Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yasal faiz oranları nedir?

Yanıt
Old 21-02-2007, 16:06   #1
av.semire nergiz

 
Varsayılan yasal faiz oranları nedir?

Arkadaşlar,01.12.1999 tarihinden bugüne kadar uygulanacak yasal faiz oranları konusunda icra daireleri farklı,değişik isimdeki mevzuat programları farklı,baro sayfalarında farklı ,birçok meslektaşımız ise yine çok farklı oranları telafuz etmektedir. Bu oranların gerçekte ne olduğunu ve oranlardaki çelişkinin sebebini bilen arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa sevinirim.İyi çalışmalar
Old 21-02-2007, 16:14   #2
Av. Çetin

 
Varsayılan

http://www.mevzuat.net/fayda/FaizHesapla.aspx?fid2=4

yukarıda belirttiğim adresten yasal faiz oranlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca google arama motorunda yasal faiz yazdığınızda önünüze hesaplamasının dahi nasıl olacağı ile ilgili siteler çıkacaktır.
Old 21-02-2007, 16:42   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan


FAİZ ORANLARI :

A)YASAL FAİZ
01.01.1998 -.................%50
01.01.2000-................. %60
01.07.2002- .................%55
01.07.2003-..................%50
01.01.2004-..................%43
01.07.2004-..................%38
01.05.2005-................. %12
01.01.2006 .................. %9

B) TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİ
(Ticari Temerrüt Faizi )
01.01.2000.................. %70
01.07.2002.................. %64
01.07.2003...................%57
01.01.2004.................. %48
01.07.2004...................%42
01.07.2005.................. %30
01.01.2006.................. %25
01.01.2007.................. %29
* * *
Old 21-02-2007, 16:46   #4
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Çetin
http://www.mevzuat.net/fayda/FaizHesapla.aspx?fid2=4

yukarıda belirttiğim adresten yasal faiz oranlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca google arama motorunda yasal faiz yazdığınızda önünüze hesaplamasının dahi nasıl olacağı ile ilgili siteler çıkacaktır.
Bu siteden de daha önce hesaplama yaptım ancak arada ciddi oranda farklılıklar var.Ve bu farklılıktan dolayı hesaplamalarda ciddi parasal farklar çıkıyor.Yardımınız için teşekkür ederim.
Old 21-02-2007, 16:46   #5
Turkmen

 
Varsayılan

TARİH ARALIĞI KANUNİ FAİZ ORANI SÖZLEŞMEYLE TESBİT EDİLMEMİŞSE
TEMERRÜT FAİZ ORANI TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK
TEMERRÜT FAİZ ORANI
19.12.1984 - 31.12.1997 % 30 (3095/m.1) % 30 (3095/m.2/1) % 30'dan Az Olmamak Kaydıyla Reeskont Faiz Oranı (3095/m.2/3)
01.01.1998 - 31.12.1999 % 50 (97/9807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) % 50 (97/9807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) % 50'den Az Olmamak Kaydıyla Reeskont Faiz Oranı (3095/m.2/3)
01.01.2000 - 30.06.2002 % 60 (3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 60 (3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 70 (3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.07.2002 - 30.06.2003 % 55 (3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 55 (3095/m.2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 64 (3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.07.2003 - 31.12.2003 % 50 (3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 50 (3095/m.2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 57 (3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2004 - 30.06.2004 % 43 (3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 43 (3095/m. 2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 48 (3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.07.2004 - 30.04.2005 % 38 (3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 38 (3095/m. 2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı) % 42 (3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.05.2005 - 30.06.2005 % 12 (3095/m.1) % 12 (3095/m.2/1) % 42 (3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.07.2005 - 31.12.2005 % 12 (3095/m.1) % 12 (3095/m.2/1) % 30 (3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2006 - ................... % 9 (3095/m.1) % 9 (3095/m.2/1) % 25 (3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı
Old 21-02-2007, 17:02   #6
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Sayın Av.Çetin,Yücel Kocabaş ve Türkmen şu anda üçünüzün de verdiği oranlar birbirini tutmuyor maalesef.Farklılığın sebebini de henüz çözemedim.İyi çalışmalar
Old 21-02-2007, 17:38   #7
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Sayın (Semire Nergiz Toz)
Bizim verdiğimiz yasal faiz oranları ile Sayın Türkmen'in verdiği oranlar arasında bir farklılık göremedim.
Saygılarımla.
Old 21-02-2007, 21:06   #8
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Madem ki tereddüt oluyor. O halde yasal faiz oranlarının nasıl hesaplandığı konusunda bilgi vermemin yararlı olacağını düşünerek yazıyorum;

3095 sayılı Kanunun 19.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren l. maddesine göre yasal faiz oranı %30 dur. Bakanlar Kuruluna bu oranda %80 e kadar arttırma veya eksiltme yetkisi verilmiş ve 01.01.1998 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bu oran %50 ye çıkartılmıştır. %50 oranı 01.01.2000 tarihine kadar devam etmiştir.

Kanunun 1. Maddesi 01.01.2000 tarihinden yürürlüğe girecek şekilde şöylece değiştirilmiştir.(kısaltarak) “ ... ödeme miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli işlemlere uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılır . Reeskont oranı 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık gününe uygulanan orandan beş puan veya daha çok farklı ise , yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur “

01.01.2000 ila 01.05.2005 arası kanunun bu hükmü uygulanmıştır. Merkez Bankasının öngördüğü reeskont oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre 31. Aralık gününde uygulanan reeskont oranı Ocak ayından itibaren yasal faiz olarak kabul edilecek, 30 Haziran günü uygulanan reeskont oranına bakılacak eğer uygulanan faiz oranından beş veya daha fazla puan fazla ise Temmuz ayından itibaren yeni oran uygulanacak aksi halde mevcut olan oran uygulamasına devam edilecektir.

Bu şekildeki uygulama 01.05.2005 e kadar devam etmiştir. 01.05.2005 tarihinden itibaren uygulanan aşağıdaki hükme göre yasal faiz oranı %12 olmuştur.

“
Madde 1 - (Değişik madde: 18/12/1999 - 4489/1 md.; Değişik madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./14.mad)
Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.
Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.”

Bakanlar Kurulu Kararı ile yasal faiz oranı 01.01.2006 tarihinden itibaren %6 ya indirilmiştir.

Aşağıdaki tablodan da yararlanılarak bu bilgiler belirttiğimiz tarihlere uygulandığında ilk yanıtımızda gösterilen yasal faiz oranları ortaya çıkmaktadır.

Saygılarımla.

Yürürlük Tarihi Reeskont oranı % Avans Oranı
30.12. 1999 ........60*.................. 70
17.05.2002 .........55*...................64
14.06.2003 .........50*.................. 57
08.10.2003......... 43*.................. 48
15.06.2004......... 38*.................. 42
13.01.2005......... 32 .................. .35
25.05.2005......... 28 ................... 30
Not : (*) işaretli olanlar yasal faiz oranına etkili olmuştur.
Old 22-02-2007, 10:13   #9
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Bir açaklama da ben ekleyeyim:
FAİZ ORANLARI : .... kanuni faiz ve adi işlerde temerrüt faiz oranının aynı olduğu, sadece ticari işler açısından temerrüt faizinin (kısa vadeli avanslar için uygulanan faiz) farklılık arzettiği görülmektedir. Reeskont faizinin, 4489 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 1/1/2000 tarihinden sonra ticari temerrüt faizi ile bir ilgisi kalmamıştır. Aksine bu yasa ile yasal faiz ve adi işlerde temerrüt faizi, reeskont faizine endekslenmiştir.
Tüm bu açıklamalar ışığında, yıllara göre uygulanacak faiz oranları belirlenirken uygulanacakları tarih aralığı önem arzetmektedir.
19.12.1984 - 31.12.1997
| 01.01.1998 - 31.12.1999
| 01.07.2002 - 30.06.2003
| 01.07.2003 - 31.12.2003
| 01.01.2004 - 30.06.2004
| 01.07.2004 - 30.04.2005
| 01.05.2005 - 30.06.2005
| 01.07.2005 - 31.12.2005
| 01.01.2006 -

Yani faiz oranları yıl içinde en fazla iki farklı değerde olabilmekte, 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde değişebilmektedir. (Tablo sığmadığı için alamadım)
Saygılarımla...
Old 22-02-2007, 10:42   #10
Av.Mehmet Yılmaz

 
Varsayılan

Aşağıdaki kararda Yasal faizden Reeskont (avans) faizi anlaşılacağı yönünde içtihat var. Ama Genel Bütçe-Katma Bütçe konusunda farklı bir düzenleme var idi. Bildiğim kadarıyla ilgili Bütçe Kanunun ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu sebeple Genel Bütçeli-Katma Bütçeli Kurumlardan olan ilam alacakları yönünden kanun boşluğu var.Genel Bütçeli-Katma Bütçeli Kurum ilam borçlarına uygulanacak faizin ne olacağını tam bilmiyorum. Bu konuda da bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
Saygılarımla.

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 11

Esas No. 2004/7576
Karar No. 2004/7669
Tarihi 09.07.2004

3095-KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN/1


REESKONT FAİZİNDEN YASAL FAİZ ANLAŞILMALIDIR

ÖZET
DAVA, TTK'NIN 1301. MADDESİNE GÖRE AÇILMIŞ RÜCU DAVASIDIR. 01.01.2000 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 3095 SK'NIN DEĞİŞİK 1. MADDESİNE GÖRE REESKONT FAİZİNDEN YASAL FAİZ ANLAŞILMASI GEREKTİĞİNDEN YERİNDE GÖRÜLMEYEN TASHİHİ KARAR TALEBİNİN REDDİ GEREKİR.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi 'nce verilen 22.10.2002 gün ve 2002/151 - 2002/661 sayılı kararı onayan dairenin 04.03.2004 gün ve 2003/7647 - 2004/2118 sayılı karan aleyhinde davalılardan C.O. ve C.Ç. vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı vekilinin, TTK'nun 1301'inci maddesi hükmüne dayalı olarak davalı taraf aleyhine açtığı rücu davası sonucunda davanın kabulüne dair verilen karar, davalılar C.O. ve C.Ç vekili tarafından temyiz edilmiş olup, karar dairemizce onanmıştır. Bu defa davalı C.O. ve C.Ç. vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve 01.01.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 3095 Sayılı Kanun'un değişik l'inci maddesine göre, reeskont oranında faizden yasal faizin anlaşılması gerektiğinden, davalılar C.O. ve C.Ç. vekillerinin yerinde görülmeyen karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle mümeyyiz davalılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken 20.600.000.- Lira karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 Sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nun 442/3. madde hükmü uyannca, takdiren 111.405.000.-Lira para cezasının kararın düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 09.07.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 22-02-2007, 10:51   #11
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

1. 29.03.2003 tarih ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 51. maddesinin (t) bendi ile getirilen, Kanuni Faiz Oranının 01.04.2003 tarihinden itibaren aylık % 2.5 olarak uygulanacağına ilişkin düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 22.01.2004 gün ve E.2003/41 - K.2004/4 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

2. 2004 ve 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunlarında kanuni faiz oranını tespit eden hükümler Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmemekle birlikte; Yüksek Yargıtay, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun ilgili hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçesini gözönünde bulundurarak Kanuni Faizi, Reeskont Faizi oranlarında uygulamaktadır. (Bütçe kanunları ile getirilen faiz oranlarının sadece genel bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli Dairelerin ilama bağlı borçları için uygulanabileceğine ilişkin Yargıtay uygulaması oturmuştur.)

3. a) 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu'ndaki kanuni faiz oranını tespit eden 37/e maddesi, 5335 sayılı kanunun 29/c maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, aynı kanunun 14. maddesiyle 01.05.2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 3095 sayılı kanunun 1. maddesinde değişiklik yapılarak, kanuni faiz oranı yıllık % 12 olarak tesbit edilmiştir.

b) 1.1. 2004 - 1.5.2005 tarihleri arası için –münhasıran- Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin ilama bağlanmış borçları hakkında yasal faiz oranları değil, 2004 ve 2005 mali yılı Bütçe Kanunlarındaki yıllık % 15 ve % 12 oranları uygulanacaktır.
Old 22-02-2007, 11:00   #12
avfehmi

 
Varsayılan

20.12.2006 tarihinden itibaren ticari işlerde uygulanan faiz oranı %29 dur
Old 22-02-2007, 11:57   #13
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
Sayın (Semire Nergiz Toz)
Bizim verdiğimiz yasal faiz oranları ile Sayın Türkmen'in verdiği oranlar arasında bir farklılık göremedim.
Saygılarımla.
Sayın Kocabaş düzeltmek istiyorum dikkatli karşılaştırınca ben de gördüm doğrudur sizin verdiğiniz oranlarla Türkmen beyin verdiği oranlar arasında fark yok ;ancak Av.Çetin beyin verdiği mevzuat programında farklılık var.Normal koşullarda bu mevzuat programını aktif ve güncel kabul edersek birçok meslektaşımızın bundan yararlandığı yadsınamaz ve bu itibarla mevcut çelişkiyi gidermekte fayda var diye düşünüyorum.Zira bu programda 1.1.2004-31.12.2004 arası 15 1.1.2005-30.04.2005 arası 12 olarak otomatik hesap yapmaktadır.Açıkça anlaşıldığı üzere sizin de Türkmen beyin de verdiği ve bu tarihlere denk gelen yüzde 43 ve yüzde 38 oranından hesap yapılmıyor.Acaba bizim atladığımız bir husus mu var yoksa bahse konu program mı hatalıdır ?
Old 22-02-2007, 14:35   #14
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Sayın (Semire Nergiz Toz)

Sözünü ettiğiniz %15 ve %12 lik oranlar Bütçe Kanunlarında yer alan hükümlerle ilgilidir .

Sayın (Turhan Demircioğlu)'nun da değindiği gibi 2003 yılı bütçe K.da yer alan benzer hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve Yargıtay’ın kararlılık kazanan kararları ile de,
2004 ve 2005 yılı Bütçe K.larında yer alan bu hükümlerin ancak genel bütçeli idarelerle katma bütçeli dairelerin birbirinden olan alacaklarında uygulanacağı , genel olarak uygulanmayacağı kesinlik kazanmıştır.

Bu yönden ; 2004 yılı için %15 ve 01.05.2005 tarihine kadar %12 oranındaki faizi öngören hukuk programının hatalı olduğunu , bizim verdiğimiz yasal faiz oranların sağlıklı ve uygulanabilir olduğunu söyleyebilirim.

Saygılarımla.
***

Sayın (Mehmet yılmaz)' ın sorusu ile ilgili olarak;

Kamu alacakları için ödenen , Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenmiş olan faiz oranları aşağıda yazılı olduğu gibidir.

Bu faiz oranları , kamu alacakları için uygulandığı gibi, Kamulaştırma K.nun 4650 sayılı kanunla yapılan değişikliğinden önceki hükümlerine göre verilen kararlarda ;kesinleşen kamulaştırma alacakları için 17.10.2001 tarihinden itibaren uygulanır.

AYLIK...YILLIK ORAN ..UYGULAMA DÖNEMİ ..DAYANAĞI
% 2,5....% 30.. 21/04/2006- -- ......2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
% 3..... .% 36...02/03/2005-20/04/2006 2005/8551 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
% 4...... % 48... 12/11/2003-01/03/2005 429 Seri Nolu Tah. Gen.Teb. 2003/6345 sayılı B.K.K.
% 7...... % 84... 31/01/2002-11/11/2003 422 Seri Nolu Tah. Gen.Teb. 2002/3550 sayılı B.K.K.
% 10.....% 12
0...29/03/2001-30/01/2002 415 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 2001/2175 Sayılı B.K.K.
% 5.......% 60... 02/12/2000-28/03/2001 411 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 2000/1555 Sayılı B.K.K.
% 6.......% 72... 20/01/2000-01/12/2000 408 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 2000/7 Sayılı B.K.K.
% 12.....%144...09/07/1998-19/01/2000 401 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 98/11331 Sayılı B.K.K.

Saygılarımla
***
Sayın (av. fehmi) 'nin cevabı ile ilgili olarak;
Sorun yasal faiz ile ilgili olduğundan bilgi bakımından verdiğimi (Ticari işlerde uygulanan temerrüt faizi ) oranlarında eksiklik olmuş . 01.01.2007 tarihinden itibaren bu faiz oranı %29 olmuştur. Bu oranı da yukarıdaki tabloya ekledim Fakat bu tarihi 20.12.2006den itibaren başlatma imkanı yoktur. Bu tarih Merkez Bankasınca avans faiz oranlarında yapılan değişiklik tarihidir. 3095 sayılı K.nun 2. Maddesine göre 1. Maddede olduğu gibi faiz oranlarındaki değişiklik her yılın Ocak ayının başında ve Temmuz ayının başında yapılabilmektedir.

Saygılarımla.
***
Old 22-02-2007, 14:51   #15
av.sally

 
Varsayılan

YASAL FAİZ:
19.12.1984 - 31.12.1997 % 30 (3095/m.1)
01.01.1998 - 31.12.1999 % 50 (97/9807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
01.01.2000 - 30.06.2002 % 60 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.07.2002 - 30.06.2003 % 55 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.07.2003 - 31.12.2003 % 50 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.01.2004 - 30.06.2004 % 43 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.07.2004 - 30.04.2005 % 38 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.05.2005 - 30.04.2005 % 12 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.05.2005 – 31.12.2005 % 12 (5335 Sk değişik 3095 SK.1.madde)
01.01.2006-.................. % 9 (19.12.2005 tarih ve 2005/9831 sayılı BKK.)

TİCARİ AVANS FAİZ :

20.12.2005 den itibaren %25 (Mb tebliği)
25.05.2005 den itibaren %30 (MB tebliği)
13.01.2005 den itibaren % 35 (MB tebliği)
15.06.2004 den itibaren %42 (MB tebliği)
01.01.2004 den itibaren % 48 (MB tebliği)
01.07.2003 den itibaren % 57(MB tebliği)
17.05.2002 den itibaren %64 (MB tebliği)
01.01.2000 den itibaren % 70 (MB tebliği)
19.12.1984 den itibaren değişen oranlarda Reeskont Faiz Oranı(3095 SK ve MB tebliğleri)
SAYGILARIMLA
Old 22-02-2007, 15:05   #16
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Yardımlarından dolayı,yazan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim.İyi çalışmalar
Old 22-02-2007, 22:31   #17
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Konu bu kadar tartışıldıktan sonra, forumun ilerleyen aşamalarında cevap veren katılımcılardan daha sağlıklı yanıtlar beklerdik. Tam konu aydınlandı derken , sanki hiç tartışılmamış gibi yanıtların gelmesi halinde insan şaşırıyor doğrusu...

Son olarak yanıt veren Sayın (Av. Sevil) ' in oluşturduğu tablolarda yasal faiz ile ilgili tablo doğru olmakla beraber , Ticari temerrüt faizi ile ilgili tabloda bana göre yanlışlıkların bulunması beni bu açıklamaya sevk etti. ( Bu yazımın bir eleştiri gibi değil , bildiklerimizin paylaşımı gibi algılanmasını dilerim )

Y
asal faizin nasıl hesaplanması gerektiğine 3095 sayılı yasanın 1 maddesindeki gelişmeleri açıklayarak yukarıdaki yanıtlarımızda işaret ettik. Ticari temerrüt faizi ile ilgili olarak ta 2. Maddeye değindik.
Ticari temerrüt faizinin nasıl hesaplanacağına yeniden dönersek;
TEMERRÜT FAİZİ
Madde 2 - (Değişik madde: 18/12/1999 - 4489/2 md.)
Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.
Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

Yukarıdaki hükümden de açıkca anlaşılacağı üzere ; Merkez Bankasının avans işlerine uyguladığı faiz oranı değiştiğinde hemen aynı tarih itibariyle ticari temerrüt faizi olarak uygulanmaz. Uygulama için bir yılda 2 başlangıç tarihi vardır. Birincisi 1. Ocak tarihidir. İkincisi de 1. Temmuz tarihidir. Önce 31. Aralık günündeki Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz
oranına bakılır. Eğer yasal faiz oranından fazla ise Merkez Bankasının ilan ettiği oran 1. Ocak tarihinden itibaren “ ticari temerrüt faizi “ kabul edilir.
Arada Merkez Bankasının faiz oranları değişse dahi 1. Ocakta kabul edilen oran 1. Temmuza kadar yürürlükte kalır. 30.Haziran günü tekrar Merkez Bankasının avanslar için uyguladığı faiz oranına bakılır. Eğer 31. Aralıktaki faizle arasında en az 5 puan fark varsa 1. Temmuz gününden itibaren bu oran kabul edilir. Yoksa 1. Ocakta kabul edilen faiz oranına
gelecek yılın başına kadar devam edilir.

Bu açıklamalara göre ,
,20.12.2005 ,25.05.2005 13.01.2005 ,15.06.2004, 17.05.2002 şeklinde faiz başlangıcı olamaz. Ya 01.01...... ya da 01.07...... şeklinde olur.

Konunun uzadığının farkındayım. Ben de uzun uzun açıklamalarla zamanınızı almak istemezdim. Hafızalarda yanlış bir izlenim kalmaması yönünden böyle bir açıklamayı yapmakla kendimi görevliymiş gibi hissetttim.

Saygılarımla.
Old 22-02-2007, 22:57   #18
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Yücel bey,
değerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ederim.
Old 23-02-2007, 00:04   #19
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Sayın Yücel Kocabaş'ın ticari faizle ilgili görüşlerine katılıyorum.Bu konuda "Hukuki Açıdan Faiz" isimli makalemde ticari faiz oranlarını gösterir listede paralel bir değişiklik yaptım, kendisine bu uyarıcı ve faydalı mesajı için teşekkür ediyorum.

Ne var ki "yasal faiz" oranlarıyla ilgili çekincelerim var. Öncelikle yasal faiz oranlarındaki tereddüt 01.05.2005 tarihi itibariyle 5335 SK'la çözülmüş ve Bütçe Kanunları'ndaki yasal faizle ilgili hüküm Yargıtay'ın aksi yöndeki yorumuyla uygulamada kabul görmüş olsa da teorik açıdan bu yaklaşımı doğru bulmuyorum.

Bu konuda "İstanbul Barosu Dergisi"'nin 2005/ 3 Sayılı nüshasında Av. Mehmet Bayraktar tarafından yazılmış olan Kanuni Faiz Oranlarında Bütçe Kanunları'nın etkisini irdeleyen makale de de bizim tereddütlerimiz haklı görülmüştür.Bu makalede savunulan görüş:

Alıntı:
"Bütçe Kanunlarıyla yapılan değişikliklerin salt genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlarıyla sınırlı bir düzenleme olduğu ve bu nitelikte olamayan borçlara uygulanamayacağı görüşünde isabet yoktur.Zira ilgili Kanun Tasarı gerekçesi Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla değiştirilmiş ve bu maddedeki faiz oranı Komisyon tarafından genişletilerek 3095 SK'na tabi tüm borçları kapsayacak şekle getirilmiştir. 2003 yılı mali Bütçe Kanunu'nun 51/t bendi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Bu iptal kararı geriye yürümeyeceğinden ve AYM'nce iptal edilen kanunla yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri (3095 SK) yeniden yürürlüğe girmeyeceğinden bu dönemi kapsayan henüz tahsil edilmemiş alacaklar açısından yasal boşluk doğmuştur.
Av. Mehmet Bayraktar, İst. Barosu Dergisi, 2005/3 Sayı, "
Kanuni Faiz Oranında Bütçe Kanunları ile Yapılan Değişiklikler ve Uygulama Sorunları"

Bu nedenle pratik açıdan bir farklılık oluşturmamakla birlikte (Aksi Yargıtay Uygulaması nedeniyle) yasal faiz oranını gösteren listenin -5335 SK'nun yürürlük tarihine dek- o zaman için geçerli Bütçe Yasaları'ndaki oranlar uygulanmak suretiyle gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Old 23-02-2007, 09:50   #20
av.sally

 
Varsayılan

Sayın Yücel KOCABAŞ elbette yanlış bilgi verdiğimde beni uyarmanızı ve hatta eleştirmenizi ister,bundan da mutluluk duyarım.Bunda gücenecek ya da kırılıcak herhangi bir husus görmüyorum emin olabilirsiniz!Uyarılarınızı dikkate alacağım...Saygı ve hürmetle
Old 02-03-2007, 16:53   #21
av.buraak

 
Varsayılan Merhaba...

Yasal Faiz:
01.01.2007 - %9
20.12.2006 - 31.12.2006 %9
01.01.2006 - 20.12.2006 %9
01.07.2005 - 31.12.2005 %12
01.05.2005 - 30.06.2005 %12
01.07.2004 - 30.04.2005 %38
01.01.2004 - 30.06.2004 %43
01.07.2003 - 31.12.2003 %50
01.07.2002 - 30.06.2003 %55
01.01.2000 - 30.06.2002 %60
01.01.1998 - 31.12.1999 %50
19.12.1984 - 31.12.1997 %30
Old 06-01-2009, 22:42   #22
caner87

 
Varsayılan

Kambiyo senetlerine uygulanan faizin oranı nedir?
Elimded-ki bir icra programında
( T.Ö. 05.07.2008'den itibaren Yıllık {365} Reeskont Avans : 27,00)
(T.S. 06.01.2009'den itibaren 'den itibaren Yıllık {365} Reeskont Avans : 27,00) denmiş.
oysa bu oran yüzde 29 değil midir ve reeskont avans şeklinde bir faiz türü var mı
Old 14-09-2009, 11:39   #23
csk

 
Varsayılan

ticari işlerde 01.07.2009 tarihinden itibaren %19
Old 14-09-2009, 12:56   #24
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan


Sitemizin bu tür bilgilerle ilgili alanı üyemiz Sayın Av.Can Doğanel'in değerli emekleriyle sürekli olarak güncellenmektedir. Tıklayınız:

http://www.turkhukuksitesi.com/hukuk...z_oranlari.htm

Benzeri güncellenen bilgiler için Mesleki Hukuk Rehberi adresini tıklayınız:
http://www.turkhukuksitesi.com/hukuksayfa_indeks.htm

Saygılarımla
Old 18-05-2010, 18:02   #25
felicita

 
Varsayılan

arkadaşlar,

yasal faiz nasıl hesaplanıyor? kira alacağı için yasal faiz istiyoruz ama nasıl hesaplanacağı hususunda bir bilgim yok. tamam %9 oranından her ay için kademeli olarak hesaplamak gerekiyor ama bir örnek yapabilir misiniz
Old 18-05-2010, 18:20   #26
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan felicita
arkadaşlar,

yasal faiz nasıl hesaplanıyor? kira alacağı için yasal faiz istiyoruz ama nasıl hesaplanacağı hususunda bir bilgim yok. tamam %9 oranından her ay için kademeli olarak hesaplamak gerekiyor ama bir örnek yapabilir misiniz

Merhabalar;

Ödeme günlerini dikkate almanız gerekiyor:

01.01.2010 günü ödenmesi gereken 1.000.-TL kira için bugün itibariyle işlemiş faiz:
18.05.2010-01.01.2010=137 gün
(1.000/100)*9=90.-TL
(90/365)*137=33,78.-TL olacaktır.

01.02.2010 günü ödenmesi gereken 1.000.-TL kira için işlemiş faiz:
18.05.2010-01.02.2010=107 gün
(1.000/100)*9=90.-TL
(90/365)*107=26,38.-TL olacaktır.

Ben hesabın böyle yapılacağını düşünüyorum ama yine de üstadların da görüşünü almakta fayda var...

Saygılarımla...
Old 18-05-2010, 18:24   #27
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan felicita
arkadaşlar,

yasal faiz nasıl hesaplanıyor? kira alacağı için yasal faiz istiyoruz ama nasıl hesaplanacağı hususunda bir bilgim yok. tamam %9 oranından her ay için kademeli olarak hesaplamak gerekiyor ama bir örnek yapabilir misiniz
Diyelim ki kira miktarı 1000-TL ve Ocak ve Şubat 2010 kirası ödenmedi.

Ocak Kirasının ne zaman ödenmesi gerekiyordu? (Kontrata bakınız, kontratta aksine hüküm yoksa her ayın 1. günüdür). O tarihten icra takibi yaptığınız tarihe (diyelim 18.Mayıs.2010) kadar ne kadar zaman geçmiş:
1.Ocak.2010 - 18.Mayıs.2010 arası 4 ay 18 gün, yani yaklaşık 138 gün.
Yıllık (365 gün) faiz % 9 ise 138 günlük faiz = 1000x%9x138/365 = 34.02-TL

Şubat 2010 için ise faiz 1000x%9x108/365 = 26.63-TL. Dolayısıyla alacak kalemleri
1000-TL Ödenmeyen Ocak 2010 Kirası
1000-TL Ödenmeyen Şubat 2010 Kirası
60.65-TL İşlemiş Faiz
Old 18-05-2010, 18:25   #28
Admin

 
Varsayılan

Ben mesajı yazarken Sayın Av.Özgür KARABULUT doğru yanıtı göndermiş zaten, onunkini görmeden yazmış bulundum özür dilerim. Sonuçtaki küçük farklılık da gün sayısı hesabından çıktı, yoksa formülümüz aynı.

Bu arada örneklerimizdeki hem tarihler hem miktar yönünden tesadüfü benzerlik içinse sadece kalp kalbe karşıdır diyebilidim.
Old 18-05-2010, 18:32   #29
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Üstadım Sn. Admin; bir yandan mesajımı yazıyordum bir yandan da "Gönder" tuşuna bastıktan sonra konuya döndüğümde sizin mesajınızı göreceğim diye düşünüyordum. Ellerinize sağlık...

Kalp kalbe karşıdır'ı tamamlayan bir his olmuş benimkisi.
Old 18-05-2010, 19:28   #30
felicita

 
Varsayılan

cok teşekkürler,
ben aylık olarak hesaplama yapmıştım yani gün üzerinden değil. çünkü iki yıllık bi kira alacağı var. çok teşekkürler bu kadar hızlı dönüş yaptığını için
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yabancı Para Alacağı - Faiz Oranları ibrahimbey Meslektaşların Soruları 4 11-10-2012 15:30
Dövİz Alacağında Faiz Oranları tugrahan Meslektaşların Soruları 10 05-04-2012 17:54
Yasal Faiz Oranları ibrahimbey Meslektaşların Soruları 16 23-03-2008 14:48
Kanuni Faiz Oranları Üzerine VARTO'LU Meslektaşların Soruları 4 27-04-2005 09:19
Yasal Mevduat Faiz Oranları ibrahimbey Meslektaşların Soruları 0 28-04-2004 16:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07645607 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.