Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Karşılıksız çek şikayetinde İcra Ceza Mahkemesi görevlidir kararı.

Yanıt
Old 09-12-2016, 14:09   #1
radikal

 
Varsayılan Karşılıksız çek şikayetinde İcra Ceza Mahkemesi görevlidir kararı.

Ankara 9.Bölge Adliye Mahkemesi
22/11/2016 tarihli kararı ile 6728
Sayılı Yasanın 63.maddesi ile
değiştirilen 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun
5.maddesi uyarınca karşılıksız çek
şikayetinde İcra Ceza Mahkemesinde
görülmesi gerektiği, görevsizlik kararı
verilemeyeceğine karar verilmiştir.


T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
9. CEZA DAİRESİ

Esas No 2016/92
Karar No 2016/99

TÜRK MİLLETİ ADINA KARARKonya 2. İcra Ceza Ceza Mahkemesince verilen hükme karşı müşteki vekili tarafından 01/11/2016 tarihinde istinaf kamın yoluna başvurulmakla, dosya incelenip görüşüldü;

Şikayetçi vekilinin sanıkların temsilcisi olduğu şirkete ait 06.09.2016 tarihli 25.000,00 TL bedelli çekin ibrazı tarihinde bankada karşılığının bulundurulmaması üzerine karşılıksız çek keşide etme suçundan sanıklar hakkında 17/10/2016 tarihli şikayeti üzerine 6728 sayılı kanununun 62. maddesi ile değişik 5941 sayılı kanunun 3 maddesinin 6. fıkrasının aynı kanunun 76 maddesi ile yürürlüğünün 31/12/2017 tarihi olduğu gerekçesiyle müşteki vekilinin şikayet dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmişse de;

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 09/08/2016 gün ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı kanunun 63. maddesi ile değişik 5941 sayılı Kanunun "Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" başlıklı 5/1 madde fıkrasında; "Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak,bin bçşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı .....unun uu/.enıeme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve gideri toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır. Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına karşı yapılan itirazlar bakımından 9/6/1932 tarihli vc 2004 sayılı İcra ve iflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükınü uygulanır. Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve icra ve İflas Kanununun 347, 349. 350. 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. 13u davalar çekin tahsil için bankaya ibrae edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.” hükmü öngörülmüştür.

31.12.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6728 sayılı Kanıın'un 62. maddesi ile “Cumhuriyet Başsavcılığına talepte" ibaresi "icra mahkemesine şikayette" şeklinde yapılan değişiklikten önceki 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 3/6 madde fıkrasında düzenlenen; "Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir." hükmü, kanun maddesinin önceki fıkraları da dikkate alındığında çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasıyla ilgili olup, karşılıksız olduğu tespit edilen çekle ilgili icra mahkemesine şikayette bulunulması üzerine, suç ve şikayet tarihlerinde yürürlükte bulunan 6728 sayılı kanunun 63. maddesi ile değişik 5941 sayılı 5. maddesi uyarınca yargılama yapılarak davanın sonuçlandırılması gerekirken, şikayet tarihi itibariyle icra mahkemelerinin görevli olmadığından bahisle, evrak üzerinden şikayet dilekçesinin reddine karar verilerek CMK’nın 223 ve 230. maddelerine aykırı davranılması,

Hukuka aykırı, şikayetçi vekilinin istinaf istemi bıı nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün 5271 sayılı CMK 280/1-b vc 289. maddeleri uyarınca BOZULMASINA; Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 22/11/2016 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Kaynak : www.hukukmedeniyeti.org
Old 27-12-2016, 09:04   #2
Avukat034

 
Varsayılan

İstanbul'daki icra ceza mahkemeleri bu karara rağmen görevsizlik vermekte, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı beklemektedirler. Elinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı olan var mı?
Old 02-01-2017, 17:16   #3
kantar

 
Varsayılan

Ankara'da icra ceza mahkemesinde dava açtım ancak biraz zor oldu. Çek şirket adına imzalanmıştı, ancak şirket yetkilisi tarafından imzalandığı için imza sahibini şikayet etmem gerekiyordu. İcra ceza mahkemesi kalemi TC kimllik numarası olmadan şikayeti kabul edemem diye tutturdu. Yetkilinin kimlik numarasını bulmak da zaman aldı. Oysa savcılık tarafından soruşturma yapılırken bu sorun ile karşılaşmıyordum.
Old 09-03-2017, 07:56   #4
garani

 
Varsayılan

Sayın kantar,

Bizde Mersinde aynı problemle karşılaştık ve mahkemece ''ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN REDDİNE'' karar verildi.Süresi geçmiş olan iki dosyamız vardı istinafa başvurduk diğer 3 tanesini şahısları tespit ederek yeniden şikayetçi olduk.Bu konudaki gerekçe icra ceza mahkemesinin ''DAR YETKİLİ'' olması hususu imiş.Sonuçlarını bide merak ediyoruz.
Old 17-11-2017, 11:36   #5
Av.GT

 
Varsayılan

Aynı şey benim de başaıma geldi Sayın meslektaşlarım. Ancak; Mahkeme tensip zaptı düzenledi, şirket yetkililerin tespiti için Ticaret sicile yazı gönderdi, hatta yetkililerin sanık olarak ifadesini aldı ancak son aşamada dava dilekçesinde şirket yetkilisi ismi belirtilmediği için davayı reddetti.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Ceza Mahkemesi'nin tazminat kararı kesinleşmeden icra takibine konu edilebilir mi? av.VolkanTürkmen Meslektaşların Soruları 3 08-11-2013 09:47
Karşılıksız Çek Şikayetinde Zamanaşımı Avukat934 Meslektaşların Soruları 6 29-12-2011 15:02
karşılıksız çek şikayetinde yetki avserdarozan Meslektaşların Soruları 8 13-06-2011 03:22
karşılıksız çek şikayetinde hamil olmadığından takipsizliğe ilişkin Yargıtay Kararı??? zlm Meslektaşların Soruları 4 20-12-2010 17:53
Karşılıksız Çek Şikayetinde Yetki salimengin Meslektaşların Soruları 14 10-08-2009 12:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02895999 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.