Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

avukatın istifa dilekçesi örneği rica ediyorum

Yanıt
Old 29-06-2007, 15:16   #1
avangardea

 
Varsayılan avukatın istifa dilekçesi örneği rica ediyorum

sevgili meslektaşlarım şimdiden teşekkür ederim. vekaletten istifa edicem fakat daha önce hiç istifa etmediğimden dolayı ve hiç bir yerde bulamadağımdan dosyasa sunmam için nasıl bir dilekçe yazıcağımı bilmiyorum. dilekçe örneği verirseniz çok sevinirim.
Old 29-06-2007, 15:30   #2
Av.Hatice Sarıbardak

 
Varsayılan vekillikten istifa


.... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA / ...................


DOSYA NO :

T. KONUSU : İstifa dilekçesi.

Yukarıda numarası belirtilen dosyada davacı vekili olarak görev yapmaktayız. ....../...../...... tarihli oturumunda bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Bu konuda duruşmdan hemen sonra müvekkile bilgi verilmiş, ancak daha sonra müvekkille irtibat kurulamamıştır.
Gerek bilirkişi ücretinin yatırılamaması ve gerekse daha sonra takibi gereken işlemler yönünden müvekkil ile irtibat sağlanamadığı sürece görevimizi yerine getirme olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle dosyadaki vekillik görevimizden çekiliyoruz.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 175. maddesine uyarınca, müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği adrese avukat tarafından yapılacak her tebligat kendisine yapılmış sayılacağından müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği, aşağıda gösterilen adresine istifa dilekçesinin tebliğ edilmesini arz ve talep ederiz. ...../...../......
Saygılarımızla,
Old 29-06-2007, 15:32   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Ben de daha önce hiç istifa etmedim. Ancak "Müvekkilden ücretimi alamadığım için", "Delilleri tarafıma tevdi etmediği için", "İrtibat kuramadığım için" " Davranış ve tutumu meslek onuruna yakışmadığı için" "Gördüğüm lüzum üzerine" gibi aklıma şimdi gelen olasılıklardan birini veya birkaçını yazarak; dosyadaki vekalet görevinden istifa ettiğinizi yazmanız yeterli olur, sanırım.

Saygılarımla

Not: Sayın Çolak daha önce davranmış.))
Old 29-06-2007, 16:49   #4
Av.Ömer KAVİLİ

 
Varsayılan görevden çekilmede nedenin gösterilmesi

Vekillik görevinden çekilme sırasında "çekilme nedeni" gösterilmesi zorunlu olmadığından 'görülen lüzum üzerine' = 'görevden çekilmeyi uygun gördüğümden' denilerek çekilme işlemi yapılabilir. Burada nedensiz çekilme söz konusu olacaktır.

Başka bir seçenek ise, "şu, şu ve şu nedenlerle vekillik görevinden çekilmeyi uygun gördüğümden" denilerek çekilme işlemi yapılabilir.

Vekilin vekillik görevinden çekilmesinin nedenlerini göstermiş olması, bu çekilmenin "muhik sebeplere" = 'haklı nedenlere' dayanan çekilme olması ve böylelikle borçlu direngenliği (Borçlar Yasası m.96) sonuçlarından yararlanma olanağını sağlayabilecektir.

Kolay gelsin.
Old 29-06-2007, 18:55   #5
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın Kavili'ye katılıyorum.

İki çekilme arasındaki yegane fark, keyfi çekilme ile haklı nedene dayalı çekilme arasındaki farkı, yani tahsil edilen vekalet (veya edilemeyen) ücretinin akibetini belirliyor zira.

Eğer haklı bir nedenle vekaletten çekiliyorsanız; evvelce tahsil ettiğiniz vekalet ücretini iade etmeniz gerekmez, ancak sözgelimi müvekkilinizden kişisel nedenlerle rahatsız olmaya başlayarak çekilmeye karar verir ve kanıtlayamayacağınız ya da yasada yerini bulamayacağınız gerekçelerinizle -haklı olsanız dahi- çekildiğinizde, evvelce aldığınız ücreti iade etmeniz gerekir.

Saygılarımla...
Old 13-04-2009, 09:41   #6
Arif Aydın

 
Varsayılan

Vekalet GÖrevİnden İstİfa EttİĞİmİzde Baroya Bu Konuda Bİlgİ Vermek Gerekİyor Mu?
Old 13-04-2009, 09:47   #7
miss_lawyer

 
Varsayılan

Sn Arif Aydın, baroya bilgi vermek gerekmez. Ancak vekillik görevini bıraktığımızın müvekkile tebliğinden itibaren 15 gün daha vekillik görevi devam eder. Bu sebeple bu süreç içerisinde ara kararda yapılacak işlemler, hele ki kesin süreli ise mutlaka yapılmalıdır.Saygılarımla..
Old 15-11-2009, 14:42   #8
Av.Ömer KAVİLİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan miss_lawyer
Sn Arif Aydın, baroya bilgi vermek gerekmez. Ancak vekillik görevini bıraktığımızın müvekkile tebliğinden itibaren 15 gün daha vekillik görevi devam eder. Bu sebeple bu süreç içerisinde ara kararda yapılacak işlemler, hele ki kesin süreli ise mutlaka yapılmalıdır.Saygılarımla..

Ek açıklama:

Sayın meslektaşlar,

Özellikle 7201 s. Teb. Y. uyarınca yapılacak bildirimin "usulüne uygun tebligat" niteliğini dikkatlice araştırmak gerekiyor.

"Usulsüz tebligat" sayılabilecek durumlarda "vekillik görevi" SONA EREMEMEKTEDİR.

Bilginize saygıyla sunulur.

Ömer Kavili

" Hak, huk, HUKUK; gak, guk, GUGUK!!! "www.kavili.com/


İnsansız adalet olmaz
Adaletsiz insan olur mu?
Olur, olmaz olur mu!
Ama, olmaz olsun

ÖZDEMİR ASAF
Old 11-01-2011, 21:30   #9
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan Vekillikten İstifanın müvekkile bildirilmesinde resmi tebliğ zorunluluğu var mı?

Merhaba Üstadlar,

Ben de bir ağır ceza dosyamda gördüğüm baskı ve tehdit sonrasında, telefonla aldığım bir tehdit üzerine anlık bir öfke ile elektronik posta (e mail) ile vekaletten istifa ettiğimi bildirdim. Müvekkile bu fırsat olmuş hemen gidip noterden bana azilname çıkarmış. Müvekkil şu an Almanya'da bana karşı avukat tutmuş ve almış olduğum tüm avukatlık ücretini ve masraf avansının iadesini talep ediyor. İstifamı elektronik posta dışında herhangi bir yolla bildirmemiştim. Aslında bu elektronik postamdan sonra 2 kez Türkiye'ye gelerek dosya ile ilgili işlem de yapmaya çalıştım.

Vekillikten istifada zorunlu bir şekil şartının (resmi tebligat) olup olmadığı konusunda bana kıymetli bilgilerinizi bildirebilirseniz çok yardımcı olmuş olursunuz.

Saygılarımla

Av. Kamer Akgül
Old 11-01-2011, 22:06   #10
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Elektronik posta ile yapılan bildirimden sonra ( ki mevcut duruma göre haklı bildirim sayılabilir) mevcut dosyanızda istifa işlemi yapmamış olmanız, müvekkilinizin de bu postayı fırsat sayarak hemen size azilname göndermesi bence sizin lehinize bir durum. Haklı bir takım sebeplerle müvekkile çekilme hususunu bildirmiş olabilirisniz fakat asıl olan dosyada istifa işlemi ve bu işlemin aynı dosyadan müvekkile tebliğ edilmesidir. Müvekkilin anında size azilname çekmesi kötüniyetli davranış sayılması gerekir. Bu durumda sizden ücret vs. geri istemesi yasaya uygun değildir.Kaldı ki e-postadan sonra dosyada işlem yapmanız vekillik görevinize devam ettiğinizi gösterir.
Old 11-01-2011, 22:21   #11
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat Kamer Akgül
Merhaba Üstadlar,

Ben de bir ağır ceza dosyamda gördüğüm baskı ve tehdit sonrasında, telefonla aldığım bir tehdit üzerine anlık bir öfke ile elektronik posta (e mail) ile vekaletten istifa ettiğimi bildirdim. Müvekkile bu fırsat olmuş hemen gidip noterden bana azilname çıkarmış. Müvekkil şu an Almanya'da bana karşı avukat tutmuş ve almış olduğum tüm avukatlık ücretini ve masraf avansının iadesini talep ediyor. İstifamı elektronik posta dışında herhangi bir yolla bildirmemiştim. Aslında bu elektronik postamdan sonra 2 kez Türkiye'ye gelerek dosya ile ilgili işlem de yapmaya çalıştım.

Vekillikten istifada zorunlu bir şekil şartının (resmi tebligat) olup olmadığı konusunda bana kıymetli bilgilerinizi bildirebilirseniz çok yardımcı olmuş olursunuz.

Saygılarımla

Av. Kamer Akgül

Alıntı:
Yazan Av.Suna SOYDAŞ
Elektronik posta ile yapılan bildirimden sonra ( ki mevcut duruma göre haklı bildirim sayılabilir) mevcut dosyanızda istifa işlemi yapmamış olmanız, müvekkilinizin de bu postayı fırsat sayarak hemen size azilname göndermesi bence sizin lehinize bir durum. Haklı bir takım sebeplerle müvekkile çekilme hususunu bildirmiş olabilirisniz fakat asıl olan dosyada istifa işlemi ve bu işlemin aynı dosyadan müvekkile tebliğ edilmesidir. Müvekkilin anında size azilname çekmesi kötüniyetli davranış sayılması gerekir. Bu durumda sizden ücret vs. geri istemesi yasaya uygun değildir.Kaldı ki e-postadan sonra dosyada işlem yapmanız vekillik görevinize devam ettiğinizi gösterir.

Sayın Akgül,
Sayın Soydaş'ın görüşüne katılmıyorum. Azil ve istifa herhangi bir yolla muhataba iletilebilir. Siz de istifa ettiğinizi inkar etmiyorsunuz zaten. Müvekkilinizden kaynaklanan haklı bir nedenle istifa etmemişseniz, aldığınız ücreti iade etmeniz gerekir.
Old 11-01-2011, 23:44   #12
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Durum biraz daha karışık gibi.Kılıçlar yakın zamanlarda çekilmiş

Kamer Bey istifa mı etmiş, yoksa müvekkili mi azletmiş? Her ikisi de var. İstifa hukuken geçerli değil; azilse hukuka uygun görünüyor. Hukuka uygun olan işleme bakmak gerekirse; azile yönelmeli. Azledilen avukattan ücret iadesi istenebilmesi için de; azlin haklı olması gerekir. Peki sizce müvekkil azilde haklı mı?

Saygılarımla...
Old 12-01-2011, 17:09   #13
hciyiltepe

 
Varsayılan İstİfa

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Sayın Akgül,
Sayın Soydaş'ın görüşüne katılmıyorum. Azil ve istifa herhangi bir yolla muhataba iletilebilir. Siz de istifa ettiğinizi inkar etmiyorsunuz zaten. Müvekkilinizden kaynaklanan haklı bir nedenle istifa etmemişseniz, aldığınız ücreti iade etmeniz gerekir.

Sayın ALADAĞ'ın görüşüne katılıyorum.
Vekalet sözleşmesi bir nedene dayandırılması gerekmeyen, tek taraflı, varması gerekli bir irade beyanı ile her zaman ortadan kaldırılabilir. (YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Sy 446)

Yine 1136 sayılı Kanun m.41 de "Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder." düzenlemesine yer evrilmiştir.

İlgili düzenlemeden de görüleceği üzere avukatın vekalet görevi durumu müvekkiline birdirdiği andan itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Yasada bildirimin mahkeme aracılığı ile yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. bu nedenle mail ile bildirim tarihinden itibaren 15 gün daha vekalet görevi devam edecek, akabinde sona erecektir.

Ücret açısından ise önemli olan iki husus bulunmaktadır:
1. İstifanın münasip olmayan bir zamanda yapılıp yapılmadığı. Vekil münasip olmayan bir zamanda istifa ederse karşı tarafın zararını karşılamakla yükümlüdür.
2. Haklı sebep olmadan istifa. zira 1136 sayılı kanun m.174 te "Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır." düzenlemesi mevcuttur.

Bu bilgiler ışığında durumunuzu değerlendirebilirsiniz.
Old 13-01-2011, 07:44   #14
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Her ne kadar yasada çekilme durumunun mahkeme tarafından yapılacağı hususunda ayrı bir hüküm olmasa da bence çekilme durumunu mahkemeye de bildirmeden ve de 15 günlük sorumluluğun da sona ermesi açısından istifanın mahkeme kanalı ile yapılması uygun olur. Haricen istifa edilen bir davada mahkemenin haberi olmadığı durumlarda müvekkil de doayayı takip etmez ise davanın düşmesi sonucu ( hukuk davaları) ortaya çıkabilir ki asıl sorumluluk bu durumda başlar.
OLayımızda meslekdaşımızın çekilme beyanındn sonra dosyada istifa işlemi yapmadan davaya devam etmesi, müvekkilin azilnamesinden sonra vekalet ilişkisinin bitmesi ücret iadesi talebini haksız kılmaktadır. şahsen böyle düşünüyorum.
Old 14-01-2011, 01:34   #15
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suna SOYDAŞ
Her ne kadar yasada çekilme durumunun mahkeme tarafından yapılacağı hususunda ayrı bir hüküm olmasa da bence çekilme durumunu mahkemeye de bildirmeden ve de 15 günlük sorumluluğun da sona ermesi açısından istifanın mahkeme kanalı ile yapılması uygun olur. Haricen istifa edilen bir davada mahkemenin haberi olmadığı durumlarda müvekkil de doayayı takip etmez ise davanın düşmesi sonucu ( hukuk davaları) ortaya çıkabilir ki asıl sorumluluk bu durumda başlar.
OLayımızda meslekdaşımızın çekilme beyanındn sonra dosyada istifa işlemi yapmadan davaya devam etmesi, müvekkilin azilnamesinden sonra vekalet ilişkisinin bitmesi ücret iadesi talebini haksız kılmaktadır. şahsen böyle düşünüyorum.

Sayın Soydaş,
"Ücret iadesi" avukatla müvekkil arasındaki iç ilişkidir, mahkemeyi ilgilendirmez. Avukatın mahkemeye istifasını bildirmemesi bu iç ilişkiyi etkilemez. Avukatın azli ve azlin mahkemeye bildirilmesi sonucu avukatın davada işlem yapamaması, avukat lehine yorumlanamaz. Avukat, istifa ettiğini bildirdikten sonra, istifası müvekkilinden kaynaklanan haklı bir nedene dayanmıyorsa, aldığı ücreti ve varsa gider avansını iade etmelidir. Soruyu soran meslektaşımız, müvekkilinden kaynaklanmayan bir nedenle istifa ettiğini söylediğine göre, tartışacak bir husus yoktur.
Old 14-01-2011, 07:27   #16
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Sayın Aladağ; müvekkilin istifa beyanından sonra hemen azilname çekmesi normal midir. Sonuçta istifayı gerekçe göstererek davasını başka bir vekille takip etmesi mümkündür.
Old 14-01-2011, 08:15   #17
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suna SOYDAŞ
Sayın Aladağ; müvekkilin istifa beyanından sonra hemen azilname çekmesi normal midir. Sonuçta istifayı gerekçe göstererek davasını başka bir vekille takip etmesi mümkündür.


Avukat, istifasını mahkemeye bildirmemişse, müvekkilinin azilname yollamaktan başka çaresi bulunmamaktadır.
Old 27-01-2011, 13:04   #18
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan

Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Sayın Demirel ve Sayın Kavili'nin aşağıda sıralayacağım kıymetli bilgileri ışında mücadele vereceğim,

Sayın Av.Ömer Kavili'nin

(Özellikle 7201 s. Teb. Y. uyarınca yapılacak bildirimin "usulüne uygun tebligat" niteliğini dikkatlice araştırmak gerekiyor.

"Usulsüz tebligat" sayılabilecek durumlarda "vekillik görevi" SONA EREMEMEKTEDİR.),

Sayın Av.Şehper Ferda Demirel'in

(İstifa hukuken geçerli değil; azilse hukuka uygun görünüyor. Hukuka uygun olan işleme bakmak gerekirse; azile yönelmeli. Azledilen avukattan ücret iadesi istenebilmesi için de; azlin haklı olması gerekir.)
Old 18-08-2011, 09:01   #19
av.yağmur deniz

 
Varsayılan

tutuklu işlerde duruşmada müvekkilin haberdar edilmesi tebliğ yerine geçmez mi?müvekkil cezaevinde ve henüz soruşturma aşamasında olan bir dava.Hiçbir ücret alınmamış,henüz sözleşme de yapılmamıştır.Müvekkil başka avukat istediğine dair yakınlarıyla haber göndermiş.Bu durumda haklı sebebin bizzat belirtilmesi gerekir mi?
Old 16-12-2011, 13:03   #20
av.ebru

 
Varsayılan daha karışık bir durum :)

Merhabalar,
ben eşimle aynı büroda gider ortağı şeklinde çalışıyorum,her ikimiz de ayrı ayrı vergi mükellefiyiz,yani birimiz diğerinin yanında sigortalı işçi değil.Müvekkilimiz ikimizi de aynı vekaletname ile vekil tayin etti.Ancak benim takip ettiğim tazminat davasında bilirkişi raporu geldikten sonra , bir konuda tartıştık ve beni vekillikten "gördüğüm lüzum üzerine" diyerek haksız yere azletti;ancak eşimi azletmemiş.Bunun üzerine ben azledildiğim için davayı eşim takip ediyor ve yakında karar duruşması yapılacak.
Sorum şu;
1- Ben azledildiğimi mahkemeye bildirmek zorunda mıyım? Bildirmemiş olmam sakınca yaratır mı?
2-Ücret sözleşmesini direkt icra takibi yoluyla mı işleme koymalıyım,tedbir talepli dava mı açmalıyım?
3-Neticede eşim ilamı icra takibi yapacak.Ben de ücret alacağımı ancak bu icra takibindeki alacağa haciz koyma yoluyla tahsil edebileceğim.Aynı büroda çalışmamızın ve eş olmamızın ,müvekkilin yapacağı muhtemel bir şikayette ne gibi bir önemi olur? Teşekkür ederim...
Old 17-12-2011, 07:53   #21
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.ebru
Merhabalar,
ben eşimle aynı büroda gider ortağı şeklinde çalışıyorum,her ikimiz de ayrı ayrı vergi mükellefiyiz,yani birimiz diğerinin yanında sigortalı işçi değil.Müvekkilimiz ikimizi de aynı vekaletname ile vekil tayin etti.Ancak benim takip ettiğim tazminat davasında bilirkişi raporu geldikten sonra , bir konuda tartıştık ve beni vekillikten "gördüğüm lüzum üzerine" diyerek haksız yere azletti;ancak eşimi azletmemiş.Bunun üzerine ben azledildiğim için davayı eşim takip ediyor ve yakında karar duruşması yapılacak.
Sorum şu;
1- Ben azledildiğimi mahkemeye bildirmek zorunda mıyım? Bildirmemiş olmam sakınca yaratır mı?
2-Ücret sözleşmesini direkt icra takibi yoluyla mı işleme koymalıyım,tedbir talepli dava mı açmalıyım?
3-Neticede eşim ilamı icra takibi yapacak.Ben de ücret alacağımı ancak bu icra takibindeki alacağa haciz koyma yoluyla tahsil edebileceğim.Aynı büroda çalışmamızın ve eş olmamızın ,müvekkilin yapacağı muhtemel bir şikayette ne gibi bir önemi olur? Teşekkür ederim...

Sayın meslektaşım,

1- HMK 81'e göre azlin mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için azledildiğinizi mahkemeye bildirmeniz uygun olacaktır. Bildirmemeniz halinde o dosyadan size tebligat yapılması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

2 ve 3- Müvekkiliniz ile aynı dava için siz ve eşiniz ayrı ayrı ücret alacak şekilde mi sözleşme yaptınız? Yoksa ayrı ayrı ücret talep etmeniz mümkün değildir.
Old 19-12-2011, 11:27   #22
av.ebru

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Sayın meslektaşım,

1- HMK 81'e göre azlin mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için azledildiğinizi mahkemeye bildirmeniz uygun olacaktır. Bildirmemeniz halinde o dosyadan size tebligat yapılması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

2 ve 3- Müvekkiliniz ile aynı dava için siz ve eşiniz ayrı ayrı ücret alacak şekilde mi sözleşme yaptınız? Yoksa ayrı ayrı ücret talep etmeniz mümkün değildir.


1)Eşim davacı vekili olarak davayı takip ediyor,tebligat da eşime yapılacak.
2-3) Evet ikimiz de ayrı ayrı ücret alacak şekilde sözleşme yaptık.Eşim müvekkilin davacı olduğu ve kazandığı tazminat miktarını icra takibine koyduğunda, ben de vekalet ücreti alacağı için icra takibi açacağım.Alacağım için, eşimin açığı icra takip dosyasına alacak miktarım kadar haciz koymak durumundayım. ?!
Old 19-02-2012, 22:06   #23
sailor1981

 
Varsayılan

HMK 81 ve 82 uyarınca vekilin istifasının asile tebliğinin zorunlu olduğu ortaya çıktı. Bana göre vekilin istifası asile mahkemece tebliğ edilmedikçe vekalet görevi devam eder kanaatindeyim.saygılar
Old 25-02-2012, 23:19   #24
Av.Ömer KAVİLİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sailor1981
HMK 81 ve 82 uyarınca vekilin istifasının asile tebliğinin zorunlu olduğu ortaya çıktı. Bana göre vekilin istifası asile mahkemece tebliğ edilmedikçe vekalet görevi devam eder kanaatindeyim.saygılar
İstifa, hukukta, varması gereken irade beyanı olup bu beyanın ilk ulaştığı anda sonuçları doğar.

Noterden müvekkile yollanacak istifa beyanı yöntemince bildiriminde sonuçlar doğacak olup, mahkemenin de kendisine ulaşan istifa beyanını ilgiliye bildirmesi mahkemenin kendi iç işleyişi açısından gereklidir; ancak ilk bildirim anında avukatın istifa yönündeki iradesinden sonuç doğmuştur.

Saygılarımla.


Ömer Kavili
Adliyenin adaletinden MAHKUM AVUKAT

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...t=54876&page=2
Old 21-11-2012, 11:24   #25
av_neriman

 
Varsayılan

İcra dosyasına istifa dilekçemi koymak istiyorum.fakat dosya iki yıldır sürüncemede ,vekalet ücretim dosyada 4.500tl ve ben 1000tl sini alabildim.müvekkilin hal ve hareketleri rahatsız edici bu yüzden daha fazla uğraşmak istemiyorum zaten geri kalan vekalet ücretimi de alamıyorum.sizce bu 1000tl benden geri alınır mı? Sebep olarak nelerden bahsetmeliyim ?
Old 21-11-2012, 13:07   #26
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Vekalet ücreti bakiyenizi ihtarla talep edin. Verdiğiniz süre içinde ödenmezse vekillikten haklı nedenle istifa edersiniz. Ödenen kısmı iade etmeniz de gerekmez. Lütfen SMM kesmiş olmaya özen gösterin, kesmediyseniz kesip kalanı talep edin.

Saygılarımla...
Old 22-11-2012, 08:59   #27
av_neriman

 
Varsayılan

peki dosya hala kapanmadı yani alacaklı da henüz alacağının tamamını alabilmiş değil borçludan. yine de kalan vekalet ücretini isteyebiliyor muyum ?
Old 17-09-2014, 12:32   #28
Av.Elif Eraydın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL
Vekalet ücreti bakiyenizi ihtarla talep edin. Verdiğiniz süre içinde ödenmezse vekillikten haklı nedenle istifa edersiniz. Ödenen kısmı iade etmeniz de gerekmez. Lütfen SMM kesmiş olmaya özen gösterin, kesmediyseniz kesip kalanı talep edin.

Saygılarımla...

Acaba ödenen kısma mı yoksa tamamına mı SMM kesmemiz gerekir. SMM'yi davayı açarken mi kesmemiz gerekir? Bunun kesin bir şartı var mıdır zaman olarak?
Old 17-09-2014, 15:30   #29
av.ebru

 
Varsayılan

193 syl. Gelir V.Kanunu ile 213 syl. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek kazançlarına ilişkin makbuz tahsilat anında ve tahsilat miktarı kadarı için düzenlenir.
Old 29-09-2014, 13:47   #30
188276

 
Varsayılan

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Bir dosyanın takibi konusunda müvekkil adayı ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadık ve neticesinde dosyadan istifa etme kararı verdim. Ancak dosya içerisinde vekaletnamem mevcut ve dosyanın yarın duruşması görülecek. İstifa dilekçesine ek olarak yapmam gereken bir işlem var mıdır?
Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
dava dilekçesi örneği nerde bulabilirim ismailincel Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 16 17-12-2010 11:51
çanakkale avukatlarından yardım rica ediyorum* Av.Ebru Caner Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 3 21-09-2008 22:23
isimden istifa ediyorum ama... umutlaw Meslektaşların Soruları 6 29-06-2007 15:52
Acil iş kazasına ilşkin dava dilekçesi örneği ve bu durumla ilgili yargıtay karaı Nesrin D. Meslektaşların Soruları 3 16-03-2007 13:00
Alanya adliyesinde bir dosyanın akibeti hakkında acil bilgi rica ediyorum. gerunsal Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 4 27-12-2006 13:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07140398 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.