Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

trafik kazasında hasar tespiti için araç sürücüsünün hakları

Yanıt
Old 10-04-2007, 13:50   #1
sultanisik

 
Acil trafik kazasında hasar tespiti için araç sürücüsünün hakları

Arkadaşlar benim acil bu bilgiye ihtiyacım var.Trafik kazasında araçta oluşan hasarı tespit için araç sürücüsünün hakkı varmıdır? zira araç maliki kayıp..
Şimdiden teşekkürler..
Old 12-04-2007, 14:21   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Hukuki yararı bulunduğu açık olduğundan, -nihayetinde bir delil tesbiti-, elbette sürücünün de bu hakkı vardır diye düşünüyorum. Malik olması gerekmez. (Nitekim yapılıyor)
Saygılarımla...
Old 12-04-2007, 14:59   #3
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Sayın Demiroğlu'na katılıyorum. Araç sürücüsünün, meydana gelen trafik kazası sonucu araçta oluşan hasardan dolayı -kusuru oranında- sorumluluğu söz konusudur. Bu durumda hukuki yararı olduğunu ve tespit yaptırabileceğini düşünüyorum.
Old 13-04-2007, 16:39   #4
sultanisik

 
Varsayılan

yanıtlarınız için teşekkür ederim.Bende aynen sizler gibi sorumluluğuna gidiliyorsa bu haktanda yararlanması gerektiğini düşündüm ve ilk verdiğim cevap bu yöndeydi ama bu yönde yapılmış daha önceki bir çalışma bulamadığım için tereddüte düştüm.Teşekkür ederim.Saygılar....
Old 12-09-2009, 16:33   #5
cesur_yürek

 
Varsayılan

Peki sürücünün bu delil tespitinden sonra dava açma hakkı var mıdır ?
Old 21-09-2009, 20:17   #6
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sürücünün hukuki yararından bahisle dava açma hakkı vardır diyebiliriz;Zira sürücünün, aracı araç malikine zararsız teslim etmesi gerekmektedir.Yani sürücünün araç malikine karşı bu konuda sorumluluğu bulunmaktadır.Bu hususta yargıtay kararları mevcuttur.
Old 24-02-2010, 13:37   #7
betty16

 
Varsayılan

merhaba daha önce sormuştum..dava açabiliriz diye cevap almıştım..ama bugün daha aktif husumetten red oldu..şimdi temyiz etmeyi düşünüyorum ama Yargıtay kararı bulamıyorum..lütfen yardım edebilir misiniz..?
Old 24-02-2010, 19:03   #8
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Merhaba.
Üstteki benzer konuda yanıtlamıştım. Aktif Husumet yokluğundan ret kararı doğru.Ona ek olarak; Temlik varsa durum değişir.
İyi Çalışmalar.
Old 25-02-2010, 12:35   #10
Av.Kaan

 
Varsayılan

Şayet araç maliki de dava açmışsa o zaman araç sürücüsünün hukuki yararı kalmaz anacak böyle bir durum yoksa araç sürücüsü dava açabilir diye biliyorum.
Old 25-02-2010, 18:54   #11
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sigorta Şirketine ( ise ) karşı sürücünün ( poliçeye dayalı ) ne sıfatı olabilir ki? Bu bağlamda son cevaplamayı ya ben anlayamadım! Ya da bu cevap sorunun karşılığı değil.Sn. Av.B.S.AKPUNAR sorusu yanıtlansa da zamanımızı harcamasak.
Old 25-02-2010, 20:45   #13
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
<H4>T.C.
Alıntı:

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/2070

K. 2005/1163

T. 15.2.2005

• TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Dava Açma Hakkının Kural Olarak Mal Varlığı Doğrudan Doğruya Zarar Gören Kişiye Ait Olduğu - Araç Maliki Olmayan Sürücünün Aktif Dava Ehliyeti Olmadığı )

• AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Kural Olarak Mal Varlığı Doğrudan Doğruya Zarar Gören Kişiye Ait Olduğu - Araç Maliki Olmayan Sürücünün Aktif Dava Ehliyeti Olmadığı )

• ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ( Araç Maliki Olmayan Sürücünün Aktif Dava Ehliyeti Olmadığı - Dava Açma Hakkının Kural Olarak Mal Varlığı Doğrudan Doğruya Zarar Gören Kişiye Ait Olduğu )

• HUKUKİ YARAR ( Mal Varlığı Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Ve Araç Maliki Olmayan Sürücünün Tazminat Davası Açmakta Olmadığı )

818/m. 41, 42

2918/m. 90

1086/m. 38


ÖZET : Tazminat davasında dava açma hakkı kural olarak, mal varlığı doğrudan doğruya zarar gören kişiye aittir. Araç maliki olan Yaşar dava açtığına göre araç sürücüsü Ramazan'ın dava açmakta hukuki yararı olmadığı gözetilerek sürücü tarafından açılan davanın aktif dava ehliyeti yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, davacı Yaşar adına kayıtlı olup, davacı Ramazan idaresinde bulunan 07 TK 056 plakalı aracına, davalı Telekom A.Ş'ne ait yola düşen kablolara çarpması sonucu meydana gelen 4.460.000.000 TL zararın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalı duruşmalara katılmamış, savunma yapmamıştır.
Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 4.310.400.000 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacılara verilmesine, hüküm altına alınan miktara 20.11.2001 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle, ceza yargılaması sırasında alınan ve kesinleşen bilirkişi raporundaki kusur dağılımının oluşa ve dosya içeriğine, maddi olgulara uygun bulunması sebebiyle mahkemece benimsenmesinde ve uzman bilirkişice düzenlenen tazminata ilişkin raporun hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Tazminat davasında dava açma hakkı kural olarak, mal varlığı doğrudan doğruya zarar gören kişiye aittir. Araç maliki olan Yaşar dava açtığına göre araç sürücüsü Ramazan'ın dava açmakta hukuki yararı olmadığı gözetilerek sürücü tarafından açılan davanın aktif dava ehliyeti yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 15.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. yarx
</H4>
Old 25-02-2010, 20:47   #14
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
<H4>T.C.
Alıntı:

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/10226

K. 2005/9869

T. 18.10.2005

• TRAFİK KAZASINA DAYALI MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Zararı Talep Hakkı Araç Malikine Ait Olduğu - Birlikte Dava Açan Sürücü Yönünden Hukuki Yarar Olmadığı )

• ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN TAZMİNAT DAVASI ( Maddi Tazminat Davası Malvarlığı Doğrudan Doğruya Zarar Gören Araç Sahibi Tarafından Açıldığına Göre Araç Sürücüsünün Araçta Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )

• ARAÇTAKİ ZARARI TALEP HAKKI ( Araç Malikine Ait Olduğu - Birlikte Dava Açan Sürücü Yönünden Hukuki Yarar Olmadığı )

• DAVA HAKKI ( Trafik Kazasına Dayalı Maddi Tazminat Talebinde Maddi Zararları Talep Ve Dava Hakkı Araç Malikine Ait Olduğu - Birlikte Dava Açan Sürücü Yönünden Hukuki Yarar Olmadığı )

1086/m. 38


ÖZET : Dava, trafik kazasına dayalı maddi tazminat talebine ilişkindir. Maddi zararları talep ve dava hakkı araç malikine aittir. Maddi tazminat davası malvarlığı doğrudan doğruya zarar gören araç sahibi tarafından açıldığına göre araç sürücüsünün araçta meydana gelen hasar nedeniyle tazminat davası açmakta hukuki yararı bulunmamaktadır. Araç sürücüsünün davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılama sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalı idaresinde bulunan 60 .. ... plakalı araç ile, davacı M. adına kayıtlı, davacı F. idaresinde bulunan 34 .. ... plakalı aracına çarptığını belirterek, araçta meydana gelen 5.433.792.235.-TL hasar bedeli, 100.000.000.-TL çekici ücreti, 86.860.000.-TL tespit dosyası masrafları, 30.000.000.- TL konaklama ve yol ücreti olmak üzere toplam 5.650.652.235.- TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile 4.237.983.176.-TL tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Maddi zararları talep ve dava hakkı araç malikine aittir. Tazminat davası malvarlığı doğrudan doğruya zarar gören araç sahibi tarafından açıldığına göre davacı araç sürücüsünün araçta meydana gelen hasar bedelinin tazminine ilişkin olarak dava açmakta hukuki menfaati bulunmadığı gözetilerek davacı araç sürücüsü F'nin davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli değildir.
3- HUMK'nun 368. ve takip eden maddeleri gereği davanın açılmasından önce yapılan delillerin tespitine ilişkin giderler, yargılama giderlerinden sayılır. Bu itibarla tespit masraflarının yargılama gideri kabul edilerek hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde dava konusu tazminat miktarına ilave edilerek karar verilmesi de doğru değildir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ve 3 ) nolu bentle açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 18.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. yarx
</H4>
Old 26-02-2010, 10:44   #16
betty16

 
Varsayılan

Sn.Av.Kaan Yargıtay kararları için teşekkür ederim..
ama bu kararlarda yine önemli bir nokta var : araç maliki de davacı sıfatında olduğu için araç sürücüsünün hukuki yararı olmadığından bahisle dava aktif husumetten red edilmiş..araç sürücüsü araç malikine karşı zilyetliğin iade yükümü kapsamında sorumludur. ve bu sorumluluğu neddeniyle iade ve tazmin etmek zorunda kalacağı zararı kusurlu olan karşı taraftan talep edebilir.benim olayımda araç sürücüsü mahkeme kanalıyla tespit edilen zarar miktarını icraya koymuş ve itiraz edilmesi nedeniyle itirazın iptali davası aktif husumet yokluğu sebebiyle reddedilmiştir. araç maliki davada mevcut değildir. bu durumda da bi çelişki oluşmuyor mu sizce??
Old 26-02-2010, 11:40   #17
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Zilyet, MK hükümlerine göre yeddin iadesi veye tecavüzün önlenmesi davaları açabilse de tazminat davası açamaz.Burada hukuki yarar zilyed konusunun mülkiyet sahibine aittir.Ne varki, trafik kazasında zilyed(sürücü) de cismani zarar görmüşse, sadece bu zarar bakımından haksız fiil faili veya işletene/sigortaya karşı dava açabilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik Kazasında İspat Sorunu... av.knel Meslektaşların Soruları 7 19-01-2017 13:44
Trafik Kazasında Araç İşletenin Sorumluluğu nedir. özspartaküs Meslektaşların Soruları 10 18-08-2016 09:26
Trafik kazasında ölenin yakınlarının zorunlu trafik sigortasından maddi veya manevi t askeri hakim Meslektaşların Soruları 11 29-05-2013 13:00
trafik kazasında dava açılması lawyer_denizsari Meslektaşların Soruları 6 05-09-2008 22:40
Trafik Kazasında Görevli Mahkeme Av.Sezer Yiğit Meslektaşların Soruları 1 22-03-2007 07:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04917192 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.