Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Öğrenci Taşıma Sözleşmesi

Yanıt
Old 11-09-2007, 16:54   #1
Av.bozkara

 
Rahatsiz Öğrenci Taşıma Sözleşmesi

Sevgili Meslektaşlar,

Müvekkil dershane ile öğrenci taşıma servisi arasında "öğrenci taşıma sözleşmesi" imzalanacak. Elinizde böyle bir sözleşme var mı? Bir de bu sözleşmeyi notere tastik ettirsek daha sağlam olur mu? Sağlam olması için ne yapalım?Tecrübelerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum...

Teşekkürler.
Old 11-09-2007, 17:12   #2
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

yeterli mi bilmiyorum ama umarım işinize yarar...


……………..……….. EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE AİT ÖRNEK TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a)Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği” ve ………………….. Valilik Makamının ………………….. tarih ve sayılı emirleri gereğince Milli Eğitim Müdürlüğü ile ………………….. plakalı aracın sahibi, vekili veya temsilcisi arasında …………………… tarihinde aşağıda belirtilen şartlarla gerçekleştirilen taşıma sözleşmesidir.
b)Taşıyıcı; ………………. kapasiteli araç ile …………….………………………….. yerleşim birimi/birimlerindeki mevcut öğrencilerin taşıma merkezi seçilen ……….….…….………………….. İlköğretim Okuluna taşıma işini merkez ilköğretim okulu müdürlüğünün vereceği zaman çizelgesine göre yapar.

2. İŞİN NİTELİĞİ
a) Taşıma işlemi, okulların eğitim-öğretime açık olduğu günlerde ve öğrencilerin katılmak zorunda oldukları resmi kutlama, sosyal ve kültürel faaliyetler ile anma günlerinde yapılır.
b)Taşımalı ilköğretim çerçevesinde ……………………… ilçesi ………………..…………. yerleşim birimlerindeki öğrenciler merkez ………………………………. İlköğretim Okuluna, ilk ders saati başlangıcında okulda; ders bitimi sonunda ikamet yerlerinde olacak şekilde taşınır.

3.TAŞIMA ÜCRETİ
*
** a) ……………………………………………..……………………………………….. yerleşim
birimlerinden toplam …………….. öğrencinin ……………………………..merkez ilköğretim okuluna günü birlik getirilip götürülme ücreti günlük ………………………... YTL, yıllık …….………… YTL olup, KDV ile birlikte yıllık toplam taşıma ücreti ………………………….. YTL dir. Taşıma yapılacak iş günü …………………… gündür.
b) İdare ile taşıyıcı arasında yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü vergi, harç, işlemlerle ilgili tüm giderler taşıyıcıya aittir.
c) Ödemeler, ödenek olduğu takdirde her otuz günde bir, taşıt sahibinin otuzuncu günden sonraki istediği günde yapılır. Tahakkuk, ödeneğin geliş şekline göre il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılacaktır. Ödenek yokluğundan dolayı ödemenin gecikmesi halinde taşıyıcı gecikme zammı talep etmeyecektir.

4. İŞİN SÜRESİ
Sözleşme, sözleşmenin yapıldığı ………………………………. tarihinden eğitim-öğretimin bittiği …………………………………….. tarihine kadar geçerlidir.

5- FİRMA VEYA ARAÇ SAHİPLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
a) İhaleye katılan araç veya firma sahiplerinin “Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği” ile “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümlerine uymaları zorunludur.
b) Taşıyıcılar, taşıma yaptıkları aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmaları durumunda devreye koyacakları ikinci bir araç bildirmeleri ve bu aracın sigorta işlemlerini yapmaları zorunludur.
e) İhaleyi alan firma veya araç sahipleri, ihaleyi bir başkasına devredemez veya sözleşmede belirtilmeyen herhangi bir araçla taşıma yapamazlar.
d) “Sürücü hatalarını …………………. no’lu telefona bildiriniz.” yazısını ihaleyi alan firma veya araç sahipleri araçlarının arka camından görülebilecek şekilde uygun bir yerine asacaklardır.
e) Sürücü, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen kılık kıyafete uymak zorundadır.


* Aynı merkez okula birden fazla köy okulunun öğrencileri taşınıyor ise her köy okulu için taşınan öğrenci sayısı ayrı ayrı yazılacaktır.
**Yıllık fıyat’a KDV ilave edilip mutlaka toplam ücret yazılacaktır.


6- OKUL SERVİS ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
a) Taşıyıcı firma veya şahıslar, bayram tören ve gezilerden ayrıca ücret talep etmeyecektir.
b) Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısını taşıyan uygun renk, ebat ve şekilde bir levha bulundurulur.
c) Öğrencilerin iniş binişlerinde kullanılmak üzere en az 30 cm çapında üzerinde siyah “DUR” yazılı kırmızı ışıklı bir lamba bulunan işaret levhası konularak çalışır durumda bulundurulur.
d) Okul taşıtı olarak kullanılacak araçlarda öğrencilerin kolayca yetişebileceği cam ve çerçeveler sabit hale getirilir.
e) Okul servis araçlarında sağlık çantası (ilk yardım malzemelerinin bulunduğu) ve trafik seti bulundurulur.
f) Araçların kapıları, sürücüler tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik olabileceği gibi, araç sürücüleri tarafından elle kumanda edebilecek şekilde ve kapıların açık veya kapalı olduğunu sürücüye optik ve veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde düzenlenir.
g) Okul servis aracı olarak kullanılan araçların aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık bakım ve onarımlarını devamlı olarak yaptırmakla birlikte, araç cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan muayene sürelerini kapsayacak şekilde fenni muayeneleri yaptırılır.
ğ) Okul servis aracı olarak kullanılacak araçlardan minibüs, otobüs ve benzeri taşıtlar on beş yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasında imal edildiği tarihten sonra ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.( onbeş yaş dahil)
h) Taşıma yapacak araçların “Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası”nın bir yılı kapsayacak şekilde düzenlenir ve makbuzu ilçede kalan sözleşmeye eklenir. (Bakanlığa gönderilmeyecek)
ı) Araçların İmal, Tadil ve Montajı hakkındaki yönetmeliğin 2.2. maddesi hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisinde görülecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.

7- CEZAİ VE HUKUKİ HÜKÜMLER İLE TAŞIYICI FİRMA VEYA ŞAHISLARIN UYMASI GEREKEN ŞARTLAR
a) Taşıma işinin düzenli olarak yapılması için merkez okul müdürü tarafından yapılacak günlük çalışma esaslarına uyulur.
b) İhaleyi alan firma veya şahıslar, iş bırakmak istediği takdirde kesin teminatı ve hak edişinden 30 günlük kesintiler, taşımalı ilköğretim hesabına gelir kaydedilir.
c) Taşıma esnasında taşıtın gelmediği günler için taşıyıcıya taşıma ücreti ödenmediği gibi, daha sonra önceki hak ettiği üç günlük taşıma ücreti de ödenmez.
ç) Taşıma işini üslenen araç sürücüsünün trafik kurallarına uymadığı tespit edildiği takdirde yönetim, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.
d) Taşınacak öğrenciler belirtilen yerlerde ve belirtilen saatte hazır olacaklardır hazır bulunmayan öğrenciler hak iddia edemeyeceklerdir.
e) Öğrencilerin dışında yolcu alındığı takdirde taşıyıcıya üç günlük para cezası kesilir. Tekrarı halinde cezalar iki katına çıkarılarak uygulanır.
f) Öğrencilerin ders başlama saatinden 15 dakika önce okulda olmaları sağlanır.
g) Taşıma işinde geç kalmaları, o gün için taşıma işinin yapılmadığı anlamına gelir. Taşıyıcının o günkü hak edeceği ücret ödenmez.
h) Öğrencilerin okula getirilmesi ve alındıkları yere bırakılması sırasında her türlü sorumluluk taşıyıcıya aittir.
ı) Güzergah seçilen yerlerdeki öğrenciler belli bir yer ve saatte topladıktan sonra rehber gözetiminde taşıyıcı tarafından taşıta bindirilerek merkez seçilen okula belirtilen saatlerinde götürülüp getirilecektir.
i) Araca inecek ve binecek öğrencilerin yolun karşısına geçmesi gerektiği tehlikeli yollarda öğrencilerin güvenli olarak karşıya geçmesi sağlanır.
j) Öğrenci taşımasındaki şartname ve sözleşme gereği belirtilen hususlarda aksaklık olması halinde yönetim, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir.
k) Taşıt sefere başlanmış, herhangi nedenle yolda kalmış ise kalan aracın yerine derhal başka bir araç taşıyıcı tarafından temin edilerek taşıma yapılacaktır.
1) Cezai ve hukuki müeyyidelerinden doğacak gelirler, idaremizin taşımalı ilköğretim uygulaması hesabına gelir kaydedilecektir.
m) Sözleşme ile ilgili anlaşmazlıkların çözülmesine, bağlı olduğu ……………………….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
n) Firma veya araç sahipleri ………………………………………………………... adresinin kanuni konuk olarak göstermiştir. Bu konutta yapılacak tebligat ile değiştirilebilir..

8. Öğrenci sayısında azalma olabileceği gibi artmada olabilir. İhaleyi alan firma veya şahıslar artışı ek ücret talep etmemek şartıyla kabul eder.
9. İhale bütünlüğü esastır ve bütünlük bozulamaz.
10. Sözleşme hükümleri ita amirinin onayladığı tarihten itibaren geçerlidir.
11. Bu sözleşme “BİR” öğretim yılı için geçerlidir.Komisyon Başkanı Üye Üye Firma Araç Sahibi

İta Amiri
Old 11-09-2007, 23:56   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Bir sözleşmenin Noter'e tasdik ettirilmesinin sağlayacağı tek fayda, sözleşmeye atılan imzalara itiraz edilememesi, edilse bile bunun ancak sahtecilik iddiası ile birlikte ispatlanabilecek olmasıdır.

Bunun dışında sağlam bir sözleşme yapmak için,
- Sözleşmenin Bk ve diğer yasalarda düzenlenmiş tipik bir sözleşme mi yoksa karma nitelikli atipik bir sözleşme mi olduğunu tespit etmek.
- Tespit edilen Yasa hükümleri çerçevesinde tarafların karşılıklı edimlerini olabildiğince açık ve net ifadelerle ve muğlak, yorumlandığında tam tersi anlamlar da kazandırabilecek ifadelerden kaçınarak tanımlamak.
- Özellikle karşılıklı edimlerin ifa zamanlarını tartışmaya yer bırakmayacak biçimde ve bir ihtilaf vukuunda bu sözleşmeyi yorumlayacak hakim tarafından da anlaşılacak şekilde kaleme almak.
- Genel hükümlere aykırı ve sözleşmeyi batıl kılabilecek düzenlemelerden kaçınmak..

ilk aklıma gelenler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Tapuya Şerh üye18721 Meslektaşların Soruları 11 03-09-2015 12:48
Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİ Tapuya Şerh olgun Meslektaşların Soruları 6 31-08-2009 13:26
Kİra SÖzleŞmesİ av.egemen Meslektaşların Soruları 3 01-08-2007 15:13
AraÇ Satim SÖzleŞmesİ,hİle Ve Muvazaa tolga Meslektaşların Soruları 0 20-06-2007 09:16
Hİzmet Alimlari Tİp SÖzleŞmesİ av_yilmaz Meslektaşların Soruları 8 03-05-2007 11:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04265499 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.