Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik

Yanıt
Old 30-11-2016, 06:07   #1
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik

30.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde değişiklik yapılmış, bazı düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış ve bazı düzenlemelerde de değişiklik yoluna gidilmiştir.

Tebliğ'in tam metni aşağıdaki şekildedir.


30 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29904


TEBLİĞ


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE


MADDE 1 – 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tarifenin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tarifenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, reddedilen kısım yönünden karşı taraf lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretin esas alınması gereken durumlarda da beşte birlik indirim yapılır. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen kabulü halinde ise Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas alarak, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. ”

MADDE 5 – Aynı Tarifenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmışbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksan dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksandan fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 600,00 TL”

MADDE 7 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 7 nci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 700,00 TL”

MADDE 8 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 16 ncı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise 900,00 TL

b) Duruşmalı ise 1.375,00 TL”

MADDE 9 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 17 nci satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 19 uncu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“19. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için 3.000,00 TL”

MADDE 11 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 21 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“21. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise 1.650,00 TL

b) Duruşmalı ise 2.750,00 TL”

MADDE 12 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 24 üncü satırının (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bireysel başvuru

Duruşmalı işlerde 3.500,00 TL

Duruşmasız işlerde 1.750,00 TL”

MADDE 13 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynak : Resmi Gazete
Old 30-11-2016, 10:11   #2
Av.Ömer Erlat

 
Varsayılan

21.Aralık.2015 günlü tarifenin 11/8 ve 15/4. Maddelerinde akdi ücretin nasıl belirleneceğine ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı. Oysa akdi ücretin belirlenmesinde Av.K'nun 164/4. Maddesi esas alınmalıdır. Özellikle vergi mahkemelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Kanunun 164/4. fıkrasında yer almış akdi ücretin belirlenmesine ilişkin düzenleme tebliğ ile değiştirilmiş olmaktaydı (!)
30.11.2016 günlü değişiklikler bu garebetin ortadan kaldırılması bakımından yerinde olmuştur.
Ancak, tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde yazılı maktu ücretlere ilişkin değişikliklerin mantığını anlayamadım. Örneğin 900,00.TL. olarak öngörülmüş ücret neden 600,00.TL. ye düşürülmüştür...?
Aslında tarifelerin eleştrilecek pek çok yanları mevcuttur. İyiniyetle yapılmış gibi görülen işler aslında hukuka aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin sözleşmeli avukatlar için düzenlenen asgari ücret esasen bir akdi ücrettir. Akdi ücretin tarife ile düzenlenmesi Av.K'nun 164/4. Maddesi ile çatışan bir sonucu olduğu gibi burada daha ciddi sorunda şudur; Bir avukatın bir tüzel kişiler ile çalışması genellikle bağımlılık unsuru içeren süreli sözleşmeler ile gerçekleşmektedir. Bu sözleşmelerin avukatlık sözleşmesi olarak nitelenemeyeceği "hizmet-hukuk müşavirliği" sözleşmesi olarak niteleneceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu sözleşmelerde Av.K'nun 164/3. maddesi gereğince asgari tarife ile belirlenmiş alt sınır söz konusu değildir.Bu anlamda tarifenin üçüncü bölümündeki düzenleme hatalıdır. Tarife üzerinde konuşacak başka noktalar da olmakla birlikte şimdilik bu görüşlerle yetinmek istedim.
Av.Ömer Erlat
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Ücret Tarifesinde beraat vekalet ücreti davuterkan Hukuk Sohbetleri 0 11-11-2016 09:24
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Adli Tip Hukuk Haberleri 33 19-06-2012 11:15
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 5 25-12-2011 02:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02586508 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.