Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Prof. Dr. Ali Naim İnan'ı Kaybettik

Yanıt
Old 05-05-2018, 15:25   #1
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan Prof. Dr. Ali Naim İnan'ı Kaybettik

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin
önceki dekanlarından, Ufuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr.
Ali Naim İnan dün vefat etti.


Medeni hukuk alanında değerli eserler vermiş olan, hocaların hocası olan Prof. Dr. Ali Naim İnan hocamızın cenazesi, 6 Mayıs 2018 Pazar günü 10.30'da Ufuk Üniversitesi Balgat Yerleşkesi Prof. Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonunda düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecektir.

Kaynak : www.ufuk.edu.tr
Old 05-05-2018, 20:45   #3
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Dr. Özge Yücel
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin
önceki dekanlarından, Ufuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr.
Ali Naim İnan dün vefat etti.


Medeni hukuk alanında değerli eserler vermiş olan, hocaların hocası olan Prof. Dr. Ali Naim İnan hocamızın cenazesi, 6 Mayıs 2018 Pazar günü 10.30'da Ufuk Üniversitesi Balgat Yerleşkesi Prof. Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonunda düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecektir.

Kaynak : www.ufuk.edu.tr

Allah Rahmet Eylesin. Yakın Hocam idi.
Old 12-05-2018, 00:05   #4
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

"... kendilerine Tanrının rahmetini dilerim"

(A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ALÎ NAÎM İNAN'IN
1981 - 19B2 DERS YILINI AÇIŞ KONUŞMASI'ndan)
Old 12-05-2018, 10:42   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Dr. Özge Yücel
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin
önceki dekanlarından, Ufuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr.
Ali Naim İnan dün vefat etti.


Medeni hukuk alanında değerli eserler vermiş olan, hocaların hocası olan Prof. Dr. Ali Naim İnan hocamızın cenazesi, 6 Mayıs 2018 Pazar günü 10.30'da Ufuk Üniversitesi Balgat Yerleşkesi Prof. Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonunda düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecektir.

Kaynak : www.ufuk.edu.tr

Allah rahmet eylesin.
Old 12-05-2018, 15:54   #6
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Dikkat Saygılarımla...

ANAKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ALÎ NAÎM İNAN'IN 1981 - 1982 DERS YILINI AÇIŞ KONUŞMASI TAM METNİ:

Birkaç yıldan beri yapamadığımız geleneksel açılış, başka deyişle 5 Kasım kutlama törenimize yeniden kavuşmamın mutluluğu ve kıvancı içindeyim. 1981 -1982 öğretim yılını sağlıklı ve başarılı geçirmeniz dileklerimle açıyorum.

Bu mutlu günümüzü huzurlarıyla onurlandıran ve kıvancımızı paylaşan seçkin konuklarımıza teşekkür eder, saygılarımı arz ederim.

15 Eylül 1925 günkü toplantısında profesörler meclisince Onur Başkanlığına seçilen Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın; «Cumhuriyetin müeyyidesi olacak bu büyük müessesenin küş âdında hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım ve bunu izhar ve ifade etmekle memnunum» sözleriyle bundan tam 56 yıl önce bugün 5 Kasım 1925'de fakültemiz «Ankara Adliye Hukuk Mektebi» adı altında halen müze olan ilk Büyük Millet Meclisi binasında öğretime başlamıştır.

1927 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile «Fakülte» adını alan kurumumuz, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yüksek öğretim kurumu olma onuruna sahip bulunmaktadır. Fakültemizin Cumhuriyetin ilk yüksek öğretim kurumu olması bir tesadüf eseri değildir. Tersine, fakültemiz, memleketimizde ileri ve çağdaş kanunlara duyulan ihtiyacın ve «hukuk toplumun temelidir» ilkesini yeni Cumhuriyet Devletinde de gerçekleştirmenin sonucu, Türkiye Cumhuriyetinin kurucularının askerî ve siyasî zaferlerden sonra, kazanmak istedikleri hukuk zaferinin bilinçli ve başarılı bir girişimidir.

Hukuku çağdışı olan bir devlet çağdaş sayılmıyacağı için yeni ve çağdaş uygarlık düzeyinde hukukî düzenlemelere girişilmesi zorunlu idi. Bunun için de yeni ve modern hukuk kurallarını uygulayacak, geliştirecek kadroların eğitilmesi ve yetiştirilmesi gerekiyordu. Öğretime başladığı 5 Kasım 1925 tarihinde daha yürürlükte olmayan ve ancak komisyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan «Türk Medenî Kanunu ve Borçlar Kanunu» ilk defa fakültemizde okutulmağa başlanmıştır ki, bu fakültemizin, Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk İlkelerinin ve İnkılâbının kendisine yüklediği onurlu görevi başarmak maksadıyla kurulduğunun bir kanıtıdır.

Bugün fakültemizin 57"nci ders yılını açarken fakültemize verilen bu onurlu görevden dolayı Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Türk İnkılâbının eşsiz önderi Atatürk'ü en derin saygı ve minnet İlişlerimizle anıyoruz.

Fakültemizin açılış geleneğine uygun olarak, geçmiş yılın muhasebesini yapmağa ve gelecek yılın beklentilerini açıklamaya başlamadan önce 1980 -1981 ders yılının bir özelliğine değinmek isterim. Yıllardan beri özlemini çektiğimiz huzur ve sükûn içinde öğretim ve araştırma yapma olanağına yeniden kavuşmuş bulunuyoruz. Bunun sonuçlarından biri olarak öğrencilerimizin derslere devam oranlarında ve başarılarında büyük bir artış oldu. Bu huzur ve sükûn ortamının hiçbir zaman bozulmamasını gönülden dilerken, bütün yurtta olduğu gibi fakültemizde de barış ve güvenlik içinde çalışma olanağı sağlayan başta Sayın Devlet Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere bütün silahlı kuvvetlerimize şükranlarımı sunarım.

1974 -1975 ders yılından bugüne kadar öğretim üyesi kadrosuna dahil olan 8 profesör ve 7 doçent ile fakültemizde halen 31 profesör ve 20 doçent olmak üzere toplam 51 öğretim üyesi 15 kürsüye dağılmış olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Erdoğan Göğer Almanya'da; Prof. Dr. Ergun Özbudun Amerika'da, Doç. Dr. Bilge Öztan ve Doç. Dr. Fırat Öztan Almanya'da alanlarında araştırma ve ders vermek maksadıyla yurt dışında bulunmaktadırlar. Fakültemizde 25'i doktorasını tamamlamış, 9'u doktora çalışmalarını sürdüren 34 asistan ve bir okutmandan oluşan öğretim üyesi yardımcısı görev yapmaktadır. Bunlardan Dr. M. Ejder Yılmaz, Dr. Zeki Hafızoğulları, Dr. Nami Çağan, Dr. Sabih Arkan ve Dr. Ahmet Mithat Kilıçoğlu doçentlik sınavlarının yabancı dil ve tez aşamasını başarı ile tamamlamış, önümüzdeki günlerde yapılacak bu sınavın diğer aşamalarına hazırlanmaktadırlar. Yabancı ülkelerin fakültelerimize ayırdığı burslardan yararlanan asistanlarımızdan Dr. Mehmet Ünal Lozan'da, Dr. Ali Erten Viyana'da ve Cüneyt Ozansoy da Almanya'da görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Fakültemiz öğretim üyeleri fakültemizdeki, yönetmelik ve ders programlarına uygun lisans, master, doktora öğretimi ve bunlara ilişkin kurpratik, seminer çalışmaları ve bilimsel araştırmaları yanında gerek kendi üniversitemizin Siyasal Bilgiler, Fen, Eczacılık, Eğitim ve Ziraat Fakülteleri ile kendi kuruluşumuz olan Adalet Yüksek Okulunda ve üniversitemiz dışında başta Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harb Okulu, Polis Enstitüsü, Maliye Meslek Yüksek Okulu, Tapu - Kadastro Yüksek Okulunun öğretimine de vakar ve onurla fakülte-dışı öğretim faaliyetleriyle katkıda bulunarak yardımcı olmaktadırlar.

Hocalarımızdan, Prof. Dr. Turhan Esener, Prof. Dr. Akif Erginay,Prof. Dr. Necip Bilge, Prof. Dr. Jale Akipek, Doç. Dr. Mukbil Özyörük,Doç. Dr. Sedat Kılıççı 1974 -1975 ders yılından sonra değişik tarihlerde kendi istekleriyle fakültemizden ayrılmışlardır. Kendilerine fakültemizdeki değer biçilmez hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Görevine devam ederken rahatsızlanıp, müteakiben 1976 yılında Prof. Dr. Bülend Nuri Esen hocamızı ve daha evvelki yıllarda yine kendi isteği ile fakültemizden ayrılmış olan Prof. Dr. Osman Fazıl Berki hocamızı da bu ders yılı içinde kayıp etmiş bulunuyoruz. Fakülteye hizmetlerini saygı ile anarken kendilerine Tanrının rahmetini dilerim.

1980-1981 ders yılında fakültemizde 50'si yabancı uyruklu ve 33'ü görmeyen öğrenci olmak üzere 3.115 lisans; biri yabancı uyruklu, 101 master ve 5'i yabancı uyruklu 78 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 3.294 öğrenci öğretimini sürdürmüştür. Bu yıl, birinci sınıfımıza ÜSYM sınavlarını kazanarak fakültemizi tercih eden 605 öğrenci ile 23 lise birincisi öğrenci ve özel kontenjanla aldığımız 8 görmeyen ve 26 yabancı uyruklu öğrenci kaydını yaptırmıştır.

Fakültemizden, kuruluşundan beri 17.851 öğrenci mezun olmuş ve bunlar hukukçu olarak çeşitli meslek dallarında görev almışlar ve bu görevlerini başarı ile sürdürmüş veya sürdürmektedirler. Yaz dönemi sınav sonuçlarına göre, fakültemizden 1980 -1981 ders yılında 66 öğrencimiz mezun olmuştur. Ancak, öğretim üyelerinden geldikçe öğrencilerimize duyurduğumuz güz dönemi sınav sonuçlarına göre mezun sayımızın geçen yıllara nazaran artacağı ümidini taşımaktayız. Biraz evvel sayısal bilgiler verirken halen 33 görmeyen öğrencimizin olduğunu, bu yıl bunlara 8 öğrencinin daha katıldığını ifade etmiştim. Fakültemiz özel kontenjanla, yani üniversitelerarası sınava girmiş olmak ve ikinci basamağında da başarı göstermek kaydıyla, her yıl on görmeyen öğrenciyi ön kayıt sistemi ile alan, tek yüksek öğrenim kurumudur. Bu ğrencilerimiz, bedenî noksanlıklarına karşın, eski yıllarda olduğu gibi, bu yıl da en başarılı öğrenciler arasına girmeyi başarmışlardır. Adlarından gurur ve iftiharla bahsedeceğim; I/A öğrenci Serap Yazıcı, 600 puan üzerinden 575 puan alarak ikinci sınıfa; ikinci sınıf öğrencimiz Mehmet Ortakaya 700 puan üzerinden 670 puan alarak Üçüncü sınıfa birincilikle geçmiş bulunmaktadırlar.
Uzun yıllardan beri bu öğrencilerimize daha iyi öğretim ve eğitim imkânları sağlayacak «görmeyen öğrenciler laboratuvarı» veya başka deyişle «sesli hukuk kitaplığı» kurulması çabası sürdürüyoruz. Ancak bu yıl bütçede ayrılan kısıntılı ödenek bu latooratuvarm teknik yapısı ve
malzeme - teçhizatını bile karşılayacak miktarda değildir. Bu bakımdan 1981 yılımın hem fakültemizin kurucusu ve onursal başkanı Atatürk'ün doğumunun 100. yılı, hem de dünya sakatlar yılı olması nedeniyle hamiyetli vatandaşlarımızın ve hayır kurumlarımızın söz konusu laboratuvarın kurulması konusunda bizlere yardımcı olacaklarını umuyor, maddi ve manevi yardımlarını bekliyoruz.

Bilindiği gibi, fakültemizde 1976 -1977 ders yılından beri «Lisansüstü (master) öğretimi» yapılmaktadır. Geçen yıllarda Medenî Hukuk ve Ticaret Hukuku dallarında açılan master öğretiminde «Teminat Hukuku », «Sözleşme Dışı Sorumluluk», «Sözleşmeye Dayalı Sorumluluk», «İş Görme Akitleri», «Toplu Mülkiyet», «Ticaret Hukuku Bakımından Muhasebe ve Bilanço İlkesi», «Kıymetli Evrak» ve «AET ve Rekabet Hukuku » konuları işlenmiş olup, bu yılda bu öğretim aşaması yine «İş Görme Akitleri», «Toplu Mülkiyet» ve «AET ve Rekabet Hukuku» kollularında sürdürülecektir. Ancak, önümüzdeki yıllarda Medenî Hukuk ve Ticaret Hukuku dalları dışındaki dallarda da master çalışmalarının yürütülmesi arzumuz ve amacımızdır. Yaz dönemi verilerine göre 28'i 1980 -1981 ders yılında olmak üzere şimdiye kadar 195 öğrencimiz «master diploması» almağa hak kazanmıştır. Bu yıl yönetmelikte yapılan bir değişiklikle, bazı koşullar altında bu öğrenim aşamasına hukuk fakültesi mezunu olmayanlardan ilgi duyanların da katılmaları sağlanmıştır.

Doktora çalışmaları fakültemizde hukukun bütün dallarında başarı ile yürütülmektedir. Büyük bir kısmını fakültemiz asistanlarının oluşturduğu bu çalışmalara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi asistanları ile hukuk biliminde ileri aşamalarda çalışmalar yapmak isteyen hukukçular katılmaktadır. Bugüne dek fakültemizden üçü geçtiğimiz öğretim yılında olmak üzere 109 kişi «hukuk doktoru (Dr. Jur.)» unvanını almış bulunmaktadır.

Fakültemiz yayınları, kitaplığı ve enstitülerimizin faaliyetleri hakkında da bazı kısa bilgiler vermeme müsaade etmenizi rica ederim.1925 -1978 döneminde fakültemizde 200 ders kitabı, 178 monografi, 48 tez, 50 dergi ve 14 armağan yayın alanına girmiş bulunmaktadır. 1978 -1979 döneminde 11 ders kitabı, 1 monografi, 4 tez ve 3 ders notu teksiri yayınlanabilmesine rağmen, 1979 -1980 ders yılında ödenek yetersizliği nedeniyle hiç yayın yapılamamıştır. Ancak, 1979 -1980 ders yılındaki kâğıt stokundan ve benzeri diğer imkânlardan da yararlanılarak yine kıt ödeneklerle 1980 -1981 ders yılında 7 ders kitabı, 2 dergi, 1 armağan ve 7 ders teksiri yayınlamak mümkün olabilmiştir. Burada iftihar ve onur duyduğum öğrencilerimin asil bir hareketinden de bahsetmeden geçemiyeceğim : 1980 -1981 ders yılının son sınıf öğrencileri yıllık çıkarmak için bir araya getirdikleri paraları, büyük bir titizlikle harcamışlar, ondan tasarruf ettikleriyle satın aldıkları 60 top kâğıdı fakültelerine, kendilerinden sonra gelecek arkadaşlarıma kitap basılması için bağışlamışlardır. Fakülte idaresi öğrencilerimizin bu asil hareketine uyarak, bir ders kitabının basılmasında bu kâğıtları kullanmış ve kitap normal fiyatının yarısına öğrencilerimizin yararlanmasına sunulmuştur. Öğrencilerimi ve onları böyle asil bir harekete yöneltenleri bütün kalbimle kutlar, bunun gelecek yıllar için örnek bir davranış olmasını temenni ederim.

Ödenek sıkıntısının bir dereceye kadar azaltmak, özellikle ders kitapları ile yardımcı kitapların yayımını kolaylaştırmak için Üniversiteler Kanununun öngördüğü bütün koşulları yerine getirerek kurduğumuz «döner sermaye işletme» mize Maliye Bakanlığından işlerlik kazandıracak müsaadeyi bugüne kadar bütün çabalarımıza rağmen maalesef sağlıyamamış bulunuyoruz.

Kitaplık faaliyetlerimiz de şöyle gelişmiştir: Fakültemizde halen 96.126 cilt hukuk ihtisas kitabı ve 3.162 cilt genel kültür kitabı vardır. Birçok yabancı dillerde yazılmış hukuk kitapları bulunan kitaplığımızdaki yabancı kitapların çoğunluğu almanca, fransızca ve ingilizcedir.

Bazı enstitülerimizin çalışma konularını ilgilendiren küçük kitaplıkları yanında 250 kişilik okuma salonu ile 350 kişilik genel okuma salonundan öğrencilerimiz yanında diğer fakülte ve üniversite mensupları da yararlanmaktadır. Salondaki kitaplardan yararlanma ve fakültemiz öğretim üyelerine ve yardımcılarına verilenler haricinde 1980 -1981 öğrenim yılında öğrencilere günlük ders çalışmalarında yararlanmak üzere 1814 ve seminer, tez çalışmalarında yararlanmak için 2063 ve diğer araştırmacılara 1574 ödünç kitap verilmiştir.

1981 bütçe yılı uygulamasından bugüne kadar 2'si yabancı olmak üzere sadece 81 kitap satın alınabilmiştir. Para kurlarındaki değişiklikler ve ödenek yetersizliği nedeniyle yabancı memleketlerden kitap getirtmek imkânsız bir duruma gelmiştir. Fakültemiz bütçesindeki ödenekle 148 adet yerli ve yabancı süreli yayının ücretleri ancak karşılanabilmektedir.

Gelecek yıllarda belki bu imkân da yitirilecektir. 1980-1981 ders yılında fakültemiz kitaplığına satın alınanlar dışında 1062 adedi bağış ve 308 adedi değişim yoluyla olmak üzere toplam 1360 kitap sağlanmıştır. Kâğıt, baskı ve para ayarlanması nedeniyle yerli ve yabancı kitap bedellerinin çığ gibi büyümesine karşın bunlara ayrılan ödenekler ya çok azalmış veya hiç denecek düzeye gelmiştir. Bu nedenle bilhassa yayınlarımızı hızlandırmak ve çoğaltmak, öğrencilerimize zamanmda ders kitabı sağlayabilmek için döner sermaye işletmemize, üniversitelerimizin diğer fakültelerine verdiği müsaadeyi, biran evvel fakültemize de vermesi ve kâğıt, kitap, kırtasiye ödeneklerimizi günün şartlarına göre
düzeltmesi Maliye Bakanlığından içten dileğimizdir. Fakülte kitaplığı ile ilgili olarak, eski öğrenci yurdu olup, değişiklik inşaatı yıllardan beri devam eden kitaplığımızın dört katlı yeni binasının yakında biteceğini müjdelemek isterim. Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından sağlanan hızlandırma fonu ödeneği ile bu imkân elde edilmiş ve kitaplığın yeni rafları sipariş edilmiştir. Yaz sömestresinin başına kadar yerleştirme faaliyetlerinin tamamlanması ile fakültemiz kitaplığı dört katlı binası, 100.000'e yaklaşan hukuk ihtisas kitapları ile dünyanın hukuk ihtisas kitaplıkları arasında en ön sıralarda bir yer alacaktır.

Fakültemizde biri vakıf olarak 10 adet muhtelif hukuk alanlarında faaliyet gösteren enstitümüz bulunmaktadır. Bu enstitülerimizden, 1980 -1981 ders yılında Özel Hukuk Enstitüsü, Yargıtayla bilimsel toplantılar düzenleme işbirliği çerçevesi içinde «memurların hukukî sorumluluğu » hakkında Yargıtay konferans salonunda tartışmalı bir toplantı; Ekonomi ve Maliye Enstitüsü, iki gün süren «Türkiye'nin Döviz Gelirlerini Artırma Yollan» adlı bir bilimsel toplantı düzenlemiştir. 1981 -1982 ders yılında enstitü faaliyetlerimizi güncel konularda artırarak hizmet görme görevimize devam edeceğiz.

1954 yılında bir vakıf olarak kurulan «Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü» de başarılı faaliyetini sürdürmektedir. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü kendi alanında sayısı 5039 cilde yükselen bir kitaplığa sahip bulunmaktadır. Bu kitaplığa ayrıca Türkçe ve yabancı dilde 55 dergi gelmektedir.

Her yıl olduğu gibi geçen öğretim yılı içinde de «Bankacılık Kursu» basan ile yürütülmüş ve bu kursa 723'ü taşradan, 207'si de Ankara'dan olmak üzere 930 öğrenci kayıt olmuştur.

1980 -1981 ders yılı içinde enstitü fakülte yayınları dışında «Bankacılık Serisi» altında 5 adet cep ders kitabı ve 2 monografi yayınlanmıştır.

Açılan seminer yarışmasına iştirak eden olmamıştır. Bu yarışmaya gelecek yıllarda katılmaların olacağım ümid etmekteyiz.

Adalet hizmetlerine daha iyi işlerlik kazandırmak amacıyla eğitilmiş yardımcı eleman yetiştirmek üzere 1979 -1980 ders yılından beri öğretime açılmış olan «Adalet Yüksek Okulu» muzda açılış gayesine uygun olarak ve günden güne gelişerek öğretim ve eğitim hizmetini yürütmektedir.
Toplam 32 öğretim üyesi ve yardımcısıyla 255 öğrencisine öğretim ve eğitim hizmetlerini aksaksız ve noksansız yürüten Adalet Yüksek Okulu'muz 1980 -1981 ders yılında sayıları 33 olan ilk mezunlarım vermiş bulunmanın kıvancı içindedir.

Adalet Yüksek Okulu'muza bu yıl 120 öğrenci kayıt olmuştur. Yüksek Okulumuza, kırtasiye, eğitim araç ve gereçlerinin tedariki hususunda büyük yardımları olan Adalet Bakanlığı, okulun 200 kişilik okuma salonunun raf, masa ve sandalyelerinin de yapılmasını üstlenmiş bulunmaktadır. Bu hizmet ve yardımlarından dolayı Adalet Bakanlığına teşekkürü bir borç bilirim.

Adalet Yüksek Okulumuz, personeline meslek ve hizmet içi eğitim kursları düzenlemek hususunda Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde olup, bunun sonucu olarak 1979 -1980 öğretim yılı yaz döneminde Adalet Bakanlığı personelinin iştirak ettiği bir meslek kursu düzenlemiştir.

Fakültemiz binalarının çatılarının bir kısmı tamamen değiştirilmek suretiyle onarılmıştır. Ödenek yettiği oranda diğer çatı onarımlarına devam edilecektir.
1980 -1981 ders yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ankara Belediyesinin yardımıyla ilkbaharda 300 çeşitli ağaç dikilmiş, bunlardan 280 kadarı tutmuştur. 35 dönümden fazla bahçeye sahip olan fakültemizde sonbaharda da ağaç dikme faaliyetlerine devam edilecektir.

Dersliklerdeki sıralar temizletilmiş, bazı duvarların temizliği, diğerlerinin onarım ve boyanması işleri ve fakülte teknik atelyelerinin yeniden onarımı ve düzenlenmesi fakülte yardımcı hizmetlilerinin büyük şevk ve gayretleriyle iftihar vesilesi teşkil edecek biçimde gerçekleştirilmiştir.

Fakülte idari memurları aksatmadan, görev anlayışı içinde
uğraşılarını sürdürmüşlerdir. Fakültemizin bütün personel ve yardımcı hizmetler mensuplarına gösterdikleri anlayış ve yardım için huzurunuzda teşekkür ederim.

1980 -1981 ders yılında öğrencilerimizin fakülteye devamlarının fazlalaşması ve Medenî Hukuk gibi bazı derslerin tek ve çift numaralı şubeler halinde öğretilmesinin kararlaştırılmış olması nedeniyle bu ders
yılında 1. ve 2. sınıflar arka binada, 3. ve 4. sınıflar bu binada öğretim göreceklerdir. Bu yıl derslerin başlama saatleri 8.30'a alınmıştır. Öğlen dersler, 12.20'de bitecek, bir saat 40 dakikalık bir aradan sonra öğleden
sonraki dersler, kur pratikler ve diğer çalışmalar 14.30'da başlayacaktır.

Ders saatleri de 45 dakikadan 50 dakikaya çıkarılmıştır. Bu yeni ders yılında fakülte kantinini de müteahhit işletmesi suretiyle öğrencilerimizin yararlanmasına açmak çabası içindeyiz. Saat 8.00 -16.00 arasında açık bulunacak olan kantinimizde 12.20 ilâ 14.00 arasında sıcak öğle yemeği öğrencilerimizin ve personelimizin yararlanmasına sunulacaktır. Konu ile ilgili arkadaşlarım, kantinin öğretimin başlıyacağı bugünlerde açılmasını sağlamak için gayret göstermektedirler.

Bu yıl, spor çalışmaları ile sosyal ve folklor faaliyetlerimize geçen yıllardan daha çok ağırlık vermek için gerekli hazırlıkları sürdürüyoruz.

Sevgili Öğrenciler;

Fakültemizin ve sizlerin bütün sorunlarını gidermiş, bütün ihtiyaçlarınızı karşılamış olduğumuz iddiasında değiliz. Daha bir çok halledilmemiş sorunlarınızın, daha karşılayamadığımız bir çok haklı taleplerinizin olduğunu biliyoruz. Ancak, şuna emin olmanızı isterim ki, öğretim üyeleri, yardımcıları ve idarecileriyle A. Ü. Hukuk Fakültesi mensupları bütün imkânlarını seferber ederek en iyi koşullar içinde sizlerin iyi hukukçular olmanıza gayret göstermektedirler. Her meslekte olduğu gibi diploma sahibi olmak başka, o mesleğin ehli, ustası olmak için eğitilmiş ve yetiştirilmiş olmak yine başka şeydir, iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş olmanın çaresi ise derslere, kur pratiklere, seminer çalışmalarına devam etmek ve artsız aralıksız çalışmaktır. Bu koşulları yerine getirdiğinizde iyi hukukçular olmanızı engelleyen bir neden kalmayacaktır.


Atatürk ilkelerini savunmayı temel amaç edinen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, «Cumhuriyetin Müeyyidesi» olarak kurulan bir müessese olma onurunun kendisine yüklediği sorumluluğun gereği doğrultusunda «bilinçli, bilgili ve karakterli hukukçu» lar yetiştirmek görevini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirecektir.

Atatürk'ün doğumunun 100; yılı nedeniyle Anayasa Mahkemesi ile Fakültemizin müştereken düzenlediği bilimsel toplantı bugün saat 14.15'te Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Dr. Şevket Müftügil'in konuşmalarıyla açılacaktır. Toplantının başarılı geçmesini diler, saygılar ve sevgiler sunarım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Prof. Dr. Hayri Domaniç Hocamızı Kaybettik :( Av.Mehmet Saim Dikici Hukuk Haberleri 4 05-07-2010 17:12
Afet İnan: Anı- Biyografi Türünde Bir Yapıt Dr. Özge Yücel Kitap 1 21-02-2010 13:45
Prof. Dr. Turgut Akıntürk'ü Kaybettik Av.Armağan Konyalı Konumuz : Hukukçular 19 05-03-2009 11:05
Kadir Has'ı kaybettik.. Opioid Yazdıklarımız - Yazdıklarınız. 1 22-03-2007 23:04
Prof. İsmet Giritli'yi kaybettik Av. M. Yasir Bağce Hukuk Haberleri 3 05-02-2007 22:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04934311 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.