Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisabı

Yanıt
Old 28-06-2002, 23:28   #1
levent öge

 
Varsayılan Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisabı

Bir derneğin,cemiyetin,yönetim kurulu 4 kişiden oluşuyor.(Yasa veya tüzük gereği)
Yine Yasa ve tüzük gereği toplantı ve karar nisabı salt çoğunluk dur.
Bu yönetim kurulundan birisi vefat eder.ve yerine yedekden üye çağrılmaz.
Sorum Şu:
Burada toplantı ve karar nisabında salt çoğunluk sayısını veya dığer bir ifade ile yönetim kurulu sayısını 4 olarak mı varsayıcağiz yoksa 3 olarak mi?
Yani bu yönetim kurulunda 2 kişi toplanıp karar alabilirmi ?
Alabilirse yasal dayanak nedir?
(Yasa ve tüzükde şöyle bir hüküm de mevcuttur:"Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur")
Ölen kişiyi mevcut üyeden varsaymak mümkün müdür.
Cevabınız için şimdiden teşekkürler
Old 29-06-2002, 13:10   #2
Yazgan

 
Varsayılan

Merhaba,
Ölen kişinin yönetim kurulu üyeliğinin devam ettiğini kabul etmek mümkün değildir. Ölüm ile kişilik sona erer.
Yönetim kurulunun -kanun veya tüzükte öngörülen- üye sayısında herhangi bir sebeple meydana gelen eksikliğin yedek üyeler ile tamamlanması şarttır.
Kanunda veya tüzükte öngörülen mutlak çoğunluk sağlanmadan karar verilmesi mümkün değildir.
Saygılarımla.
Old 29-06-2002, 20:32   #3
levent öge

 
Varsayılan

Yönetim kurulu üyeliğinin her hangi bir nedenle eksilmesi halinde bunun yedeklerden tamamlanması zorunlu değildir.Yasa ve tüzükler "ÇAĞRILABILINIR" demektedir.Yani emredici bir hüküm değildir.Bunu tamamen mevcut yönetimin takdirine bırakmiştir.Yönetim kendisine uygun olanı seçer ve gerekirse yedekden üye çağirmaz.
Yönetim kurulu üyeliklerinin,
toplantı nisabi nın altına düşmesi halinde zorunluluk vardır.
Sorumu genele indireyim:
Yönetim 4 kişiden oluşuyor biri ölüyor,3 kişi kalıyor yedekden üye çağrılmıyor.
Şimdi 3 kişilik bu yönetimde 2 kişi toplanıp karar alamazmı?
4 kişilik yönetimde toplantı nisabi salt çoğunluk yani 3 kişi .
1 kişi gidiyor kaliyor 3 kişi (3kişinin altına düşse yedek çağirmak zorunlu)
bu 3 kişilik yönetimde toplanti nisabı yarıdan 1 fazla hesabı ile 2 dır(salt çoğunluk) DEĞİL Mİ?
sorum buydu
şimdiden cevaplarınız için teşekkür
(Olay basit gibi görünüyor ama tartişma çevremde büyük)
Old 03-07-2002, 15:42   #4
Yazgan

 
Varsayılan

Merhaba,
Türk Medeni Kanununun dernekler ile ilgili hükümleri 1.1.2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunuyor.
MK md 84/I hükmüne göre yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
Boşalan üyeliğe yedek üyelerin çağrılması zorunludur (Dernekler Kanunu md 27/I).
MK 84/II hükmünde en az üç üye ile toplanılabileceği öngörülmüştür. Üç üyeli bir yönetim kurulunda salt çoğunluk ikidir.
Saygılar.
Old 04-07-2002, 23:13   #5
aygül

 
Varsayılan salt çoğunluk

üç kişinin salt çoğunluğu üçtür. 3'ü 2 'ye böldüğümüzde çıkan rakam 1,5 dur.bunu 2'ye tamamlarız.salt çoğunluk yarının +1 fazlası olduğuna göre, 1,5 tan tamamladığımız 2 ye +1 i eklediğimiz de çıkan sayı üçtür.
salt çoğunluk 2 dir gibi açıklamalara rastladığım için , ufak bir ayrıntı mahiyetindeki bu bilgiyi paylaşmak istedim.
Old 22-07-2002, 14:08   #6
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan Salt Çoğunluk Nedir?

Sevgili Aygül,
Salt çoğunluk, "yarıdan bir fazla" (x/2+1) değildir. Salt çoğunluk "yarıdan fazla"dır.
Selamlar sevgiler...
Old 22-07-2002, 18:27   #7
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Ön sorun - Organ

(Yasa veya Tüzükle belirlenmiş) 4 kişilik Yönetim Kurulu üye sayısının, bir üyenin ölümü ile üçe düşmesi ve yedek üye ile tamamlanmaması, “Organ Yokluğu” iddiasına neden olabilir mi ?
Saygılarımla
Av. Hulusi Metin (istanbul Barosu)
Old 23-07-2002, 19:45   #8
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Hayır, olmaz. 3 kişi ile karar alınabileceği için olamaz.

Old 24-07-2002, 01:01   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Önce kavram

Salt çoğunluk; “ oylamada, yarıdan bir fazla üye sayısının oyuyla sağlanan çoğunluk” tur (TDK. Türkçe Sözlük).
Old 24-07-2002, 01:22   #10
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Organ / Toplantı - Karar nisabı

(Yasa/Tüzük) uyarınca; kadro (organ üye sayısı) 4 kişi olarak belirlenmiş olduğuna göre, salt çoğunluk 3’tür.
“Yasa ve tüzük gereği toplantı ve karar nisabı salt çoğunluk” olarak belirlenmişse, salt çoğunluk 3’tür.
Ölümle boşalan üyelik, yedek üyelerden tamamlanmadan toplantı yapılamayacağı ve karar alınmayacağı görüşündeyim.
Old 30-07-2002, 17:15   #11
Yazgan

 
Varsayılan

Sayın Metin,
01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nun84 üncü maddesine göre yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

Bu nedenle, dernek tüzüğünde yönetim kurulunun 4 üye ile oluşturulması öngörülemez.
Saygılar.
yazgan
Old 30-07-2002, 18:17   #12
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Verilen bilgi ...

Sayın Yazgan,

Alıntı:
Bir derneğin,cemiyetin,yönetim kurulu 4 kişiden oluşuyor.


Vermiş olduğum yanıt, verilen bilgiyle (alıntı) sınırlıdır.
Sn. Öge, hangi kanun, tüzük olduğunu belirtmemiş.
Sorunun odak noktasının; "toplantı ve karar nisabı" ve "salt çoğunluk"
kavramları olduğu kanısındayım.
Saygılarımla
Old 26-08-2002, 22:23   #13
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Salt (mutlak) çoğunluk, yarıdan fazladır. Ancak isitsnai bazı hallerde kanunlarımız, açık bir dil ile "yarıdan bir fazla" çoğunluk arar. Bununla kastedilen salt çoğunluk değildir. TK.m.330/I'de olduğu gibi. Özellikle Sayın Metin'e arzederim. Hukuki terimler için Türkçe Sözlüklerden daha farklı dayanaklar bulmak gerekir.
Old 27-08-2002, 07:15   #14
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Kavram - Sözlük

Çoğunluk; yarıdan fazla ...

Salt çoğunluk; yarıdan bir fazladır ...

Alıntı:
Hukuki terimler için Türkçe Sözlüklerden daha farklı dayanaklar bulmak gerekir.- Hukuk Doktoru


Sözcükler ve kavramlar, hiç birimizin özel mülkiyetinde değildir.
Aynı dilde anlaşabilmenin koşulu; ortak sözlük (Türkçe Sözlük, Türk Hukuk Lügati) kullanmaktır.
Old 31-08-2002, 01:12   #15
levent öge

 
Varsayılan

konuyu izlemeye alan bütün dost ve katılımcılara teşekkür ederim.herkesin düşüncelerinden yeterince yararlandım.Bu konuda düşüncelerini belirten bütün arkadaş ve katılımcılara teşekkür ederim.SAygılarımla
Old 30-09-2002, 15:13   #16
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Salt (mutlak) çoğunluk, yarıdan bir fazladır! Çoğunluk (ekseriyet) yarıdan fazladır. Bu anlamda; hem Sayın Metin, hem de Türk Hukuk Lügatı' nın tanımlaması kanaatimce doğrudur..
Old 02-10-2002, 15:33   #17
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Kitap Sn. TİKİCİ ve METİN'e

Türk Hukuk Lügatı, 3. Baskı, Ankara 1991, s.81:

"Mutlak ekseriyet (absolute majority), bir tarafta toplanan reylerin, verilen bütün reylerin YARISINDAN FAZLA olmasıyla teşekkül eden çokluk".
Old 02-10-2002, 16:01   #18
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Rahatsiz Salt çoğunluk!

Merhaba,

Aşağıda yer alan Salt Çoğunluğa ilişkin tanımlama, Türk Dil Kurumunun resmi sözlüğünden aynen alıntıdır.

Alıntı:
Oylamada, yarıdan bir fazla üye sayısının oyuyla sağlanan çoğunluk.


Yine, Çoğunluğa ilişkin aynı sözlükteki tanımlama aynen:

Alıntı:
Sayı üstünlüğü, ekseriyet:


Anlayamadığımız nokta şudur: '' Bilinen çoğunluk ile salt çoğunluk arasında verdiğiniz tanım bakımından hiç bir fark yoktur. O halde, Salt çoğunluk tabiri hangi kaygı yada gerekliliğe dayalı olarak hukuk kitaplarımıza kadar girmiştir? ''

Sanıyorum bu fark izah edildiği an, sonuca ulaşmış oluruz.

Saygılarımla.
Old 02-10-2002, 17:23   #19
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Salt çoğunluk yarıdan fazladır. 10'da 6, 9'da 5, 8'de 5, 7'de 4 gibi...
"Yarıdan bir fazla çoğunluk" deyimi ise özel bir durumdur. İstisnai bazı düzenlemelerde karşımıza çıkar. TK.m.330 gibi. Anlamı ise salt çoğunluktan farklıdır. 10'da 6, 9'da 6, 8'de 5, 7'de 5 gibi. Örneklere görüleceği üzere bazı olasılıklarda salt çoğunluk ile yarıdan bir fazla çoğunluk aynı olabilmektedir. Fakat bazen de farklı olur. 3 kişi için salt çoğunluk 2 iken, yarıdan bir fazla çoğunluk yine 3'tür. Ama 4 kişi için salt çoğunluk da yarıdan bir fazla çoğunluk da 3 olacaktır.
Bu itirazınızın çok yaygın olarak yapıldığını bildiğimden anlayış ve saygı ile karşılıyorum. Ayrıca bir önerimi tekrarlamam gerekiyor. Türk Hukuk Lügatı gibi hukuk terimleri için hazırlanmış sözlüklere bir itirazım yok ama, Türkçe Sözlük gibi genel sözlüklerin hukuk terimleri için "kaynak" olamayacağını (kullanılmaması gerektiğini) düşünüyorum.
"Hiç kimse", "herşeyi" biliyor değildir.
Bu tür tartışmalar benim için epey "öğretici" oluyor.
Katkı sahiplerine minnet ve şükran duyarım.
Öğrenmek güzel şey...
Old 03-10-2002, 10:11   #20
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Merhaba,

Alıntı:
''Salt çoğunluk yarıdan fazladır. 10'da 6, 9'da 5, 8'de 5, 7'de 4 gibi...''


şeklinde belirttiğiniz tanımlama zorunlu olarak Salt Çoğunluk=ekseriyet anlamı vermektedir. Bunu mu kastediyorsunuz? Bu durumda ''Salt çoğunluk'' demenin anlamı nedir? Neden bir çok hukukçu Salt çoğunluk tabirini kullanmaktadır.. Acaba bu saptamanın ''reylerin bölünememesi Kuralı'' ile bir ilgisi mi vardır?

TK.330.madde de yer alan toplantı nisabında öngörülen ''yarıdan 1 fazla rey'' zorunluluğu için de ''Özel Nisap'' mı demeliyiz? Bu özel nisap, çift sayılı /4,6,8 vs. gibi/ kurullar düşünülerek mi ihdas edilmiştir?

Sonuç: Ben hala ; Çoğunluk= yarıdan fazla; Salt Çoğunluk=Özel nisap= Yarıdan 1 fazla şeklindeki kabulün daha sağlıklı olacağına inanıyorum..

Açıkçası ben de öğrenmek istiyorum.

Saygılarımla.
Old 03-10-2002, 12:43   #21
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Bu konuda, "yarıdan bir fazla" nisap arayan TK.m.330 ile ilgili tartışmaları izlemenizi öneririm.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Anonim Şirkette Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu (ttk.337,340,336 Ve 309) Saim Dikici Meslektaşların Soruları 6 23-09-2012 17:31
A.Ş'te Yönetim Kurulu Seçilme Şartları MGDurbin Meslektaşların Soruları 2 20-11-2008 16:17
Dernek Eski Yönetim Kurulu Hakkında Sorumluluk Davası Jackal14 Meslektaşların Soruları 1 26-07-2006 14:52
A.Ş Yönetim Kurulu Üyelerinin mesuliyetinin Sınırlandırılması Marmara24 Meslektaşların Soruları 5 30-03-2004 12:33
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu mustione Hukuk Soruları Arşivi 1 05-05-2002 12:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05354190 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.