Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

vasiyetle ilgili olarak bırakılan yerlerin vasiyet edilen kişilerin üzerine geçebilmesi için yapılması gerekenler nelerdir

Yanıt
Old 15-08-2007, 08:50   #1
Av.Ebru Caner

 
Varsayılan vasiyetle ilgili olarak bırakılan yerlerin vasiyet edilen kişilerin üzerine geçebilmesi için yapılması gerekenler nelerdir

muris 13/01/2005 yılında noterde resmi vasiyetname yapmış, ardından 14/07/2007 tarihinde vefat etmiştir. müvekkilim murisin oğludur. ve murisin 3 taşınmazından birini kızının çocuklarına , birini müvekkilin çocuklarına, birini de eşine bıraktığını duyduk. müvekkilim annesi ile ve kardeşi ile görüşmemektedir. şimdi veraseti karşı taraf almış bulunmaktadır. vasiyetle ilgili olarak bırakılan yerlerin vasiyet edilen kişilerin üzerine geçebilmesi için yapılması gerekenler nelerdir. daha doğrusu prosedür nasıl? teşekkürler
Old 15-08-2007, 09:02   #2
*sinequanon*

 
Varsayılan

Sayın Mumcu,

Söz konusu vasiyetname bir muayyen mal vasiyeti ise vasiyetin açılması ve ayrıca tenfizi gerekiyor.Ancak malvarlığının belli bir kısmı (örneğin yarısı şeklinde) vasiyet edilmişse vasiyetin açılması ve veraset ilamı isteyerek ayrıca vasiyetin açılması sırasında mallara tedbir konulmasını talep ederek sonuca ulaşabilirsiniz.Duruma göre önceki verasetin iptalini de talep etmeniz gerekebilir.

Aşağıdaki linkler de size yardımcı olacaktır sanırım.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=14724
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=6563

Saygılar,iyi çalışmalar...
Old 15-08-2007, 11:27   #3
Av.Ebru Caner

 
Varsayılan ek

yukarıda bahsettiğim olayda murisin değerleri farklı olan 3 taşınmazı var. bu talınmazlardan değeri en düşük olanı muris, müvekkilime değil, müvekkilimin çocuklarına bağışlamıştır. yine diğer taşınmazdan birini muriz eşine, diğerini de müvekkilimin kardeşinin çocuklarına bağışlamıştır. şimdi acaba tenkis davası açsakmı? burda saklı paya tecavüz var mı yok mu nasıl anlayacağım? değermi?
Old 15-08-2007, 12:18   #4
av.knel

 
Mesaj

II. SAKLI PAY


Madde 506 - Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:

1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,

3. Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri,

4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.Bu maddede saklı payı olan yasal mirasçılar açıklanmış; muristen geriye kalanlar bu kişilerdense bunların saklı payları için dava açabilirsiniz. Vasiyetname düzenlenmiş olması, saklı payı olanların haklarına halel getirmez.
Old 15-08-2007, 13:50   #5
av.eylemsalık

 
Varsayılan

Öncelikle ölümle birlikte , noter vasiyetnameyi Cumhuriyet Savcılığına gönderir. C. Savcılığı Sulh Hukuk Mahkemesinda dava açarak vasisiyetnamenin açılmasını ister. Vasiyetname açılınca Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yasal mirasçılar duruşmaya çağrılarak vasiyetname düzenlendiği , bu vasiyetnameye itiraz edip etmediklerini yasal mirasçılara sorer . Yasal Mirasçılar vasiyetnameye itiraz ederlerse , mahkeme 1 ay içinde vasiyetin iptali davası açılması için itiraz eden yasal mirasçıya süre verir. Bu mirasçı 1 ay içinde vasiyetin iptali davası açarsa , sulh hukuk mahkemesi bu davanın sonucunu bekletici mesele yapar. Bu arada , lehine mal vasiyet edilen mansup mirasçılar veraset ilamı alamayacakları için lehlerine düzenlenen vasiyetnamedeki malları üzerlerine alamayacaklar yada satamayacaklardır. lehlerine vasiyet düzenlenen mansup mirasçıların bu taşınmazı alabilmeleri için öncelikle vasiyetnamenin iptali davasının reddedilmesi bu kararla sulh hukuk a baş vurarak veraset ilamı almaları gerekmektedir. 1 ay içinde vasiyetnamenin iptali davası açılmazsa vasiyetname kesinleşeceği için yine mansup mirasçılar veraset ilamı alarak vasiyete konu mallarıo talep edebilirler. yani vasiyet açılmadan ve taraflara okunmadan , 1 aylık sürenin geçmesi beklenmeden mansup mirasçılar hak iddia edemezler. Bu arada vasiyetin iptalini isteyen ve aleyhine vasiyet düzenlenen mirasçı ( oğul) mirastan ıskat edilmemiş olduğu müddetçe her zaman tenkis davası açarak saklı payını talep edebilir. bu yasal payının 1/2 sidir. Bu talepte de bulunabilmesi için kendi çocuklarını ve diğer lehine vasiyet düzenlenen kişileri dava etmesi gerekir. Bu dava vasiyetnamenin iptali davası içinde terditli olarak talep edilebileceği gibi ayrı bir dava olarak da talep edilebilir. Başarılar.
Old 16-08-2007, 12:18   #6
Av.Ebru Caner

 
Varsayılan veraset ilamı , vasiyet açılmadan alınmış

av.eylems., verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. bana çok yararlı oldu, ancak anlamadığım şey şu, bizim olayımızda daha bugün vasiyeti yapan notere gittim ve bana kendilerine nüfüstan kişinin öldüğüne dair bilgi gelmediğini ve gelince kendilerinin vasiyeti nöbetçi sulh hukuk mahkemesine göndereceklerini söylediler. bu arada siz her ne kadar vasiyet açılmadan veraset alınmaz dediyseniz de bizim olayımızda karşı taraf veraset ilamını almış bulunmaktadır. ayrıca siz notersavcılığa bildiri demişsini, sanırım değişiklik yaşanmış ve direk sulh hukuk hakimliğine bildirimd bulunuluyor? ne düşünüyorsunuz veraset ilamını alınabilmiş olası konusunda, saygılarımla. teşekkürler.
Old 16-08-2007, 12:26   #7
av.knel

 
Varsayılan

Sayın, Av.Ebru Mumcu]
Veraset İlamının alımı konusunda hukuki bir engel yoktur. Mirasçılardan herhangi biri istediği sulh hukuk mahkemesine başvuru yaparak veraset ilamını çıkarabilir. Ortada bir vasiyetname olması buna engel değildir. Veraset ilamının hükmü mirasçıların, mirasçılığını ve payını belirlemek için çıkarılır.
Old 16-08-2007, 13:19   #8
*sinequanon*

 
Varsayılan

Nüfusa gidip kişinin öldüğünü notere bildirmelerini talep edin.Sonrasında da noterden vasiyetin sulh hukuk hakimliğine gönderilmesini talep edin.Noter vasiyetnameyi savcılık kanalıyla sulh hukuk mahkemesine gönderiyor.Mahkemenin vasiyetin açılması dosyasına müdahil olun.Ancak noter savcılık kanalıyla vasiyetnameyi gönderirken olayı sıkı takip etmeniz gerekiyor.

Ortada bir vasiyetname olduğunu bilmeyen mahkemenin karşı tarafa veraset ilamı vermesi doğaldır.Vasiyet açıldıktan sonra önceki verasetin iptalini talep edersiniz.

Saygılar...
Old 16-08-2007, 16:26   #9
av.eylemsalık

 
Varsayılan

Lehine vasiyet düzenlenen mansup mirasçılar , vasiyet açılmadan bu vasiyet yasal mirasçılara tebliğ edilmeden , mansup mirasçılara veraset ilamı verilemez. Ancakki kanuni mirasçılara veraset ilamı verilebilir. Bir an için mansup mirasçılara veraset ilamı verilmişse bile kati surette iptal edilebilir. dediğiniz gibi lehine vasiyet düzenlenenler veraset ilamı almışlarsa , derhal veraset ilamının iptalini isteyin ayrıca miraslı mallar üzerine tedbir koydurun. mansup mirasçılara ancakki şu şartlarda verset ilamı verilebilir. 1) vasiyetname açıldıktan sonra 1 ay içinde yasal mirasçılar vasiyetnameye itirtaz etmemişlerse ve vasiyet kesinleşmişse 2) vasiyetnamenin iptali davası açılmış ve reddedilmişse . bu iki şart yoksa sadece ve sadece yasal mirasçılara ( eş ve çocuklara) veraset ilamı verilebilir. vasşyetnamenin direk sulh hukuk mahkemesine gönderilmesi halinde usulde hata yapılır. savcılık marifetiyle vesiyetnamenin sulh hukuk mahkemesine gönderilmesi usul gereğidir. Bu sebeple vasiyetname noterden doğrudan sulh hukuka gönderilemez.
Old 30-03-2011, 14:44   #10
Av. Eugen Huber

 
Varsayılan Benim de bir sorum olacaktı

Değerli arkadaşlar.
Sulh hakimi vasiyeti okuyor. Saklı payı olmayan yeğen, 1 ay içinde tenkis talepli iptal davası açıyor. Dava Asl. hukukta derdest. Sulh hukuktaki bir sonraki celse bu kez saklı pay sahiibinin oğlu (saklı pay sahibi vefat ettiği için) o da annesinin tek mirasçısı olarak vasiyete itiraz ediyor. Sorum şu:
1. Bu son kişi, 1 aylık süreyi geçirirse durum ne olur? Daha önce açılmış (saklı pay sahibi olmayan yeğenin) davasına 1 aylık süre geçtikten sonra katılabilir mi?
2. Ayrıca bu son kişi, (yani saklı pay sahibinin oğlu) aynı zamanda muayyen mal vasiyeti alacaklısı.
Teşekkürler.
Old 15-07-2011, 19:03   #11
Av. Eugen Huber

 
Varsayılan ...

Muayyen mal vasiyetiyle, paylaştırma kuralı aynı şey midir? Değilse farkı nedir?
Murisin 3 evi var. İkisini yasal mirasçıya ve diğerini de mansup mirasçıya bıraktığını resmi vasiyetnamede belirtmişse, bu muayyen mal vasiyeti midir yoksa paylaştırma kuralı mı? NOT: Yasal mirasçılar 10 kişidir.
Teşekkür ederim.
Old 09-03-2017, 10:51   #12
AV.SAFİYE

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım benim de bu konuda bir sorum olacak.Öncelikle muris bir torununa evlerinden birini bırakıyor diğer evlerinin ise yasal mirasçıları olan oğulları ve kızları arasında paylaşılmasını istiyor.Lehine ev bırakılan torunun babası hayatta.Vasiyetname 2013 yılında Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış, diğer mirasçılar tarafından açılmış bir dava ve itiraz yok şimdi torunun evi tapuda kendi adına kaydettirebilmesi için izlenmesi gereken yol nedir?
Old 10-03-2017, 10:38   #13
av.eylemsalık

 
Varsayılan

Vasiyetnamenin Tenfizi için Asliye Hukuk Mahkemelerinde diğer yasal mirasçılar hasım gösterilerek Tenfiz ve Tescil Davası açılması gerekir. Bu davada vasiyetname itiraz edilmediğine dair Sulh Hukuk Mahkemesi dosya delil gösterilir . Mahkemenin vasiyete dayalı vereceği Tescil kararı ile Tapu Sicil Müdürlüğünde devir işlemleri gerçekleştirilir.
Old 10-03-2017, 10:44   #14
AV.SAFİYE

 
Varsayılan

öncelikle Cevap Verdiğiniz Için çok Teşekkür Ederim..uyapta öyle Bir Dava Göremedim Ama Tek Bir Dava Olarak Mi Vasiyetin Tenfizi Ve Tapu Kaydinin Tescili Davasi Açilacak? Bazi Meslektaşlar Vasiyetin Tenfizi Davasi Tespit Davasidir Tescil Isteyemezsin Dediler..
Old 10-03-2017, 10:56   #15
av.eylemsalık

 
Varsayılan

Vasiyetnamenin tenfizi(yerine getirilmesi) diye adlandırılan davalar, bir ayni hakkın tesisini sağlamaz. Yalnızca Sulh Hukuk Mahkemesi tarafında usulünce açılmış olan vasiyetnamenin TMK 595 vd. maddelerinde belirtilen tebliğ işlemlerinin tamamlanmasından ve gerekli yasal sürelerin geçmesinden sonra, herhangi bir itiraza uğramadığı ve iptalinin istenmediği bu nedenle kesinleştiğinin tespiti içindir. Bu tespit başlı başına bir ayni hakkın geçirimini sağlamaz(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2007/2-2 E. -2007/10 K)
Old 10-03-2017, 11:00   #16
AV.SAFİYE

 
Varsayılan

Evet sorduğum soru 2 dava mı açmam gerekiyor? Vasiyet açılırken itiraza uğranılmadığına dair ibare var direk tapu iptal tescili mi yoksa önce tenfiz mi
Old 10-03-2017, 11:10   #17
av.eylemsalık

 
Varsayılan

Buradaki Tescil Talebi ayni Hak geçirimine ilişkin değildir. Ayrı ayrı dava açılamasına gerek yoktur. Aynı dava dilekçesi ile vasiyetin kesinleştiğinin tespiti ve taşınmazın mirasçı adına tescili talebi içerir. Hatta taşınmaz elbirliği halinde ise , elbirliğinin davacı yönünden bozularak tescile karar verilmesini de aynı dava içinde istenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
vasiyetname Av.mdogan Meslektaşların Soruları 2 16-02-2009 23:05
resmi vasiyetname runal Hukuk Soruları Arşivi 2 15-01-2007 16:48
vasiyetname av.tugba Meslektaşların Soruları 5 09-10-2006 13:37
vasiyetname açılması ve tedbir honor Miras Hukuku Çalışma Grubu 2 05-09-2006 00:48
Yurtdışında Vasiyetname Yapılabilir Mi ? Nur Hukuk Soruları Arşivi 0 15-11-2002 01:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04532695 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.