Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karşılıksız Çek Şikayetinde Zamanaşımı

Yanıt
Old 28-12-2011, 10:29   #1
Avukat934

 
Acil Karşılıksız Çek Şikayetinde Zamanaşımı

Herkese Merhaba,

Müvekkilime ait keşide yeri İstanbul , Keşide tarihi 25.06.2011 olan bir çek var , bu çek İzmir'de 27.06.2011 tarihinde ilgili bankaya ibraz edilerek , karşılıksız kaşesi vurdurulmuş.

Sözkonusu çek İzmir'de ibraz edildiğinden , çek için şikayet zamanaşımı ibraz müddeti bitimi olan 30 gün + 6 ay olarak mı hesap edilecek, yoksa çekin bankaya ibraz edildiği tarih mi 6 aylık zamanaşımına esas alınacak?

Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler..
Old 28-12-2011, 10:50   #2
Av. Gülgün

 
Varsayılan

Sayın Avukat934,

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=25682 'de yer alan mesajları incelemeniz yararlı olacaktır.

Saygılarımla.
Old 28-12-2011, 10:59   #3
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Sayın Avukat934,

Şikayet hakkının başlangıç tarihi, çekin bankaya ibraz edilidiği ve banka tarafından karşılıksız işlemi yapıldığı tarihtir. Çek keşide yerinden farklı bir yerde ibraz edilirse ibraz için kanuni süre 1 aydır. Artık çek bankaya ibraz edildiğine göre ibraz edildiği tarihten itibaren 10 gün (düzeltme hakkı için öngörülen süre) + 6 ay içinde şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz.
Old 28-12-2011, 12:05   #4
Avukat934

 
Varsayılan

Yanıtlarınız için teşekkürler ancak şöyle bir karar buldum :

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2006/8015

K. 2008/9516

T. 10.6.2008

• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Hak Düşürücü Süre Dolmadan Şikayetçi Vekilinin Katılma Dilekçesi Verdiği ve Aynı Tarihli Oturumda Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Şikayet Koşulunun Gerçekleştiği )

• ŞİKAYET KOŞULU ( Karşılıksız Çek Keşide Etme/Hak Düşürücü Süre Dolmadan Şikayetçi Vekilinin Katılma Dilekçesi Verdiği ve Aynı Tarihli Oturumda Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Şikayet Koşulunun Gerçekleştiği )

• ŞİKAYET SÜRESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etme/765 Sayılı Yasa'nın 108. Maddesindeki Hak Düşürücü Süre Dolmadan Şikayetçi Vekilinin Katılma Dilekçesi Verdiği ve Aynı Tarihli Oturumda Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Şikayet Koşulunun Gerçekleştiği )

• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Karşılıksız Çek Keşide Etme/Hak Düşürücü Süre Dolmadan Şikayetçi Vekilinin Katılma Dilekçesi Verdiği ve Aynı Tarihli Oturumda Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Şikayet Koşulunun Gerçekleştiği )

5237/m. 73

765/m. 108

3167-1/m. 8, 16/b


ÖZET : Karşılıksız çek keşide etme suçunda şikayetin, şikayet hakkı doğmadan yapıldığı anlaşılmış ise de, 765 sayılı Yasa'nın 108. maddesindeki hak düşürücü süre dolmadan şikayetçi vekilinin katılma dilekçesi verdiği ve aynı tarihli oturumda şikayetçi olduğunu belirttiği anlaşılmakla şikayet koşulunun gerçekleştiği dikkate alınmalıdır.
DAVA : Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Erdoğan hakkında ( Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesi )'nce yapılan yargılama sonunda, 11.05.2004 tarihinde, 2003/376 esas ve 2004/123 karar sayı ile 3167 sayılı Yasa'nın 16/b-2 maddesi delaleti ile TCK'nın 108. maddesi gereğince kamu davasının düşürülmesine karar verildiği; hükmün katılan vekili tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 06.06.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
KARAR : 4814 sayılı Kanun1a değişik 3167 sayılı Kanun'un 16/b maddesinin 2. fıkrasında, karşılıksız çek keşide etme suçunda şikayet hakkının " ... 8. maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte" doğacağı, "Düzeltme hakkı" başlıklı 8. maddesinde "Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde" düzeltme hakkının kullanılacağı hüküm altına alınmış olup; keşide yeri ve ödeme yeri itibariyle 10 günlük ibraz süresine tabi olan 15.10.2003 keşide tarihli suça konu çekin ibraz süresinin son gününün 25.10.2003 olduğu, 4814 sayılı Kanun'un 16/b maddesinin 2. fıkrasına göre şikayet hakkının 05.11.2003 tarihinde doğacağı, suça konu çekle ilgili şikayetin 18.09.2003 tarihinde şikayet hakkı doğmadan yapıldığı anlaşılmış ise de; 765 sayılı TCK'nın 108. ( 5237 sayılı TCK'nın 73. ) maddesindeki hak düşürücü süre dolmadan şikayetçi vekilinin 23.03.2004 tarihli katılma dilekçesi verip aynı tarihli oturumda sanık hakkında şikayetçi olduğunu söylediği, böylece şikayet koşulunun gerçekleştiği dikkate alınarak, yargılamaya devamla sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, "şikayetin süresinde olmadığı" gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi ( BOZULMASINA ), 10.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Burada ibraz edildiği tarih değil , ibraz müddetinin bitimi + 6 ay deniyor..
Old 28-12-2011, 14:13   #5
Av. Gülgün

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,

Buradaki ayrım eski kanuna göre çekin "görüldüğünde ödenir" niteliğiyle bağlantılı olarak, keşide tarihinin dolması ve bundan sonra ibraz ve düzeltme hakkına ilişkin sürelerin işletilmesinden kaynaklanmıştır.

5941 sayılı Kanun´ un
Geçici 1.maddesi 5. fıkrası
"31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." demekle ve
"Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9- (1) 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile 26/2/2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ilâ geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır."
maddesi de göz önüne alınmakla, ödenmek üzere bankaya ibraz edilen ve karşılıksız olduğuna ilişkin bankaca işlem yapılan çek hakkında sürelerin ibraz tarihine göre işleyeceği kanısındayım.
Old 29-12-2011, 14:34   #6
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

TTK..707.maddesine göre göre çek görüldüğünde ödenir.
TTK.708.maddesi ise ibraz süresini belirlemiştir. 5941sayılı kanunda çekin ibraz süresine dair bir hüküm mevcut değildir.
5941 sayılı kanun ile gününden evvel ibraz yasağı Geçici 1/5.Maddesi gereği 31.12.2011 tarihine kadar geçerli geçici bir uygulamadır. Bu nedenle önceki içtihat kültürüne sadık kalınarak şikayet hakkının ibraz tarihine göre değil, ibraz süresi sonu +6 ay olarak hesaplanması gerekir.
Old 29-12-2011, 15:02   #7
avbilgen

 
Varsayılan

Diğer illerin uygulamalarını bilmiyorum ama 5941 sayılı yasayla Ankara Cumhuriyet Savcılıkları ilk yasa yani 3167 sayılı yasadaki şikayet süresine ; ibraz tarihinden itibaren 6 ayı uygulamaktadır. Bence de suç tarihinden itibaren 6 ay uygulaması yasaya uygundur.
Old 17-07-2018, 10:07   #8
Av. Suat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat934
Herkese Merhaba,

Müvekkilime ait keşide yeri İstanbul , Keşide tarihi 25.06.2011 olan bir çek var , bu çek İzmir'de 27.06.2011 tarihinde ilgili bankaya ibraz edilerek , karşılıksız kaşesi vurdurulmuş.

Sözkonusu çek İzmir'de ibraz edildiğinden , çek için şikayet zamanaşımı ibraz müddeti bitimi olan 30 gün + 6 ay olarak mı hesap edilecek, yoksa çekin bankaya ibraz edildiği tarih mi 6 aylık zamanaşımına esas alınacak?

Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler..

Konu üzerinden hayli süre geçmiş ama ...
Çekte yazan banka şubesi ile keşide yeri farklı şehirlerde ise ibraz süresi 1 aydır ...........
Aynı şehrin büyükşehir ilçeleri ile normal ilçeleri için de bu böyledir.
Çeke nerede karşılıksız kaşesi vurulduğunun hiçbir önemi yoktur.
Çekteki ibraz süreleri çekin ön yüzündeki bilgilere - ( banka şubesi ve keşide yeri ) bakılarak tayin edilir.

Büyükşehir belediyesi - ilçe belediyesi - takibin iptali - keşide tarihi - keşide yeri - ödeme yeri - ibra

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
Esas No:2006/21797
Karar No:2006/24786
K. Tarihi:26.12.2006

MAHKEMESİ : Eyüp İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 01/09/2006
NUMARASI : 2006/647-660

T.T.K.’nun 720/2.maddesi gereğince çekin süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği (ibraz günü de gösterilmek suretiyle) çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla tespit edilmelidir. Aksi taktirde alacaklı müracaat hakkını kaybeder. TTK. nun 708/1.maddesi uyarınca ise çekin keşide edildiği yer ile ödeme yerinin (muhatap bankanın bulunduğu yerin) aynı olması halinde ibraz süresi 10 gündür. Somut olayda, takip dayanağı çekin keşide yeri İstanbul olup, muhatap bankanın bulunduğu yer ise Bayrampaşa/İstanbul’dur. İstanbul ilinin yerel idari yapısı Büyükşehir Belediyesi ve büyük şehir belediyesinin altında ilçe belediyeleri şeklinde olup, Bayrampaşa’da Büyükşehir Belediyesi içinde yer alan bir ilçe belediyesidir. Bu şekilde Büyükşehir belediyesi içinde kalan alt belediyelerin aynı yer olduğunun kabulü gerekir. Bu duruma göre çekin keşide yeri ve muhatap bankanın bulunduğu yer aynı olduğundan takip dayanağı çek yönünden ibraz süresi 10 gün olarak kabul edilmelidir. Takip dayanağı çekin keşide tarihinin 30.06.2006 olup, çekin muhatap bankaya ibrazının ise 10 günlük süreden sonra 11.07.2006 tarihinde yapılmış olması nedeniyle alacaklı müracaat hakkını kaybetmiştir. O halde Mahkemece İ.İ.K.’nun 170/a-2.maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir....
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
karşılıksız çek şikayetinde yetki avserdarozan Meslektaşların Soruları 8 13-06-2011 03:22
karşılıksız çek şikayetinde sanık şirket-yetkili durumu Av.Damla Gül Meslektaşların Soruları 3 01-03-2011 21:20
Karşılıksız Çek Şikayetinde Yetki salimengin Meslektaşların Soruları 14 10-08-2009 12:17
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Süresi AV. YAKUP DEMİR Meslektaşların Soruları 6 24-03-2009 18:48
Cirosu çizilmiş cirantanın karşılıksız çek şikayetinde bulunma hakkı var mıdır? Protesto Meslektaşların Soruları 2 06-06-2008 13:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03872800 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.