Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ZMMS na başvuru zorunluluğu

Yanıt
Old 03-08-2016, 12:24   #1
Salut

 
Varsayılan ZMMS na başvuru zorunluluğu

Nisan ayında çıkarılan torba kanunla 2918 sayılı kanunun 97. maddesi değiştirilmiş ve trafik kazalarında dava açılmadan önce sigortacıya başvuru şartı getirilmiştir.
Elimdeki bir olayda hem sürücüye hem işletene hem de zorunlu sigortacıya dava açacağım, fakat maluliyet henüz belli değil. Maluliyet belli olmadığından sigortacıya başvuru yapmanın da bir anlamı yok aslında.
Ne yapılabilir?
Saygılarımla.
Old 12-08-2016, 13:29   #2
Avukat75

 
Varsayılan

Benzer bir durumla karşı karşıyayım. Siz nasıl hareket ettiniz acaba üstad ?
Old 12-08-2016, 19:11   #4
Avukat75

 
Varsayılan

Peki başvuru öncesinde maluliyet durumuyla ilgili rapor mu aldınız? Talep ettiğiniz kalemler için (özellikle geçici veya sürekli işgöremezlikten kaynaklanan taleplerle ilgili) rakam belirttiniz mi?
Old 14-08-2016, 20:01   #6
Avukat75

 
Varsayılan

En son yanıtınızla ne kastettiğinizi anlamadım!

Ancak ben düşüncelerimi şöyle ifade edebilirim. Gerek yasada gerekse ZMSS Genel şartlarında yapılan son değişikliklerin trafik kazalarında zarar görenler aleyhine olduğu açık. Ayrıca değişiklik sonrası uygulamanın nasıl olacağı da belirsiz.

Sorunuzda belirttiğiniz üzere, 14.04.2016 tarihli 607 sayılı kanun ile 2918 sayılı kanunun bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Değişiklik sonrasında 97. maddenin yeni metni şu şekildedir;

“Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”

99. maddenin 1. fıkrası ise şu şekildedir;
“Sigortacılar, hak sahibinin zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar…”

14.05.2015 tarihinde değiştirilerek 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren ZMSS genel şartlarında 02.08.2016 tarihli 29789 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni bir değişiklik daha yapılmıştır.

Bu son değişiklik de dikkate alındığında ZMSS Genel Şartlarına göre;

“B.2. tazminat ve giderlerin ödenmesi” başlıklı maddenin 3. fıkrası şöyledir;

“2.1. Sigortacı; hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için bu genel şartlar ekinde yer alan gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz işgünü içinde tazminatı hak sahibine öder. Sigortacının kendisine iletilen belgelere haklı olarak itiraz etmesi veya kendisinin hak sahibinden ya da başka bir kurumdan haklı olarak yeni bir belge talep etmesi halinde söz konusu süre yeni talep edilen belgenin sigortacının merkez veya şubelerinden birine iletilmesinden sonra başlar. Sigortacı hak sahibinden münhasıran hak sahibinin tazminat hakkını etkileyen bilgi ve belgeleri talep edebilir.”

Genel şartlara 02.08.2016 tarihli değişiklik ile eklenen madde Ek:6 ‘da “Tazminat Ödemelerinde İstenilecek Belgeler” başlığı altında bedeni zararlardan sürekli sakatlık için, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi de istenmektedir.

Yani bu durumda, hak sahibi adına dava açılmadan önce sigortacıya yapılmak zorunda olan başvuruda, bedeni zararlarla ilgili talepler için sağlık kurulu raporunun ve hak sahibinin ücret miktarını belgeleyen evrakın eklenmesi gerekiyor. İstenilen evraklarda eksiklik olması durumunda ve sigortacı genel şartların B.2 maddesinin 3. fıkrası gereğince eksik evrakın tamamlanmasını yazılı cevabında isterse, söz konusu eksikliği tamamlamadığınız sürece başvurunuzu yapmış sayılmayabilirsiniz! Bu durumda açacağınız davada dava şartı eksikliği sorunu gündeme gelebilecektir. İlgili yönetmelik uyarınca sözkonusu raporun alınma süreci ise (sağlık sorununun henüz netleşmemiş olması veya rapora itiraz süreçleri düşünüldüğünde) dava açma sürecini iyice belirsizleştirecektir. Bu süreçte zamanaşımının durması veya kesilmesi sözkonusu olur mu, bu konuda bir hüküm var mı bilemiyorum.

Dolayısıyla sayın Salut, siz başvuru yaptım dediğiniz için bu süreçleri nasıl geçirdiğinizi sormak istemiştim. Ama paylaşmak zorunda değilsiniz tabi ki.

Saygılar.
Old 16-08-2016, 10:39   #7
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat75
En son yanıtınızla ne kastettiğinizi anlamadım!

Ancak ben düşüncelerimi şöyle ifade edebilirim. Gerek yasada gerekse ZMSS Genel şartlarında yapılan son değişikliklerin trafik kazalarında zarar görenler aleyhine olduğu açık. Ayrıca değişiklik sonrası uygulamanın nasıl olacağı da belirsiz.

Sorunuzda belirttiğiniz üzere, 14.04.2016 tarihli 607 sayılı kanun ile 2918 sayılı kanunun bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Değişiklik sonrasında 97. maddenin yeni metni şu şekildedir;

“Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”

99. maddenin 1. fıkrası ise şu şekildedir;
“Sigortacılar, hak sahibinin zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar…”

14.05.2015 tarihinde değiştirilerek 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren ZMSS genel şartlarında 02.08.2016 tarihli 29789 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni bir değişiklik daha yapılmıştır.

Bu son değişiklik de dikkate alındığında ZMSS Genel Şartlarına göre;

“B.2. tazminat ve giderlerin ödenmesi” başlıklı maddenin 3. fıkrası şöyledir;

“2.1. Sigortacı; hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için bu genel şartlar ekinde yer alan gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz işgünü içinde tazminatı hak sahibine öder. Sigortacının kendisine iletilen belgelere haklı olarak itiraz etmesi veya kendisinin hak sahibinden ya da başka bir kurumdan haklı olarak yeni bir belge talep etmesi halinde söz konusu süre yeni talep edilen belgenin sigortacının merkez veya şubelerinden birine iletilmesinden sonra başlar. Sigortacı hak sahibinden münhasıran hak sahibinin tazminat hakkını etkileyen bilgi ve belgeleri talep edebilir.”

Genel şartlara 02.08.2016 tarihli değişiklik ile eklenen madde Ek:6 ‘da “Tazminat Ödemelerinde İstenilecek Belgeler” başlığı altında bedeni zararlardan sürekli sakatlık için, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi de istenmektedir.

Yani bu durumda, hak sahibi adına dava açılmadan önce sigortacıya yapılmak zorunda olan başvuruda, bedeni zararlarla ilgili talepler için sağlık kurulu raporunun ve hak sahibinin ücret miktarını belgeleyen evrakın eklenmesi gerekiyor. İstenilen evraklarda eksiklik olması durumunda ve sigortacı genel şartların B.2 maddesinin 3. fıkrası gereğince eksik evrakın tamamlanmasını yazılı cevabında isterse, söz konusu eksikliği tamamlamadığınız sürece başvurunuzu yapmış sayılmayabilirsiniz! Bu durumda açacağınız davada dava şartı eksikliği sorunu gündeme gelebilecektir. İlgili yönetmelik uyarınca sözkonusu raporun alınma süreci ise (sağlık sorununun henüz netleşmemiş olması veya rapora itiraz süreçleri düşünüldüğünde) dava açma sürecini iyice belirsizleştirecektir. Bu süreçte zamanaşımının durması veya kesilmesi sözkonusu olur mu, bu konuda bir hüküm var mı bilemiyorum.

Dolayısıyla sayın Salut, siz başvuru yaptım dediğiniz için bu süreçleri nasıl geçirdiğinizi sormak istemiştim. Ama paylaşmak zorunda değilsiniz tabi ki.

Saygılar.Bu yolu geçim kapısı yapmış, ... bilmemne Hasar Servisi, Hasarmatik vs gibi internetten trafik kazası takip edip, sırtlan gibi davayı kapmaya uğraşan ve Barolar Birliğinin bir türlü çözüm üretemediği simsarların işleri zorlaştı desenize.
Barolar Birliği avukatlık mesleğinin bu simsarlardan korunması için hiç bir şey yapamamıştı. Sigortacılar Birliği nasıl da mevzuat yoluyla kendisini korumaya aldı. Belki örnek olur birilerine.
Old 16-08-2016, 21:58   #8
Salut

 
Varsayılan

Sayın Avukat75
Bir önceki cevabım belgelerle ilgili. Yani mağdur ameliyat belgelerini gönderdi, tespi turanağını gönderdi. Sigortacı da duruma göre az çok maluliyet veya asgari bir tazminat belirleyip ödeme yapabilir noktasındaydı. B.K 276 mı hatirlamıyorum önceden odeme ile ilgili bir maddeydi. Buna göre sigortacı az biraz önceden avans ödemesi yapabilir gelen belgelere göre.97.madde ile 99.madde arasında fark var. 99.madde temerrüd ile ilgili. Belge yoksa sigortacı temerrüde düşmüş olmuyor. Dava açılmasına engel değil. Dava açmak için yazılı başvuru şart. Elindeki yeterli belgelerle yazılı başvuru yeterli. Hiç belge verilmemesi kötüye kullanma olabilir. Yani başvuruda maluliyet belgesi yoksa mağduru dava için bekletmekte adil değil. Bence başvurudan sonra eksik belge varsa sigortacı bunu istiyorsa artik verilen cevap tatmin etmiyordur. Cünkü sigortacı ödeme yapmıyor. Ama temerrüd oluşmuyor.
Old 17-08-2016, 14:58   #9
Av. V. Gözde Arıkaya

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım aynı durum bende de var. Müvekkil kazayı Aralık 2015 de geçirdi. Kaza nedeniyle omurlarındaki platinler kaydı, ameliyat olması gerek, ancak kemik erimesi tedavisi bitmediğinden ameliyat olamadı henüz.

Ben süreç çok uzadığı için, ceza dosyası raporu, hastane raporları ve kaza tespit tutanağıyla sigortaya başvuru yaptım, en azından bu aşamayı geçelim diye. Sigortadan kontrol ettiğimde 9 kalem eksik evrak tespit etmişler. Müvekkilin vergi levhasına kadar istiyorlar, ceza dosyası ifade tutunakları da dahil olmak üzere...

Ben şu anda bu belgeleri sunsam bile, daha müvekkil ameliyat olacak, durumu yeniden değişecek.

Müvkekilin durumu değişmeyecek olsa bile, sigorta şirketine bu istediği evrakları göndermediğimde, sigorta şirketine başvuru ön şartını yerine getirmemiş olur muyum?

Süreç kişilerin mağduriyetine yol açacak şekilde uzadı.

TEşekkür ederim.
Old 17-08-2016, 15:04   #10
Av. V. Gözde Arıkaya

 
Varsayılan

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 97. Maddesini değiştiren 14.04.2016 tarih ve 6704 sayılı yasanın 5. Maddesi uyarınca; “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir” hükmü getirildiğinden, dava açılmadan önce sigorta şirketine müracaat zorunluluğu bulunmaktadır.


Kendi sorumun cevabını buldum, yararı olması açısından buraya da yazmak istedim. Sigorta yazılı cevap vermek zorunda. Yazılı cevap vermdiği durumda dava açabiliriz.
Old 07-10-2016, 14:24   #11
heidi

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım, yorumlar Ağustos ayına ait, acaba neler yaptınız, nasıl gidiyor sizin başvuru ya da davalarınız diye merak ettim..
Benzer sorunla karşı karşıyayım.
2016 yılı Temmuz ayında kaza olmuş, müvekkilin ayağı kırılmış şu an halen alçıda.
Kaza sonrası çarpan kişi müvekkili hastaneye götürdüğü için ortada kusuru belirtir kaza tespit tutanağı yok. Kolluk, TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI TUTAMAYACAĞINA DAİR TUTANAK tutmuş sadece.
Ayak hala alçıda olduğundan, yani tamamen iyileşecek mi özürlü mü kalacak belli olmadığından dolayı ortada kesin neticeyi belirtir bir rapor da yok.
Başvuru şartı geldiği için sigorta şirketine başvurumu yaptım.
O da yazılı yanıt verdi. Evraklarda eksiklik olduğunu, bunları tamamlarsam tazminat başvurumu değerlendireceklerini belirtti.
İyi ama ….. Sigorta şirketinin eksik olduğunu belirttiği evraklardan hareketle..
1-Kusur durumunu gösterir kaza tespit tutanağı
Yok ki.. Zamanında tutulmamış. Savcılık dosyası takipsizlik ile kapanmış zaten. Tazminat Davası açıldığında keşif talep edilir, buna göre kusur belirlenir.. Ama şu an yok. Ben başvuruyu yaparken kolluk tarafından olay sonrası olay yerinde tutulan KAZA TESPİT TUTANAĞININ İZ VE EMARELER BULUNMADIĞI İÇİN TUTULAMADIĞINI belirtir tutanağı aslı gibidir şerhiyle göndermiştim halbuki.
2- Adli tıp kurumu raporu
O da yok. Dava açıldığında alınacak bir rapor değil mi bu da? Kaldı ki savcılık dosyası içindeki adli raporu göndermiştim başvurum ekleri arasında. (Kırığın hayati fonksiyonları etkiyecek mahiyette olduğunu belirtiyordu bu rapor)
3- Kesin ve sürekli maluliyet oranını gösterir sağlık kurulu raporu
Yok. Çünkü ayak alçıda, tedavi bitmiş değil.

Sonuç olarak, tazminat davası açıldıktan sonra temin edilebilecek belgeleri istiyor sigorta şirketi. (Yani benim kanaatime göre)

Önerisi ya da tecrübesi olan meslektaşlarım değerli yorumlarını esirgemezse çok sevineceğim.
Aklımdan geçen şunlar:
1- Sigorta şirketine yeniden yazı yazmak, istedikleri evrakları temin edemeyeceğimi açıklamak.
2- Sigorta şirketinden yeniden yazılı cevap beklemek.
3- Sonra da 97. maddedeki ……… veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir ………. şeklindeki düzenlemeden hareketle davamı açmak.

Sizce doğru bir yol olur mu aklımdan geçenler?
Old 13-10-2016, 02:20   #12
Av.Oğuzhan Dayar

 
Varsayılan

Peki bu hal aracın gerçek işletenlerini nasıl etkileyecek?
Yani sigorta şirkete başvuru yapmaksızın hem araç sürücüsüne hem de sigorta şirketine karşı dava açsam ne olacak?
Sigorta şirketi yönünden davanın dava şartı yokluğu sebebi ile reddine sürücü açısından devamına mı karar verilecek?
Bu arada dava şartının giderilmesi için mahkeme davacıya süre verse ve sigorta şirketine başvuru yapılsa, tazminat tutarı ödense... Sürücü yönünden de dava red mi olacak, karar verilmesine yer olmadığına dair karar mı verilecek...

Sorular sorular...

Saygılarımla
Old 13-10-2016, 09:33   #13
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Oğuzhan Dayar
Peki bu hal aracın gerçek işletenlerini nasıl etkileyecek?
Yani sigorta şirkete başvuru yapmaksızın hem araç sürücüsüne hem de sigorta şirketine karşı dava açsam ne olacak?
Sigorta şirketi yönünden davanın dava şartı yokluğu sebebi ile reddine sürücü açısından devamına mı karar verilecek?
Bu arada dava şartının giderilmesi için mahkeme davacıya süre verse ve sigorta şirketine başvuru yapılsa, tazminat tutarı ödense... Sürücü yönünden de dava red mi olacak, karar verilmesine yer olmadığına dair karar mı verilecek...

Sorular sorular...

Saygılarımla

İşletenle sigorta şirketi mecburi dava arkadaşı olmadıkları için işleten bu madde hükmünden yararlanamaz.
Kanun sigorta şirketlerinin kulisiyle çıkmış anlaşılan. Çünkü sadece sigorta şirketine açılacak davaya şart koymuşlar. Aslında madem böyle bir düzenleme düşünüldü. O halde en güçlü ve devlet güvencesindeki sigorta şirketine dava açılmasına şart konulduğuna göre, tüm sorumlular bundan yararlandırılmalıydı.
Old 26-02-2017, 14:50   #14
sailor1981

 
Varsayılan

Devlet hastaneleri şahsi başvuru ile MALULİYET RAPORU vermiytorlar.Sevk olması gerekir diyorlar. ZMMS şirketi maluliyet raporu alınmayacağını bilerek mi istiyor?
Old 27-02-2017, 10:20   #15
heidi

 
Varsayılan

Sayın sailor1981, sanıyorum bana sordunuz.
Sigorta şirketine maluliyet raporunu alamadığımızı açıklayan yazı gönderdim, onlar da bu rapor olmadan değerlendirme yapamayacaklarını bildirdiler, yazılı olarak.
Ben de davamı açtım. Sigorta cevap vermedi henüz, ne olacak ben de merakla bekliyorum.
Old 27-02-2017, 11:08   #16
sailor1981

 
Varsayılan

cevap için teşekkürler bu sıralar başka dosyalarda da ATK maluliyet raporu %2 gibi çok düşük rakamlar çıkıyor.İlginç
Old 27-02-2017, 16:13   #17
av.k.d

 
Varsayılan

Ben takip ettiğim dosyalarda şu yolu izliyorum.Sigorta şirketine başvuruda bulunup bir cevap bekliyorum tedavi evrakları vesair gönderiyorum ama sonuç gelmediği için davamı açıyorum.
Neticede dava şartını yerine getirmiş olunuyor.Aksi halde HMK 115/2.madde kapsamında "...Ancak dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için,kesin süre verilir..."hükmü gereği bir sıkıntı doğmayacağı kanaatindeyim.
Aksi halde sigorta şirketleri çok yavaş davranmakta olup bu durum bir çıkmaza dönüşmektedir.
Old 17-05-2017, 17:12   #18
Av.Nevzat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan heidi
Sayın sailor1981, sanıyorum bana sordunuz.
Sigorta şirketine maluliyet raporunu alamadığımızı açıklayan yazı gönderdim, onlar da bu rapor olmadan değerlendirme yapamayacaklarını bildirdiler, yazılı olarak.
Ben de davamı açtım. Sigorta cevap vermedi henüz, ne olacak ben de merakla bekliyorum.

Sayın Meslektaşım bizler de bu konudaki gelişmeleri merakla bekliyoruz.
Sizin davada bir gelişme var mı? Sigorta cevap verdi mi? Ön inceleme yapıldı mı?
Old 17-05-2017, 17:14   #19
Av.Nevzat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.k.d
Ben takip ettiğim dosyalarda şu yolu izliyorum.Sigorta şirketine başvuruda bulunup bir cevap bekliyorum tedavi evrakları vesair gönderiyorum ama sonuç gelmediği için davamı açıyorum.
Neticede dava şartını yerine getirmiş olunuyor.Aksi halde HMK 115/2.madde kapsamında "...Ancak dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için,kesin süre verilir..."hükmü gereği bir sıkıntı doğmayacağı kanaatindeyim.
Aksi halde sigorta şirketleri çok yavaş davranmakta olup bu durum bir çıkmaza dönüşmektedir.

Sayın Av. K.D.
Sizin dosyalarda bir gelişme var mı acaba?
Old 18-05-2017, 14:58   #20
Y.Bayrak

 
Varsayılan

Arkadaşlar, sigorta şirketine başvuru zorunluluğu, tamamlanabilir dava şartı mı değil mi tartışmalıdır. Henüz Yargıtay bu konuda bir karar vermedi. Yargıtay ilgili dairesinden üyelerle yaptığımız görüşmede kesin bir kanaate varmadıklarını gördük. Ancak bazı üyeler tamamlanabilir dava şartı değildir diyor. Benim kanaatimce de tamamlanabilir dava şartı değildir. Ancak, sigorta şirketine başvurunuzu yaptıktan sonra 8 iş günü içinde ödeme yapmaz ve 15 günlük süre dolduktan sonra dava açmakta sakınca yoktur. Şart yerine gelmiştir. Bizim mahkememiz bu şekilde uygulama yapmaktadır.
Old 18-05-2017, 18:20   #21
Av.Nevzat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Y.Bayrak
Arkadaşlar, sigorta şirketine başvuru zorunluluğu, tamamlanabilir dava şartı mı değil mi tartışmalıdır. Henüz Yargıtay bu konuda bir karar vermedi. Yargıtay ilgili dairesinden üyelerle yaptığımız görüşmede kesin bir kanaate varmadıklarını gördük. Ancak bazı üyeler tamamlanabilir dava şartı değildir diyor. Benim kanaatimce de tamamlanabilir dava şartı değildir. Ancak, sigorta şirketine başvurunuzu yaptıktan sonra 8 iş günü içinde ödeme yapmaz ve 15 günlük süre dolduktan sonra dava açmakta sakınca yoktur. Şart yerine gelmiştir. Bizim mahkememiz bu şekilde uygulama yapmaktadır.

Sayın Bayrak, yanıtınız ve paylaştığınız bilgiler için teşekkürler.
Burada asıl sorun diğer arkadaşların da belirttiği gibi, sigortaya başvuruda eklenecek belgelerle ilgili. Maluliyet ve kazanç kaybına ilişkin belgeler. Özellikle de maluliyet konusunda, henüz yargılama süreci başlamadan rapor alınamaması nedeniyle tereddüt yaşanıyor.
Benim düşüncem, mevcut ve tedarik edilebilen belgelerle sigortaya başvuru yapıp gerekli süre geçtikten sonra davanın açılması halinde dava şartının yerine getirilmiş olacağı yönünde.
Belgelerin içeriği ve temerrüt konusu yargılama sürecinde takdir edilecektir diye düşünüyorum.
Siz ve diğer arkadaşlar bu konuda ne düşünürsünüz?
Old 18-05-2017, 18:27   #22
heidi

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım Av. Nevzat,
Davayı hem sigorta şirketine hem de müvekkile çarpan şahsa karşı açtım.
Sigorta şirketi dosyaya hiç cevap dilekçesi sunmadı. Mahkeme, tensip ile kendilerine yazı yazılmasına, başvuru dosyasının istenmesine, bir ödeme yapılıp yapılmadığının bildirilmesine .. karar verince, sigorta şirketi sadece buna ilişkin bir cevap verdi mahkemeye. "Dosya ektedir, kendilerine bir ödeme yapılmamıştır" şeklinde kısa bir yanıt verdi. Herhangi bir itirazda bulunmadılar yani.
Buna rağmen davalı gerçek şahıs (vekili aracılığıyla) sunduğu cevap dilekçelerinin ikisinde de bizim sigortaya başvuru prosedürünü tamamlamadığımızı, eğer tamamlasa idik belki bu davaya gerek kalmayacağını, dolayısıyla bizim kötü niyetli kendilerinin de iyi niyetli olduklarını iddia etti. (Elbette bu savunmaya itiraz ettim.)
Ön inceleme duruşması Temmuz ayında.
Bununla ilgili yine yazarım değerli meslektaşım.
Fakat.. Bir başka dosyam daha var. Adli yardım dosyası.
Yüzde sabit iz kalması sebebiyle tazminat davası söz konusu. Sigortaya başvurumu yaptım. Bugün itibariyle şirketin yazılı cevabı geldi. Eksik evrak olan "Özürlü Heyet Raporu" nu göndermemizi istiyorlar.
Şayet müvekkilime ulaşabilirsem (saatlerdir arıyorum, yanıt vermiyor, dönüş de yapmıyor) kendisi bulunduğumuz ilçedeki devlet hastanesine önümüzdeki hafta müracaat edecek, heyet raporu için. Hastane bu raporu verecek mi, verilecek rapor lehte mi aleyhte mi olacak, ben o rapora dayanabilecek miyim... işte bu kısım yine belirsiz.
Old 18-05-2017, 18:40   #23
Av.Nevzat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan heidi
.... ben o rapora dayanabilecek miyim... işte bu kısım yine belirsiz.
Sayın Meslektaşım heidi,
İlginiz için teşekkürler.
Ben devlet hastanesinin rapor vereceğine pek ihtimal vermiyorum.
Ancak (umarım) lehinize bir rapor verirse o rapora dayanmakta neden tereddüt ettiğinizi pek anlamadım
Old 18-05-2017, 18:54   #24
heidi

 
Varsayılan

Raporun aleyhimizde olması ihtimaline binaen öyle yazdım değerli meslektaşım. Umarım hafta içinde netleşir herşey lakin önce müvekkilimle görüşebilmem gerekiyor elbette. Yarın üç günlük tatil başlıyor, dönüş yapmazsa ihtar mı çekmem gerekir, o da ayrı bir soru işareti olarak duruyor kenarda.
Çok teşekkürler.
Old 18-05-2017, 19:06   #25
Av.Nevzat

 
Varsayılan

Tamam şimdi anladım.
Bu arada rapor alabilirseniz lütfen paylaşın ki biz de deneyelim.
Bol şanslar. İyi tatiller.
Old 18-05-2017, 22:43   #26
Y.Bayrak

 
Varsayılan

Nevzat bey, siz başvurunuzu yapıp elde olan belgeleri sunmanız yeterli. Görüşünüz mahkememizce aynen benimsenmektedir.
Old 02-06-2017, 20:13   #27
heidi

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım Av. Nevzat,
Kurul raporu hususundaki gelişmeleri bildirmek isterim.
Bulunduğumuz ilçe devlet hastanesine müvekkilim müracaat etti, raporu aldık.
Kişisel müracaat ile alındığı hususu da belirtilmiş durumda raporda.
Oybirliği ile müvekkilimdeki engel oranının “sıfır” olduğuna karar verdiler.
Fakat ilgili uzmanın “yüzde sabit iz mevcuttur” şeklindeki teşhisi de bulunmakta.
Maalesef uzman bu teşhise raporda yer vermiş fakat oran olarak yine “sıfır” yazmış.
“Aleyhteki hususlara karşı her türlü itiraz ve beyan hakkımı saklı tutarak, uzmanın sabit iz yönündeki teşhisine dikkatinizi çekmek isterim. Ekonomik geleceği büyük oranda sarsılmış olan müvekkilimin bu mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir” şeklinde kısa bir üst yazı ile sigorta şirketine bugün gönderdim.
Şimdi sigortanın cevabını bekleyeceğim yine.
Sigorta şirketi tahminimce bizi tatmin edecek bir cevap vermeyecek. Öte yandan dava aşamasında, sabit iz nedeniyle müvekkilimin ekonomik geleceğinin sarsıldığına mahkemeyi de ikna etmem gerekecek. Çünkü araştırmalarıma göre bu konu içtihatlarda tartışmalı..
Old 02-06-2017, 20:16   #28
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Sayın heidi.
Müvekkilinizin (varsa) meslek grup numarasını da bildirerek talepte bulunursanız, yüzündeki kalıcı izin (tespit edilecek) ekonomik geleceğine etki oranını arttırabilirsiniz.
Bu konuda tanık beyanlarından da yararlanmalısınız.
Old 02-06-2017, 20:26   #29
heidi

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım Av. Rıdvan Ergün, çok teşekkür ediyorum. Raporu sigorta şirketine bu şekilde göndermekle umarım hata yapmamışımdır.
Umarım bu söylediğinizi dava aşamasında yapabilirim.
Müvekkilim 19 yaşında, bir mesleği de yok maalesef.
Genç yaşta meydana gelen sabit iz sebebiyle mağdurun istediği mesleği seçemeyecek olmasının vurgulandığı bir Yargıtay kararı buldum, ona dayanacağım. Ayrıca sabit iz ile ilgili hekimlerin farklı düşündüklerini, uygulamada bu durumun mağduriyetlere yol açtığını anlatan bir makale bulmuştum, ona da dayanacağım.
Yani dava aşamasında elimi olabildiğince kuvvetlendireceğim.
Kaldı ki kolunda da iz var...
Tekrar teşekkürler.
Old 22-08-2017, 13:23   #30
Av. V. Gözde Arıkaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan heidi
Değerli meslektaşım Av. Nevzat,
Davayı hem sigorta şirketine hem de müvekkile çarpan şahsa karşı açtım.
Sigorta şirketi dosyaya hiç cevap dilekçesi sunmadı. Mahkeme, tensip ile kendilerine yazı yazılmasına, başvuru dosyasının istenmesine, bir ödeme yapılıp yapılmadığının bildirilmesine .. karar verince, sigorta şirketi sadece buna ilişkin bir cevap verdi mahkemeye. "Dosya ektedir, kendilerine bir ödeme yapılmamıştır" şeklinde kısa bir yanıt verdi. Herhangi bir itirazda bulunmadılar yani.
Buna rağmen davalı gerçek şahıs (vekili aracılığıyla) sunduğu cevap dilekçelerinin ikisinde de bizim sigortaya başvuru prosedürünü tamamlamadığımızı, eğer tamamlasa idik belki bu davaya gerek kalmayacağını, dolayısıyla bizim kötü niyetli kendilerinin de iyi niyetli olduklarını iddia etti. (Elbette bu savunmaya itiraz ettim.)
Ön inceleme duruşması Temmuz ayında.
Bununla ilgili yine yazarım değerli meslektaşım.
Fakat.. Bir başka dosyam daha var. Adli yardım dosyası.
Yüzde sabit iz kalması sebebiyle tazminat davası söz konusu. Sigortaya başvurumu yaptım. Bugün itibariyle şirketin yazılı cevabı geldi. Eksik evrak olan "Özürlü Heyet Raporu" nu göndermemizi istiyorlar.
Şayet müvekkilime ulaşabilirsem (saatlerdir arıyorum, yanıt vermiyor, dönüş de yapmıyor) kendisi bulunduğumuz ilçedeki devlet hastanesine önümüzdeki hafta müracaat edecek, heyet raporu için. Hastane bu raporu verecek mi, verilecek rapor lehte mi aleyhte mi olacak, ben o rapora dayanabilecek miyim... işte bu kısım yine belirsiz.

Sayın meslektaşım bahsettiğiniz ilk dosya ne aşamada? Dava şartı yokluğu savunması dikkate alındı mı?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dikkat: Dava Açmadan Önce SGK'ya Başvuru Zorunluluğu Av.Nevra Öksüz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 6 26-03-2018 16:19
Yeni Düzenleme ile ZMM Sigortaya Başvuru Zorunluluğu Av. İsmail Kısacık Meslektaşların Soruları 6 04-06-2017 05:42
Trafik Kazası/ZMMS/Başvuru zorunluluğu/Taraf Ehliyeti Av.Ömer Meslektaşların Soruları 14 14-12-2016 18:32
Tam Yargı Davasında İYUK 13'e göre Başvuru Zorunluluğu infamis Meslektaşların Soruları 1 09-04-2016 11:33
hmk 3. maddeye göre idare aleyhine tazminat davası açma süresi ve idareye başvuru zorunluluğu av.aka Meslektaşların Soruları 1 14-12-2011 22:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06968999 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.