Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vekalet Ücreti

Yanıt
Old 02-06-2010, 16:10   #1
fatoselv

 
Varsayılan Vekalet Ücreti

merhaba arkadaşlar,
Ticaret mahkemesinde görülen alacak davasında davamız reddedildi. davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden dolayı dava değeri 25.000 olan davamızda herbir avukata 7,600 lira vekalet ücretine hükmolundu. 3 davalı var ikisinin avukatı bir avukat. hükmolunan av. ücretinin fahiş olduğu açık ama biz kararı temyiz ederken bu hususu gözden kaçırdığımızdan temyiz dilekçemizde belirtmedik, bu durumda mahkemeye tavzih talebinde bulanabilir miyiz? yargıtaya gönderilmek üzere ek dilekçe mi vermeliyiz ne yapabiliriz?
İyi çalışmalar
Old 02-06-2010, 16:30   #2
avmurat

 
Varsayılan

TEMYİZ İNCELEMESİ VE DURUŞMAMadde 435 - (Değişik madde: 16/07/1981 - 2494/28 md.;Değişik madde: 26/09/2004 - 5236 S.K./16.mad) *1* *2*
Yargıtay, tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebilir....

HUMK BU MADDESİNE GÖRE OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM, SAYGILARIMLA.

Old 02-06-2010, 16:32   #3
avmurat

 
Varsayılan

Cevabım açık olmadı.Bu maddeye göre Yargıtay resen de bu yönüyle bozabilir diye düşünüyorum.Ancak dikkati çekmek adına ek bir dilekçe vermenizde fayda var, saygılarımla.
Old 02-06-2010, 16:36   #4
mehmetseyrek

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
Yerel Mahkeme kararını vermekle davadan elini çekmiştir.Ayrıca davayı temyiz etmişsiniz elinden gitmiş.Dosya yargıtaya gitmiş.Yani yerel mahkemenin ulaşamıyacağı bir yerde.Dolayısıyla yerel mahkeme seçeneğini unutun.Ek bir dilekçeyle Yargıtaya başvurun.Maddi hata gerekçesi geliyor aklıma.Başka dayanabileceğiniz bir şey var mı düşünelim.
Kolay gelsin.
Av. MEHMET SEYREK
Old 02-06-2010, 16:55   #5
fatoselv

 
Varsayılan

Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Dosya henüz yerel mahkemede daha Yargıtaya gönderilmedi o yüzden tavzih edilebilme ihtimali var mı?
Old 02-06-2010, 18:31   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan fatoselv
merhaba arkadaşlar,
Ticaret mahkemesinde görülen alacak davasında davamız reddedildi. davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden dolayı dava değeri 25.000 olan davamızda herbir avukata 7,600 lira vekalet ücretine hükmolundu. 3 davalı var ikisinin avukatı bir avukat. hükmolunan av. ücretinin fahiş olduğu açık ama biz kararı temyiz ederken bu hususu gözden kaçırdığımızdan temyiz dilekçemizde belirtmedik, bu durumda mahkemeye tavzih talebinde bulanabilir miyiz? yargıtaya gönderilmek üzere ek dilekçe mi vermeliyiz ne yapabiliriz?
İyi çalışmalar

Ya dava değerini yanlış yazdınız ya da vekalet ücretini, diye düşünüyorum. Eğer siz rakamları yanlış yazmadıysanız, mahkeme bu vahim hatayı nasıl yapmış.
Old 02-06-2010, 23:10   #7
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan fatoselv
merhaba arkadaşlar,
Ticaret mahkemesinde görülen alacak davasında davamız reddedildi. davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden dolayı dava değeri 25.000 olan davamızda herbir avukata 7,600 lira vekalet ücretine hükmolundu. 3 davalı var ikisinin avukatı bir avukat. hükmolunan av. ücretinin fahiş olduğu açık ama biz kararı temyiz ederken bu hususu gözden kaçırdığımızdan temyiz dilekçemizde belirtmedik, bu durumda mahkemeye tavzih talebinde bulanabilir miyiz? yargıtaya gönderilmek üzere ek dilekçe mi vermeliyiz ne yapabiliriz?
İyi çalışmalar

Ne yapabiliriz? HUMK'a bakabiliriz:

Madde 455: "Hüküm müphem ve gayrıvazıh olur veya mütenakız fıkraları ihtiva ederse icrasına kadar iki taraftan her biri iphamın tavzihini ve tenakuzun ref'ini istiyebilir.

Madde 459: İki tarafın isim ve sıfat ve neticei iddialarına mütaallik hatalar ve esas hükümdeki hesap hataları kendilerinin istimaından sonra mahkeme tarafından tashih olunur. Tashih olunan cihet hüküm zirine yazılır.
Old 03-06-2010, 08:17   #8
mehmetseyrek

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım Cengiz Aladağ aslında noktayı koymuş.Ancak biraz tavzihe ihtiyaç var gibime geldi.Yasa iki durum belirlemiş:
1:Karar müphem ve gayrivazıh olacak
2.Mütenakız fıkraları ihtiva edecek.
Yalnızca bu iki durumda tavzih müessesesine baş vurabilme olanağı var.Yani:
1.Karar müphem olacak.Müphemden kasıt:belirsiz,anlaşılmaz ,anlatımın( ifadenin) kapalı olması ve gayrivazıh yani açık olmayan bir durum olması.
Burada böyle bir durum söz konusu değil.Açıkça bir sayı söylenmiş.
2.Mütenakız fıkraları ihtiva edecek:Yani bir paragrafta söylediği diğer bir paragrafta söylediğini tutmayacak.İki ifade arasında açık bir çelişki olacak.Olayımızda bu durum da söz konusu değil.
Kanımca yerel mahkemeden bir sonuç almak olası değil.Ancak yine de başta söylediğimi yineleyeceğim.Herşeye karşın "maddi bir hata söz konusudur "diye bir başvuru yapmanızın hiçbir sakıncası (götürüsü) yok.Biz avukatlar "talepkâr" kişileriz.Talep bizden."Takdir" mahkemeden.Olmadı yargıtaya başvuruda değerlendirirsiniz.
Kolay gelsin
Av. MEHMET SEYREK
Old 03-06-2010, 08:58   #9
avmurat

 
Varsayılan

Peki ortada vahim bir hata var mıdır?Mahkemenin kararı mevzuata açıkça aykırı mıdır?Asgari ücret tarifesi ne diyor:
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
görülüyor ki dosyayı bilmeden burada mutlaka mevzuata aykırılık vardır diyemeyiz.Bunu takdir edecek Yargıtay'dır.Belki de gerçekten her bir davalı için ayrı ayrı vekalet ücreti takdirini gerekitren bir durum ve yine asgari tarifenin üç katına yakın bir ücreti gerektiren durum vardır.Olamaz mı?
Old 03-06-2010, 10:47   #10
Esenyel

 
Varsayılan

Tavzih talebinden bir sonuç alacağınızı düşünmüyorum.Ancak temyiz dilekçenizde bu nedenlerle ve res'en Yargıtay tarafından tesbit edilen nedenlerle ya da temyiz sebepleri yanında ayrıca kısaca res'en kelimesini yazarak temyiz dilekçesi vermişseniz Yüksek Mahkeme fahiş vekalet ücreti hatalarını inceleyip düzeltebilir...Ancak daireler arasında uygulama farklılıkları olduğu da bilinen bir gerçek...saygılarımla
Old 03-06-2010, 11:43   #11
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan Vekalet ücreti yönünden tavzihe dair

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 19.02.2007 T., Esas: 2006/7433, Karar: 2007/1469:"...Mahkemece, davacının "veri yayın sözleşmesine aykırı davrandığı" gerekçesiyle benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın reddine, davalı yararına 1.560 YTL vekalet ücretine karar verilmiş, davalının tavzih istemi üzerine de davalı lehine verilen vekalet ücreti 16.892.51 YTL'ye çıkartılmış, hüküm taraf vekillerince, tavzih kararı ayrıca davacı vekilince temyiz edilmiştir...

Davacının tavzih kararına yönelik temyizine gelince, tavzih HUMK'nın 455. maddesinde düzenlenmiş olup hüküm müphem ve gayri vazıh olur veya mütenakız fıkraları ihtiva ederse uygulanır. Tavzih ile hüküm fıkrası değiştirilemez. Somut olayda yerel mahkemece vekalet ücretine ilişkin hüküm fıkrası tavzih yolu ile değiştirilmiş olup bu husus açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle davacının tavzih kararına yönelik temyiz itirazının kabulü ile tavzih kararının bozulması gerekmiştir. Davalının temyizi vekalet ücretinin eksik verildiğine yöneliktir. Taraflar yararına hükmedilecek vekalet ücreti dava değeri üzerinden belirlenir. Mahkemece bu yön kaçırılarak eksik vekalet ücretine karar verilmesi doğru görülmemiştir"

P.S: Mahkeme hükmü yalnız tavzih edebilir; yoksa tavzih bahanesiyle verdiği hükmü değiştiremez. Hakim tavzih yolu ile (hükmünde) unutmuş olduğu talep hakkında bir karar verip bunu hükmüne ekleyemez; özellikle hüküm verirken unutmuş olduğu vekalet ücreti veya faiz hakkında tavzih yolu ile bir karar verip bunu hükmüne ekleyemez (Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt 5)

Saygılarımla...
Old 03-06-2010, 12:43   #12
fatoselv

 
Varsayılan

Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Mahkeme ile görüştüm ve bariz maddi hata olduğu gerekçesiyle dilekçe ile talepte bulunmam gerektiğini belirttiler. Eğer sonuç alamazsak temyiz kapsamında değerlendirilmesi için ek dilekçe vereceğiz. İyi çalışmalar
Old 03-06-2010, 12:57   #13
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
[b]P.S: Mahkeme hükmü yalnız tavzih edebilir; yoksa tavzih bahanesiyle verdiği hükmü değiştiremez. Hakim tavzih yolu ile (hükmünde) unutmuş olduğu talep hakkında bir karar verip bunu hükmüne ekleyemez; özellikle hüküm verirken unutmuş olduğu vekalet ücreti veya faiz hakkında tavzih yolu ile bir karar verip bunu hükmüne ekleyemez (Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt 5)

Saygılarımla...

Kararda lehimize hükmolunması gereken vekalet ücreti davalı tarafa verildiği için hem tavzih dilekçesi verdik(tavzih edildi) hem de temyiz ettik. Yargıtay kararı onadı.
Old 03-06-2010, 13:13   #14
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Kararda lehimize hükmolunması gereken vekalet ücreti davalı tarafa verildiği için hem tavzih dilekçesi verdik(tavzih edildi) hem de temyiz ettik. Yargıtay kararı onadı.

Tavzih dilekçesi vermeseydiniz düzelterek onanır mıydı acaba
Old 03-06-2010, 13:34   #15
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
Tavzih dilekçesi vermeseydiniz düzelterek onanır mıydı acaba

Okundu mu acaba.
Old 03-06-2010, 20:11   #16
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Okundu mu acaba.
Demem odur ki Kavramları birbiriyle karıştırmamak lazım
Tavzih-Maddi hatanın düzeltilmesi-temyiz dilekçesinde ileri sürülmemiş olsa da Yargıtayın re'sen tetkik edip düzelterek onama/bozma kararı vermesi durumları birbirinden farklıdır

Sayın meslektaşımın belirttiği somut durumda tavzihe gidilemeyeceği kanaatindeyim; "vekalet ücreti ile ilgili hüküm fıkrasının yazılış biçimi"nin ne şekilde olduğu hususu değerlendirilerek maddi hata kabul edilebilir ise de hüküm fıkrasında sadece vekalet ücretinin belirtilip başkaca hiçbir ibare olmaması halinde maddi hata olarak da değerlendirilemez; vekalet ücretinin hiç verilmemiş olması ve/veya yanlış taraf lehine hükmedilmiş olması ile vekalet ücretine sayın meslektaşım avmurat ın eklediği madde mucibince belirlenen sınırlar dahilinde hükmedilmiş olması halleri birbirinden farklıdır ve ikinci halde temyiz dilekçesinde ileri sürülmemiş ise Yargıtayın re'sen (yargılama giderlerinden olan vekalet ücretini)değerlendirmesi söz konusu edilemez (diye düşünüyorum )

Saygılarımla...
Old 23-12-2010, 12:19   #17
elevent

 
Varsayılan :)

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Kararda lehimize hükmolunması gereken vekalet ücreti davalı tarafa verildiği için hem tavzih dilekçesi verdik(tavzih edildi) hem de temyiz ettik. Yargıtay kararı onadı.

Tarafımıza hükmedilmesi gereken vekalet ücreti sehven karşı tarafa yazılmış.

Tavzih dilekçesi vereyim dedim, hakim tayin oldu, yeni hakim ne zaman gelir bilmiyoruz, temyiz etseniz daha iyi olur, dediler.

Peki, siz şu dilekçemi alın ben bir hava alayım, bir düşüneyim dedim çıktım.

Korkarım, bir müddet sonra Suat beyin mesajı gibi bir mesaj da ben yazacağım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tek Vekalet Ücreti Çok Davalı Vekalet Ücreti Nasıl Paylaştırılır TTT Meslektaşların Soruları 14 19-02-2019 17:42
Mahkeme vekalet ücreti / İcra Vekalet ücreti / Yargıtay Kararı Av.Ufuk Bozoğlu Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu 2 07-11-2014 15:41
İlam vekalet ücretine ilişkin takipte icra vekalet ücreti talebi melbaska Meslektaşların Soruları 14 07-11-2014 15:23
vekalet ücreti unutulan ceza dosyasında vekalet ücretinin ek kararla verilmesi rcakmak Meslektaşların Soruları 17 11-07-2013 19:46
maktu vekalet ücreti icraya verilirken icra vekalet ücreti talep edilebilir mi? avukat.derviş.yıldızoğlu Meslektaşların Soruları 7 13-05-2011 12:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05745101 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.