden Karar Temyiz Edilebilir Mi? Av.mdogan Meslektaşların Soruları 6 16-09-2010 16:01
Temyiz Harcı üye8180 Meslektaşların Soruları 5 11-11-2009 12:04
Davalının ölümü halinde davacının izleyebileceği yollar gag Meslektaşların Soruları 4 01-10-2009 10:53
Bakiye Temyiz Harcı Yatırılmadan Karar Tebliğe Çıkarılabilir mi? Av.Tuncer yılmaz Meslektaşların Soruları 4 31-07-2007 17:12
ticari işte ayıp ihbarında bulunulmaması durumunda davacının hakları Av.Ayse E. Meslektaşların Soruları 3 17-02-2007 10:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,17075896 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.