Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Lisans Eğitimi Hukuk Lisans Eğitimi ile ilgili sohbetler ve konular

anadolu üniversitesi öğrenci ve mezunları

Yanıt
Old 14-10-2009, 18:08   #91
üye24702

 
Varsayılanyarından itibaren yeni binadayız. 450 kişilik "ses sistemli" amfi size tahsis edilmiş
Old 14-10-2009, 18:28   #92
trajikomedya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hgeser


yarından itibaren yeni binadayız. 450 kişilik "ses sistemli" amfi size tahsis edilmiş

biraz geç de olsa isabet oldu. bugün duyuru yapılınca bütün sınıf alkış tuttu zaten. oooh beee!
Old 15-10-2009, 15:59   #93
üye24702

 
Varsayılan

geç mi? amfiyi 3. sınıfta görenler (mesela ben) ve hatta hiç göremeden mezun olanlara göre şanslısınız bile
Old 15-10-2009, 16:59   #94
trajikomedya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hgeser
geç mi? amfiyi 3. sınıfta görenler (mesela ben) ve hatta hiç göremeden mezun olanlara göre şanslısınız bile

kontenjanları hatırlatırım hgeser.
Old 17-10-2009, 21:27   #95
üye24702

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan trajikomedya
kontenjanları hatırlatırım hgeser.

Old 17-10-2009, 23:29   #96
Fatih ÖZATA

 
Varsayılan

Öncelikle yeni binamız hayırlı olsun ( yoğun vernik kokusu kafa ağrıtsada geri kalan her şey güzel )

Ben vizelerle ilgili bir kaç bir şey sormak istiyorum. Üniversitede okuyan bütün tanıdıklarım önceki seneler çıkmış soruları bul çalış diyorlar ama biz bunlara nereden ulacağız ?
Old 18-10-2009, 12:42   #97
üye24702

 
Varsayılan

çok doğru söylemişler. özellikle 2. sınıfta soru tarzlarına yabancılık sıkıntı doğurabiliyor. 2. sınıflardan birileriyle tanışma yoluna gidin derim ben. eğer bende varsa eklemeye çalışırım. daha önce de söylediğim gibi anayasa ve -yapıyorsa- medenide pratik çalışmaları sakın kaçırmayın. hocalar kendi tarzlarına yakın pratik çalışma yapıp sınavda ne tür cevaplar istedikleine dair tüyolar verir, hatta geçmiş yılların sorularını pratik olarak çözdürür
Old 18-10-2009, 13:09   #98
üye24702

 
Varsayılan

anayasa hukuku 1. dönem ara sınavı 22 kasım 2007

soru 1: Aşağıda yer alan paragraflardan bazıları da yanlıştır. Yanlış bulduklarınızı ekte verilen cevap kağıdında numaraları ile belirtiniz ve neden yanlış olduklarını açıklayınız. doğru bulduklarını üzerinde hiçbir işlem yapmayınız. Değerlendirmede sadece yanlışlığı saptanan ve açıklanan paragraflar dikkate alınacaktır. Ancak doğru olmadığı halde yanlışmış gbi düzeltilmeye çalışılan paragraflar olursa bunlardan not indirimine gidilecektir. Tam değeri 40 puan.

1) Devletin temel kuruluşunu ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallar bütününe yasama içtüzüğü denir. İçtüzükler günümüzde çoğu ülkede toplu ve yazılı olarak karşımıza çıkmamaktadır. Aksine birçok ülkede sağınık yazılı belgelere, yargı içtihatlarına ve geleneklere dayanmaktadır.

2) XVI. yy. düşünürlerinden Jean Bodin, devletin unsurlarından biri olan egemenliği devredilebilen, bölünebilen, sınırlı en üstün buyurma gücü olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda Fransız hukukçu, devlet kudretini kilise ve feodalitenin otoritesine bağlı bir konuma getirmeyi amaçlamaktadır. Bu tanm, günümüzün devletlerindeki egemenlik olgusuna uygun düşmemektedir. Çünkü bugünün devletlerinin üstün buyurma gücü sınırsızdır.

3) kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin ilk defa yapıldığı ülke Amerika Birleşik Devletleridir. Söz konusu ülkenin anayasasında, kanunların anayasaya aykırı olamayacağı ve Amerikab Anayasa Mahkemesinin anayasaya aykırı bulduğu kanunları iptal edebileceği açıkça öngörülmüştür.

4) Kural olarak parlemento kararları Anayasa Mahkemesinin anayasaya uygunluk denetiminin kapsamında yer almamaktadır. Anacak TBMM içtüzüğünün değiştirilmesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, mv. dokunulmazlığının kaldırılması, mv sıfatının düşürülmesi bu kuralın istisnalarını oluşturmaktadır.

5)Görevden ayrılmış olsalar bile, devlet adına irade açıklamış olan yetkililerin yapmış oldukarı işlemler, başka bir işlemle yürürlükten kaldırılana veya değiştirilene kadar hukuk dünyasındaki varlığını korurlar. Devletin devamlılığını ifade eden bu durum, onun kendine özgü (sui generis) bir kişiliği olduğunun doğal sonucudur.

6) 1982 Anayasası, sıradan kanunlara göre daha zor değiştirilebildiği için yumuşak bir anayasadır. Anayasanın yalnızca 1. maddesinin değiştirilmesi yasaklanmıştır. Diğer maddelere ilişkin değişiklik istemleri ise TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki mv veya hükumet tarafından yapılabilecektir. Değişikik istemlerinin kabulü için TBMM üye tam sayısının en az beşte üçünün olumlu oyu gerekmektedir. Yasama organınca kabul edilen anayasa değişikliği kanununun bir kez görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca TBMM'ye geri gönderilmesi mümkün değildir.

7) Maddi kanun anlayışına göre bir devlet işleminin kanun olarak nitelendirilmesinde içeriği hakkında yapılacak araştırma önemlidir. İşlemin kaynağı, diğer bir deyişle işlemi yapan organ dikkate alınmaz. Eğer bir metin genel, soyut, kişisel olmayan ve bir kez uygulanmakla tükenmeyen kurallar içeriyorsa ortada bir kanun var demektir. Dolayısıyla bu anlayış tüzük ve yönetmelik gibi organik açıdan idari düzenleyici işlemleri de kapsamaktadır.

Soru 2: Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. 6*5=30 puan

a) Devlet
b) Objektif ulus anlayışı
c) Normlar hiyerarşisi
d) Güçleştirici veto
e) Yürütme organının düzenleme yetkisinin "secundum legem" niteliği
f) Asli kurucu iktidar

Soru 3: Siyasi iktidarın meşruluğunu sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendiren Max Weber ile David Easton'ın görüşlerini birbiriyle karşılaştırarak açıklayınız. Toplam değeri 30 puan.
Old 19-10-2009, 17:45   #99
Fatih ÖZATA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hgeser
anayasa hukuku 1. dönem ara sınavı 22 kasım 2007

soru 1: Aşağıda yer alan paragraflardan bazıları da yanlıştır. Yanlış bulduklarınızı ekte verilen cevap kağıdında numaraları ile belirtiniz ve neden yanlış olduklarını açıklayınız. doğru bulduklarını üzerinde hiçbir işlem yapmayınız. Değerlendirmede sadece yanlışlığı saptanan ve açıklanan paragraflar dikkate alınacaktır. Ancak doğru olmadığı halde yanlışmış gbi düzeltilmeye çalışılan paragraflar olursa bunlardan not indirimine gidilecektir. Tam değeri 40 puan.

1) Devletin temel kuruluşunu ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallar bütününe yasama içtüzüğü denir. İçtüzükler günümüzde çoğu ülkede toplu ve yazılı olarak karşımıza çıkmamaktadır. Aksine birçok ülkede sağınık yazılı belgelere, yargı içtihatlarına ve geleneklere dayanmaktadır.

2) XVI. yy. düşünürlerinden Jean Bodin, devletin unsurlarından biri olan egemenliği devredilebilen, bölünebilen, sınırlı en üstün buyurma gücü olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda Fransız hukukçu, devlet kudretini kilise ve feodalitenin otoritesine bağlı bir konuma getirmeyi amaçlamaktadır. Bu tanm, günümüzün devletlerindeki egemenlik olgusuna uygun düşmemektedir. Çünkü bugünün devletlerinin üstün buyurma gücü sınırsızdır.

3) kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin ilk defa yapıldığı ülke Amerika Birleşik Devletleridir. Söz konusu ülkenin anayasasında, kanunların anayasaya aykırı olamayacağı ve Amerikab Anayasa Mahkemesinin anayasaya aykırı bulduğu kanunları iptal edebileceği açıkça öngörülmüştür.

4) Kural olarak parlemento kararları Anayasa Mahkemesinin anayasaya uygunluk denetiminin kapsamında yer almamaktadır. Anacak TBMM içtüzüğünün değiştirilmesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, mv. dokunulmazlığının kaldırılması, mv sıfatının düşürülmesi bu kuralın istisnalarını oluşturmaktadır.

5)Görevden ayrılmış olsalar bile, devlet adına irade açıklamış olan yetkililerin yapmış oldukarı işlemler, başka bir işlemle yürürlükten kaldırılana veya değiştirilene kadar hukuk dünyasındaki varlığını korurlar. Devletin devamlılığını ifade eden bu durum, onun kendine özgü (sui generis) bir kişiliği olduğunun doğal sonucudur.

6) 1982 Anayasası, sıradan kanunlara göre daha zor değiştirilebildiği için yumuşak bir anayasadır. Anayasanın yalnızca 1. maddesinin değiştirilmesi yasaklanmıştır. Diğer maddelere ilişkin değişiklik istemleri ise TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki mv veya hükumet tarafından yapılabilecektir. Değişikik istemlerinin kabulü için TBMM üye tam sayısının en az beşte üçünün olumlu oyu gerekmektedir. Yasama organınca kabul edilen anayasa değişikliği kanununun bir kez görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca TBMM'ye geri gönderilmesi mümkün değildir.

7) Maddi kanun anlayışına göre bir devlet işleminin kanun olarak nitelendirilmesinde içeriği hakkında yapılacak araştırma önemlidir. İşlemin kaynağı, diğer bir deyişle işlemi yapan organ dikkate alınmaz. Eğer bir metin genel, soyut, kişisel olmayan ve bir kez uygulanmakla tükenmeyen kurallar içeriyorsa ortada bir kanun var demektir. Dolayısıyla bu anlayış tüzük ve yönetmelik gibi organik açıdan idari düzenleyici işlemleri de kapsamaktadır.

Soru 2: Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. 6*5=30 puan

a) Devlet
b) Objektif ulus anlayışı
c) Normlar hiyerarşisi
d) Güçleştirici veto
e) Yürütme organının düzenleme yetkisinin "secundum legem" niteliği
f) Asli kurucu iktidar

Soru 3: Siyasi iktidarın meşruluğunu sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendiren Max Weber ile David Easton'ın görüşlerini birbiriyle karşılaştırarak açıklayınız. Toplam değeri 30 puan.

Çok teşekkür ederim...

Bana öyle geliyorki vizelere şimdiden çalışmam lazım ( bu soruları gördükten sonra )
Old 20-10-2009, 17:13   #100
üye30519

 
Varsayılan

Bende de var diye hatırlıyorum bu sorular. 2. sınıftan bi elemandan almıştım. Öyle süper zor değil gibi. Adam gibi not tutmak lazım ama
Old 04-11-2009, 19:53   #101
ezgicirak

 
Varsayılan

evet anayasa biraz ezberlemeye kalıyor gibi çünkü yoruma dayalı değil hiç birisi.

benim sormak istediğim birşey var.hukuk başlangıcı soruları nasıl oluyor?bize bir fotokopi verdi hoca vecdi aralın kitabına da baktım ama biz onların hiç birini görmedik sınıfta.test yapacakmış galiba hoca ama ne soracak ki?
Old 06-11-2009, 00:07   #102
trajikomedya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ezgicirak
evet anayasa biraz ezberlemeye kalıyor gibi çünkü yoruma dayalı değil hiç birisi.

benim sormak istediğim birşey var.hukuk başlangıcı soruları nasıl oluyor?bize bir fotokopi verdi hoca vecdi aralın kitabına da baktım ama biz onların hiç birini görmedik sınıfta.test yapacakmış galiba hoca ama ne soracak ki?

vakti zamanında değerli bir büyüğüm,yol göstericim,gece güneşim, bana bu husus hakkında aynen şöyle demişti :
-bunun için bir gün kitabı ve notları okumak yeter...ezberlemeye gerek yok, zaten hocada ezbere bilmez. roman okur gibi oku ve aklında kalanları yaz...

ne güzel de demişti...hala dün gibi aklımda.
kendisi şu sıralar meşhur 3.sınıfın vizeleri ile boğuştuğu için ben cevaplayım istedim. alıntı yapmanın değişik bir versiyonudur bu.
yararlı olması dileğiyle. ayrıca sınıfta test şeklinde geçmiş bir sınavı var bu dersin elden ele dolaşmakta...
Old 06-11-2009, 13:44   #103
üye30519

 
Varsayılan

geçmiş yılların sorularını fakültedeki fotokopiciden al sonra vecdi aralın kitabında 69. sayfaya kadar oku. Geçmiş yıllardaki soruları da çöz. yeterli olması lazım. Kolay gelsin
Old 06-11-2009, 18:32   #104
üye24702

 
Varsayılan


yalnız sınavın test olduğunu bilmiyordum. bizim klasikti. umarım yanıltıcı olmaz cevabım. saygılar hürmetler
Old 20-11-2009, 12:25   #106
ezgicirak

 
Varsayılan

Hukuk başlangıcı sınavı herkesin 100 olsa gerek zaten ama ben anayasa hukuku dersi için hocanın derste bahsettiği leviathan dan münci kapaninin kitabına kadar alıp okudum ama hoca kendi istediği cevaplar olmayınca bile puan kırıyormuş galiba bakalım ne olacak
Old 21-11-2009, 01:22   #107
üye30519

 
Varsayılan

Herkesin 100 degil, benim 92 Anayasanin lafini bile etmek istemiyorum. Saygilar
Old 18-12-2009, 11:46   #108
ezgicirak

 
Varsayılan

1. sınıf arkadaşlar.. ortalamalar neden bu kadar yüksek?hala öss modundan çıkamayıp günde 8 saat ders mi çalışıyorsunuz hergün?herşeyi ezberlemek gerekmiyor mantığını kavramak lazım hukukun.ben de vize haftası çalıştım ama nedense notlarım parlak değil.siz nasıl çalışıyorsunuz bir açıklasanız?
Old 18-12-2009, 23:53   #109
trajikomedya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tuana358
ya arkadaslar bu yeni bina nerede??

yunus emre kapısından girince biraz ileride solda. pinonun yanı,vehbi koç araştırma merkezinin karşısı,diğer tarafındada sinema anadolu var.
Old 19-12-2009, 19:57   #110
müdafii

 
Varsayılan

Sınavlarla ilgili sorulan soruların üzerinden çok zaman geçmiş ama ben yine de cevaplamak isterim...
İyi bir temele sahip hukukçu olabilmek için bana göre 1. sınıfta özellikle Anayasa dersinde Anayasa metninden, Medeni Hukuk dersinde de Medeni Kanun'dan DOĞRUDAN ders çalışılması(kitaplardaki teorik bilgilere çalışıldıktan sonra)çok faydalı olacaktır. Bu şekilde bir yöntem izlemek gerektiğini meslek hayatına başlayıp da uygulamayı görünce çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü iyi bir hukukçu üzerinde çalıştığı herhangi bir konuyla ilgili mevzuata(özellikle kanunlar) da hakim olabilmelidir. Bunun temelleri ise en iyi fakülte sıralarında atılabilir... Bahsettiğim şekilde ders çalışma yöntemini biraz çaba sarfedip alışkanlık haline getirirseniz, ne kadar faydalı bir öğrenme yöntemine sahip olduğunuzu ve üzerinde çalıştığınız dersle ilgili kalıcı temeller edindiğinizi rahatlıkla görebileceğinize inanıyorum. Yukarıdaki naçizane tavsiyem elbette diğer hukuk dersleri için de geçerlidir.
Anadolu Hukuk'taki tüm öğrenci arkadaşlarıma derslerinde başarılar dilerim...
Old 20-12-2009, 00:43   #111
üye24702

 
Varsayılan

Anadolu Üniversitesi hukuk fakültesinin değerli "sakin"leri!!

Üzerimizdeki ölü toprağını silkeleyip kendimize gelme vakti gelmedi mi?

Hukukçunun kalemi güçlüdür buna inancım tam. O zaman neden 2 satır yazımızı sandıklarda çürütelim ki?

Hukukçu derslere boğulmuş tabir-i caizse ot gibi yaşayan öğrencidir, hobi olarak yalnızca siyasetle kafa yorar imajını yırtıp atmaya ne dersiniz?

Hukukçu bir kültür-edebiyat dergisine iddialı bir imza atamaz mı sanki?

"sakin" fakülte binamızın ıssız koridorlarını mısralarla aydınlatamayacak kadar pasif miyiz yani?

Bir dergi çıkarmak için kollarımızı sıvasak kaç kişiden destek alırız, parmakları görmek istiyorum şimdi!
Old 20-12-2009, 01:29   #112
Fatih ÖZATA

 
Varsayılan

Elimden geldiğince yardım ederim . Kalemim pek kuvvetli değildir ama istenilen konuda çalışırım
Old 26-03-2010, 14:44   #113
ezgicirak

 
Varsayılan

2.sınıf arkadaşlar acaba elinizde 1.sınıf 2.dönem sınav soruları var mı?
Old 28-03-2010, 17:00   #114
Derya DEMİR

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hgeser


yarından itibaren yeni binadayız. 450 kişilik "ses sistemli" amfi size tahsis edilmiş

Bakın bundan haberim yoktu. Kaçırmışız desenize

Neyse zaten derse girmedikten sonra ne önemi olur ki amfinin ya da sınıfın. Tek sinir bozucu kısım 4 yıl boyunca küfrede küfrede çıktığım yokuştan sonra yürüdüğüm onca yolun kısalması temennisinin çok geç gerçekleşmesi. "Ne vardı bari şu İ.İ.B.F nin yanında hadi onu da geçtim İletişimin yanında olsaydı" diye ne çok söylenirdim! Değerini bilin o kampusün ve hocaların hepsi burnumda tütüyor!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Selçuk Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunları... ben_c Hukuk Lisans Eğitimi 377 02-06-2014 23:47
Selçuk Üniversitesi Mezunları Derneği Av.Elvan Akkaya Site Lokali 16 12-10-2010 12:41
KKTC ,Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunları ve öğrencileri Av.Ali ÇİTİL Hukuk Lisans Eğitimi 39 28-08-2009 23:06
M.Ü.H.F Mezunları,mensupları Ve Dayanışma Derneği ekremauysal Adliye Duvarı 23 04-05-2009 10:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06109905 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.