Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik Garanti Sigorta Fonu

Yanıt
Old 21-11-2006, 10:48   #1
Av.Murat Bölükbaş

 
Varsayılan Trafik Garanti Sigorta Fonu

Değerli meslektaşlarım,
Olay aşağıda anlatacağımdan ibaret.
Müvekkilim EHLİYETSİZ bir şekilde motorsiklet kullanırken ,TRAFİK SİGORTASI olmayan bi traktör çarpar ve yaralanır.30 gün hastanede yatar cebinden 2000 ytl ye yakın para çıkar.
Soru1-Bu zararı garanti sigorta fonundan mı isteyeyim
Soru2-Ehliyetsiz motorsiklet kullanması kusura etki eder mi?
Soru3-Yoksa garanti sigorta fonunu olaya katmadan direk araç sahibinden mi isteyeyim.
Old 21-11-2006, 10:59   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın muratbölükbaş,

1 ve 3. Soru:Kazaya sebebiyet veren aracın trafik sigortasının bulunmaması durumunda, meydana gelen maddi zararı, Garanti Fonu'ndan talep edebilirsiniz. Muhtemeldir ki; zararın, traktör sahibinden tahsil kabiliyeti zayıftır. Zaten gerekli belgeleri tedarik ettiğinizde, Garanti Fonu geciktirmeden ödeme yapıyor. Traktör sahibi sulhe yanaşmazsa icra takibi yapmanız ve dava açmanız gerekeceğinden, Garanti Fonu'na yazılı başvuru netice almak ihtimali daha pratik bir yol gözüküyor.


2. Soru:Müvekkilinizin ehliyetsiz araç kullanması asli kusurlardan biridir. Ancak bu asli kusurun kazaya etkisi ne kadardır? Sırf ehliyetsiz araç kullanmak veya alkollü araç kullanmak asli kusur sayılmalarına rağmen, kazada etken değillerse değerlendirme nasıl yapılıyor? Bu soruların cevaplarından ben de emin değilim. Genel olarak gördüğüm; kaza tespit tutanağındaki oranlara itibar ediliyor. Ehliyetsiz araç kullanmak asli kusur olarak kazanın oluşumunda etkili kabul ile yarı yarıya kusur verilmişse bile; zararınızın en azından yarısını tazmin edebilirsiniz.


Saygılarımla.
Old 22-11-2006, 15:26   #3
Ersin KUŞ

 
Varsayılan

Sayın Bölükbaş http://www.ktgsh.org/ sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz
Old 23-11-2006, 10:48   #4
barisugan

 
Varsayılan Garanti Sigorta Fonu

öncelikle şunu belirtmek isterim ki Garanti Sigorta Fonu'nun batık olan sigorta şirketlerinin borçlarını karşılayan bir fon olduğunu biliyorum. Zira trafik sigortası olmayan bir aracın vermiş olduğu zararları fon karşılamaz.Bu tıpkı batık bankalarda parasını kaybetmiş olan mudilerin paralarını fondan alabilmelerine benzer.Bilindiği gibi oradada max.karşılanan para 50.000,00 YTL dir.
Bu durumda yapılacak tek yol traktör malikine ve o an aracı kullanan şoföre maddi manevi tazminat davası açmaktır. Mahkeme tazminatın miktarını kusur oranlarına göre belirler. Trafik polisinin tutmuş olduğu kaza zaptında ki kusur oranları mahkeme için kesinlik oluşturmaz. Mahkeme keşif , bilirkişi incelemesi hava ve yolun durumları, tanık beyanları gibi donelere dayanarak bir karara varacaktır.
Old 23-11-2006, 17:07   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın muratbölükbaş,

1- Zararınızı Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu'ndan isteyebilirsiniz. 2918 Sayılı Kanun'un 108 inci maddesini alıntıladım:
Alıntı:
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı
Madde 108 - (Değişik: 4199 - 17.10.1996) Bu Kanuna göre, zorunlu malî sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde bir (Değişik ibare: 4629 - 21.2.2001 / m.6 f - Yürürlük m.8) "Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı" (*) oluşturulur.
(Değişik ibare: 4629 - 21.2.2001 / m.6 f - Yürürlük m.8) "Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı"na (*) aşağıdaki durumlarda başvurulur:
a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
b) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde zorunlu malî sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararlar için,
c) Zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacının (Ek ibare: 4896 - 17.6.2003 / m.1) "malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da" iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
d) 8 inci maddenin (b) bendi ile 107 nci maddenin son fıkrasında öngörülen durumlar için.

Kazaya sebep olan aracın işleteninin sonradan bulunması halinde (Değişik ibare: 4629 - 21.2.2001 / m.6 f - Yürürlük m.8) "Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı" (*) , işletene ve sigortacısına rücu edebilir; diğer durumlarda da (Değişik ibare: 4629 - 21.2.2001 / m.6 f - Yürürlük m.8) "Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı"nın (*) sorumlulara başvurma ve sigortacının iflas masasına katılma hakları saklıdır.

Madde:8/b;

Alıntı:
Madde:8/b

Alıntı:
Madde:8
b) (Değişik: 4199 - 17.10.1996) Sağlık Bakanlığı:
1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,
2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,
3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,
4. Bu Kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.

2- Ehliyetsiz araç kullanmanın ayrıca cezası vardır. Ancak asli kusur olarak sayılan hallerden değildir. Yine yasanın ilgili maddesini alıntıladım:

Alıntı:
Madde 84 - Araç sürücüleri trafik kazalarında;
a) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
d) Arkadan çarpma,
e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme,
f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
g) Şeride tecavüz etme,
h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
i) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama,
k) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,
l) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpma,
hallerinde aslî kusurlu sayılırlar.

3- Araç sahibiyle birlikte KTGSF'nu dava etmemeniz için bir neden göremiyorum. Yazılı müracaata gerek kalmadan KTGSF' ya doğrudan dava açmanız mümkün bildiğim kadarıyla...


Saygılarımla
Old 29-09-2007, 12:44   #6
filorinalı 1

 
Varsayılan GÜvence Hesabi

Sigortacılık kanunu'nun 14. maddesi ile Güvence Hesabı ünvanıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde tüzel kişiliği haiz olarak yeniden yapılandırılan Garanti sigorta hesabının, sorumlulukları, alacakları ve yükümlülükleri de GÜVENCE HESABI'na devredildi. Artık Trafik Garanti Sigorta hesabı için yapılacak müracaatlar GÜVENCE HESABI'na yapılacaktır.

(14.6.2007 tarihli ve 26552 sayılı resmi gazete)
Old 03-09-2008, 21:47   #7
Kerem Özgündüz

 
Varsayılan

Değerli hukukçu ve sigortacı dostlar

Benim 67 EE 216 plaka sayılı 1972 model oto
Yeaklaşık üç sene evvel (Nesine yararsa) çalındı.
Sigorta fonunu yeni duydum.
a) Çalıntı otoya fon dan bir hak talep edebilirmiyim.
b) Bu konuda zaman aşımı varmı bilginize muhtacım
Sevgilerle
Kendi hakkını aramayan arayamıyan başkasının hakkını hiç arayamaz
Old 04-09-2008, 01:06   #8
üye25667

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Murat Bölükbaş
Değerli meslektaşlarım,
Olay aşağıda anlatacağımdan ibaret.
Müvekkilim EHLİYETSİZ bir şekilde motorsiklet kullanırken ,TRAFİK SİGORTASI olmayan bi traktör çarpar ve yaralanır.30 gün hastanede yatar cebinden 2000 ytl ye yakın para çıkar.
Soru1-Bu zararı garanti sigorta fonundan mı isteyeyim
Soru2-Ehliyetsiz motorsiklet kullanması kusura etki eder mi?
Soru3-Yoksa garanti sigorta fonunu olaya katmadan direk araç sahibinden mi isteyeyim.
Sayın meslektaşım başvuracağın yer kesinlikle TSGF dir. Ayrıca ehliyetsiz olması kusur oranını belirlenmesine elbette etki eder ama bu fondan yararlanamayacağı anlamına gelmez. Tecrübeyle sabittir. Müvekkilmimin kullandığı sigortasız kamyonete ehliyetsiz bir motorsikletli çarpmıştı geçen sene. müvekkilime 8/6 kusur verildi. Ehliyetsiz motorsikletlinin ayağı kırılmıştı. Fona başvurup azımsanamayacak kadar büyük bir meblağ almıştı. Şu an Fonun müvekkilime yaptığı icra takibine itirazla uğraşıyorum. Hukuki dayanaktan yoksun bir metin oldu ama olay kısaca böyle. Umarım yardımcı olur.
Old 04-09-2008, 01:12   #9
üye25667

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kerem Özgündüz
Değerli hukukçu ve sigortacı dostlar

Benim 67 EE 216 plaka sayılı 1972 model oto
Yeaklaşık üç sene evvel (Nesine yararsa) çalındı.
Sigorta fonunu yeni duydum.
a) Çalıntı otoya fon dan bir hak talep edebilirmiyim.
b) Bu konuda zaman aşımı varmı bilginize muhtacım
Sevgilerle
Kendi hakkını aramayan arayamıyan başkasının hakkını hiç arayamaz
Kerem Bey bildiğim kadarıyla bu fon yani güvence hesabı mesuliyet sigortası olmayan araçların üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak amacıyla kuruldu. aracın çalınması halinde başvurulmadığını biliyorum. Yani kısaca Zarar veren aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasından ne talep ediliyorsa bu fondan da ancak onu talep edebiliyorsunuz.
Old 04-09-2008, 21:34   #10
Kerem Özgündüz

 
Varsayılan

Sayın Murdican dost
Zahmet edip yanıt verdiğiniz için size Teşekkür borçluyu. Yaşamınız Gaziantep baklavası gibi tatlı olsun
Sevgiler
Kerem
Old 04-09-2008, 22:42   #11
üye25667

 
Varsayılan

Ben teşekkür ederim sevgili ağabeyim.
Old 05-09-2008, 13:32   #12
barışkurşun

 
Varsayılan

Zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacının (Ek ibare: 4896 - 17.6.2003 / m.1) "malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da" iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
ancak yukarıda ki halde maddi zararları karşılar; diğer hallerde sdece bedensel zararı karşılar.
ehliyetsiz araç kullanmak doğrudan kazada sorumluluğu doğurmaz.
Old 27-09-2008, 00:29   #13
av.Cansu YILMAZ

 
Varsayılan

Arkadaşlar, Konu ile ilgili görüş ve eklenen kararları okurken aklıma bire husus takıldı, acaba Garanti Fonuna Kasko Rücu yapan sigorta şirketleri başvurabilir mi? K.T.K 108 de buna engel bir ibareye rastlamadım.Şimdiden teşekkürler
Old 28-09-2008, 00:44   #14
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.Cansu YILMAZ
Arkadaşlar, Konu ile ilgili görüş ve eklenen kararları okurken aklıma bire husus takıldı, acaba Garanti Fonuna Kasko Rücu yapan sigorta şirketleri başvurabilir mi? K.T.K 108 de buna engel bir ibareye rastlamadım.Şimdiden teşekkürler

Sn. Meslektaşım,

"Kasko rücu yapan sigorta şirketi" diyerek, sigortalısının zararını karşılamış ve TTK 1301. maddesine göre sigortalısının haklarına halef olmuş sigorta şirketini kastettiğinizi varsayarsak; sigorta şirketi de fondan alacağını tahsil edebilecektir. Ancak kasko sigortacısı sadece araçta meydana gelen maddi zarar bakımından rücu edebileceğinden, başvuru halleri kısıtlıdır. Karşı taraf sigorta şirketinin ruhsatının iptal edilmiş olması veya iflas etmiş olması gereklidir.

Saygılarımla
Av. Fatih KARACA
Old 12-04-2011, 10:47   #15
çalıkuşu06

 
Soru

merhaba arkadaşlar;
müvekkilin aracı ile karşı tarafın aracının çapışmasıyla trafik kazası meydana gelmiş,kaza tespit tutanağında asli kusuru karşı tarafa vermişler,ben maddi ve manevi tazminat davası açacağım fakat karşı tarafın aracının sigortası yok. şans eseri yaralanma yok fakat müvekkilin aracı nerdeyse perte çıkmış. müvekkilin aracında meydana gelen zararı değişik iş dosyasından tespit yaptırdık. müvekkilin aracındaki bu zararı garanti fonu karşılamak zorundamı? yoksa fon sadece bedensel zararlarımı karşılıyor sadece?
Old 12-04-2011, 11:28   #16
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.cüveyri
merhaba arkadaşlar;
müvekkilin aracı ile karşı tarafın aracının çapışmasıyla trafik kazası meydana gelmiş,kaza tespit tutanağında asli kusuru karşı tarafa vermişler,ben maddi ve manevi tazminat davası açacağım fakat karşı tarafın aracının sigortası yok. şans eseri yaralanma yok fakat müvekkilin aracı nerdeyse perte çıkmış. müvekkilin aracında meydana gelen zararı değişik iş dosyasından tespit yaptırdık. müvekkilin aracındaki bu zararı garanti fonu karşılamak zorundamı? yoksa fon sadece bedensel zararlarımı karşılıyor sadece?

Sayın Meslektaşım,

Güvence Hesabı, araçta meydana gelen maddi zararı karşılamaz.

Saygılarımla
Av. Fatih Karaca
Old 27-09-2011, 16:31   #17
Av.Arzu Erkan

 
Dikkat

Yeni bir başlık açmadan ilk defa karşılaştığım bir konuda buradan soru sormak istedim. Müvekkil, trafik sigortası bulunmayan traktörü ile tek taraflı yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası yapmıştır. Eşi ve bir yakını yaralanmıştır. Hastane tedavi giderleri güvence hesabından karşılanmıştır.Güvence hesabı da ödediği meblağı müvekkile ve eşine rücu etmiş, icra takibi başlatmıştır. Müvekkil ve eşi icra takibine "bir kişinin yaralanmasına taksirli davranışı ile sebebiyet veren 3. kişilere rücu edilebilir. fakat söz konusu 3. kişi olmayıp mağdurun eşi veya çocukları ise bu kişilere rücu edilemez. Sağlık Bakanlığı'nın 2006/125 nolu genelgesi gereğince bunun SGK dan talep ve tahsili gerekir " diyerek itiraz etmiştir.
SGK'ya davayı ihbar etmek gibi bir yükümlülüğümüz var mı, nasıl bir yol izlemem gerekiyor? İyi çalışmalar...
Old 27-09-2011, 20:21   #18
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Güvence Hesabı Rücu talebinde haklı ve " Kendi Kusurundan Yararlanmama " İlkesi ile zarar sorumlusunun tazmin yükümlülüğü dikkate alındığında tutarın ödenmesi gerekecek. Nitekim, SGK da ödeseydi, zarar sorumlusuna Rücu edecek idi.
Old 30-09-2011, 13:26   #19
sakgoz79

 
Varsayılan

Değerli üstadlar benimde bu hususta sormak istediğim bir olay var; müvekkile ait firma aracına çalıntı bir araç çarptı çarpan ehliyetsiz ve olay yerinde vefat etti. Müvekkil firma işçilerinden biride olayda vefat etti. vefat eden müvekkil firma işçisinin yakınları müvekkil firmaya dava açtı ve mahkeme olayda tutulan kaza tutanaklarında kusur 8/8 çalıntı araca verilmiş olmasına rağmen müvekkil firmaya 200.000 TL ye yakın tazminat hükmetti. Bu durumda müvekkil firma olarak güvence hesabına rucu davası açma olasılığı varmıdır?
Old 01-10-2011, 13:42   #20
Av. Fatma B

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sakgoz79
Değerli üstadlar benimde bu hususta sormak istediğim bir olay var; müvekkile ait firma aracına çalıntı bir araç çarptı çarpan ehliyetsiz ve olay yerinde vefat etti. Müvekkil firma işçilerinden biride olayda vefat etti. vefat eden müvekkil firma işçisinin yakınları müvekkil firmaya dava açtı ve mahkeme olayda tutulan kaza tutanaklarında kusur 8/8 çalıntı araca verilmiş olmasına rağmen müvekkil firmaya 200.000 TL ye yakın tazminat hükmetti. Bu durumda müvekkil firma olarak güvence hesabına rucu davası açma olasılığı varmıdır?
Mahkeme tarafındanverilen 200.000.- TL sadece maddi tazminat ise değilse maddi tazminat olan kısmına,
8/8 kusurlu olan aracın ZMMS'ı yok ise, talep edebilirsiniz, değilse rücu hakkınızın olmadığını düşünüyorum.
Old 01-10-2011, 20:30   #21
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sanırım, Av. Fatma Hanım'ın yanıtındaki İkinci " maddi " Cümlesi " bedeni veya destek " şeklinde anlaşılmalı.
Old 22-08-2012, 14:37   #22
Av.Denge

 
Varsayılan rücu

Değerli meslektaşlarım, sormak istediğim soru konu başlığıyla alakalı olduğundan yardımınızı rica ediyorum,şimdiden teşekkürler.

Soruma gelince: Müvellilime ait olan ve ZMSS bulunmayan traktör, müvekkilin babası tarafından kullanıldığı bir esnada devriliyor ve tek taraflı meydana gelen kazada baba hayatını yitiriyor.Kaza esnasında ehliyeti bulunmayan babanın 6 tane de çocuğu bulunmakta.Müvekkilim, yani traktörün sahibi olan kişi - ehliyetsiz babasına aracı veren oğul olarak fona başvurmak istiyor; ama ben rücu noktasında sıkıntı olacağını -emin olmamakla birlikte- düşünüyorum. Fona başvurulduğu anda (müvekkil ya da diğer kardeşleri) rücu durumu ne olur?
Old 31-08-2012, 11:33   #23
av.medine

 
Varsayılan

Benim de bu konu ile ilgili sorum olacak.
Müvekkilin oğlu sigortasız karşı araç ile çarpışması sonucunda vefat ediyor. Gerek ilk aza tespit tutanağı ve sonraki kusur raporuna göre Asli kusur karşı araç sürücüsünde . Şimdi ben müvekkiller adına ( müvekkiller ölen çocuğun anne ve babası ) Garanti Fonuna başvurabilir miyim. Ayrıca bu fonun tama açılımı ve iletişim bilgisini bilen var mı ( Açlımını bilmediğim için aramadan ne sonuç alamadım. Ayrıca bu fona vekil olarak başvursam daha mı iyi ve erken sonuç alırım. Yani özel sigortaların yapmış olduğu oyalama taktiği burada da var mıdır ) Başvuran arkadaşlar ölümlü kazaya ilişkin olarak başvuru dilekçesi dava dilekçesi şeklinde mi olacak ? Başvuru sırasında talep edilen belgelere nereden ulaşabilirim.
Old 02-09-2012, 16:47   #24
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.medine
Benim de bu konu ile ilgili sorum olacak.
Müvekkilin oğlu sigortasız karşı araç ile çarpışması sonucunda vefat ediyor. Gerek ilk aza tespit tutanağı ve sonraki kusur raporuna göre Asli kusur karşı araç sürücüsünde . Şimdi ben müvekkiller adına ( müvekkiller ölen çocuğun anne ve babası ) Garanti Fonuna başvurabilir miyim. Ayrıca bu fonun tama açılımı ve iletişim bilgisini bilen var mı ( Açlımını bilmediğim için aramadan ne sonuç alamadım. Ayrıca bu fona vekil olarak başvursam daha mı iyi ve erken sonuç alırım. Yani özel sigortaların yapmış olduğu oyalama taktiği burada da var mıdır ) Başvuran arkadaşlar ölümlü kazaya ilişkin olarak başvuru dilekçesi dava dilekçesi şeklinde mi olacak ? Başvuru sırasında talep edilen belgelere nereden ulaşabilirim.

Sayın Meslektaşım,

Garanti Fonunun adı değişti. Aradığınız bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla

www.guvencehesabi.org.tr
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik kazasında ölenin yakınlarının zorunlu trafik sigortasından maddi veya manevi t askeri hakim Meslektaşların Soruları 11 29-05-2013 13:00
Tasarrufa Tesvik Fonu ILHAN Hukuk Soruları Arşivi 3 05-02-2007 13:51
Trafik Kazaları Sigorta Teminatı nilkartal Meslektaşların Soruları 3 28-02-2006 17:10
2003 Sigorta Primleri/Avukat Topluluk Sigorta Servisi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 22-05-2003 15:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05973506 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.