Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kat malikleri kurulu toplantısına davet

Yanıt
Old 26-05-2007, 10:43   #1
Av. Süleyman Emre Ötün

 
Varsayılan Kat malikleri kurulu toplantısına davet

Merhaba!
Kat malikleri toplantısına usulüne uygun bir çağrı yapılmamışsa alınan kararların da geçerliliği olmayacaktır. Öyleyse kat malikleri kurulunun usulüne uygun toplanması için, apartmanda oturan veya oturmayan tüm maliklere tebliğat yapılması gerekir mi?
Böyle bir tebliğat olmamasına rağmen, kat maliklerinin bir şekilde karar alma yeter sayısını oluşturacak şekilde toplanmaları halinde, usulüne göre toplanmış sayılacak mıdır? Çoğunlukla toplantılar bu şekilde yapılıyor. Yani ya apartman girişine toplantı konusunda bir ilan asılıyor ya da her daireye bir yazı gönderiliyor. Bu tolantılarda alınan kararlar da uygulanıyor. Sorun da çıkmıyor ama ya biri çıkar da beni haberdar etmediler diye itiraz ederse?...

Emre
Old 26-05-2007, 13:38   #2
av.ersen

 
Varsayılan

müstakbel meslektaşım.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 29.maddesinde bu hususta düzenleme mevcut.Kat Malikleri Kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere Yönetim Planında gösterilen zamanlarda eğer böyle bir zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içerisinde toplanır.

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 18

Esas No. 1996/8626
Karar No. 1996/9737
Tarihi 07.11.1996

634-KAT MÜLKİYETİ KANUNU/29KAT MÜLKİYETİ KANUNU
KAT MALİKLERİ KURULU
YÖNETİM PLANI
KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI
FERDİ ISINMAYA GEÇİŞ

ÖZET
YÖNETİM PLANI İLE YADA KARAR İLE BELİRLENEN MUTAD KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTILARI DIŞINDAKİ TOPLANTILAR OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR OLUP, BÖYLE BİR TOPLANTININ, TOPLANTI TARİHİNDEN EN AZ 15 GÜN ÖNCE BÜTÜN KAT MALİKLERİNE İMZALATTIRILACAK BİR ÇAĞRI VEYA BİR TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA TOPLANTI SEBEBİ DE BİLDİRİLMEK ŞARTI İLE DUYURULMASI GEREKİR.

DAVA : Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Kat malikleri kurulu 8.1.1995 tarihli kararı ile anagayrimenkulde kömür ile çalışan kazan yanında ayrıca doğalgaz ile çalışan bir kazanın kurulmasını ( merkezi ısıtma sisteminin muhafazası sureti ile ) öngörmüş iken bu kararın yerine getirilmediği, kat malikleri kurulunun 10.9.1995 tarihinde tekrar olağanüstü toplanarak bu defa "doğalgaza bireysel abonelik" sureti ile geçilmesine karar verdikleri anlaşılmaktadır.
Kat maliklerinin ilke olarak uygulanmayan karardan her zaman dönebilecekleri ve usulüne uygun biçimde verebilecekleri bir kararı uygulamaya koyacakları kabul edilir. Bu durumda 10.9.1995 tarihli karar ile 8.1.1995 tarihli karardan zımnen rücu edildiği kabul edilmelidir.
Ancak; davacı 10.9.1995 tarihinde alınan kararın usulsüz olarak yapılan bir toplantı sonunda alındığını bu sebeple de onun iptalini ( geçersizliğinin tespitini ) istemiştir.
Kat Mülkiyeti Kanununun, toplantılara ilişkin 29 ve sonra gelen maddelerine göre; yönetim planı ile yada karar ile belirlenen mutad kat malikleri kurulu toplantıları dışındaki toplantılar olağanüstü toplantılar olup, böyle bir toplantının, toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartı ile duyurulması gerekir. Bu kurallara uyulmadığı ve özellikle davacının çağırılmadan ve haberi olmadan yapılan toplantılar toplantı nisabını da bulmuş olsa usulsüz olup, alınmış olan karar dahi usulüne uygun olmayacaktır.
Bu durumda mahkemece yapılacak iş, olağanüstü toplantının usulüne uygun olup olmadığı, alınan kararın Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesinde sözü edilen doğalgaz kullanmak maksadı ile ferdi ısınmaya geçme niteliğinde olup olmadığı belirlendikten sonra sözü edilen maddedeki karar nisabını içerip içermediğini saptamak ve bu suretle hasıl olacak sonuca göre karar vermek olmalıdır.
Bu itibarla davacının sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş ise de, yapılan olağanüstü toplantının usulüne uygun olup olmadığı araştırılmadan, doğalgaz ile ferdi ısınmaya geçişin hakkaniyete daha uygun olduğu gerekçesi ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.11.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-05-2007, 13:44   #3
av.ersen

 
Varsayılan

634 sayılı yasanın 30.maddesi yeter sayı başlığını taşımaktadır.Zaten Kat Malikleri Genel Kurulu karar almak için belirli bir nisap oluşturmak zorundadır.Bu yeter sayıya ulaşmak için de bir bildirim yapacakları ortadadır. olağanüstü bir toplantı olmadığı sürece burada bir şekil şartı aranmadığı kanaatindeyim.
saygılar..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat malikleri kurul toplantisi akejur2003 Meslektaşların Soruları 1 07-02-2007 11:38
Davayı atiye terk(Kat malikleri kurulu kararınınn iptali davası) ibreti Meslektaşların Soruları 4 17-08-2006 14:16
Aidat Vermeyen Kat Malikleri MehmetColakoglu Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 19:26
Kat Malikleri Ödemeleri beykabeyka Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 18:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02759910 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.