Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

vekilin verdiği mal beyanı dilekçesi

Yanıt
Old 23-03-2007, 14:50   #1
saadet

 
Varsayılan vekilin verdiği mal beyanı dilekçesi

vekil tarafından verilen mal beyanı dilekçelerinde borçluya ceza verilmiyor diye biliyorum. bu şekilde usulsüz mal beyanında bulunan borçlunun cezalandırıldığına ilişkin karar elinde olan meslektaşların yardımına ihtiyacım var. şimdidden teşekkürler.
Old 23-03-2007, 17:13   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

*Maalesef öyle bir karar yok. Avukatın MBB yetkisi ile ilgili bir açık nokta bulunabilirse belki...
Saygılar...

T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİ 17
Esas No.2001/3903Karar No.2001/3918Tarihi14.06.2001
..KARAR : Yerleşik uygulamaya göre, mal beyanında bulunmak için vekilin özel yetkiye sahip olmasının gerekmediği, beyanının İİK.nun 74. maddesindeki koşulları taşıması halinde geçerli sayılacağı, ayrıca borçlu sanık adına mal bildiriminde bulunan vekilin bu beyanının İİK.nun 74. maddesine uygun bulunmaması halinde de borçlu-asilin cezai yönden sorumlu tutulamayacağı gözetilmeden vekilin yetkisi olmadığından söz edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş,
Old 24-03-2007, 02:44   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
bu şekilde usulsüz mal beyanında bulunan
Sayın saadet

Vekil tarafından verilen mal beyanı dilekçelerini neden usulsüz olarak nitelendirdiğinizi anlayamadım? Vekil tarafından verilmesi mi usulsüz? Yoksa gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğundan mı usulsüz?

Saygılarımla
Old 24-03-2007, 04:59   #4
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan vekilin verdiği mal beyanı dilekçesi

Vekil müvekkilinin mal varlığını bilemez

Müvekkilinin verdiği bilgiyr göre beyende bulunur

Müvekkili bilgi verme< ise beyanda bulunamaz

Bunun en doğru yolu mal beynı açısından borçlu asile ilam açısından vekile teb. çıkarmaktır.

Saygılar.
Old 24-03-2007, 13:49   #5
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı

Vekil tarafından verilen mal beyanı dilekçelerini neden usulsüz olarak nitelendirdiğinizi anlayamadım? Vekil tarafından verilmesi mi usulsüz? Yoksa gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğundan mı usulsüz?


Üstadım,

İcra İflas Kanunu'nun 74.maddesine göre yapılacak mal beyanının usule uygun olmasından maksat;
1)Gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını,
2)Her türlü kazanç ve gelirlerini,
3)Yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini
bildirmek olduğuna göre,
İçerik olarak bu şartları taşıyan bir beyan usulüne uygun bir beyan olarak kabul edilmelidir.
Sorudaki ifade şeklinden , vekilin beyanındaki usulsüzlükten kastın, vekilin yetkili olup olmaması ya da vekil beyanının gerçeğe uygun olup olmamasından ziyade , beyanda yukarıdaki üç unsurdan birinin olmaması anlaşılmak gerekir diye düşünüyorum.
Aksi halde; beyanda bulunan vekilin yetkisi olmadığından ya da vekilin beyanının gerçeğe uygun olmamasından söz edilmesi gerekirdi.(Soru sahibi Sn Saadet'i mi bekleseydim? )
Selam ve saygılarımla.
Old 24-03-2007, 16:13   #6
denipre

 
Varsayılan

Saadet hanımın sorusunu görmediğim için bende ilgili bir forum açmıştım.Konuya burdan devam etmek daha uygun olacak .Vekil sıfatıyla avukatın bulunduğu mal beyanı hususunda özellikle Yargıtay 8.hukuk dairesinin kararlarına bakıldığında ,vekilin mal beyanında bulunması için özel yetkiye sahip olmasının gerekmediği,Beyanın İİK m74 e uygun olması halinde geçerli olacağı,ancak uygun olmaması halinde borçlunun asli cezai yönden sorumlu tutulamayacağı belirtilmiştir.
Bu durumda : herhalukarda avukat mal beyanında bulunduğunda bu gerçeğe aykırı olsa dahi şahıs hakkındaki kovuşturma beraatla mı sonuçlanacaktır?Bunun kanuna karşı hile yoluna tevessül etme olarak yorumlanması mümkün müdür ? Bence tartışılması gereken budur.Zira vekil usulune uygun bulunursa borçlu zaten ceza almıyor.Ancak vekilin mal beyanı usulune uygun olmasa veya gerçeğe aykırı olsa dahi busefer borçlu asli cezai yönden sorumlu tutulamıyor.Garip bir çelişki ........ayrıca özel yetki hususunda değişen bir içtihat uygulamasının olup olmadığı yönünüdeki cevaplarınızı bekliyorum.Saygılar
Old 24-03-2007, 16:37   #7
Av. N. Özdamar

 
Varsayılan

Birinci sorunuzun cevabı ,kovuşturmanın beraatle sonuçlanacağıdır.Yargıtayın bu konuda sabit bir görüşü var.Ancak özel yetki konusunda bazı yargıtay kararında zihin bulandıran ibareleri var.Örneğin:
T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 1994/12817

K. 1994/13512

T. 28.11.1994

• GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Beyanın Vekil Tarafından Yapılması )

• BORCU KARŞILAYACAK MİKTARDA BEYANDA BULUNULMASI ( Yeterli ve Geçerlidir )

• MAL BEYANI ( Borcu Karşılayacak Miktarın Bildirilmesi Yeterlidir )

2004/m.338

ÖZET:Mal beyanında bulunma konusunda özel yetkisi olan vekilin borçlu-sanık adına yaptığı beyanın gerçeğe aykırı olması halinde, borçlu-sanık sorumlu tutulamaz. Ayrıca, vekilin borcu karşılayacak miktarda mal bildiriminde bulunmuş olması durumunda da, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğundan söz edilemez. ******

Sizinde bahsettiğiniz gibi ,Yargıtay ,mal beyanı konusunda özel yetki aramıyor.Ancak yukarıda kararda özel yetkiden bahsetmiş.Yani vekil özel yetkili ise ve gerçeğe aykırı mal beyanında bulunuyorsa sanık beraat alacaktır.Bunu tersi ile yorumlarsak:vekil özel yetkili değilse ,sanık ceza alacak ( -ki bu yorum Yargıtay içtihatlarına ve mantığa ters ) , ya da özel yetkili değilse mal beyanı geçeli sayılmayacak ( bu da sonraki tarihli Yargıty içtihatlarına ters).diğer bir karar ise:
T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 1996/6810

K. 1996/7838

T. 29.5.1996

KARAR : Kendilerine mal beyanında bulunma konusunda özel yetki verilen vekillerinin gerçeğe aykırı beyanda bulunmalarından sanıkların sorumlu tutulmasının cezaların şahsiliği ilkesine aykırı düşeceği gözetilmeden sanıklar hakkında yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 29.5.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi. *******

2005 tarihli Yargıtay genel kurulu kararında ise, "gerçeğe aykırı mal beyanında bulunma suçunun oluşabilmesi için mutlaka bildirimin borçlu tarafından yapılması gerekir." diyor:
YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2005/17-109

K. 2005/105

T. 27.9.2005

Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunma, borçlunun başkasına ait mal alacak ve hakları kendisine aitmiş gibi göstermesi veya kendisine ait mal, alacak ve hakları gizlemesidir. Anılan suçun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması ve mal beyanın usule uygun olması gerekir
Old 24-03-2007, 17:39   #8
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan muzaffererdogan
Vekil müvekkilinin mal varlığını bilemez

Müvekkilinin verdiği bilgiyr göre beyende bulunur

Müvekkili bilgi verme< ise beyanda bulunamaz

Bunun en doğru yolu mal beynı açısından borçlu asile ilam açısından vekile teb. çıkarmaktır.

Saygılar.

Meslektaşımıza katılmamak mümkün değil.

İlama dayalı bir alacağın tahsilinde alacaklı vekili iseniz, (borçlunun, mal beyanında bulunmamanın sonuçlarından vekilinin usulen yaptığı bir beyanla kurtulmasını önlemek ve onu beyana zorlamak için) icra emrini vekile ve asile göndermek en doğrusu.

Madalyonun arka yüzü:

Herhangi bir icra takibinde, borçlu tarafın vekili iseniz ya da borçlunun vekaletini almışsanız, doğru ya da yanlış iki satır bir beyanla müvekkilinizi hem beyanda bulunmak zahmetinden, hem de mal beyanında bulunmamanın sonuçlarından kurtarabilirsiniz (mi?).
Old 24-03-2007, 19:40   #9
denipre

 
Varsayılan

Herhangi bir icra takibinde, borçlu tarafın vekili iseniz ya da borçlunun vekaletini almışsanız, doğru ya da yanlış iki satır bir beyanla müvekkilinizi hem beyanda bulunmak zahmetinden, hem de mal beyanında bulunmamanın sonuçlarından kurtarabilirsiniz mi ?

şeklindeki sorunun cevabı bu durumda yargıtay içtihatlarına göre evet oluyor.Borçlu vekili iseniz mal beyanında bulunmanız yeterli.Usulune uygun değilse dahi borçlu beraat alacak ,ancak bunun ne derece hakkın suistimali olduğu veya kanuna karşı hlie olup olmadığı tartışılmalı.
Old 25-03-2007, 00:29   #10
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

bencede asıl vekılın aslında mal beyanında bulunurken asılden daha dıkkatlı davranması gerekır vekılın usulsuz mal beyanında bulunması sonucu asıle ceza verılmemesı sankı kanuna karsı hıle gb gelıyor...
bu yuzdende kazanma sansım olmasada bır dosyamda vekılın yapmıs oldugu mal beyanı usulsuzdur dıye dava actım halen derderst bakalım ne olacak..((karsı tarafın vekılı gelmıyor davayı eger takıp ederse muvekkıl aleyhıne vekalet ucretıne hukmedılmemesı ıcın muracatada bırakabılırım ne yaparım sımdılık onuda bılmıyorum)).ıyı calısmalr...
Old 26-03-2007, 15:54   #11
saadet

 
Varsayılan

Sayın arkadaşlar 1-2 gündür siteye giremediğim için yanıtları okuma fırsatım olmadı herkese ilgisi için teşekkür ediyorum. sözkonu mal beyanı hem yasadaki şartları taşımıyor hem de gerçeğe aykırı , ancak borçlu vekil aracılığı ile mal beyanında bulunduğu için birşey yapamıyoruz. aksi bir karar elde etmiş meslektaş var mı diye bu soruyu sormuştum. borçlu vekili isek bu uygulama iyi ama alacaklı vekili olunca kötüniyetli bu borçlulara karşı elimiz kolumuz bağlı.
avukat müvekkilin beyanına göre mal beyanında bulunuyor, dolayısıyla müvekkil gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmuş sayılır diye düşünüyorum. aksini borçlu kanıtlamalı. ben mal beyanı olarak bu bilgileri avukata verdim o yazmamış veya yanlış yazmış. bu belki biz avukatları sıkıntıya sokar ama müvekkilin elinden yazlı bir beyan alınırsa avukat için de sıkıntı doğmaz , ne dersiniz ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekilin müvekkil adına iş sözleşmesini feshi Av.Ahmet Esat Beyaz Meslektaşların Soruları 2 06-12-2012 13:53
Devlet Hastanesinde Taşeron Firma Personelinin Verdiği Sağlık Hizmetinden Doğan Zarar AV.ZAFER KAZAN Meslektaşların Soruları 5 27-02-2007 15:38
Avukat olmayan vekilin işlemi Av. Murat Tarhan Meslektaşların Soruları 1 15-02-2007 16:04
Bambu Ağacının Verdiği Hayat Dersi sukru57 Site Lokali 0 09-10-2006 10:40
Yanlış Adres -vekilin Sorumluluğu nus Meslektaşların Soruları 5 20-03-2004 16:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04196000 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.