Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karayolları Trafik Kanunu m.97 - Dava Ön Şartı

Yanıt
Old 07-05-2017, 19:14   #1
kaficamu

 
Neşeli Karayolları Trafik Kanunu m.97 - Dava Ön Şartı

Merhaba arkadaslar.Trafik kazasi geciren muvekkil icin aldigimiz gecici 2 yillik rapor ve kaza tespit tutanagi vb. evraklar ile sigorta sirketine basvurduk.Sigorta sirkketi tarafimizdan kalici maluliyet oranini gosterir saglik raporu gondermemiz halinde talebimizin degerlendirmeye alinacagini bildirdi.Devlet Hastaneleri kalici saglik raporu vermediginden ben dava sartinin gerceklestigini dusunerek hem sigorta sirketine hem de kazada kusurlu olan surucuye karsi maddi tazminat davasini actim.Hakim 2. durusmada talebe iliskin uyusmazlik olusmadigindan ( kalici maluliyet raporunu sigortaya sunmadigimiz icin) dava sartinin gerceklesmedigine karar vererek her iki davali acisindan da acilan davanin reddine karar verdi.Ben karari istinaf ettim.Su anda izmir istinaf mahkemesinde.Hic boyle bir durumla karsilasan arkadasim varmi ve karar ile ilgili dusuncelerinizi paylasirsaniz sevinirim.Herkese iyi calismalar.
Old 08-05-2017, 15:17   #2
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Önce bir düzeltme yapalım. TTK 97 değil, KTK 97. Hüküm bir yıl kadar önce değiştirildi ve aynen şöyle:

Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı:
Madde 97 (Değişik: 14/4/2016, 6704/5 md.)
Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.
Old 16-05-2017, 17:27   #3
kaficamu

 
Varsayılan

Arkadaslar yukaridaki davamla ilgili istinaf karari kesin nitelikte olmak uzere verildi.Uygulamada verilen ilk karar oldugu icin sizlerle paylasiyorum.
.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
11. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2017/645
KARAR NO : 2017/464


T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I


BAŞKAN : İRFAN TÜRKOĞLU 24949
ÜYE : MUTLUPINAR ŞENGEL 37268
ÜYE : SONAY DEMİRALP YAVAŞ 42033
KATİP : TUĞBA ESER 126075

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 31/01/2017
NUMARASI : 2016/609 Esas 2017/43 Karar

DAVACILAR : 1 -DURSUN Y... - ..-(Engin Y..adına velayeten)-..
2 -MÜRÜVVET Y.. -..-(Engin .. adına velayeten)- ..
VEKİLLERİ : Av. TUNCAY A..

DAVALILAR : 1 -M.. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - ...
VEKİLİ : Av. KERİM K..-..
2 -İBRAHİM Y.. - ..

DAVANIN KONUSU : Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat

Taraflar arasındaki davadan dolayı Tavşanlı 2.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 31.01.2017 gün ve 2016/609 esas 2017/43 karar sayılı hükmün istinaf yoluyla Dairemizce incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve istinaf dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için raportör üye Mutlupınar Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlenip ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA: Davacılar vekili, müvekkillerinin oğlu olan Engin Yxx ın 31.12.2015 tarihinde davalı İbrahim Yxx'nin kullandığı araçta yolculuk yaptığı sırada meydana gelen trafik kazası sonucu yaralandığını, kazanın meydana gelmesinde davalı İbrahim'in tam kusurlu olduğunu, müvekkillerinin çocuklarının kaza nedeniyle şu anda % 81 oranında engelli durumda bulunduğunu, davalı sigorta şirketinin kaza tarihinde diğer davalının kullandığı aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğunu, davadan önce davalı sigorta şirketine KTK'nun 97. Maddesi uyarınca başvuruda bulunduğunu, sigorta şirketinin eksik evrakların tamamlanması halinde taleplerinin değerlendirileceğini bildirerek dolaylı olarak taleplerini reddettiğini, sigorta şirketinin talep ettiği kalıcı sağlık raporunu alamıyor olmaları nedeniyle davanın zamanaşımına uğrayabileceğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalı İbrahim Yxx, kazanın meydana gelmesinde kusurunun olmadığını, aracının sigortalı olması nedeniyle öncelikle tüm tazminatların diğer davalı sigorta şirketinden tahsil edilmesi gerektiğini, kusur ve maluliyet oranları konusunda inceleme yapılması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı sigorta şirketi vekili, davadan önce müvekkili şirkete başvurada bulunulmuş ise de davacının sürekli maluliyetini gösteren sağlık kurulu raporu ibraz edilmediğinden usulüne uygun başvurudan söz edilemeyeceğini, bu durumda kanunda aranan dava şartının gerçekleşmediğini savunarak, davanın usulden reddine karar verilmesini istemiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 97. Maddesinde zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuruda bulunması gerektiği, sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar görenin dava açabileceği veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabileceğinin düzenlendiği, yapılan incelemede davacı tarafın ilgili kanun maddesi gereği davalı sigorta şirkete başvuru yaptığı, sigorta şirketi tarafından yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde zararın tespiti bakımından sigortalının maluliyetine ilişkin sağlık raporunun sunulması halinde başvurunun tekrar değerlendirileceğinin belirtildiği, ilgili kanun maddesinde dava açılmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna başvuru yapılmasının dava şartı olarak öngörüldüğünü, davalı sigorta şirketinin başvuru neticesinde vermiş olduğu cevap ile henüz talebin değerlendirilme aşamasına geçilmediği, başvurunun değerlendirilmesi için sağlık raporunun sunulması gerektiğinin belirtildiği ve bu aşamada ilgili kanun maddesinde verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hususunun oluşmadığı, davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddine dair karar vermek gerektiği sonucuna varılarak, davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.
Karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.
İSTİNAF NEDENLERİ: Davacı vekili, yerel mahkemenin sigorta şirketine başvuru yapmalarına ve sigorta şirketince taleplerinin dolaylı olarak kabul edilmemesine rağmen talebe ilişkin uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermesinde hukuka uygunluk olmadığını, davanın sigorta şirketi ile birlikte kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olan ve meydana gelen zarardan sigorta şirketi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan İbrahim Yxxi'ye karşı da yönelttiklerini, gerçek kişi davalı İbrahim Yxx hakkında davanın devam etmesi gerekirken aynı nedenle ona karşı açılan davanın da reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk olmadığını, bu nedenler ve resen gözetilecek nedenlerle kararın bozulmasını ve her iki davalı yönünden de dava şartının gerçekleşmiş olduğu kabul edilerek davanın görülmesine ve davanın kabulüne karar verilmesini istinaf nedenleri olarak ileri sürmekle kararın kaldırılmasını istemiştir.
GEREKÇE: Dava, trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanma nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince yukarıda yazılı gerekçeyle davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.
Mahkemece KTK'nun 97. Maddesi uyarınca davacı tarafından davalı sigorta şirketine dava açılmadan önce yapılan başvurunun anılan maddede belirtilen hususları karşılamadığı, bu nedenle başvuruya ilişkin dava şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın usuldden reddine karar verilmiş ise de davalı sigorta şirketince davacı tarafça yapılan başvuruya verilen cevabi yazıda belirtilen eksik belgelerin tamamlanması istenmiş olup, belirtilen eksik belgelerden kesin ve sürekli maluliyet oranına ilişkin sağlık kurulu raporunun davacı tarafça kısa sürede tamamlanabilecek bir husus olmadığı, bu durumda davalı sigorta şirketinin isteminin davacının haklarının sürüncemede kalmasına yol açacak nitelikte olduğundan başvurunun sonuçsuz kaldığının kabulü ile anılan maddede düzenlenen dava şartı gerçekleştiğinden uyuşmazlığın esasına girilerek delillerin toplanması gerekirken mahkemece KTK'nun 97. Maddesindeki başvuru şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmadığı gibi KTK'nun 97. Maddesindeki başvuru şartı sadece zorunlu mali sorumluluk sigortacısı için getirilmiş bir düzenleme olup, araç sürücüsü diğer davalı İbrahim Yxx hakkındaki davaya devam edilmesi gerekirken anılan davalı için de davalı sigorta şirketi için getirilen düzenlemeye dayalı olarak davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesi doğru olmadığından yazılı şekilde yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak verilen karar yerinde görülmemiştir.
Bu durumda ilk derece mahkemesince, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden yazılı şekilde karar verildiğinden HMK'nun 353/1-a-6. maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esasa ilişkin hususlar incelenmeksizin kabulüne ve ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, kaldırma kararının sebep ve şekline göre davacı vekilinin sair istinaf itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM-Yukarıda açıklanan nedenenlerle;
1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun ESASA İLİŞKİN SEBEPLER İNCELENMEKSİZİN KABULÜNE,
2-Tavşanlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.01.2017 tarih, 2016/609 Esas- 2017/43 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,
3-Dairemizin kararına uygun şekilde yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahal mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
4-İstinaf yoluna başvuran tarafından yatırılan istinaf harcının istek halinde istinaf yoluna başvurana iadesine,
Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-a-6 maddesi gereğince kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.04.05.2017


İrfan TÜRKOĞLU
Başkan
24949
¸
Mutlupınar ŞENGEL
Üye
37268
¸
Sonay Demiralp YAVAŞ
Üye
42033
¸
Tuğba ESER
Katip
126075
¸
Old 17-05-2017, 16:47   #4
Av. Meltem ERTÜRK

 
Varsayılan

teşekkürler meslektaşım, faydalı bir karar oldu bizler için.

Aynı durumda benim de bir dosyam var. Ama biz daha sigortaya başvuru yapma hazırlığındayız. Evraklarımızın telefon çıktısı şeklinde birer sureti var, bu sebeple başvuruyu erteledim, örneklerini temin ettiğimde sizler gibi aşama kat edeceğim inşallah. İyi Çalışmalar dilerim
Old 19-10-2017, 14:52   #5
Av. V. Gözde Arıkaya

 
Varsayılan

bu kararın aksi yönünde yeni bir karar var mı sayın meslektaşlarım?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02890491 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.