Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Meni Müdahale -Görevli Mahkeme

Yanıt
Old 03-04-2007, 12:26   #1
gülten efe

 
Varsayılan Meni Müdahale -Görevli Mahkeme

A, kendi taşınmazına yonca ekmiştir. A'nın tarla komşusu olan B, kendi kendi taşınmazı üzerinde düzeltme yaparken, bir kısım toprağı, A'nın taşınmazına taşırmak suretiyle, ekili yonca bitkilerine zarar vermiştir. Buradaki yoncaların tamamen hayatiyetlerini kaybetmesi sonucu, A mahkeme yoluyla zararını tespit ettirmiş, toplam zararı 175.00.YTL olara belirlenmiştir. Bu arada B, A'nın tüm ısrarlarına rağmen taşırdığı toprağı temizlememektedir. Gerek A'nın gerekse B'nin taşınmazlarının değeri 6.000.YTL'den fazladır. Açılacak Men-i Müdahale ve zararın tazmini davasında görevli mahkemenin neye göre belirleneceği hususunda kararsız kaldım. Cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler ve iyi çalışmalar.
Old 03-04-2007, 13:39   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

*Men-i müdahale açacaksanız, elatılan bölümün değerine + oluşan zararın miktarına göre görevi belirleyeceksiniz.
*Zilyetliğe dayalı dava açılacaksa miktar önemli değil, Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir diye düşünüyorum.
Saygılarımla...

HD8
Esas No.
2003/6606
Karar No.
2003/8286
Tarihi
11.12.2003

Ayrıntıları dava dilekçesinde yazılı olduğu üzere; davacı şirket vekili, vekil edeni şirkete ait dava konusu tüm taşınır ve taşınmaz mallara yapılan elatmanın önlenilmesini, zilyetliğin gasbına son verilmesini ve zilyetliğin iadesine karar verilmesini istemiştir. Dava dilekçesindeki açıklamalar ve içeriğine göre, dava TMK.nun 892 ve 893. maddelerinde düzenlenen zilyetliğin korunmasına ilişkin bulunmaktadır. Dava konusu taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet hakkı bulunan zilyet, mülkiyet hakkına dayalı elatmanın önlenilmesi ve geri alma davalarını açabileceği gibi, salt zilyetlik davalarını açabilme olanağına da sahiptir. Bunun yanında, dava konusu nesneler üzerinde zilyetlikten başka hiçbir hakkı bulunmayan kişi TMK.nun 892 ve 893. maddeleri uyarınca korunmasını isteyebilir. Aynı Kanun'un 973. maddesinde tanımlanan zilyetlik, hukuken korunmuş eylemli bir durum olduğuna göre zilyetliğin korunması davasında bu durumun bir hakka dayanıp dayanmaması önemli değildir.
Old 03-04-2007, 13:45   #3
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan Ek

HD1
Esas No.
2004/8149
Karar No.
2004/9090
Tarihi
15.09.2004
İddianın içeriği ve yapılan keşif sonucunda düzenlenen rapor ve krokilerden, çekişme konusu taşınmazlara su borusu geçirilmek suretiyle elatıldığı; böylece taşınmazların bütünlüğünün bozulduğu ve tamamının kullanılamaz hale geldiği sonucuna varılmaktadır.

Hal böyle olunca, taşınmazların tamamının değerlerinin saptanması ve görev hususunun buna göre belirlenmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.
Old 08-04-2012, 00:13   #5
üye11652

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlarım, yeni hmk ya göre müdahalenin men'i ve ecrimisil tazminatı davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi midir? Saygılarımla.
Old 08-04-2012, 10:01   #6
Defi-Def

 
Varsayılan

6100 sayılı kanuna göre görev ve yetki kuralları:


GÖREV
Görevin belirlenmesi ve niteliği
MADDE 1- (1) Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.


Asliye hukuk mahkemelerinin görevi
MADDE 2- (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.
Bu maddeye göre dava konusu müdeabbihin degerine bakılmaksızın görevli mahkeme Asliye hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir.(HMK4)de ise Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri belirtilmiştir.
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi
MADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;
a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,
b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,
c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,
ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,
görürler.
Asliye hukuk mahkemesi görevlidir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tedaş A Karşı Meni Müdahale Davası sorina Meslektaşların Soruları 3 17-03-2009 22:27
ecrimisil- görevli mahkeme saadet Meslektaşların Soruları 21 16-03-2007 11:46
Soybağının Reddine İlişkin Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması - Görevli Mahkeme seyitsonmez Meslektaşların Soruları 3 05-01-2007 09:22
İİK 331 / İİK 346 Görevli mahkeme avunzilekucukoner Meslektaşların Soruları 3 21-04-2006 23:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03150606 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.