Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2007 Yılı Hakimlik Savcılık Sınavı Ceza Hukuku Soruları

Yanıt
Old 03-04-2007, 20:52   #1
sword_can

 
Mesaj 2007 Yılı Hakimlik Savcılık Sınavı Ceza Hukuku Soruları

Arkadaşlar 25 Mart'ta yapılan Hakimlik Sınavında Ceza Hukukuyla ilgili soruları sizinle paylaşmak istedim.Cevaplar koyu harflerle belirtilmiştir.Bütün sorulara ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilirsiniz.

1) M, uzun zamandır öldürmeyi düşündüğü eşi H’nin çayına zehir zannederek pudra şekeri koyar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Aracın elverişsizliği nedeniyle işlenemez suçtur.
B) İnsan öldürmeye teşebbüstür.
C) Fiili hata nedeniyle sözde suçtur.
D) Maddi konunun yokluğu nedeniyle işlenemez suçtur.
E) Sözde suçtur ve fail tehlikeli kişiliğini ortaya koy- duğu için emniyet tedbiri uygulanır.

2)T, sevdiği kızın bir başkasıyla evleneceğini duyunca çılgına dönmüş ve bol miktarda alkol alıp cesaret kazandıktan sonra, kızın iş yerinin önünde beklemiş; kızı zorla arabaya bindirerek kaçırmış ve cinsel saldırıda bulunmuştur. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) T, sadece cinsel saldırı suçundan dolayı sorumludur.
B) Birbirine bağlı suçlar vardır ve gerçek içtima kuralları uygulanır.
C) Sebebinde serbest hareketli suç vardır ve alkollü olduğu için T cezalandırılamaz.
D) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, cinsel saldırı suçunun unsuru olduğu için bileşik suç vardır.
E) Suç işleme kararında birlik olduğu için zincirleme suç vardır.

3)
Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Failin kastettiği neticeden başka herhangi bir neticenin oluşmasına sebebiyet vermesi halinde, neticesi sebebiyle ağırlaşan suç vardır
B) Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda ağır neticeden sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakı-mından failin en azından taksirli hareket etmesi gerekir.
C) İşkence sonucunda ölümün gerçekleşmesi hali, neticesi sebebiyle ağırlaşan suç sayılır.
D) Kasıtlı yaralama suçunda, mağdur duyu organlarından birini kaybetmişse bu ağır sonuç faile, neticesi sebebiyle ağırlaşan suç esasına göre yüklenir.
E) Kasten yaralama suçunun üst soya karşı işlenmesi nedeniyle cezanın ağırlaştırılması durumu, neticesi sebebiyle ağırlaşan suç modeli değildir.


4) H, çalıştığılokantanın kasasından bir miktar para çalmıştır; fark edildiği takdirde işten atılacağı korkusu içindedir. Çaldığı parayı yerine koyabilmek için bir bankanın önünde beklemeye ve uygun bir zamanı kollamaya başlar. Bankadan emekli maaşlarını alıp çıkan 2 yaşlı kadını takip eder ve ıssız bir yere geldiklerinde çıkardığı bıçakla kadınları tehdit ederek paraları vermelerini ister. Kadınlardan biri parayı hemen verir; ancak diğerinin bağırmaya başlaması üzerine H korkup aldığı parayla birlikte kaçar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Biri tamamlanmış diğeri eksik teşebbüs aşamasında kalmış 2 hırsızlık suçu vardır; ancak zorunluluk hali nedeniyle H cezalandırılamaz.
B) Biri tamamlanmış diğeri gönüllü vazgeçme nede-niyle tamamlanamamış 2 yağma suçu vardır.
C) Tamamlanmış 2 hırsızlık suçu vardır ve bunlar zincirleme suçtur.
D) Biri tamamlanmış diğeri teşebbüs aşamasında kalmış 2 yağma suçu vardır; ancak bu suçlar bakımından zincirleme suç hükümleri uygulanamaz.
E) Tamamlanmış yağma ve cebir suçları vardır. H, daha ağır olan yağma suçundan dolayı cezalandırılır.

  1. 5)A, havaya ateş etmek için silahını çeker; ancak aşırı sarhoş olduğu için yere paralel olarak ateş eder ve bir kişinin ölümüne neden olur. Buna göre, A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşa-ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
   A) A, kasten insan öldürmeden sorumludur.

   B) A, olası kastla insan öldürmeden sorumludur.

   C) A, taksirle insan öldürmeden sorumludur.

   D) A, neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralamadan so-rumludur.

   E) A’nın cezai sorumluluğu yoktur.


   6)A tarafından üzerine bir tabanca doğrultulmak suretiyle ölümle tehdit edilen B, A’dan kaçabilmek için C’ye ait arabayı çalmıştır. Buna göre, B’nin cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A) B’ye zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmez.

   B) B’ye hırsızlık suçundan ceza verilir ve bu ceza tehdit nedeniyle azaltılır.

   C) B’ye hırsızlık suçundan ceza verilir.

   D) B’ye meşru savunma nedeniyle ceza verilmez.

   E) B’ye hırsızlık suçundan ceza verilir ve bu ceza haksız tahrik nedeniyle azaltılır.

   7)İrtikâp suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A) İrtikâp suçu kamu görevlisi sayılan kişiler tarafından gerçekleştirilebileceği gibi bu gruba girmeyen kişiler tarafından da işlenebilir.

   B) Aslında kamu görevlisi olmamakla beraber, kamu görevlisiymiş gibi davranarak başka bir deyişle kamu görevlisi sıfatını gasbederek irtikâp suçunun maddi unsurunu gerçekleştiren kişinin bu fiili de irtikâp suçunu oluşturur.

   C) İcbar veya ikna sonucu sağlanan veya vaat edilen yarar haksız bir yarar olmalıdır.

   D) İcbar veya ikna suretiyle işlenen irtikâp suçu, yararın sağlanması veya vaat edilmesiyle tamamlanır.

   E) İrtikâp suçunun faili ayrıca görevi kötüye kullanma suçundan da cezalandırılır.


   8)A, yaralama kastıyla B’nin kafasına sopayla vurmuş; B, beyin kanamasından ölmüştür. Buna göre, A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A) A, taksirli insan öldürmeden sorumludur.

   B) A, hem kasıtlı yaralama hem taksirli insan öldür-meden sorumludur.

   C) A, ağırlaştırılmış yaralamadan sorumludur.

   D) A, hem ağırlaştırılmış yaralama hem taksirli insan öldürmeden sorumludur.

   E) İnsan öldürme yönünden objektif sorumluluk var-dır.


   9)Belgede sahtecilik suçuyla ilgili aşağıdaki ifade-lerden hangisi doğrudur?

   A) Resmi belgenin içeriğinin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi suç değildir.

   B) Özel belgede sahtecilik suçu belgenin düzenlenmesiyle tamamlanır.

   C) Resmi belgede sahtecilik suçunun tamamlanması için belgenin düzenlenmiş olması yeterlidir, ayrıca kullanılmış olması aranmaz.

   D) Fail, resmi belge düzenledikten sonra bu belgeyi dolandırıcılık suçunu işlemek için bir araç olarak kullanırsa, dolandırıcılık suçundan değil sadece resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı cezalandırılır.

   E) Yeni Türk Ceza Kanunu, eskisinden farklı olarak resmi belgelere benzetilen özel belgelere yer vermemiştir.


   10)Dolandırıcılık suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A) Dolandırıcılık suçunun tamamlanması için yararın sağlanmış olması gerekir.

   B) Dolandırıcılık suçunun taksirli olarak işlenmesi mümkündür.

   C) Sadece taşınır mallar dolandırıcılık suçunun maddi konusunu oluşturabilir.

   D) Çocuklar dolandırıcılık suçunun mağduru olamazlar.

   E) Türk Ceza Kanunu’ndaki açık hüküm gereği, etkin pişmanlık hükümleri dolandırıcılık suçu bakı-mından uygulanamaz.


   11)A, rakip mağaza sahibini iflas ettirmek amacıyla bir gece B’nin mağazasına girer ve 3 adet televizyonu kamyonetine yükler. Bir buzdolabı ile bir çamaşır makinesini de yüklemeye çalışırken polisin geldiğini görür ve çamaşır makinesiyle buzdolabını mağazanın kapısında bırakarak kamyonetiyle kaçar. Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Zincirleme hırsızlık suçu

   B) 1 hırsızlık suçu

   C) 3 hırsızlık suçu ve 2 hırsızlığa teşebbüs

   D) 1 hırsızlık suçu ve 1 hırsızlığa teşebbüs

   E) 3 hırsızlık suçu ve 1 hırsızlığa teşebbüs


   12)Milletvekili A’nın parti grup kararına aykırı oy kullan-masından dolayı hiddete kapılan eski milletvekili B, milletvekili olan oğlu C’ye A’yı dövmesini söyler. Ertesi gün meclis koridorunda A ile karşılaşan C, arkadaşı D’nin elinden çekip aldığı şemsiye ile A’nın başına vurur. Orada bulunan diğer milletvekilleri araya girerek saldırının devamını önler. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A) A, teşvik edendir.

   B) B, haksız tahrikten yararlanır.

   C) D, vasıta sağlamak suretiyle yardım edendir.

   D) C, yasama dokunulmazlığından yararlanır.

   E) A’nın yaralama fiili teşebbüs halinde kalmıştır

Old 03-04-2007, 21:44   #2
Seyda

 
Varsayılan Yaşasın!!!

Sınavda beni batıracak dersin İdare Hukuku ve genel kültür bölümünün güncel soruları olacağından ne kadar eminsem, yüz akımın Ceza Hukuku olacağından da o kadar emindim. Sadece 1 yanlışım varmış daha yeni baktım..Konuyu açan arkadaşımıza en içten teşekkürlerimi gönderiyorum.Sitede görmeseydim asla bakmaya cesaret edemezdim çünkü..Kazanamama ihtimalimin fazlalığına rağmen bir kez daha anladım ki ben Ceza Hukuku için yaratılmışım
Old 04-04-2007, 17:17   #3
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

4. sorunun a şıkkındaki "eksik teşebbüs" dikkatimi çekti Ayrıca hangi soruyu yanlış yaptınız Sayın Seyda?

Saygılar...
Old 04-04-2007, 19:36   #4
mutlakadalet

 
Varsayılan

Sayın Seyda'nın yanlış yaptığı soruyu, 5.soru diye tahmin ediyorum. (Bu arada kalan 11 soruyu doğru yanıtlamanızdan ötürü sizi tebrik ederim. )

Kanaatimce 5.soruda, çevresel koşullarla ilgili olarak bilgi verilmeliydi.

Silahın ateşlendiği ortam, düğün salonu gibi kalabalık bir ortam ise, kanımca sorumluluk olası kasttan tayin edilmelidir. Bu bakımdan silahın ateşlendiği ortamın sorumluluğa etki edeceğini düşünüyorum.

Saygılarımla.
Old 04-04-2007, 19:38   #5
Seyda

 
Varsayılan :)

Sevgili Kemal ve mutlakadalet;

Maalesef 1.soruyu yanlış yapmışım.Aslında 'yapmışım' dememem lazım, çünkü yanlış yaptığımı sınavdan hemen sonra, arkadaşlarla yatığımız ve yaklaşık 3 saat süren sınav analizinde anlamıştım. Ben konu tekrarı yaparken de 1.sorunun a şıkkı ile c şıkkını hep karıştırırdım zaten Yine sorsalar yine yanlış cevap veririm eminim
Old 04-04-2007, 19:55   #6
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan

İlk dönem işlenemez suça teşebbüs konusunu bizde çok tartışmıştık, hatta sitede de sormuştum, tartışmıştık. Açıkçası bu soru benim girdiğim bir sınavda karşıma çıksa çekinmeden "A" şıkkı derdim. Canınız sağolsun. İnşallah diğerleri iyi olur.

Ayrıca sayın mutlakadalet; size katılıyorum. Gene benim sorduğum bir konuda kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs ayrımını tartışmıştık. Gerçekten, benim de o soruda taksirle ölüme neden olma diyesim yok.

Saygılar...
Old 05-04-2007, 09:51   #7
Seyda

 
Varsayılan

Kemal ve mutlakadalet ikinize de katılıyorum.Sınav sırasında en sonda yer alan Ceza hukuku sorularına geldiğimde 5.soruda epey takıldım maalesef ve en sona bıraktım.Olayın meydana geldiği çevre hakkında bilgi olmadığı için net cevap vermekte zorlandım.Aslında vicdanen A şıkkı demek istedim ( )ama birşey beni engelledi..
Old 09-04-2007, 13:13   #9
Seyda

 
Varsayılan

Merhaba 8xy;
Sınav aslında iyi geçmişti ama arkadaşlarımın netlerini öğrenince sanki o kadar doğru yapmamışım gibi geliyor Ösym'den yayınlanan cevaplara bakmadım,sonucu bekliyorum.Cuma gününe kadar belli olacakmış.(vee aldığım bir duyuma göre kazananların gireceği mülakat durdurulacakmış..) Hayırlısı olsun artık, bu saatten sonra ne diyeyim başka!!
Old 09-04-2007, 15:30   #10
8xy

 
Varsayılan

cezadan(24 sorudan) bir yanlışın çıktıysa yeterli doğrun çıkmıştır.hakkında hayırlısı olsun.bu arada ''müteselsil suç'' ile alakalı makale-tez en geç nisan sonu gibi hazır olacak.ödevimi yapmadığım gün öldüğüm gündür : )
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hakimlik Savcılık Sınavı Canavar Avukat Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 104 26-09-2009 02:25
hakimlik savcılık sınavı ve referans nc_atli Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 4 04-09-2009 14:50
Hakimlik Savcılık Sınavı davut Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 12 06-01-2009 14:16
Hakimlik Savcılık Sınavı Soru Tipleri erdem.ozcan Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 49 26-08-2008 22:05
ceza hukuku Sınav Soruları uğur ayrancı Hukuk Soruları Arşivi 12 04-02-2007 20:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,15914893 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.