Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

açığa imzalı senedin başkası tarafından işleme konulması

Yanıt
Old 12-05-2007, 18:21   #1
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan açığa imzalı senedin başkası tarafından işleme konulması

açığa imzalı senedi başka bir şahıs kendi adına doldurup icraya koyarsa ,
menfi tesbit davasını kazanma şansı ortadan kalkar mı?senette malen veya nakden kaydı yoksa borçlu ben bu şahısla malen, nakden borç ilişkisi kurmadım diye iddia edebilir mi?Alacaklı görünen şahsın bizzat talep üzerine mahkemece isticvabı mümkünmü?
Old 13-05-2007, 10:05   #2
Av.Turan

 
Varsayılan

sanırım öncelikle savcılığa suç duyurusunda bulunmanız işinizi kolaylaştırma açısından menfaatinize olacaktır.tespit davasının durumuna gelince aranızda sözleşme varmı? bu sözleşmeyle senedin 3. kişiye devredilmiş olduğunu ispatlama imkanınız var mı? senet bağlı olduğu hukuki ilişkiden mücerrettir. iddialarınızı siz ispat etmek zorundasınız.bunuda ancak yazılı belgeyle ıspatlayabilirsiniz.
Old 13-05-2007, 13:23   #3
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan

Teşekkür ederim Turan Bey.Savcılığa suç duyurusunda bulunduk.Senedi kendi adına icraya koyan şahıs savcılığa bu senedin hangi borçtan doğduğunu söylemek zorunda.Savcı biraz sıkıştırırsa senedi tarif ettirirse, borçlunun ismini sorarsa cevap veremiyecektir.Ancak savcı üstünkörü bir soruşturma yaparsa maalesef hukuk davasını kaybetmek durumunda kalabiliriz.Senette malen veya nakden kaydı yok.tanzim tarihi olarak 2005 yılının ocak ayı yazılmış.Ancak senet meblağı YTL olarak belirtilmiş.O tarihte YTL henüz kullanılmıyordu.Bu senedin sonradan doldurulduğunun kanıtıdır.Ancak Bu şahısla hiç bir akdi ilişkimiz yok.Ben de bu şahsın savcılıkça alınacak ifadesini bekliyorum.Aksi takdirde menfi tesbit davasını kazanabilme şansım yok.İlginiz için tekrar teşekkürlerimi sunarım.Aylâ
Sözleşme falan yok.İşverenin kötü niyetli olarak elindeki açığa imzalı senedi bu şahıs adına doldurtarak avukatı aracılığıyla icraya vermesi söz konusu ,giderleri de eminim işveren ödemiştir.Adına icra takibi yapılan şahıs müvekkilimi tanımaz.
Old 13-05-2007, 13:27   #4
Av.Turan

 
Varsayılan

2005 yılında YTL ad olarak vardı. bu nedenlede 2005 de ytl olarak tanzim edilebilir.bence başka bir savunma bulun. ayrıca savcıyla görüşüp ricada bulunun işin üzerine gitmesi için.yapabileceğimiz birşey olursa yardımcı oluruz.sz o aşamayı deneyin yine istişare ederiz.
Old 13-05-2007, 13:29   #5
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan

SağolunTuran Bey.Savcıya söylemiştim.Ama tekrar gideceğim.İyi günler dilerim
Aylâ
Old 13-05-2007, 13:39   #6
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan

Pazartesi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün doluyor.Normal itiraz müddeti Ancak savcılık henüz ifade almadı.İfadeyi görüp de öyle açsam diyorum.
Menfi tesbit davasını şimdi açarsam ;müvekkilim bu şahsı hiç tanımıyor.,senet icra dosyasına borcu olan eski işveren tarafından verilmiştir gibi soyut iddialarda bulunacağım.Senet lehdarı tacir de değil.En azından senedin tanzim tarihinde.Araba tamircisi sonra helvacı olmuş.Müvekkilin o tarihte ne arabası var nede 19.500,00 YTL. helva için borçlanacak durumu var.Zaten bu kadar parayı bir kere de borçlanması hayatın olağan akışına uygun değil.Alacaklının duruşmaya çağrılarak isticvabını istiyebilir miyiz?
Old 13-05-2007, 13:52   #7
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

Burda bir suç yoktur.Açığa imzada senedin lehtarının da illede senedi alan kişi olarak doldurulması gerekmez.Hiç tanımadığınız birinin adı da yazılabilir.Açığa imza atan aksine bir sözleşme yoksa senedin tamamının hangi şekilde doldurulursa doldurulsun muvafakati olduğununu zımnen kabul etmiş sayılır.Buna senedin lehdarı da dahildir.
Old 13-05-2007, 14:00   #8
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan

Haklısınız.Açığa imzalı senedi işçi işe gireken işverenin zorlamasıyla vermiştir.Daha sonra Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş.İşveren inkar etmiş tabii.İşçi işverene karşı kıdem tazminatı davasını kazanınca icrada işverende kalan senet başka şahıs adına doldurularak (ayni miktar) ihtiyati hacizle icra dosyasındaki alacağına el konulmuş oluyor..Ancak bu durumu ispat edecek herhangi bir yazılı belgemiz yok.Savcılığın senette lehtar olan şahsın beyanını alırken teferruatlı soru sormasını umut ediyoruz.Mutlaka çözülecektir.Gerçi avukatı bu şahsı önceden hazırlayabilir ama. Yine de açık vereceğini sanıyorum.Aylâ
Old 13-05-2007, 16:55   #9
Av.Turan

 
Varsayılan

pazartesi süre icra hakimliğine itiraz açısından doluyor. siz menfi tespit davası açıp teminat karşılığı takibi durdurabilirsiniz.
Old 13-05-2007, 18:07   #10
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Senedin nasıl doldurulacağına ilişkin yazılı deliliniz var mı? Kararda belirtilen İBK halen yürürlüktedir daha önce sitede buna benzer bir tartışmada eklenmişti. Arama yaparsanız bulabilirsiniz.
Alıntı:

T.C. YARGITAY
11.Ceza Dairesi
Esas: 2003/11629
Karar: 2005/99
Karar Tarihi: 26.01.2005
ÖZET : Sanık, güveni kötüye kullanma suçundan yargılanmıştır. İmzalı boş senedin taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiası yazılı belge ile ispatlanmalıdır. Somut olayda yazılı belge ibraz edilememiştir. Taraflar arasındaki ihtilafın hukuki mahiyette olduğu nazara alınmadan beraat yerine mahkumiyete karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
(765 S. K. m. 509) (5237 S. K. m. 156, 209)
Dava: Güveni kötüye kullanmak suçundan sanık M'nin yapılan yargılaması sonunda; TCK'nun 509/1,522, 72, 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. maddeleri gereğince 664.372.400.Lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair GÖLBAŞI ( ANKARA )Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 12.1 1.2002 gün ve 2002/42 Esas, 20021318 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı'nın bozma isteyen 07.08.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Karar: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 24.03.1989 gün ve 1-2 sayılı kararında, imzalı boş senedin taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının yazılı belge ile ispatının mümkün olduğunun belirtilmesi ve yazılı delil de ibraz edilememesi karşısında taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki nitelikte bulunduğu gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Sonuç: Yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA 26.01.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 13-05-2007, 18:19   #11
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

işçi işveren olunca durum biraz daha degısıyor....umarım faydalı olur...saygılarımla...
Alıntı:
Yazan Av.Aylâ Çağlartuna
Haklısınız.Açığa imzalı senedi işçi işe gireken işverenin zorlamasıyla vermiştir.
Old 13-05-2007, 22:14   #12
Av.MB

 
Varsayılan

Sayın tartışmacılar,

Bu konuda her meslektaş mutlaka bir kaç davaya muhatap olmuştur. Tartışmalardan çıkan sonuç, senedin açık olarak verilirken bir başka lehtar adına düzenlenebileceğini de tanzim edenin baştan kabul ettiğidir. Yargıtayın görüşü budur. Bu sebeple bu tip olaylarda Borçlar Kanununun iradeyi sakatlayan sebepleri ile dava açmak dışında bir şansınız yoktur diye düşünüyorum. O zaman tanık dahil her tür delil sunma hakkınız olup olayın doğru olması-haklı olmanız karşısında kazanma şansınız yüksektir.
Old 14-05-2007, 13:29   #13
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Yanlış anlamadıysam sözkonusu senet teminat senedi olarak alınmış. Aynı işyerinde her işçiye aynı uygulama yapılması lehinize olabilir. İşverenin senedi kendi adına takibe koymamasının nedeni muhtemelen hesaplarında göstermesi zorunluluğu. Teminat senedi olduğu yönünde olaya eğilin. İspat yükü karşı tarafa geçsin.
Old 14-05-2007, 21:53   #14
Av.ZekiÖZSOY

 
Varsayılan Senet

Ya açığa niye imza atarki insan atıyorsa buna razı olur senet günümzüde öyle bir hale geldiki borç ilişkisi aranmaya başlandı. Senedin o zaman bir anlamı kalmaz. Bu düz mantıkla baktığım olay hukuken ise senetin özellikle şahıslar arasında teminat senedi olduğunu ispat etmek zor.
Old 29-05-2007, 11:25   #15
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan

İşverenin işçinn ilerde kıdem tazminatı açmasını engellemek için işçiden almış olduğu açığa imzalı senet işçi kıdem tazminatı davasını kazanıp ilamlı icraya konunca hiç biinmedik bir şahız adına doldurulup icraya konuyor.Senet teminat olarak verilmiş değil.Savcılığa başvurunca senet lehdarı olan Zeki adlı şahıs 1995 yılında benim müvekkilin kardeşine kavak diktirdiğinden o yıl içerisinde de müvekkil işçiye 16.000.-YTL. borç verip ertesi yıl da boşa imzalı senet aldığını söylüyor.Ancak 2005 senesindeaklı başına gelip senidin tanzim tarihini vade tarihini ve 19.500 YTl. olarak doldurup bu günlerde de icraya koymuk aklına gelmiş.1995 senesinde bu şahsın milyon Tl.den pek çok icra borcu olduğunu tesbit ettik.1995 yılında milyarla nitelenenhiç tanımadığı bir şahsa böyle bir borç vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ileri sürdük.Sanırım savcılık kamu davası açacak.Gelişymelerden merak ederseniz sizleri haberdar ederim.Lütfen içtihat vs.yan bilgi ne olursa bana gönderin .Hepinize teşekkür ederim.Ha buarada menfi tesbit davası da açtım.

imla hataları için özür dilerim.
Aylâ
Old 25-01-2008, 12:41   #16
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan

Açığa imzalı senedin kötüye kullanılması nedeniyle işveren ve senedi devralarak kendi adına tanzım edip icraya koyan şahıs adına kamu davası açıldı.Menfi tesbit davası bu davayı bekliyor.
Old 26-01-2008, 08:53   #17
Av.Hüsnü YILDIRIMER

 
Varsayılan

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ
HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 5083
YÜRÜRLÜK: 31.01.2004

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi
Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir.

Bakanlar Kurulu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.

Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama
Madde 2- Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır.

Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.1

İlgili kanunları gereğince uygulanacak adli ve idari para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirası’nın (1 YTL) altında kalan tutarlar dikkate alınmaz.2

Türk Lirasına yapılan atıflarda değişiklik
Madde 3- Kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ile ödeme ve değişim araçlarında Türk Lirasına veya liraya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılır.

Banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanması
Madde 4- Halen tedavülde bulunan, tedavülden çekilmiş veya tedavüle çıkarılacak olan banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanmasına ilişkin boyut, renk, malzeme, çözünürlük, üzerinde bulunacak ibareler ve benzeri hususlarla ilgili şartlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir ve Resmi Gazetede ilan olunur.

İlan olunacak şartlara uymayan kişiler hakkında fiil daha ağır bir suça vücut vermediği takdirde bir milyar beş yüz milyon liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 5- 24/12/1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen tedavülde bulunan Türk Lirası banknotlar ile madeni paralar 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla ve yeni çıkarılacak madeni paralarla birlikte tedavül eder.

Söz konusu banknotların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, madeni paraların birlikte tedavülü ve değiştirilmesine ilişkin esaslar ise Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu Kanunun uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir.

Geçici Madde 2- Türk Lirası üzerinden yapılan her türlü hukuki muamele ile hukuki sonuç doğuran belgelerin 2 nci maddede belirtilen değişim oranı dikkate alınarak 31/12/2005 tarihine kadar, bu tarih dahil Yeni Türk Lirasına göre değiştirilmesi halinde, muamele ve düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden muaftır.

Geçici Madde 3- 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında, bütün mal ve hizmet bedellerinin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife listelerinde Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası üzerinden ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza uygulanır.

Yürürlük
Madde 6- Bu Kanunun;

a) 4 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2005 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Old 26-01-2008, 08:59   #18
Av.Hüsnü YILDIRIMER

 
Varsayılan

" Burda bir suç yoktur.Açığa imzada senedin lehtarının da illede senedi alan kişi olarak doldurulması gerekmez.Hiç tanımadığınız birinin adı da yazılabilir.Açığa imza atan aksine bir sözleşme yoksa senedin tamamının hangi şekilde doldurulursa doldurulsun muvafakati olduğununu zımnen kabul etmiş sayılır.Buna senedin lehdarı da dahildir. "

Sayın Hasan Coşkun'a katılıyorum. Burada ancak senet lehdarına yazılı delil yoksa yemin verilebilir.
Old 28-01-2008, 14:52   #19
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Güveni kötüye kullanma

MADDE 155. - (1) Başkasına ait olup da, belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bedelsiz senedi kullanma
MADDE 156. - (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

Dolandırıcılık

MADDE 157. - (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Sahtecilik suçları açısından kişinin her şeyi kabul etmiş olması nedeniyle suç unsuru oluşmasa da özellikle TCK 156 dki suçun oluşacağı kanatindeyim.
Old 06-02-2008, 11:20   #20
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan

İşveren açığa imzalı senet aldığını inkâr ediyor.
Bu senedi işçinin kazandığı dava nedeniyle işçiye para ödememek için üçüncü şahsa verip işçinin takip dosyasına haciz koyduruyor.Üçüncü şahız da işçiden 1996 yılında 16000 YTL.alacaklı olduğunu iddiaediyor.O tarihte bu kadar büyük bir parayı tanımadığı bir şahsa vermesi hayatın olağan akışına aykırı.Üstelik bu şahsın otarihlerde aleyhide pek çok haciz dosyası var.1996 yılında 16000 YTL.çok büyük para.
Old 30-09-2009, 13:51   #21
Av.Aynur Erişgin

 
Varsayılan

merhaba konuya biraz geç dahil oldum sanıyorum Ancak benimde elimde benzer bir dosya mevcut.Acaba sizin menfi tespit davanız nasıl sonuçlandı Teşekkur ederim
Old 12-09-2011, 03:17   #22
imperium

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Aynur Erişgin
merhaba konuya biraz geç dahil oldum sanıyorum Ancak benimde elimde benzer bir dosya mevcut.Acaba sizin menfi tespit davanız nasıl sonuçlandı Teşekkur ederim

Aynur Hanım sizin davanız nasıl sonuçlandı?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Açığa İmza Ve İcra Takibi Av. D. N. Meslektaşların Soruları 16 02-09-2014 16:44
Sahte kimlikle şuç işleme Yeşim Dağgeçen Meslektaşların Soruları 5 01-08-2008 12:45
şirkette çift imza yetkisi - tek imzalı işlem dolandırıcılık suçu oluşturur mu? Brusk Meslektaşların Soruları 9 02-04-2007 11:49
İmzasız bir senedin icraya konulması av.myıldız Meslektaşların Soruları 14 17-12-2006 11:30
başkası lehine şart demester Hukuk Soruları Arşivi 1 06-06-2006 13:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05344892 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.