Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Banka beni benden habersiz sigortalatmış!

Yanıt
Old 10-03-2011, 18:49   #31
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Kahvemi yudumluyorum:

Dün Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden aradılar. Sorunun devam edip etmediğini sordular. Ben de "olay yargıya intikal etti, yorum yapmam doğru olmaz dedim." Savılık şikayetinizden şirketin haberi var mı dediler, ben de "bilmiyorum ama henğz haberlerinin olacağını sanmıyorum dedim". Madem öyle az sonra öğrenirler dediler...

Birlik, sigorta şirketini haberdar etmiş olmalı ki, az önce de ilgili sigorta şrketi mail atmış. Ekteki PDF dosyaları Kıbrıs biletleridir diye düşünerek açtım ama "sigorta bilgilendirme formu"ymuş. Sağolsunlar vakitlice bilgilendirdiler beni!

Bu maili "şimdi" niye yolladıklarına anlam veremedim doğrusu.

Seni borçlu çıkarmazlar inşallah.
Old 11-03-2011, 14:34   #32
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Seni borçlu çıkarmazlar inşallah.

Bugün geçmişe yönelik kesintileri de iade etmişler.
Borçlu çıkarırlarsa oradan öderiz. O da olmadı sevdiğimiz, güvendiğimiz abilerimiz var.
Old 11-03-2011, 18:25   #33
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Bugün geçmişe yönelik kesintileri de iade etmişler.
Borçlu çıkarırlarsa oradan öderiz. O da olmadı sevdiğimiz, güvendiğimiz abilerimiz var.

Yine de sen o parayı harcama...

Not: Bu arada Savcılık şikayetini naptın?
Old 06-04-2011, 11:23   #34
Adli Tip

 
Varsayılan

BDDK, "olayı madem yargıya intikal ettirmişsiniz, bizim yorum yapmamız doğru olmaz" gibi bir cevap yollamış!

Saim Abi?
Old 06-04-2011, 11:27   #35
Atahun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
BDDK, "olayı madem yargıya intikal ettirmişsiniz, bizim yorum yapmamız doğru olmaz" gibi bir cevap yollamış!

Saim Abi?

Sayın Adli Tip ; Siz de "Siz üzerinize düşeni, Yargı da kendi üzerine düşeni yapsa daha iyi olmaz mı?" deyiverin.
Old 06-04-2011, 12:04   #36
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
BDDK, "olayı madem yargıya intikal ettirmişsiniz, bizim yorum yapmamız doğru olmaz" gibi bir cevap yollamış!

Saim Abi?


BDDK'dan yorum mu istemiştin?

Durumu ihbar etmiş olman gerekirdi.

Alıntı:
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk
Kurumun görev ve yetkileri MADDE 93.-
Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için;
a) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek,
b) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak,
c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidir. Kurum tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye
sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir.

Kurum her türlü faaliyetinde, kuruluş kanununda verilen yetkiler saklı kalmak kaydıyla, kalkınma planı, programlar ve hükûmet programında yer alan ilke, strateji ve politikalara uyar.
Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkilerini, Kurulca tesis edilecek düzenleyici işlemler veya alınacak özel nitelikli kararlar ile kullanır.9 Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir.
Old 07-04-2011, 07:56   #37
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Mesajınız üzerine Sigortacılık Kanunu'na baktım, konu ile ilgili şunları buldum:
Alıntı:
"İdari Cezalar" başlıklı 32. maddenin 5. fıkrası:

Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.


Bu fıkraya aykırı davranmanın cezası 34. maddenin 2.fıkrasının (i) bendinde belirtilmiş:


i) 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alınan tedbirlere ve beşinci fıkrası hükmüne aykırı davranılması halinde yirmibin Türk Lirası,


Maddenin son (3.) fıkrası uyarınca idari para cezaları Hazine Müsteşarlığı'nca uygulanır.

Hazine Müsteşarlığı'na başvurmamış mıydın?
Asıl ceza (yirmibin Türk Lirası = Kıbrıs tatilinin anahtarı) orada oysa!
Old 20-04-2011, 15:20   #38
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Hazine Müsteşarlığı'na başvurmamış mıydın?
Asıl ceza (yirmibin Türk Lirası = Kıbrıs tatilinin anahtarı) orada oysa!

"İlgide kayıtlı yazılar konusu ... Sigorta A.Ş. hakkındaki şikayet başvurunuz incelettirilmek üzere Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına iletilmiştir. İnceleme sonuçlandığında şahsınıza bilgi verilecektir."
Hazine Müsteşarı
Adına
Genel Müdür

Old 20-04-2011, 15:37   #39
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
"İlgide kayıtlı yazılar konusu ... Sigorta A.Ş. hakkındaki şikayet başvurunuz incelettirilmek üzere Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına iletilmiştir. İnceleme sonuçlandığında şahsınıza bilgi verilecektir."
Hazine Müsteşarı
Adına
Genel MüdürOld 20-04-2011, 16:27   #40
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Yok hakikaten Kıbrıs falan ilgimi çektiğinden değil...

Yazılara hızlıca baktığımdan gözden kaçırmadığımı umarak T.Bankalar Birliği Etik Kurulunun da etkin soruşturmalar yaptığı bilgisini paylaşmak isterim.

Bankacılık Etik Kurallarına aykırı işlem söz konusu ise soruşturma yapıyorlar.

Bu arada "size de yaranılmaz Sayın Adli Tıp" demek istiyorum.

Adamlar ne güzel sizi düşünmüşler, sigorta yapmışlar... Bir de şikayet ediyorsunuz...
Old 20-04-2011, 17:42   #41
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Yok hakikaten Kıbrıs falan ilgimi çektiğinden değil...

Yazılara hızlıca baktığımdan gözden kaçırmadığımı umarak T.Bankalar Birliği Etik Kurulunun da etkin soruşturmalar yaptığı bilgisini paylaşmak isterim.

Bankacılık Etik Kurallarına aykırı işlem söz konusu ise soruşturma yapıyorlar.

Bu arada "size de yaranılmaz Sayın Adli Tıp" demek istiyorum.

Adamlar ne güzel sizi düşünmüşler, sigorta yapmışlar... Bir de şikayet ediyorsunuz...

BDDK'ya başvurduk ama, T. Bankalar Birliği'ne başvurmamıştık. Ona da bir başvuru yapalım, onlar yaranabilecek mi?
Old 20-04-2011, 17:47   #42
Adli Tip

 
Varsayılan

Sigorta ve Reasunans Şirketleri Birliği, Kanun tarafından bize verilen görev ve yetkilerin sigorta şirketlerine uygulanması konusunda 3. şahıslara bilgi veremeyiz demişler.
Old 20-04-2011, 17:47   #43
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Sigorta ve Reasunans Şirketleri Birliği, Kanun tarafından bize verilen görev ve yetkilerin sigorta şirketlerine uygulanması konusunda 3. şahıslara bilgi veremeyiz demişler.

Bu sebeple ben de bilgiyi alınca, siz 3. kişilerle paylaşmayacağım!
Old 20-04-2011, 17:50   #44
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Bu sebeple ben de bilgiyi alınca, siz 3. kişilerle paylaşmayacağım!

Ben 4 üncü kişiyim zaten.
Old 20-04-2011, 17:52   #45
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Ben 4 üncü kişiyim zaten.

Abi tüm kahvehanelerde seni arıyorlar!
Old 20-04-2011, 17:54   #46
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Abi tüm kahvehanelerde seni arıyorlar!

Old 02-05-2011, 08:07   #47
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Kahvemi yudumluyorum:

....

Dün Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden aradılar.

....

Birlik, sigorta şirketini haberdar etmiş olmalı ki, az önce de ilgili sigorta şrketi mail atmış....

Usta banka ve sigorta şirketi adı vermemişsin. Gerçi bu aralar kapanan, batan, kaçan, içi boşalan banka veya sigorta şirketi duymadım ama sizinkiler yaşıyor mu? Savcı ne yaptı, o da böbreklere doğru çalışıyor mu? Yoksa sizi Kıbrıs kesmez, Havai'ye (böle mi yazılıyo yav) gönderelim dediler de işin peşini bıraktınız mı?


Abi ben dün ne içmişim böle yahu, birinci sayfayı okumuş, 2. sayfayı es geçerek bodoslama dalmışım mevzuya. Tüm üstadlardan çok özür diliyorum, ben bi yüzümü yıkıyım şu içtiğimle ..
Old 02-05-2011, 08:37   #48
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yeshilim
Usta banka ve sigorta şirketi adı vermemişsin. Gerçi bu aralar kapanan, batan, kaçan, içi boşalan banka veya sigorta şirketi duymadım ama sizinkiler yaşıyor mu? Savcı ne yaptı, o da böbreklere doğru çalışıyor mu? Yoksa sizi Kıbrıs kesmez, Havai'ye (böle mi yazılıyo yav) gönderelim dediler de işin peşini bıraktınız mı?

Banka ve sigorta şirketinin ismini özellikle vermedik.

İddianame hazırlanmamış henüz.

Ayrıca yarasın.
Old 06-12-2011, 08:23   #50
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Fatih Birkan
Sonra ne oldu ?


Merak ettim.

Mücadele devam ediyor. Şişli Cumhuriyet Savcılığındaki dosyamızdan, ifadeye çağrılan sigortacıları ve bankacıları duyuyorum bazen.
Old 06-12-2011, 11:04   #51
Av.FGY

 
Varsayılan

tüm bunları okuduktan sonra ben de bir hesap ekstremi kontrol etsem iyi olur..
Old 28-05-2012, 10:11   #52
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Fatih Birkan
Sonra ne oldu ?


Merak ettim.

Alıntı:

KANUN NO: 5684

SİGORTACILIK KANUNU

Kabul Tarihi: 3 Haziran 2007

ONUNCU BÖLÜM

Cezalar

İdari Cezalar

MADDE 34-

Bakanlar Kurulu, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından bu Kanuna göre alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde, bu Kanunda ayrıca öngörülmüş bir cezanın olmadığı hallerde onikibin Türk Lirası

idari para cezası uygulanır.Yukarıdaki mevzuat gereğince hem bankaya hem de sigorta şirketine idari para cezası verimiş...

Cezanın güncel tutarına bakmadım ama, ikisine ayrı ayrı kesildiyse, benden aldıkları paranın yaklaşık 200-300 katı kadar tutar ki, bu ceza de mücadelemin karşılığı olmaya yeter.

Ama bu paraları onlar onbinlerce kişiden aldıkları için, 200-300 misli onlar için birşey ifade etmez!
Old 28-05-2012, 14:04   #53
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip

Yukarıdaki mevzuat gereğince hem bankaya hem de sigorta şirketine idari para cezası verimiş...

Cezanın güncel tutarına bakmadım ama, ikisine ayrı ayrı kesildiyse, benden aldıkları paranın yaklaşık 200-300 katı kadar tutar ki, bu ceza de mücadelemin karşılığı olmaya yeter.

Ama bu paraları onlar onbinlerce kişiden aldıkları için, 200-300 misli onlar için birşey ifade etmez!

Dedik halbuki, Kıbrıs biletleri daha ucuzdu.
Old 28-05-2012, 16:00   #54
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip

Yukarıdaki mevzuat gereğince hem bankaya hem de sigorta şirketine idari para cezası verimiş...

Cezanın güncel tutarına bakmadım ama, ikisine ayrı ayrı kesildiyse, benden aldıkları paranın yaklaşık 200-300 katı kadar tutar ki, bu ceza de mücadelemin karşılığı olmaya yeter.

Ama bu paraları onlar onbinlerce kişiden aldıkları için, 200-300 misli onlar için birşey ifade etmez!

Öncelikle kocaman tebrikler... ve de hukuku uygulattığınız saygılar...

Mutlu sonla biten bu hikayeyi, idari para cezasının uygulanmasına ilişkin kararı da siteye aktararak taçlandırsanız.. ne güzel olur değil mi!

Selam ve saygılarımla...
Old 29-05-2012, 11:30   #55
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Öncelikle kocaman tebrikler... ve de hukuku uygulattığınız saygılar...

Mutlu sonla biten bu hikayeyi, idari para cezasının uygulanmasına ilişkin kararı da siteye aktararak taçlandırsanız.. ne güzel olur değil mi!

Selam ve saygılarımla...

Üstat;

Öncelikle teşekkür ederim. Bana gelen Hazine Müsteşarlığından yazıda özetle belirtilen şey şundan ibaret:

Alıntı:

Sayın Adli Tip(!)


İlgide kayıtlı yazılar konusu X Sigorta A.Ş. hakkındaki şikayet başvurunuz kapsamında Müsteşarlığımız Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca anılan sigorta şirketi nezdinde yapılan araştıma neticesinde, şahsınız adına ilk olarak 2007 yılında düzenlenen ve devam eden yıllarda yenilenen yy Poliçesi kapsamında devam eden yıllara ilişkin olarak tespit edilen mevuzata ayıkırı uygulamalar için, Sigortacılık Kanunu 34. madde ikinci fıra (j) bendine göre X sigorta şirketi ve acentası XY Bankasına idari para cezası verilmiştir.

Bilgilerini rica ederim

Savcılıktaki şikayetimle ilgili herhangi bir gelişme henüz olmadı. Ayrıca, Müsteşarlık dışında BDDK ile Sigorta ve Reasurans Şirketleri Birliğine de başvurmuştum. Diğer iki kurumun başvurlarıma kayıtsız kalmasıyla ilgili olarak da savcılığa başvurmayı düşünüyorum.

Saygılarımla,
Old 30-05-2012, 18:02   #56
ElifŞimşek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
avukatımızı bulamadık ki!

Avukatınızı daha nasıl bulacaksınız. Burada aslanlar gibi sağlam bir kadro yardımcı olmuş bence Arasanız bu üstadların hepsi bir arada olanını ancak burada bulursunuz zaten
Old 06-06-2012, 16:31   #57
av.ozancelik

 
Varsayılan

kredi kullanıldığı zaman bankalar hayat sigortası yapıyor hatta kredi ödenip bittikten sonra da bu sigortaya prim kesmeye devam edildiğini de duydum bence BDDK buna el atmalı bankalara bir dur demeli. Yoksa çok kişinin başı ağrıyacak bu bankalar yüzünden.
Old 06-06-2012, 17:16   #58
Avrasya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Abi tüm kahvehanelerde seni arıyorlar!Öncelikle espri çok güzel. Devamla sayın Admin'den bu konuyu daha bulunabilir kılmasını (artık nasıl olacaksa) rica ediyorum. Zira gerçekten bu aynen bu olayla karşılaşıp amaaaan diyen o kadar çok insan var ki! Bunlardan 15-20 tanesi aynı yolu denerse bankalar daha dikkatli süistimal edeceklerdir görevlerini bundan sonra.
Old 07-06-2012, 08:21   #59
av.eduss

 
Varsayılan

bu hikayeden çok nefis bir amerikan filmi çıkar bence..
Old 22-01-2013, 17:19   #60
Adli Tip

 
Varsayılan

Asliye Cezada dava açıldı. Artık ayrıntıları sayın avukatlarım verir...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
hollanda'da eşim beni benden habersiz boşamış? konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 3 12-12-2010 13:59
Eşim benden habersiz evi satabilir mi? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 28-07-2010 08:32
kocam benden habersiz tapuları başkasına devretmiş Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 10-01-2010 19:10
esim benden habersiz bosayabilir mi? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 26-11-2009 12:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07832599 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.