Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bilirkişi raporunda fazla çalışma hesabı

Yanıt
Old 02-02-2010, 14:10   #1
advocatein

 
Varsayılan bilirkişi raporunda fazla çalışma hesabı

Merhaba değerli meslektaşlarım.
İşten çıkarılan işçi geriye dönük 3 yıllık fazla çalışma, hafta tatilli, kullanmadığı yıllık izin ve dini ve milli bayramlarda çalışma ücretleri talebinde bulunuyor. İşçinin son maaşı 1000 TL ancak çalıştığı süre boyunca sigorta primi asgari ücret üzerinden yatırılmış. İşyeri şahsi dosyası da yok. Bu durumda talepler hangi ücret esas alınarak hesaplanır?
Şimdiden teşekkürler.
Old 02-02-2010, 16:55   #2
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Davacı aylık net ücretinin asgari ücretin üstünde olduğunu ile sürdüğünde, tanık beyanlarıyla birlikte olmak üzere , işçinin kıdemi, yaptığı iş ve diğer vasıfları belirtilerek meslek odalarından davacının alabileceği emsal ücret araştırması yapılarak sonuca gidilmesi gerekir.
Old 02-02-2010, 17:42   #3
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan advocatein
Merhaba değerli meslektaşlarım.
İşten çıkarılan işçi geriye dönük 3 yıllık fazla çalışma, hafta tatilli, kullanmadığı yıllık izin ve dini ve milli bayramlarda çalışma ücretleri talebinde bulunuyor. İşçinin son maaşı 1000 TL ancak çalıştığı süre boyunca sigorta primi asgari ücret üzerinden yatırılmış. İşyeri şahsi dosyası da yok. Bu durumda talepler hangi ücret esas alınarak hesaplanır?
Şimdiden teşekkürler.

Merhaba;

İşçinin ücretinin asgari ücretten farklı olduğunu ve miktarını ispatlayabilirseniz/ispatlayabildiyseniz,bu miktarlar üzerinden hesaplanır.

Saygılarımla...
Old 02-02-2010, 21:28   #4
m_argun

 
Varsayılan

Özgür Bey'in de dediği gibi gerçek maaşın 1000 TL olduğunu ispat edebilirseniz bunun üzerinden hesaplanır. Bunu ispat etmek için de (karşı tarafın elinde bordro olsa bile) şu karardan yararlanabilirsiniz. Yani tanık beyanıyla ücretin daha yüksek olduğunu ispat edebilirsiniz. Mahkeme, davalının ellerinde bordro varsa çeşitli meslek kuruluşlarından emsal işçilerin maaşını sormak durumundandır. Ayrıca hizmet tespit davası da açabilirsiniz. (sigorta primleri düşük ücretten yatırıldığı için)

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/3586
K. 2004/12160
T. 18.5.2004
ÖZET : 1- Davacının aylık ücretinin miktarı taraflar arasında tartışmalıdır. Davalı işveren imzalı ücret bordrolarına dayanarak davacıya asgari ücret seviyesinde ücret ödendiğini savunmuş, davalı işçi ise işyerinde çifte bordro düzenlendiğini ücretin daha yüksek olduğunu ileri sürmüştür. Mahkemece davacı tanıklarının anlatımları esas alınarak dava kabul edilmişse de, davacı tanıkları aynı nedenlerle işten çıkarılmış ve işverene karşı dava açan kişiler olup salt bu anlatımlara göre sonuca gidilmesi doğru olmaz. Mahkemece, davacının işyerinde fiilen yaptığı işi, meslek kıdemi ve çalıştığı tarihler bildirilmek suretiyle ilgili meslek kuruluşundan ne kadar ücret alabileceği sorulmalı, alınacak olan cevap dosya içindeki delillerle birlikte yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.
Old 03-02-2010, 08:54   #5
advocatein

 
Varsayılan

İlginiz için çok teşekkür ederim.
Tanık beyanları ile bu durum ispatlandı. Kıdem hesabı 1000 TL üzerinden yapılacak; davalının elinde bordro yok.
Ancak benim merak ettiğim husus, 2009 yılında işten çıkarılan işçinin, 2007 yılındaki fazla çalışma hesabı da son maaşı baz alınarak mı yapılır?
Old 03-02-2010, 18:25   #6
Adli Tip

 
Varsayılan

Fazla çalışma ücreti, bir ücret alacağı olduğundan, son ücret üzerinden hesaplama yapılmayacağını ancak en yüksek mevduat faizinin talep edilebileceğini düşünüyorum.
Saygılar,
Old 23-12-2010, 17:28   #7
eser_29

 
Varsayılan

Sayın Adli Tip, cümlenizi biraz daha açıklar mısınız. Yani son yıl ücret alacağı net,onda sorun yok. Peki öncekileri nasıl hesaplayacağız, örnkeleyebilir misiniz ?
Old 23-12-2010, 21:01   #8
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eser_29
Sayın Adli Tip, cümlenizi biraz daha açıklar mısınız. Yani son yıl ücret alacağı net,onda sorun yok. Peki öncekileri nasıl hesaplayacağız, örnkeleyebilir misiniz ?


Örneğin; 2008 ve 2009 ve 2010 yıllarında 200'er saat fazla mesai yapmış olan işçi, fazla mesai ücretlerini alamış.
2008'de saat ücreti 4 lira, 2009'da 5 lira, 2010'da ise 6 lira.

Tüm alacak son saat ücreti olan 6 liradan hesaplanmamalı diyorum. 2008'de 4; 2009'da yaptığı mesailer ise 5 lira temel ücrer üzerinden hesaplanmalı.

Faiz ise, -mevcut içtihat nedeniyle- dava ya da ihtar tarihinden işlemeli,

düşüncesindeyim.
Old 23-12-2010, 22:00   #9
altangenc

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eser_29
Sayın Adli Tip, cümlenizi biraz daha açıklar mısınız. Yani son yıl ücret alacağı net,onda sorun yok. Peki öncekileri nasıl hesaplayacağız, örnkeleyebilir misiniz ?

Asgari ücret artış oranları esas alınıp, geçmişe doğru uygulanarak...
Old 23-12-2010, 22:49   #10
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan altangenc
Asgari ücret artış oranları esas alınıp, geçmişe doğru uygulanarak...

Dayanağınız var mı?
Old 24-12-2010, 10:03   #11
altangenc

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Dayanağınız var mı?

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/8340

K. 2008/2901

T. 29.2.2008

• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE TATİL ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI ( Ücreti Bilinmeyen Bordro İbraz Edilmeyen Önceki Dönemlere İlişkin Asgari Ücret Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu - Bilinmeyen Dönem Ücretinin Bilinen Döneme Asgari Ücret Artış Oranı Uygulanarak Hesaplanması Gereği )

• ÜCRETİN BORDRODA BELLİ OLMAMASI ( Ücretin Belli Olmadığı Dönem Ücretinin Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplanmasının Hatalı Olduğu - Bilinen Dönem Ücretinin Asgari Ücrete Oranı Tespit Edilerek Bilinmeyen Dönemler İçin Bu Oran Üzerinden Ücret Tespiti Yapılması Gereği )

• BİLİNMEYEN DÖNEM ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Bilinen Dönem Ücretinin Asgari Ücrete Oranı Tespit Edilerek Bilinmeyen Dönemler İçin Bu Oran Üzerinden Ücret Tespiti Yapılması Gereği - Ücreti Bilinmeyen Dönemler İçin Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu )

4857/m. 32, 37, 39, 41, 46, 47

1475/m. 14

ÖZET : Davacı, kıdem tazminatı, izin ücreti, milli bayram ücreti, ücret, fazla mesai ile hafta tatili günedeliginin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacının bilinen Nisan ayı bordrosunda aldığı ücretin asgari ücrete oranı tespit edilerek bilinmeyen dönemler için bu oran üzerinden ücret tespiti yapılmalıdır.
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, izin ücreti, milli bayram ücreti, ücret, fazla mesai ile hafta tatili günedeliginin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Kırmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda dava konusu istekler davacı tarafından imzalı olan 2005 Nisan ayı bordrosundaki ücreti esas alınarak ücreti bilinmeyen bordro ibraz edilmeyen önceki dönemlere ilişkin ise asgari ücret esas alınarak hesaplanmıştır. Oysa dairemizin yerleşik iştihatları uyarınca davacının bilinen Nisan ayı bordrosunda aldığı ücretin asgari ücrete oranı tespit edilerek bilinmeyen dönemler için bu oran üzerinden ücret tespiti yapılarak dava konusu istekler hesaplanmalıdır.Yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 24-12-2010, 10:28   #12
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan altangenc
T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/8340

K. 2008/2901

T. 29.2.2008

• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE TATİL ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI ( Ücreti Bilinmeyen Bordro İbraz Edilmeyen Önceki Dönemlere İlişkin Asgari Ücret Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu - Bilinmeyen Dönem Ücretinin Bilinen Döneme Asgari Ücret Artış Oranı Uygulanarak Hesaplanması Gereği )


Ücreti bilinenler için de, dayanağınız var mı?

Hatta bir de, son ücreti bir önceki ücretinden düşük olanlar var (kriz vs sebeplerle ücreti karşılıklı anlaşmayla düşürülenler); onlar için de varsa tam süper olur.
Old 24-12-2010, 11:12   #13
altangenc

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adli Tip
Ücreti bilinenler için de, dayanağınız var mı?

Hatta bir de, son ücreti bir önceki ücretinden düşük olanlar var (kriz vs sebeplerle ücreti karşılıklı anlaşmayla düşürülenler); onlar için de varsa tam süper olur.

Yukarıda yer verdiğim Yargıtay kararının "Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda dava konusu istekler davacı tarafından imzalı olan 2005 Nisan ayı bordrosundaki ücreti esas alınarak ücreti bilinmeyen bordro ibraz edilmeyen önceki dönemlere ilişkin ise asgari ücret esas alınarak hesaplanmıştır. Oysa dairemizin yerleşik iştihatları uyarınca davacının bilinen Nisan ayı bordrosunda aldığı ücretin asgari ücrete oranı tespit edilerek bilinmeyen dönemler için bu oran üzerinden ücret tespiti yapılarak dava konusu istekler hesaplanmalıdır." bölümündeki açıklamalardan,


- Davacının 2005 Nisan ayı ücretinin bilindiği,- Bilinmeyen döneme ilişkin hesaplama yapılırken bilirkişi tarafından bu ücretin esas alındığı,- Ancak Yargıtay'ın bu yöntemi yanlış bulduğu,- Yargıtay'ın uygulanmasını istediği yöntemin ise "ücret miktarı bilinmeyen dönem için asgari ücret artış oranı kullanılarak hesaplamalarda esas alınacak ücret tespit edilmesi" olduğu
görülmektedir.

Söz konusu Yargıtay kararıda zaten bilinen bir ücret var. Tıpkı forum konusu olayda olduğu gibi: "Tanık beyanları ile bu durum ispatlandı. Kıdem hesabı 1000 TL üzerinden yapılacak, davalının elinde bordro yok."


Buna karşın “Ücreti bilinenler için de, dayanağınız var mı?” sorusunun yöneltilmesini anlayabilmiş değilim.
Old 24-12-2010, 11:32   #14
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan altangenc
Yukarıda yer verdiğim Yargıtay kararının "Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda dava konusu istekler davacı tarafından imzalı olan 2005 Nisan ayı bordrosundaki ücreti esas alınarak ücreti bilinmeyen bordro ibraz edilmeyen önceki dönemlere ilişkin ise asgari ücret esas alınarak hesaplanmıştır. Oysa dairemizin yerleşik iştihatları uyarınca davacının bilinen Nisan ayı bordrosunda aldığı ücretin asgari ücrete oranı tespit edilerek bilinmeyen dönemler için bu oran üzerinden ücret tespiti yapılarak dava konusu istekler hesaplanmalıdır." bölümündeki açıklamalardan,


- Davacının 2005 Nisan ayı ücretinin bilindiği,- Bilinmeyen döneme ilişkin hesaplama yapılırken bilirkişi tarafından bu ücretin esas alındığı,- Ancak Yargıtay'ın bu yöntemi yanlış bulduğu,- Yargıtay'ın uygulanmasını istediği yöntemin ise "ücret miktarı bilinmeyen dönem için asgari ücret artış oranı kullanılarak hesaplamalarda esas alınacak ücret tespit edilmesi" olduğu
görülmektedir.

Söz konusu Yargıtay kararıda zaten bilinen bir ücret var. Tıpkı forum konusu olayda olduğu gibi: "Tanık beyanları ile bu durum ispatlandı. Kıdem hesabı 1000 TL üzerinden yapılacak, davalının elinde bordro yok."


Buna karşın “Ücreti bilinenler için de, dayanağınız var mı?” sorusunun yöneltilmesini anlayabilmiş değilim.

Sayın Meslektaşım;

Yargıtay kararını açıklayarak yeniden yazmışsınız, teşekkür ederim. Ayrıca bu zahmete sebep olduğum için özür dilerim.

Yargıtay kararındaki olayda, işçinin nisan 2005 ücretine ilişkin brodro var, başkaca da bordro yok!

Somut olayda ise, -anladığım kadarıyla- işçinin tüm çalışma dönemine ilişkin bordroları var, ve tamamında ücret asgari ücret olarak görünüyor. Oysa işçinin ücreti asgari ücretin üzerinde. Bu halde, bordronun gerçeği yansıtmadığı ve asıl ücretin farklı olduğu öncelikli mesele olarak halledilmelidir.

Ben Yargıtay kararını isabetli buluyorum. Şayet siz şöyle bir genelleme yaparsanız, buna katılmam mümkün değildir:
"fazla mesai ücreti hesaplanırken, işçinin son ücreti, asgari ücreti nispetinde yllara göre hesaplanır, buna göre hüküm kurulur."


Alıntı:


Sayın Adli Tip, cümlenizi biraz daha açıklar mısınız. Yani son yıl ücret alacağı net,onda sorun yok. Peki öncekileri nasıl hesaplayacağız, örnkeleyebilir misiniz ?
Asgari ücret artış oranları esas alınıp, geçmişe doğru uygulanarak...

Saygılar,
Old 24-12-2010, 12:13   #15
altangenc

 
Varsayılan

Sayın Adli Tip,

“Ben Yargıtay kararını isabetli buluyorum. Şayet siz şöyle bir genelleme yaparsanız, buna katılmam mümkün değildir: "fazla mesai ücreti hesaplanırken, işçinin son ücreti, asgari ücreti nispetinde yllara göre hesaplanır, buna göre hüküm kurulur." şeklindeki düşüncenize ben de katılıyorum.

Eğer geçmiş dönemler için işçiye ödenen ücret biliniyorsa, bu ücret miktarı esas alınarak hesaplama yapılmalıdır. Böyle bir durumda son ücret miktarının esas alınması doğru olmayacaktır. Ancak işçinin yalnızca son ücretini biliyorsak ya da mahkemece yapılan araştırmada işçinin alabileceği son ücret miktarı tespit edilmişse; işçinin bilinmeyen döneme ait ücretini bilinen ücretinden yola çıkarak hesaplamalıyız. Yargıtay’ın çözüm önerisi de ücret miktarı tespit edilirken asgari ücret artış oranlarının kullanılması.

Katkılarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bilirkişi raporunda hesap hatası,kesin hüküm Ahmet Akbulut Meslektaşların Soruları 0 21-05-2009 10:57
Fazla Çalışma hbelgin Meslektaşların Soruları 4 26-09-2008 15:55
Günde üç saatten fazla fazla çalışma yapılması Hasan Coşkun Meslektaşların Soruları 3 07-07-2008 11:03
Fazla Mesai Hesabı. Acİlll!!! evo09 Meslektaşların Soruları 2 24-06-2008 17:11
fazla mesai ücreti hesabı amaçadalet Meslektaşların Soruları 2 09-05-2008 12:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05546498 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.