Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mİrasli Arsayi Kadastroda Üzerİne GeÇİren MİrasÇiya Alacak Davasi

Yanıt
Old 05-04-2007, 16:44   #1
Seher

 
Varsayılan Mİrasli Arsayi Kadastroda Üzerİne GeÇİren MİrasÇiya Alacak Davasi

mirasçı ayşe kadastro çalışmaları sırasında miraslı olduğunu bildiği arsaya 20 yıldır zilyet olduğunu söyleyerek olağanüstü zamanaşımıyla üzerine geçirir.Ayşe arsayı 1 yıl sonra satar.Mirasçılar arsanın kendilerine düşen kısmının parasını 10 yıl içinde ayşeden alabilirler mi?
Not:Mirasçılar arasında olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı kabul edilmemektedir.Kadastroya itiraz süresinde itiraz edilmemiştir.
Old 06-04-2007, 07:23   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

--Kadastro çalışması
--Olağan zamanaşımı
--Olağanüstü zamanaşımı
--Konuyla ilgili içtihatlar
--Kök tapu miras bırakan adına kayıtlı mı değil mi?
İspatlanabilir mi?
--Somut olayda…

xx

Kadastro; taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumları ile niteliklerinin belirlenmesi işlemidir. Kadastro Kanunu'nun amacı, memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek, hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle TMK.’nın öngördüğü tapu sicilini oluşturmaktır ( 3402 s. Kadastro Kanunu md.1 ).

Kadastronun geometrik ve hukuksal olmak üzere iki yönü bulunmaktadır.

Taşınmaz malların arz üzerindeki yerleri, biçimleri, kenar ve açı ortaylarının saptanmasına ilişkin teknik çalışmalar kadastronun teknik yönünü oluşturur.

Taşınmaz malların cinsi, türü, niteliği, malikleri ile taşınmaz mallar üzerindeki şahsi veya sınırlı ayni hakların saptanması işlemi ise, kadastronun hukuksal yönünü gösterir.

Kadastro çalışması idari ve yargı olmak üzere iki evrede gerçekleştirilir: İdari evre, Kadastro Müdürlüğü denetiminde görev yapan kadastro ekibiyle; yargı evresi ise, kadastro mahkemelerince yürütülür (YİBGK.,E. 1993/6,K. 1996/2,T. 29.3.1996).

3402 sayılı Kadastro yasasında da yer verildiği üzere, tapulama veya kadastro çalışması sırasında tapuda kayıtlı bir taşınmaza kayıt maliki ya da mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa, kayıt sahibi veya ardıllarının tapulama teknisyeni veya yardımcısı huzurunda olur bildirimleri halinde, tespitin zilyet adına yapılacağı ve bu biçimdeki beyanın hukuken geçerli olacağı tartışmasızdır. Diğer bir anlatımla açıklanan biçimde bir olur bildirimini içeren tespit tutanağı tıpkı resmi akit tablosu gibi kütükteki sicilin temelini oluşturur (HGK.,E. 1990/1-117,K. 1990/210,T. 28.3.1990).
xx
4721 S.TMK.
a. Olağan zamanaşımı

MADDE 712.- Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

b. Olağanüstü zamanaşımı
MADDE 713.- Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.
Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunur.
Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hakim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.
Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.
Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.
Özel kanun hükümleri saklıdır.
Xx

İBK.
Miras bırakan adına tapu kütüğünde yazılı taşınmaza ilişkin olmak üzere mirasçıların birbirlerine karşı açacakları olağan geri isteme davalarında yanlar kazandırıcı zamanaşımı savunmasında bulunabilirler (YİBGK.,E. 1948/7,K. 1949/7,T. 27.4.1949).

DAİRE KARARI

Mirasçılar arasında zamanaşımı hükümleri yürümez (Y.16. HD.,E. 2001/6928,K. 2001/4497,T. 13.7.2001)

…Taşınmazın kök miras bırakandan kaldığı sabit olduğu takdirde, paylaşıma dayanan taraf paylaşımın varlığını, tarihini, paylaşım sonucu mirasçılara verilen taşınmaz ve bunların akibetini kanıtlamak zorundadır. Mirasçılar arasında zamanaşımı ile iktisap hükümleri yürümez (Y.16.HD.E. 2004/2,K. 2004/1201,T. 22.1.2004).
Xx
Somut olayda… Ne dersiniz ?
xxx
Kahve molası…
Old 07-10-2011, 10:16   #3
avsezgin

 
Varsayılan

Cevabınızı yazalı uzun zaman geçmesine rağmen şimdi benim işime yaradı. Özellikle iki Yargıtay kararı kafamdaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Tabi Yargıtay yeni kararlarında farklı sonuca varmamış ise.

benim olayımda da, muris 30 yıl önce ölüyor. Tapusuz taşınmazları K ve E ye kalıyor. E 20 yılı aşkın bir zamandır taşınmazların zilyetliğini elinde bulunduruyor ve 2000 yılında vefat ediyor. E'nin iki mirasçısı bulunmakta olup K de hayattadır.

2008 yılında gerçekleşen kadastro işlemleri sırasında, bilirkişi beyanları ile söz konusu tapusuz taşınmazlar, Kök miras bırakan yok sayılıp, KK 14 gereğince, E'nin 20 yıldan beri nizasız vasılasız malik sıfatıyla zilyeti olduğu için, E'nin iki mirasçısı adına tapuya tescil ediliyor.

Bende K'nin müvekkili olarak "tapu iptal ve tescili" ile iyi niyetli 3.kişilere devredilen taşınmazlar için tazminat davası açmayı düşünüyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadastroda Hak Düşürücü Sürenin Kesilmesi becerikli Meslektaşların Soruları 16 11-11-2010 10:06
Tmk.713- Tescİl Davasi Av. Hulusi Metin Hukuk Haberleri 4 27-02-2007 21:29
Katki Payi Davasi empas Meslektaşların Soruları 5 27-11-2006 01:12
Basbakanliga 'hasankeyf' Davasi. ISIL YILMAZ Hukuk Haberleri 0 28-09-2006 12:55
Kendİne GÜven Üzerİne! NİLGÜN SEYMEN Kadın Hakları Çalışma Grubu 4 04-04-2006 12:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03098989 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.