Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Milletvekili seçimi-mazbata-ölüm

Yanıt
Old 10-08-2007, 12:46   #1
*sinequanon*

 
Varsayılan Milletvekili seçimi-mazbata-ölüm

Genel seçimin sonucunda milletvekili seçilen kişiler mazbatalarını aldıktan sonra resmen milletvekili sıfatı kazanıyor.Mazbatasını henüz almadan vefat eden kişinin ailesi ölenin milletvekili seçilmiş olmasından dolayı herhangi bir maaş veya haktan faydalanabilir mi?Ayrıca milletvekili sıfatı kazanmada yeminin önemi nedir? Mazbatasını almış ama yemin etmeden vefat eden milletvekilinin bu sıfatı etkilenir mi?

Son seçimlerden sonra yaşadığımız bir konu olduğu için merak ettim ve sizlere de sormak istedim.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

Saygılar...
Old 10-08-2007, 13:57   #2
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

Kanımca milletvekilliği ile tbmm üyeliği arasında fark var.Milletvekillği sıfatı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla başlar.TBMM üyeliği sıfatı ise tbmm ye kayıt işlemiyle başlar.Bir başka açıdan her tbmm üyesi geniş anlamda milletvekilidir ama her millet vekili tbmm üyesi değildir.Belki biraz iddalı yorum oldu ama iddayı ve yorumu sevmeme bağışlayın.
Old 11-08-2007, 21:26   #3
*sinequanon*

 
Varsayılan

Anayasa Hukuku çalışma grubundaki arkadaşlar,Sn.Doğanel neredesiniz Yardımlarınızı bekliyorum.Tabi diğer üyelerden de katkı bekliyorum.Çok teşekkürler,saygılar...
Old 12-08-2007, 01:56   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Bu hususta oluşacak ihtilafa göre değerlendirilmesi gereken bir konu..

Milletvekili Seçimi Kanunu
Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların verilmesi:
Madde 36 - Milletvekili seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve parti adayı iseler mensup oldukları siyasi parti, il seçim kurullarınca en seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsiz ile seçim çevreleri de gösterilerek Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir.
(DEĞİŞİK FIKRA 27/10/1995 - 4125/19 md.) Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tarafından, milletvekili seçildiklerine dair derhal bir tutanak verilir. Bu tutanaklardan iki örneği de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına en seri vasıtayla gönderilir. (İkinci cümle İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54 K.1995/59 sayılı kararı ile.) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tutanaklardan birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verir.

Milletvekili Seçimi Kanunu
Adaylıktan istifa ve ölüm:
Madde 25 - Aday listelerinin kesinleştiği tarihten, oy verme günü saat 17.00'ye kadar ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek eksilmeler, listelerin tamamlanmasını gerektirmez. Ancak, aday listelerinde yukarıdaki nedenlerle boşalma olması halinde listedeki adaylar liste sırasına göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerler doldurulur.

1982 Anayasası
7. Ödenek, yolluk, emeklilik ve sosyal haklar
Madde 86 - (DEĞİŞİK CÜMLE: 21/11/2001 - 4720 S.K./1. md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz. (Ek cümle: 21/11/2001 - 4720 S.K./1. md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklileri T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler ve üyeliği sona erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine T.C. Emekli Sandığı tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez.
Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir.

Bu konuda oluşabilecek ihtilaf çeşitli olduğundan öncelikle üyelik ve üyeliğe bağlanan haklar ile milletvekili seçilmenin meclis üyeliği ile aynı şey olup olmadığını da değerlendirmek gerekir.

Seçim kanununda özellikle "milletvekili seçilenler" tabiri kullanılıyor ve bu statüde olanların, meclis üyesi olup olmadıkları veya meclis üyeliğinin nerede başlayacağı meselesi halledilmesi gerekiyor.

Çünkü görüldüğü gibi Anayasanın 86. maddesinde meclis üyeleri denilmek suretiyle, ödenek, yolluk vs. haklar üyeliğe bağlanmış.

Üyeliğin başlangıcı konusunda ne içtüzükte ne Anayasa'da açık bir hüküm yok.. Meclise kayıt yaptırmanın ise konuyla hiç bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Üyeliğin başlangıcı konusunda ipucu veren bir hüküm olarak 81. maddeyi görüyoruz.

2. Andiçme
Madde 81 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde and içerler:
...
Ancak, buradaki anlam da farklı yönlere çekilebilecek türdendir. Maddenin lafzından sanki ilgili üye statüsünü elde etmiş ancak göreve başlamasının önşartı olarak yemin etmesi gerekiyormuş gibi anlaşılabileceği gibi ancak yeminden sonra üyelik statüsünün kazanıldığı da anlaşılabilir.

Bir de yukarıdaki Seçim Kanununun 25. maddesi de ilginç seçim günü saat 17:00'a kadar süre vererek, bu saate kadar gerçekleşen ölüme görüldüğü gibi bazı sonuçlar bağlıyor.. O halde bu madde bağlamında bu saat'ten sonra ölümün gerçekleşmesine de aksine sonuç bağlanarak eksilen üyenin boşluğu doldurulmayacağına göre kişinin üyelik statüsünü kazandığı da kolaylıkla savunulabilir. Bir ihtilaf vukuunda ilgili maddelerin yorumlanması ile nasıl bir sonuca varılabileceği benim için de merak konusu..

Benim görüşüm ise kişi seçilmekle bu statüye girer ve söz konusu haklardan faydalanabilir. And içme vs. işin sembolik tarafıdır. Çünkü seçim öncesinde de eğer kamuda görev yapmakta ise eski stasüsünü sonlandırmak durumundadır. Eski statüye fiilen dönme şansı olamayacağına ve yeni durumu ile ilgili statüyü de kazanamayacağı sonucuna varılırsa bu durum kişinin ailesi ve yakınları için çok ağır bir sonuç doğurur..
Old 13-08-2007, 17:30   #5
*sinequanon*

 
Varsayılan

Peki mazbatasını almamış olan milletvekili ilk oturuma gelip yemin edebilir mi?

Seçim sonuçlarının açıklanması ile kişi milletvekili sıfatı kazanıyorsa gerek basın gerekse halk mazbata alma işlemine niçin bu kadar anlam yüklüyor?

Yemin etmeyi reddeden milletvekilinin durumu ne olacak?

Sorular biraz arka arkaya oluyor ama kusura bakmayın

Saygılar...
Old 22-06-2011, 11:30   #6
mhmtşahin

 
Varsayılan

[quote=*sinequanon*]Peki mazbatasını almamış olan milletvekili ilk oturuma gelip yemin edebilir mi?

Seçim sonuçlarının açıklanması ile kişi milletvekili sıfatı kazanıyorsa gerek basın gerekse halk mazbata alma işlemine niçin bu kadar anlam yüklüyor?

Yemin etmeyi reddeden milletvekilinin durumu ne olacak?

1-) mazbata alınmadan yemin edilemez daha doğrusu yemin etme durumu daha doğmamıştır.Çünkü,mazbata 3 nüsha halinde düzenlenir bir tanesi seçilen vekile verilir bir tanesi Y.S.K.'ya gönderilir diğeri ise T.B.M.M.'ye gönderilir.T.B.M.M.'ye gönderilen veya verilen mazbata ile vekilin meclis üyelik kaydı yapılır.Dolayısıyla mazbatasını almamış ve buna bağlı olarak meclise üye kaydı yapılamayacağından dolayı fikrimce yemin edemeyecektir.

2-) Hukuk Fakültesini bitirdiğimizde Hukukçu oluyoruz LAKİN (Son dönemde nihat doğan ile bayağı popüler olmuş bir kelimedir) Avukatlık ruhsatı almayana kadar mesleğimizi icra edemiyoruz.Gerek bizler gerekse halk (Ailemiz yani) Avukatlık ruhsatına ne kadar anlam yüklüyorsak onlarda mazbataya galiba bu kadar anlam yüklüyorlar.

3-) Andiçmek milletvekilliğinin kazanılması şartı değildir.Milletvekilliği sıfatının başlangıç anı il seçim kurulunun milletvekili seçildiğine ilişkin tutanağın düzenlenmesi anıdır.Ancak,Anayasanın ilgili maddesi gereğince 'andiçme' sadece göreve başlamak için gereken bir şarttır.
Dolayısıyla andiçmeyen vekil 'Milletvekili olamaz' denilemeyecektir.Çünkü,andiçmeden çok önce kişi zaten vekil olmuştur.Ancak,Andiçmeyen kişinin ancak milletvekilliği düşürülebilir.Şöyle ki; Anayasa da milletvekilliğinin düşürülmesi halleri belirtilmiştir.Bu hallerden biri ise 'Devamsızlık'tır. Bu nedenle, mazeretsiz olarak andiçmeye gelmeyen veya andiçmeye gelip de usûlüne uygun olarak andiçmeyen bir milletvekili, göreve başlamamış sayılır. Bu durum beş birleşim sürdüğünde o milletvekilinin milletvekilliği devamsızlığı nedeniyle düşürülebilecektir...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bağımsız Milletvekili Adaylığı hakay Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 14 30-07-2007 02:48
Milletvekili Dokunulmazlığı! anket! sbudak Hukuk Sohbetleri 22 05-02-2007 11:44
MilletVekili Seçimleri Ne Zaman Olmalıdır? avenginakbaba Hukuk Sohbetleri 5 04-01-2007 13:03
Sayın Milletvekili Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 0 16-11-2002 00:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04559803 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.