Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ilamsız takibe itirazdan sonra alacak davası açılması mümkün mü??

Yanıt
Old 03-04-2007, 14:59   #1
av.murat kalkan

 
Varsayılan ilamsız takibe itirazdan sonra alacak davası açılması mümkün mü??

müvekkil şirket, istisna sözleşmesi gereğince bi iş yapmış. Taraflar arasında yazılı bir sözleşme, teslim tesellüm makbuzu ve sair belge yok. Sadece, teklif ve kabul beyanı var. Ardından, müvekkil şirket, karşı tarafın talepleri doğrultusunda ek işler de yapıyor. Ve fakat, işi teslim ettiğinde karşı taraf kalan bakiyeyi vermiyor. Bunun üzerine müvekkil şirket faturaya dayanan bir icra takibi başlatıyor ve karşı taraf buna da itiraz ediyor. Şimdi olay bana geldi ve ben icra takibini bir kenara bırakıp alacak davası açmak istiyorum. Çünkü, itirazın iptali davası açsam, yukarıda belirttiğim eksiklikler nedeni ile tanık dinletme v.s şansım olmadan sadece fatura olayına girebiliriz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi asıl sıkıntım, yapılmış ve itiraz edilmiş bir adi takip varken bunu bırakıp bir alacak davası açsam, takibe itirazı kabul etmiş sayılır mıyım??
Old 03-04-2007, 15:12   #2
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

evet mümkün...bu takipten feragat ettıgınızı yada ıtırazı kabul ettıgınızı gostermez...bılakıs ıtm ce dava red edılse bıle genel hukumler daıresınde alacak davası acılabılınmesı mumkun iken alacak bakımından zamanasımı ıcersınde genel mahkemelerde alacak davası acabılırsınız kanaatındeyım..ıyı calısmalar...
Old 03-04-2007, 15:12   #3
Av. BNK

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım benzen bir olay 3 yıl önce benim başıma geldi. Bir müteahhit müvekkilim kooperatif aleyhine ilamsız icra takibi yaptı itiraza uğrayınca itirazın iptali davası açmak yerine alacak davası açtı.

Ben davanın itirazın iptali davası olduğu hususunda davacı tarafı sıkıştırdım. Ancak itirazın iptali talepli olmadığı alacak davası olduğunda direttiler. Dava uzlaşma ile sonuçlandı.

Ayrı bir alacak davası açmanızın bir sakıncası olacağını zannetmiyorum. Yalnız itirazın iptali davası olmadığını özellikle vurgulayın. Alacak davası açmış olmanız itirazı kabul ettiğiniz anlamına gelmez.
Old 03-04-2007, 15:18   #4
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

kucuk bır ekleme...alacak davası ıle ıtırazın ıptalı davası arasındakı farklardan bırıde alacak davasında %40 ınkar tazmınatı alamayacaksınız ancak delıllerınız daha genıs kapsamda olacaktır...ıyı calsmalar...((yanlıslıkla acılan ıtırazın ıptalı davasıda ıslah yolu ıle alacak davasına donusturulebılınır...))
Old 03-04-2007, 15:26   #5
av.murat kalkan

 
Varsayılan

elimde sözleşme, teslim tesellüm falan yok. O yüzden işlerin tam olarak yapıldığını itirazın iptalinde ispatlayamam. Sonuçta ispat külfeti bizde, karşı taraf faturaya itiraz ettiği an işim kötü diye düşünüyorum. O yüzden, alacak davası açayım ve hiç olmazsa şahit falan dinleteyim diyorum. İtirazın iptali açıp kaybetmektense alacak açıp kazanmak daha ii bence. Elimdeki en iyi koz, bizimkiler tarafından çekilen bir ihtarnamede şu şu işleri yapmadığınızdan itiraz ediyoruz, geri kalanı kabul ediyoruz diyolar ve fakat itiraz ettikleri işlerin tutarı, asıl fiyattan çok düşük kalıyo
Old 03-04-2007, 16:12   #6
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan ilamsız takibe itirazdan sonra alacak davası açılması mümkün mü??

Bence takipte alacağın neden kaynaklandığını açıklıkla belirtti iseniz itirazın iptali davası açabilirsiniz. Yapılan iş Hukuki işlem değil hukuki fiildir. Bunu her türlü kanıtla kanıtlarsınız. Onlar ödemeyi hukuki işlem olduğu için yazılı belge ile kanıtlamak zorundalar.

Saygılar
Old 03-04-2007, 16:17   #7
av.murat kalkan

 
Varsayılan

Normalde doğru üstad ama, müvekkil şirket takibi fatura alacağına dayandırmış. şimdi de iki taraf şirket olduğundan fatura ile ilgili olarak şirket defterleri incelenecek ve fakat mahkeme fatura konusu hizmetin verilip verilmediğini incelemek istese de, herhangi bir sözleşme veya teslim-tesellüm makbuzu olmadığı için gene ancak yazılı delil soracak bize ve bizde de bulunmadığı için davayı kaybedebiliriz diye düşünüyorum
Old 03-04-2007, 16:56   #8
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan ilamsız takibe itirazdan sonra alacak davası açılması mümkün mü??

Takibi ve gelişmeyi tam olarak bilmediğim için eksik olabilir.

Bence siz işi yaptığınızı kanıtlayacaksınız. İşin bedeli de uyuşmazlık varsa bilirkişi tarafından belirlenir. Bunun için yazılı belgeye ihtiyacınız yok.

Karşı taraf ödeme yaptığını, veya başka bir nedenle borçlu olmadığını ileri sürerse onun yazılı belgeye ihtiyacı var.

Hukuki eylem, hukuki işlem ayırımına dikkat edin lütfen.

Saygılar
Old 04-04-2007, 10:41   #9
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Yargıtay 6. HD 18.3.1969 , 6052/1148
" İcra yoluna müracaat ve İTMden karar alınması dava açmaya engel teşkil etmez ve bu nedenle olayda derdestlik iddiasında bulunulamaz "

Yargıtay 4. HD 28.12.1978 , 5471/14982
" Tahsile ilişkin davada inkar tazminatı verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir."

Yargıtay HGK 21.11.1979 1977/4-933 E, 1378 K.
" Eda davasında inkar tazminatına hükmetmemiş olan mahkeme kararının onanması gerektiği "

Yargıtay 4. HD 28.12.1970, 9715 E,9875 K
" Davacı itiraz dilekçesinin tebliğ gününden itibaren 1 yıl geçmeden bu davayı açmıştır.Eda davası 1 yıl içinde açılmış ise, alacağın varlığını ispat için açılan dava,itirazın da doğru olmadığını ve iptali istemini de kapsar"

Belirttiğim içtihatlar gereği dilerseniz tespit hükmündeki itirazın iptali davasını,dilerseniz eda davası hükmündeki alacak davasını açmanız mümkün.
Saygılarımla
Old 04-04-2007, 11:15   #10
Av.K.P

 
Varsayılan

Sn.av.Murat Kalkan, sanırım itirazın kaldırılması ile itirazın iptalini karıştırıyorsunuz. Açacağınız itirazın iptali davasında tanık dinletmenize engel bir durum yok ki.İtirazın kaldırılması davası sınırlı yetkiye sahip icra mahkemesinde, elinizde İİK 68. normunda belge olduğu taktirde açacağınız bir dava iken itirazın iptali davasında bu nitelikte belge omaksızın açacağınız bir davadır. Burda delil sunma konusunda sınırlı değilsiniz. Mahkemenin de yetkisi sınırlı olmayacağı için itirazın iptali davası olarak davanın devamında bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Tabi tercih sizin. Aşağıda, taraflar arasında yazılı bir sözleşme olmadığı halde itirazın iptali davası olarak açılmış bir karar sunuyorum. Umarım işinize yarar. İyi çalışmalar.
T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

Esas : 2004/1773
Karar : 2004/6442
Tarih : 13.12.2004

ÖZET : Taraflar arasında işin yapımı ve bedeli konusunda yazılı bir sözleşme ve mutabakat olmadığı zaman, yapılan işin bedeli yapıldığı tarihteki mahalli rayice göre belirlenmelidir.

(2004 sayılı İİK. m. 67) (818 sayılı BK. m. 366)

KARAR METNİ :
Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içerisinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, eser ilişkisinden kaynaklanan iş bedelinin ödenmemesi sebebiyle yapılan ilamsız icra takibine itiraz üzerine İİK. 67. maddesi uyarınca açılmış itirazın iptali istemine ilişkindir. Yerel mahkemece asıl alacak yönünden davanın kabulüne karar verilmiş, verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun gerektirici sebeplere ve özellikle dava SAYILI Ofset Ltd. Şti. tarafından açılmış olup, karar başlığında davacı olarak Mehmet´in yazılmasının maddi hataya müstenit olması ve her zaman düzeltilmesi mümkün olmasına göre diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Taraflar arasında yazılı bir sözleşme yoktur. Davalı iş sahibi faturanın kendisine tebliğ edilmediğini ileri sürerek alacağın tamamını inkar etmiştir. Bu halde taraflar arasında işin yapımı ve bedeli konusunda yazılı bir sözleşme ve mutabakat olmadığına göre yapılan iş bedelinin BK. 366. maddesi uyarınca yapıldığı tarihteki mahalli rayice göre saptanması gerekir. Yerel mahkemece dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, mahallinde yapılan işler görülmeden, iş bedeli tespit edilmiştir.

Oysa mahkemece yapılacak iş bilirkişi aracılığı ile mahallinde keşif yapılarak, davacının yaptığı işleri tespit etmek, yapılan iş bedelini az yukarda açıklanan biçimde BK. 366. maddesi uyarınca saptamak ve sonucuna uygun karar vermekten ibaret olmalıdır. Mahkemece bu biçimde araştırma yapılmaksızın eksik inceleme sonucu yazılı biçimde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ : Yukarda (1.) bentte yazılı sebeplerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, (2.) bentte yazılı sebeplerle kabulü ile kararın davalı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının istem halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 13.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-04-2007, 12:07   #11
Av.Resul

 
Varsayılan

Av.K.P'e katılıyorum.İtirazın iptali davasının normal bir alacak davasında pek farkı yok.Yalnız icra takibi yaparkenki göstermiş olduğunuz alacak nedenlerine bağlı olacağınızı düşünüyorum.
Old 04-04-2007, 12:11   #12
ad-hoc

 
Varsayılan

Sanırım burada da itirazın iptali davası ile alacak davasının farklarını yıllardır farklı içtihatlar ile net bir düzenlemeye kavuşturamayan Yargıtay misali derin bir beyin jimnastiği yapılmakta.....
Old 04-04-2007, 12:20   #13
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

İtirazın iptali ile alacak davası;

dava açma süresi,

inkar tazminatı,

itiraz sebepleri dışında kalan konuların davanın ve hakimin inceleme alanına girmemesi ( itirazın iptali davasında ),

hükmün infazı (alacak davasında ilamların icrası yoluyla tahsili ) gibi yönlerden farklılıklar arzetmektedir.

Saygılarımla.
Old 04-04-2007, 12:59   #14
Av.K.P

 
Varsayılan

İtirazın iptali ile alacak davası arasında, fark olmadığını söylemek istemedim. Sn. ad-hoc'un belirttiği gibi Yargıtay kararlarında yıllardır tartışılan bir konuyu tartışmaya açmak gibi bir niyetim de yoktu Ancak itirazın iptali davası genel hükümlere göre cereyan edecek, deliller bakımından usul kanununu hükümleri uygulanacaktır. Sn. Av. Murat Kalkan'ın sorusu daha çok tanık dinletip dinletemeyeceğine indirgediğini düşündüğüm ve soruyu öyle anladığım için yukarıdaki cevabı verdim.Ancak şu var ki alacaklı davanın sonunda lehine hüküm alırsa, derdest takibe ilamlı takip olarak devam edeceği için bu anlamda bir fark yoktur. Bu noktada Sn. Hülya Özdemir'e katılmıyorum. Bu arada alıntı yapmayı hala öğrenemedimSaygılarımla.
Old 04-04-2007, 13:06   #15
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım Av.K.P;
Biz meslektaşımızın dosyası ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığımızdan ve kendisi de alacak davası açmayı düşündüğünden ;
Koşullarının hangi davayı açmaya daha uygun olduğunu değerlendirmesi açısından yazılmış bir cevap olup; farklı düşünenlere bir cevap olarak yazma amacım yoktur.
Saygılarımla
Old 27-09-2007, 14:10   #16
Av. Murat Salman

 
Varsayılan

İtirazın iptali davası ile alacak davası arasındaki en temel farkın icra inkar tazminatı olduğunu, ispat koşulları açısından bir fark olmadığını düşünüyorum. ancak konu ile ilgili olarak benim merak ettiğim de İcra takibine yapılacak itirazın tebliğinden itibaren açılacak alacak davasında, mahkemenin davayı niteliği itibariyle itirazın iptali davası olarak yorumlayıp davayı kaybeden alacaklıyı inkar tazminatı ödemeye mahkum etmesinin mümkün olup olmadığıdır. Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tapu İptali ve Tescil Davası mı Alacak Davası mı? Kamaz Meslektaşların Soruları 5 05-01-2010 17:26
Derdest boşanma davası dışında yeni bir dava açılması hk bir soru! av.egemen Meslektaşların Soruları 3 26-03-2007 12:09
Boşanmada 3 yıllık fiili ayrılık süresinden sonra açılması gerekli dava? advokat34 Meslektaşların Soruları 4 14-03-2007 23:28
Delil Ve Şahit Olmadan avukata Görevi Nedeniyle Ceza Davası Açılması alplawyer Meslektaşların Soruları 4 21-09-2006 14:48
Takipten Sonra İhtiyati Haciz Mümkün Mü? hukukcu Meslektaşların Soruları 1 20-03-2002 17:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04548502 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.