Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

iş aktinin feshinde hak düşürücü süre

Yanıt
Old 17-09-2007, 09:15   #1
Gürkan Çalışkan

 
Varsayılan iş aktinin feshinde hak düşürücü süre

ahlak ve iyi niyet kurallarına göre iş aktinin feshinde failin ve filin veya haklı fesih nedeninin öğrenilmesi bir soruşturmayı gerekli kılıyorsa 6 iş günlük süre soruşturmanın bitiminden itibaren işlemeye başlar. (Prof dr Sarper SÜZEK)
KARŞILAŞTIĞIM OLAYDA İŞ KAZASI DOLAYISIYLA KUSURLU BİR İŞÇİ DİĞER İŞÇİYİ YARALIYOR. OLAYIN AKABİNDE JANDARMA SORUŞTURMA EVRAKI AÇIYOR. iŞÇİ İFADESİNDE YAPTIĞINI KABUL EDİYOR. İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜ İÇİN İŞ AKTİ FESHEDİLİYOR.
FESİHTE 6 GÜNLÜK SÜRENİN BAŞLANGICI NEZAMAN BAŞLAR?
JANDARMA EVRAKININ SAVCILIĞA BİLDİRİLMESİ İLE Mİ?
DAVANIN AÇILMASI İLE Mİ?
OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN Mİ? iŞVERENİN FAİL VE FİİLİ İTTİLA TARİHİ HANGİSİ OLUR ? TEŞEKKÜR EDERİM
Old 17-09-2007, 20:04   #2
OLCAYK

 
Varsayılan

Bahsi geçen yorum haklı olabilir, zira işçinin gerçekten o fiili işleyip işlemediği belirli olmayabilir, soruşturma ile ortaya çıkabilir. Ancak kanun hükmü,

Derhal fesih hakkını kullanma süresi
MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır, şeklinde. Yorumu size bırakıyorum.
Old 17-09-2007, 21:36   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Kararda bahsedilen disiplin soruşturması da olsa "soruşturma başlaması ve süresi" hak düşürücü süreyi keser deniliyor. Ancak olayınızdaki ikrar ve buna ıttıla tarihi işi biraz karıştırıyor. Bence söz konusu ifadeye işverenin ıttılaı tarihinden itibaren süre başlar.


T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/17355
Karar: 2005/2619
Karar Tarihi: 31.01.2005
ÖZET : İşe iade davasının reddinde haklı fesih sebepleri ile fesih gerçekleşmiş olsa dahi fesih süresi 6 gündür.Ancak olayla ilgili soruşturma evraklarının gelmiş olması bu 6 günlük süreyi keser.Bu durumda fesih haksızdır ancak geçersiz hale gelmez.
(4857 S. K. m. 18, 20/3, 25/II, 26)
Dava: Davacı,işe iadesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmadan feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini talep eder.
Davalı işveren, davacının evli olduğu halde işyerinde evli bir bayanla birlikte olması nedeni ile iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur.
Mahkemece "Davacı ile birlikte kaçan kişi hakkında açılan dava işe iade ile sonuçlanmıştır. Fesih sebebi 4857 sayılı yasanın 25/II. maddesinde sayılan nedenlerden değildir. Bu davranış iş güvenliğini tehlikeye düşürecek ve düzenini bozacak ve ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı ise de olaydan haberdar olan işveren 4857 sayılı yasanın 26. maddesi uyarınca fesih hakkını 6 iş günü içinde kullanmadığından fesih geçersizdir" gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
İşçinin, 4857 sayılı yasanın 18 ve devamı maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, işyerinde en az 30 işçi olması, işçinin en az 6 aylık kıdeminin bulunması ve işletmenin bütününü sevk ve idare eden veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda olmaması gerekir.
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açması gerekir.
İş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Dosya içeriğine göre, davacı işçi iş güvencesi kapsamında kalmakta olup, dava da süresinde açılmıştır. Davacı hakkında, evli olduğu halde işyerinde evli biri ile birlikte kaçması nedeni ile soruşturma başlatıldığı, savunmasının alındığı, ve Disiplin Kurulu kararı ile iş sözleşmesinin feshine karar verildiği, feshe yetkili makamın olayla ilgili belgeler gelmesi üzerine 6 günlük süre içinde fesih hakkını kullandığı anlaşılmaktadır. Zira soruşturma başlatılması ve süresi, hak düşürücü süreyi kesmektedir. Bu nedenle fesih hakkının 6 günlük süre içinde kullanılmadığı gerekçesi yerinde değildir.
Somut olayda, evli olan davacının işyerinde evli bir bayanla birlikte iken kaçması ve birlikte olması, işçinin davranışlarından kaynaklanan ve işyerinde olumsuzluklara yol açan geçerli nedenlerdir.Zira davacının bu davranışı nedeni ile soruşturma safhasında geçici olarak başka yere atamasının yapıldığı aynı işyerinde çalışan eşinin şikayeti üzerine soruşturma yapıldığı ve işyerinde olumsuzluklara neden olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu nedenlerle fesih hakkının hak düşürücü süre içerisinde kullanılmaması, feshin geçerli nedenlerle yapılmadığı anlamına gelmez. Başka bir anlatımla, 6 günlük hak düşürücü süre içinde fesih hakkı kullanılmadığı takdirde, fesih haksız hale gelir, ancak geçersiz hale gelmez. Davanın reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulü hatalı bulunmuştur.
4857 sayılı yasanın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1-Davanın REDDİNE;
2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350 YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Davalının yaptığı 15.00 YTL temyiz giderinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,
6-Davalıdan peşin alınan temyiz harcının isteği halinde kendisine iadesine, kesin olarak 31.01.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hizmet Tespiti Davası, Hak Düşürücü Süre! Avukat Canip Kazan Meslektaşların Soruları 32 05-09-2016 10:37
itirazın iptali davası, hak düşürücü süre av.naim Meslektaşların Soruları 14 05-07-2011 17:35
Tam Yargı Davası-Hak Düşürücü Süre ve Bir Aile Dramı Av. Can DOĞANEL Meslektaşların Soruları 6 04-04-2010 13:20
hak düşürücü süre avhalit Meslektaşların Soruları 6 20-03-2007 11:02
Kadastro tespiti-hak düşürücü süre mehmet sirn Meslektaşların Soruları 3 14-11-2006 12:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03145194 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.