Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Görev süresi dolan yönetim kurulu üyesi karşısında mesleki sorumluluk

Yanıt
Old 14-05-2019, 01:05   #1
Av.3

 
Varsayılan Görev süresi dolan yönetim kurulu üyesi karşısında mesleki sorumluluk

Merhabalar değerli meslektaşlarım

Anonim sirkette 1 yilligina secilen yonetimin gorev suresi dolmus ancak henuz genel kurul yapilmamis ve devir teslim gerceklestirilmemistir. Bir kisim dosyalar tarafimizca takip edilmekte olup bu dosyalardan bazilarinda gorev suresinin doldugu sure zarfinda alacak tahsil edilmistir. Gorev suresi dolan yonetim kurulu uyesi tarafimizdan tahsil edilen bu alacagin elden nakit olarak teslimini istemektedir. Sirket hesaplarindaki haciz ve blokeler nedeniyle sirket hesaplarina odeme gondermek mumkun degildir. Bu durumdaki bir avukat olarak ne yapilabilir?

Doktrinde bir kisim goruslerde Yeni yonetim secilene kadar eski yonetimin gorevinin devam etmesi gerektigi, kanunen gk toplantiya cagirabilecegi ve bu surecte alacaklari da tahsil edebilecegi dusunceleri yer aliyor ancak avukat olarak hukuki ve cezai sorumlulugumuzu nasil ortadan kaldirabiliriz? Yeni yonetimin secilmesini mi beklemeliyiz? Yoksa odemeli miyiz?
Old 15-05-2019, 06:32   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

Görev süresi
6102 s. TTK.m.362- (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir.


T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/17486
K. 2014/269
T. 8.1.2014
• SÜRESİ SONA EREN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN DEVAMI TALEBİ ( Olağan Genel Kurulun Toplanamadığı/Yeni Yönetim Belirlenmediği/Davacının İmza Sirkülerinin Süresi Dolduğundan Sıkıntılar Yaşadığı - Davanın Esas Defterine Kaydı Gereği )

• DEĞİŞİK İŞ DOSYASI ÜZERİNDEN DOSYAYA BAKILAMAYACAĞI ( Mahkemece Dava Dilekçesinin Mahkeme Esas Defterine Kaydedilerek Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği - Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Devam Ettiğinin Tespitine Dair Dava )

• DAVANIN NİTELİĞİNİN GÖZETİLMESİ ( Davanın Talepte Bulunan Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Devam Ettiğinin Tespitine Dair Olarak Açıldığı - Mahkemece Dava Dilekçesinin Mahkeme Esas Defterine Kaydedilerek Davanın Esasına Girilmesi Gereği )
6102/m. 362

ÖZET : Davacı, yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğini ancak, yeni genel kuruluna kadar yönetim kurulu üyeliğinin devam edeceğini iddia ederek yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar yetkisinin devam ettiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.Yerel Mahkeme talebi reddetmiştir.Ancak, davanın talepte bulunan anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devam ettiğinin tespitine dair olarak açıldığından, mahkemece dava dilekçesinin mahkeme esas defterine kaydıyla davaya bakılmak gerekirken, Değişik İş Dosyası üzerinden davaya bakılarak karar verilmesi doğru olmamıştır.

DAVA : Hasımsız olarak görülen davada Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 13.9.2013 tarih ve 2013/127-2013/127 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi tespit isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü:

KARAR : Tespit isteyen vekili, müvekkili şirketin 25.8.2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıllığına yönetim kurulu üyelerinin seçildiğini, 25.8.2013 tarihinde yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erdiğini, ancak yeni genel kurulun yapılmadığını, Yargıtay içtihatlarına göre yeni yönetim kurulu üyeleri seçilinceye kadar önceki üyelerin görevine devam edeceğini, müvekkilinin gerek bankalararası gerek gümrükteki mallarını çekebilmek için işlem yapmak istediğini, ancak imza sirkülerinin süresi dolduğundan gerek bankalarca gerek idarece işlemlerin yapılamadığını ileri sürerek, müvekkilinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla son genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin genel kurulda yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar devam ettiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre; 6102 Sayılı T.T.K.nın 362. maddesinde anonim şirketlerde yönetim kurulunun görev süresinin en çok 3 yıl olarak belirlendiği, kanunda görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yenileri seçilene kadar görevlerinin devam edip edemeyeceği hususunda bir düzenlemenin bulunmadığı, kanunda belirlenen görev süresi süre bitmeden yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmasının gerektiği, süre bitmeden genel kurul yapılamazsa genel kurulun toplantıya çağrılması ve toplantı yapılana kadar şirketin yönetilmesi için kayyım tayin edileceği, yönetim kurulunun yetkisinin devam ettiği kabul edilirse kanundan ve genel kuruldan yetki almayan bir yönetim kurulunun şirketi yönetmesinin gündeme geleceği, bu durumun hukuk devletiyle bağdaşmayacağı, yönetim kurulunun görev süresinin 25.8.2013 tarihinde dolduğu gerekçesiyle, tespit talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı tespit isteyen vekili temyiz etmiştir.

1- ) Dava, yukarda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere talepte bulunan anonim şirketin yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devam ettiğinin tespitine dair olarak açıldığına göre, mahkemece dava dilekçesinin mahkeme esas defterine kaydıyla davaya bakılmak gerekirken, Değişik İş Dosyası üzerinden davaya bakılarak karar verilmesi doğru olmamış, kararın BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.

2- ) Bozma sebep ve şekline göre, tespit isteyen vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle kararın BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle tespit isteyen vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek olmadığına, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 08.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

**

Alıntı:
Gorev suresi dolan yönetim kurulu uyesi tarafımızdan tahsil edilen bu alacağın elden nakit olarak teslimini istemektedir. Şirket hesaplarindaki haciz ve blokeler nedeniyle sirket hesaplarina odeme gondermek mumkun degildir. Bu durumdaki bir avukat olarak ne yapılabilir?

Mola...
Old 15-05-2019, 08:22   #3
Av.3

 
Varsayılan

Ustadım zamanınızı ayırıp ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.

Doktrinde bu konunun incelenirken 3 yıl için seçilip seçilmediğinin önem arz ettiği; 3 yıl dolmuş ise yetkilerin son bulduğu ancak 3 yıl dolmamış ise aksine hüküm olmadığından devam edeceği ve alacak tahsil edebileceği görüşleri yer almakta. Ancak bu hususta Yargıtay kararı göremediğim için tereddüt içerisindeyim. Zaman aldigi icin Mahkeme sürecine de taşımak istememekteyiz
Old 15-05-2019, 10:47   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

1.Avukatın müvekkile karşı sorumluluğu (Av.K.m.171) kapsamında nakit olarak tahsil edilmiş olan paranın en kısa sürede müvekkile teslimi gerekir.

2.TTK.m. 370, 371 kapsamında YK.üyeleri dışında Şirketi Temsile yetkili olanlar kimler (Muhasebe müdür vb.) ?

Mola...
Old 15-05-2019, 11:03   #5
Av.3

 
Varsayılan

Ustadım temsile yetkili sadece 2 yonetim kurulu úyesi var musterek yetkili. Onlarin da 1 yillik gorev suresi doldu. En iyi ihtimalle yeni yonetim kurulu 2 aya gorevde olur. Tahsilat banka uzerinden oldugu icin herhangi bir islem yapamiyorum. Tesekkur ediyorum ilgi ve alakaniza
Old 15-05-2019, 11:27   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak iöin

Vekaletinizdeki imzalar kimlere ait?
Old 15-05-2019, 13:58   #7
Av.3

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Vekaletinizdeki imzalar kimlere ait?

Şuanda görev süresi biten yönetimden önceki yönetime ait vekaletnamem. Yani bir kaç dönem eski yönetim kuruluna ait.
Old 15-05-2019, 14:12   #8
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Esas Sözleşme'de konu bağlamında "özel" bir hüküm var mı?
Old 15-05-2019, 14:22   #9
Av.3

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Esas Sözleşme'de konu bağlamında "özel" bir hüküm var mı?

bulunmamaktadır üstadım.
Old 15-05-2019, 14:28   #10
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Görüş

TBK.hükümleri

1.Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür (m.505)

2.Vekil vekâletle ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür (m.508)

YARGITAY :

3….“Avukatın, vekil olarak borçları Türk Borçlar Kanunu'nun 505. vd. maddelerinde düzenlenmiş olup, vekil, adı geçen Kanunu'nun 506. maddesine göre müvekkiline karşı vekaleti sadakat ve özenle ifa etmekle yükümlüdür. Vekil, sadakat borcu gereği olarak müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır…“
13.HD.E. 2015/9797K. 2016/7432 T. 10.3.2016
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...-2015-9797.htm

4.…“yönetim kurulunun görev süresinin dolmuş olması şirketin varlığını devam ettirmesine engel olmayıp acil işler yönünden görev süresi dolan yönetim kurulu yetkilidir“
19.HD .E. 2016/2063, K. 2016/14009, T. 26.10.2016
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=19hd-2016-2063.htm&kw=`y%C3%B6netim+kurulunun+g%C3%B6rev+s%C 3%BCresi`#fm

GÖRÜŞ:
Tahsilat, yukarıdaki gerekçelerle ve yazılı talimat verilmesi ve denetçinin de onayı koşuluyla, „çift göz“ ilkesi uyarınca iki yönetim kurulu üyesine teslim edilebilir.

Kolay gelsin.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sorumluluğu borasarica Meslektaşların Soruları 0 12-11-2015 22:36
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Av. Görkem Gökçen Meslektaşların Soruları 2 17-01-2012 17:01
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Müteahhit SSenaydin Meslektaşların Soruları 0 09-02-2010 17:52
garanti süresi dolan otonun hava yastıklarının patlaması karşısında ne yapabilirm? ketevet Meslektaşların Soruları 2 13-02-2007 13:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04695201 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.