Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

muhtara tebligat

Yanıt
Old 19-12-2006, 19:21   #1
aqua

 
Varsayılan muhtara tebligat

arkadaşlar çok acil bir sorunuma yanıt bulmam gerekiyor.
Muhtara yapılan tebligatlarda, tebligat süresi 15 gün uzuyor diye biliyorum. Umarım doğru bir bilgidir ancak dayanağını bulamıyorum. Bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum.Teşekkürler..
Old 19-12-2006, 19:28   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aqua
arkadaşlar çok acil bir sorunuma yanıt bulmam gerekiyor.
Muhtara yapılan tebligatlarda, tebligat süresi 15 gün uzuyor diye biliyorum. Umarım doğru bir bilgidir ancak dayanağını bulamıyorum. Bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum.Teşekkürler..

Yanlış bilgi...Süre değişmemektedir. Ancak tebligat zarfında hangi sebepten muhtara bırakıldığını tam olarak yazarsanız, bir yol bulabiliriz.

Saygılarımla
Old 19-12-2006, 19:32   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

MUHATABIN MUVAKKATEN BAŞKA YERE GİTMESİ

MADDE 20 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) 13,14,16,17 ve 18'inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.4) "adı ve soyadı" tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat, 21'inci maddeye göre yapılır. Bu madeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ tarihi, tebliğ evrakının 13,14,16,17 ve 18'inci maddelerde yazılı kişilere verildiği veya ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihtir. (Değişik son cümle: 4829 - 19.3.2003 / m.4) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.

TEBLİG İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA

MADDE 21 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.5) "zabıta amir veya memurlarına" imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.
Old 19-12-2006, 19:45   #4
aqua

 
Varsayılan

Hangi nedenle bırakıldığını bilmiyorum. İtiraz süresi geçmiş herşeyi ancak yarın muhtara giderek öğrenebilirim. Bildiğim şu kapıya yapıştırılmış bir ihbarname yok. Müvekkil tesadüfen oturduğu apartmanın kaloriferinin altında bildirim kağıdını buluyor.
Old 19-12-2006, 19:50   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Muhtemelen haber verilen komşu da hayalidir. Dosyaya dönen tebligat parçasına da bakabilirsiniz. Usulsüz tebligat yapılmış gibi...

Saygılarımla
Old 19-12-2006, 20:03   #6
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Muhtara gitmenize gerek yok, dosyada bulunan tebligat parçasında, kapıya yapıştırılıp yapıştırılmadığı, muhtara, komşuya veya yöneticiye vb. tevsik edilip edilmeiğini, bu şahıslar imzadan kaçmışsa bu hususun yazıp yazmadığını görebilirsiniz...

Belirtilen eksikler anladığım kadarıyla tebligat parçasında yazmıyor ki muhtara gitme zahmetini gösteriyorsunuz, yanılmıyorsam müvekkilinize usülsüz tebligat yapılmış.
Old 20-12-2006, 17:20   #7
icra20

 
Varsayılan

Tebliğata yazılan meşruhatı aynen aktarırsan daha iyi sonuç alınabilir. Sayın Av.Selim Balkunun dediği gibi muhtara gitmene gerek yok, öyle inanıyorumki ve yüksek ihtimalle tebliğat usulsüz yapılmıştır. Zira posta memurları malesef usulune uyğun tebliğat yapmalarını bir türlü öğrenemediler.
Old 20-12-2006, 22:18   #8
avukat1980

 
Varsayılan tebligat

Değerli meslektaşım eğer muhatap tatilde,şehir dışında vs gibi sebeplerle uzun bir süre adreste yoksa süre ihbarın kapıya yapıştırılma tarihinden itibaren 15 gün sonra ama eğer tevziat saatlerinde evde (mesela iş'te ise) yoksa kapıya yapıştırılma tarihi ile tebliğ tarihi aynı gün başlar.
Old 24-03-2011, 03:41   #9
serhatçetin

 
Varsayılan

Sn. avukat1980,
Bu hususa ilişkin yasal dayanak nedir acaba?
Old 24-03-2011, 18:16   #10
avukat1980

 
Varsayılan

MUHATABIN MUVAKKATEN BAŞKA YERE GİTMESİ

MADDE 20 - (Değişik: 3220 - 6.6.1985) 13,14,16,17 ve 18'inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın (Değişik ibare: 4829 - 19.3.2003 / m.4) "adı ve soyadı" tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat, 21'inci maddeye göre yapılır. Bu madeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ tarihi, tebliğ evrakının 13,14,16,17 ve 18'inci maddelerde yazılı kişilere verildiği veya ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihtir. (Değişik son cümle: 4829 - 19.3.2003 / m.4) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.
Old 24-03-2011, 23:59   #11
BALDIRAN

 
Varsayılan

Burada 20. madde ile 21. madde arasında bir çelişme yokmu. 20. madde, bu durumda tebligatın 21. maddeye göre yapılacağını söylüyor ve tebligat tarihini kapıya yapıştırılma tarihinden 15 gün sonraya atıyor, uygulanması gereken 21. madde ise tebligat tarihini kapıya yapıştırılma tarihi sayıyor. Meslektaşlarım ne düşünüyor acaba bu konuda.Gerçi birisi muhatabın muvakkaten başka yere gitmesini, diğeri tebliğ imkansızlığını düzenliyor ama sanki çelişme var gibi.saygılar
Old 25-03-2011, 12:57   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan BALDIRAN
Burada 20. madde ile 21. madde arasında bir çelişme yokmu. 20. madde, bu durumda tebligatın 21. maddeye göre yapılacağını söylüyor ve tebligat tarihini kapıya yapıştırılma tarihinden 15 gün sonraya atıyor, uygulanması gereken 21. madde ise tebligat tarihini kapıya yapıştırılma tarihi sayıyor. Meslektaşlarım ne düşünüyor acaba bu konuda.Gerçi birisi muhatabın muvakkaten başka yere gitmesini, diğeri tebliğ imkansızlığını düzenliyor ama sanki çelişme var gibi.saygılar

Bence çelişki yok. Şöyle ayırmak lazım

1-Kişi, muhatabın tebligat anında adreste olmadığını, kısa süreliğine(Misal 1 haftalığına tatile)adresten ayrıldığını söyler de beyanını imzası ile tasdik edip; tebligatı alırsa 20 inci maddeye göre, aynı tarih tebliğ tarihi sayılacaktır.

2- Aynı kişi, beyanda bulunduktan sonra imzadan imtina ederse veya tebligatı almaktan imtina ederse, postacı bu durumu tevsik eder ve tebligatı 21 inci maddeye göre yapar. Böyle olunca da tebligat ihbarnamenin kapıya yapıştırılmasından 15 gün sonra yapılmış sayılır.

Mantık basit birinci durumda tebligatı alan kişi, muhatabı uyaracaktır. Aksi takdirde imzası olduğu için, yaptırımı vardır.

İkinci durumda ise, tebligat kimse tarafından alınmamıştır. Muhatabın ise, 1 haftalığına adreste olmadığı öğrenilmiştir.Döndüğünde itiraz sürelerini kaçırabilir. Hak kaybına uğratmamak için süre uzun tutulmuştur, diye düşünüyorum.
Old 26-03-2011, 01:25   #13
BALDIRAN

 
Varsayılan

Sayın ERGİN, öncelikle teşekkürler.
Madde metinlerini aşağıya alıyorum.

Muhatabın muvakkaten başka yere gitmesi:

Madde 20 – (Değişik : 6/6/1985 - 3220/6 md.)

13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yapılır. (Değişik son cümle: 19/3/2003-4829/4 md.) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır. (2)

Madde 21 – (Değişik : 6/6/1985 - 3220/7 md.)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. (1)

(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/5 md.) Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek: 19/3/2003-4829/5 md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar. (2)

Sayın ERGİN, anlattığınız açıklama gayet mantıklı. Ancak, 20. madde, imzadan imtina edilmesi yada tebliğ evrakını almaktan çekinilmesi halinde tebligatın 21. maddeye göre yapılacağını ve tebligatın, ihtarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihten 15 gün sonra yapılmış sayılacağını söylüyor. 21. maddede ise, yine ilgili kişiler tebellüğden imtina ederse,(yani tebliğ evrakını almazlarsa) şhbarnamenin kapıya yapıştırılacağını ve o tarihin tebliğ tarihi olacağını söylüyor.Yani, kanımca, ilgili kişilerin tebliğ evrakını almaktan imtina etmeleri halinde tebliğ tarihi konusunda bence yinede iki madde arasında çelişki var.Ben hiç 20. maddeye göre yapılan bir tebligata rastlamadım, hep 21. maddeye göre yapılıyor ve tebliğ tarihi, muhtara verildiği tarih olarak kabul ediliyor diye gözlemledim. Belki de aradaki farkı ben göremiyorum.saygılar
Old 08-11-2012, 21:34   #14
Av.Aksoy

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
20. maddeye göre yapılan tebligat, muhatabın geçici olarak başka bir yere (şehir dışına) gitmesi durumunda geçerlidir ve ilgililer tebligatı ister alsınlar ister almasınlar süre 15 gün sonra başlar. Çünkü muhatap geri dönmek üzere şehir dışındadır. Eğer evdekiler tebligatı almaz ya da imzadan imtina ederlerse o zaman tebligat memuru tebligatı muhtara bırakır (m.21'e göre tebliğ eder). Ama süre yine değişmez, yine 15 gün sonra başlar.Ama komşular örneğin muhatap pazara ya da işe gitti derlerse o zaman süre o gün başlar. Çünkü muhatap aynı gün geri dönecektir.
Old 09-11-2012, 08:34   #15
Av. Şükrü

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan BALDIRAN
Burada 20. madde ile 21. madde arasında bir çelişme yokmu. 20. madde, bu durumda tebligatın 21. maddeye göre yapılacağını söylüyor ve tebligat tarihini kapıya yapıştırılma tarihinden 15 gün sonraya atıyor, uygulanması gereken 21. madde ise tebligat tarihini kapıya yapıştırılma tarihi sayıyor. Meslektaşlarım ne düşünüyor acaba bu konuda.Gerçi birisi muhatabın muvakkaten başka yere gitmesini, diğeri tebliğ imkansızlığını düzenliyor ama sanki çelişme var gibi.saygılar

Burada bir çelişki yok. zira bahsettiğiniz atıf sadece tebligatın ne şekilde yapılması gerektiğine dair atıftır. tebliğ tarihinin hangi tarih olacağına ilişkin bir atıf yapılmamıştır. Aksine 20. maddenin devamında tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı açıkça düzenlenmiştir.

20. Madde metnine bakıldığında "13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir." düzenlemesi ile tebliğ meurunun hangi hususları mazbataya yazacağı ve tebliğ evrakını kime teslim edeceği düzenlenmiş ancak tebligatın hangi tarihte yapılacağına dair bir düzenleme yapılmamıştır.

Maddenin devamında ise "Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yapılır." düzenlemesi ile tebligatı almak zorunda olan kişilerin mazbatayı imza etmekten yada evrakı almaktan çekinmeleri halinde tebliğ memurununa hangi hususları mazbataya yazması gerektiği belirtilmiş ancak evrakı kime ne şekilde teslim edeceğine dair açıklma yapılmamış bu husus için 21. maddeye atıfta bulunulmuştur. Bu atıf sadece tebliğin ne şekilde yapılacağı hususuna ilişikindir ve 21. maddedeki "... tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir." düzenlemeyi işaret etmektedir. Zira az öncede belirttiğim gibi 20. madde metninde yer almayan tek nokta; tebliğ evrakının kime ne şekilde teslim edileceği hususudur. Bu hususta 21 maddeye atıf yapılmıştır. kanımca bu atıf sadece bahsettiğim bu konu ile sınırlıdır. HEr iki maddede de ayrı ayrı tebliğ tarihine ilişkin düzenleme yapılmış olmasıda beni böyle düşünmeye sevk etmekte.
Old 17-01-2013, 12:56   #16
av. Hüseyin Çay

 
Varsayılan

Merhabalar arkadaşlar
icrada yaptığım bir tebligatta aynen şu ifade yazıyor.
'gösterilen adresin kapalı olması sebebiyle en yakın komşusuna soruldu. Muhatabın kapalı olduğu öğrenildiğinden mahalle muhtarına teslim edilmiş olup 2 nolu haber kağıdı kapısına yapıştırılmıştır. en yakın komşusu isim ve imzadan kaçınmıştır haber verildi'
mahalle muhtarının imzası ve mühürü var.
işyeri bir bar olduğu için bu tebligatta bir usulsüzlük varmıdır?
Old 09-09-2019, 16:40   #17
Av. Suat

 
Varsayılan

İş yerinin kapalı olması halinde tebligat nasıl yapılacaktır.
Üzerinden hayli zaman geçmiş ama...

Söz konusu barın, tüzel kişi olmayan bir iş yeri iş olduğundan yola çıkarsak….
İş yerinde tebligat TK md 18 ve TK md 20 de düzenlenmiştir.
Fakat md 18 deki düzenlemede iş yeri açıktır. Yani posta memurunun muhatap olabileceği biri veya birileri vardır. TK md 18 de bu yerin kapalı olma hali düzenlenmemiştir.

İş yerinin kapalı olma hali yani gidilen adreste hiçbir muhatabın bulunamama hali ise, TK md 21 de düzenlenmiştir.
Bu madde yani TK md 21, kendinden önceki tüm maddelere atıf yaptığından buradaki açıklamalara md 18 de, yani iş yerinde tebligat hususu da dahildir.
-Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina: Madde 21 – (Değişik : 6/6/1985 - 3220/7 md.) Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince (-13-14-15-16-18-)tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz........ buradaki gösterilen adreste bulunmaz ibaresi, iş yerinin kapalı olması halini de kapsamaktadır.
TK md 21 de, muhtara tebligat yapılabileceği belirtilmiştir. Olayda bu açıdan bir usulsüzlük olmasa da, diğer şekli şartlar yerine getirilmediğinden ....bilgi alınan kişilerin kim olduğu, imzadan imtinanın olup olmadığı, haber bırakılıp bırakılmadığı vs .... tebligat usulüne uygun değildir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
uluslarararası tebligat filiz erolur Meslektaşların Soruları 3 09-10-2006 15:09
tebligat av.doanjan Meslektaşların Soruları 5 07-09-2006 17:55
Tebligat Marmara24 Meslektaşların Soruları 3 09-12-2004 14:42
Tebligat gülgün soyak Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 18:11
Tebligat Harci Ceyhun Hukuk Soruları Arşivi 6 14-02-2002 01:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05091810 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.