Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kısa Süreli Hapis cezasının paraya çevrilmesi - parayı ödememe

Yanıt
Old 04-04-2007, 22:42   #1
gencerx07

 
Varsayılan Kısa Süreli Hapis cezasının paraya çevrilmesi - parayı ödememe

kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilirse yani paraya ve ödeme yapılmazsa tekrar hapis kararı verilirse bu durumda para yatırılarak cezanın infazı önlenebilir mi?
Old 05-04-2007, 11:37   #2
GÜLİZ

 
Varsayılan

Sayın gencer,
TCK madde 50/6 ya göre kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesinden sonra seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde kısa süreli hapis cezasının infazına karar verilir ve karar derhal infaz edilir.Bu durumda tekrar para yatırılarak infaz önlenemez bence.Aksi durumda kanun bu hususu açık bir şekilde belirtirdi.Zaten kanun lafzına bakıldığında 'derhal infaz' diyerek böyle bir alternatifin olmadığını gösteriyor.
Old 05-04-2007, 11:54   #3
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

hapisten çevrilmiş para cezalarında ödememe halinde tekrar hapse çeviri olmaz.

cgtihk 106/4
Old 05-04-2007, 12:03   #4
GÜLİZ

 
Varsayılan

Sayın rasnolnikov,
Sizin bahsettiğiniz cgtihk 106/4 çocuklar için hükmedilen adli para cezaları için geçerli.Çocuk sayılmayanlar için bu maddenin uygulanması söz konusu değil.
Old 05-04-2007, 12:15   #5
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

sayın güliz,sanırım elimizde farklı farklı metinler var.Bendekinde 25 5 2005 tarihli 5351 sayılı yasayla değişik metin var.Orda açıkça yazıyor.
Old 05-04-2007, 12:20   #6
GÜLİZ

 
Varsayılan

haklısınız ben değişiklikten önceki metne bakmışım dalgınlıkla özür diliyorum
Old 05-04-2007, 16:23   #8
S.Orhan

 
Varsayılan hapse çevrilebilir

sayın rasnolnikov,
benim elimde de 25.5.2005 tarih 5351 sayılı yasa ile değişik cgti.var.106/4 maddeçocuklarla ilgili.
tck.nun 50/6 md.ile cgti.nin 106/1-3-5-7-8-ve 10.fıkraları birlikte değerlendirildiğinde kısa süreli hapisten çevrilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapse çevrilebilir, hükümlü hapis yattığı günler dışındaki parayı öderse hapisten çıkartılır.
saygılar.
Old 05-04-2007, 18:23   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
sayın rasnolnikov,
benim elimde de 25.5.2005 tarih 5351 sayılı yasa ile değişik cgti.var.106/4 maddeçocuklarla ilgili.

Sayın S.Orhan,

Benim elimde de Kazancı Bilişim var... Sizi doğruluyor.

Saygılarımla

Alıntı:
MADDE 106.- (1) Adli para cezası, Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

(2) Adli para cezasını içeren ilam Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde adli para cezasının ödenmesi için hükümlüye 20 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bir ödeme emri tebliğ eder.

(3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir.

(Değişik 4. fıkra: 5351 - 25.5.2005 / m.7) (4) Çocuklar hakkında hükmedilen; adli para cezası ile hapis cezasından çevrilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezalar hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır.

(5) Adli para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilamında yazılı olmasa bile üçüncü fıkra hükmü Cumhuriyet Başsavcılığınca uygulanır.

(6) Hükümde, adli para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adli para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksidin süresinde ödenmemesi halinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır.

(7) Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adla para cezalarına mahkumiyet halinde bu süre beş yılı geçemez.

(8) Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır.

(9) Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi saklı kalmak üzere, adli para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanamaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adli para cezasıdır.

(10) Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezalarının infazında, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri saklıdır.

(11) İnfaz edilen hapsin süresi, adli para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adladli para cezasının tahsili için ilam, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük mal memuruna verilir. Bu makamlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kalan adli para cezası tahsil edilir.

Old 05-04-2007, 18:57   #10
S.Orhan

 
Varsayılan

sayın av.suat ergin
teşekkürler
bilgisayar bilgim kıt ve olanağımda olmadığı için yasa metnini alamamıştım
saygılar.
Old 05-04-2007, 19:22   #11
Heybe Hukuk

 
Olumlu Bizzat yaşadığım tecrübem uyarınca;

Bizzat bir müvekkilimin başına geldiği ve tecrübe ettiğim için çok açık ve net bir cevap verebileceğimi düşünüyorum.

Herşeyden önce evet para cezası ödenmemesi halinde günlük 20-YTL üzerinden hesap edilerek, hapis cezasına çeviriliyor. Artık bundan dönüş olmadığı da bilinen ve mevzuatla da sabit olan bir durum.

Ancak, bu aşamada takdir tamamen, mahkemede. Bu para cezası hangi mahkemede verilmiş olursa olsun; infazı gerçekleştirecek olan sanığın ikamet ettiği yerdeki savcılıktır. Savcılık kendisine gelen bu evrak üzerine ödeme emri düzenler ve sanık adresine tebliğe çıkarır. Sanık bu ödeme emrini bizzat kendi tebliğ almadı ise tekrar para cezasına dönüştürülme olasılığı daha yüksektir. Bilindiği üzere ödeme emrini tebliğ alan sanık ilk taksidi peşin ödemek ve sonraki taksitleri de aksatmaksızın ödemek zorundadır. İlk taksit peşin ödenediği halde sonraki taksitler de gecikme dahi olsa derhal kalan bakiye borç hapis cezasına çevirilir ve infaz edilir.

Eğer sanık ödeme emrini tebliğ almışsa ve 30 gün içinde ödeme yapmamışsa hakkında verilen para cezası, infaz savcılığının bağlı olduğu adliyedeki nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince alınan bir karar ile hapis cezasına çevriliyor.

Bu aşamada şayet sanığın avukatı şartları zorlayan bir avukat ise , para cezasının hapis cezasına çevrilmesine karar veren mahkeme hakimi ile görüşüp; somut şartların, sanığın ödeme yapmasına engel olduğuna ikna edebilirse; aynı mahkeme ayrıca bir karar vererek; sanığın hapis cezasını takdiren para cezasına çevirebiliyor. Ben bizzat bu durumu yaşadım ve şartları zorladım

Bir örnek; sanık eşi ile boşanma durumundadır. Ödeme emri sanığın hali hazırda ikametgahı görünüyor olsa da; fiilen artık ikamet etmediği ancak boşanmakta olduğu eşinin ikamet etmeye devam ettiği adreste; o boşanılmakta olan eşe tebliğ edilmiştir. İçinde bulunulan husumet duyguları nedeniyle eşi de sanığı bilgilendirmemiştir mesela... diyorum hani

Eh artık Sayın Meslektaşlarım, elinizdeki somut olayın özellikleri sizin bilebileceğiniz bir durum

Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu arada yeni üyeyim ve hoşbuldum . . .
Old 05-04-2007, 19:53   #12
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

YA ARKADAŞLAR,başbakanlığın sitesine bakın.Hapisten çevrilenler tekrarödememe halinde hapse çevrilmezler.
Old 06-04-2007, 08:56   #13
GÜLİZ

 
Varsayılan

sayın rasnolnikov,
ben dün son olarak size hak vermiştim ancak daha sonra sizin bahsettiğiniz değişik metine de baktım o metin de bunun sadece çocuklar için olduğunu söylüyor.ancak bilgisayarımda ki bir problemden dolayı dün dönedim ancak bugün yazabildim.hala ilk cevabımda ısrsr ediyorum.elimizdeki metinler aynı ama birimizin ilgili madde hakkındaki yorumu yanlış diye düşünüyorum.iyi çalışmalar..
Old 06-04-2007, 09:08   #14
GÜLİZ

 
Varsayılan

Alıntı:
YA ARKADAŞLAR,başbakanlığın sitesine bakın.Hapisten çevrilenler tekrarödememe halinde hapse çevrilmezler.
aynı linke mi baktık bilmiyorum ama başbakanlık sitesinde de aynen kanunda ki gibi yazıyor yani sizin söylediğinizin sadece çocuk sayılanlar için geçerli olduğu şeklinde...
Old 08-04-2007, 23:46   #15
Av.Ufuk

 
Varsayılan

madde numarası aklımda değil ama hapse çevrilebiliyor diyelim ki 20 gün hapse çevrildi.2 gün yattı geri kalan 18 günün parasını verip çıkabiliyor.Madde metninde bu hususun açıkça vurgulandığını hatırlıyorum.
Old 09-04-2007, 01:13   #16
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Aradığınız şey bu sayfada Sn. Suat ERGİN 'in 9 no'lu mesajında alıntı yaptığı CGTİK 106/8'de açıkça yazıyor.
Alıntı:
[8] Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır.

Şartları zorlamaya veya hakimi iknaya falan gerek yoktur. Yasanın açık hükmü gereğince, para ödenirse hükümlü dışarı çıkar. Bu yönüyle Adli Para Cezasından çevrilen hapis cezası tazyik hapsi tabir edilen türde bir hapis cezasıdır. Ayrıca böyle bir durumda günlüğü 20,00YTL'den değil 100,00YTL üzerinden hapse çevrilir. Mahkeme hükmünün 20,00YTL olarak dönüştürülmüş olması da önem taşımaz. Yatılan her gün her koşulda 100,00YTL'ye karşılık gelir.
Old 09-04-2007, 03:27   #17
gencerx07

 
Varsayılan

bazı arkadaşlar para cezasının ödenmemesi ile kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilmesini birbirine karıstırıyor ve anlaşmazlık ta buradan kaynaklanıyor sanırım..zaten cezaların infazı kanunundaki direk verilen para cezalarına ilşkin ve bunun sadece5.ve 6. madde hapis cezasından cevrilmeyi kapsıyo..diğerleri tamamen farklı..
Old 09-04-2007, 23:44   #18
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Sayenizde TCK 50 ve İnfaz yasası 106 yı dikkatlice inceledim.Sorunun cevabını tekrar düşündüm.

1- İnfaz yasası 9.fıkra
'' Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi saklı kalmak üzere, adli para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanamaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adli para cezasıdır.''

Bu fıkrada tck 50 / a bendi saklı tutulmuş.Bunun anlamı kanımca adli para cezasından çevrilen hapis cezalarının infazı ertelenemez ama para cezası hapisten çevirmeyse çevrilecek hapis cezasının infazı ertelenebilir şeklindedir.Dolayısıyla hapisten çevirilen para cezalarının tekrar hapse çevrilmesi kabul edilmiş görünüyor.

2- TCK 50.maddenin 5.6 ve 7.fıkaraları
(5) Uygulamada asıl mahkumiyet bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir.

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir.

Bu fıkralarda da para cezasının ödenmemesi halinde asıl ceza olan hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verileceği ve son fıkraya göre de kararı veren mahkemeden tedbirin değiştirilmesinin istenebileceği anlaşılıyor.

SONUÇ OLARAK; hapisten çevrilen para cezalarının tekrar hapse çevrilmesi ibaresinin teknik olarak olayı karşılamadığı en doğru deyimin asıl mahkumiyet hükmünün infazına karar verileceği şeklinde olacağı görülüyor.Ve bunun için mahkemeden ek karar alınması gerektiği bu kararla para cezası yerine başka bir tedbire veya asıl ceza olan hapis cezasının aynen infazına karar verileceği dolayısıyla artık bu kararın kesinleşmesinden sonra(derhal infaz edilir dediğine göre karar kesin olmalı) ödemenin bir işe yaramayacağı daha doğrusu ödeme emri iptal edilmiş olduğundan ödemenin de yapılamayacağı anlaşılıyor.Halbuki direk verilen para cezalarının hapse çevrilmesinde savcılık kararı yeterli.Savcılık paranın ödenip ödenmemesine göre hapis cezasını uyguluyor veya yarıda kesip kaldırıyor.Dolayısıyla 2 farklı müesseseyle karşılaşıyoruz ve ikisi farklı makamlar eliyle farklı sonuçlara götürdüğünü görüyoruz.Öyleki sonuçta hapse dönüştüğü zaman infazın ertelenmesi birinde mümkün diğerinde mümkün değil..
Old 10-04-2007, 13:10   #19
buketoz

 
Varsayılan

Benim başıma da aynı olay geldi. 600 ytl para cezası ödenmediği için bir ay hapis cezasına çevrildi. bu hapis cezası müvekkile tebliğ edildikten sonra müvekkilim gidip 600 ytlyi ödemiş. Ancak daha sonra savcılık bir yazı gönderdi ve bu parayı gelip iade almasını, para cezasının artık geçerli olmadığını, hapis cezasına çevrildiğini beyan etti. Tüm itirazlarımız sonuçsuz kaldı, danışmadığım hakim savcı kalmadı ve en son yazılı emir yoluna başvurduk. Şu an yazılı emir sonucunu bekliyoruz. İnfaz savcısı da benzer bir olaydan dolayı yazılı emir yoluna gitmiş.
Bu konuda her hakim ve savcı farklı düşünüyor. Umarım yargıtay bu konuda bir karar verir de bizlere emsal olur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
belirsiz süreli iş akdini belirli süreli hale getirmek kckr İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 8 26-07-2009 01:01
Uzun bir Danıştay Kararı Kısa Sürede Nasıl Özetlenir şahin aksu Hukuk Soruları Arşivi 3 19-10-2006 21:25
Yeni bir üye hakkında kısa bilgi ve bir merhaba ParanoidAndroid Site Lokali 10 23-08-2006 23:04
Haber bültenlerinin kısa tarihçesi... Begüm ÇELİKKOL Sinema ve Televizyon 0 17-08-2006 01:18
H.U.M.Y. yasada Ki Gibi Uygulansa Davalar Daha Kısa Sürede Biter Mi? rezay Hukuk Sohbetleri 5 03-04-2002 21:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04764795 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.