Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdari para cezası ile sürücü belgesinin geri alınmasına dair itiraz yolları.

Yanıt
Old 19-06-2008, 15:17   #1
av_omerolgun

 
Varsayılan İdari para cezası ile sürücü belgesinin geri alınmasına dair itiraz yolları.

Müvekkil'e gece saat 23.20 'de trafik ekipleri alkol kontrolü yaparlar ve 0,66 promil alkollü çıkar.Müvekkil içki içmediğini ve hakkında doktor raporu tanzim edilmesini talep etsede bu kabul edilmez.480,00 YTL idari para cezası ile 6 ay süre ile ehliyetine el konulduğuna dair tutanak tutulur ve müvekkilde bunu imzalar.Müvekkil kendisi haricen sağlık bakanlığına bağlı bir kuruluş olan devlet hastanesine gider ve 00.05'de yapılan kontrol sonucu 0 promil alkollü olduğuna dair rapor alır.Şimdi bu konuda daha evvel yapılan tartışmalarıda okudum ve bir fikir birliği olmadığınıda gördüm.Sanırım en doğru yol hem sulh ceza mahkemesine hemde idare mahkemesine aynı taleplerle itiraz etmek.Ben idare mahkemesine vereceğim idari para cezasına itiraz ve ehliyetin geri alınmasına dair itirazlaırmı içerir dilekçede aynı zamanda müvekkilin hastanede muayene ücretini ve ulaşım masrafını(taksi ücreti) ayrıca manevi tazminatta talep etmeyi düşünüyorum.Usul açısından doğru bir yolmudur?Cevap veren olursa sevinirim..
Old 19-06-2008, 21:10   #2
Av.Feridun Yurtsever

 
Varsayılan

İdari Para Cezası Karar Tutanağı'nın iptali yoluna gidebilirsiniz ki; istediğiniz sonuca ulamşanız kuvvetle muhtemel. Zira, alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyeti geri alınacak şahsın mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünden geçirilmesi gerekir.Görev konusunda da uzlaşma sağlanmış durumda. Sayın Av. Suat ERGİN'in paylaşmış olduğu aşağıdaki kararda, iptal edilmiş bir İdari Para Cezası ve iptal ediliş yolu yer almaktadır. İptal nedeni biraz farklı olmakla birlikte Umarım yardımcı olur.

"Selamlar,

Sayın Üyeler, bugün gelen bir tebligatla Sulh Ceza Mahkemesi'ne Trafik Ceza Tutanaklarının İptali istemiyle açtığımız davanın karara çıktığını, lehimize karar verildiğini öğrendik.Davayı açarken gerek Sitede, gerekse Kazancı Hukuk Otomasyon Programı'nda yaptığım araştırmada konuyla ilgili bir karar bulamamıştım. Bulduğum karar fahri trafik müfettişlerinin gıyapta tuttukları ceza tutanağı ile ilgiliydi...

Bizim olayımızda da park halindeki araçlara tescil plakasına göre tutulan ceza tutanağı sözkonusudur. Kararın ilgili bölümünü aktarıyorum:

"G.D.:

İncelenen evrak kapsamına göre; itiraza konu edilen ve itiraz edenin gıyabında düzenlenen tutanağın tescil plakasına göre düzenlendiği, tescil plakasına göre düzenlenecek tutanaklar için TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK' in ilgili hükümleri uyarınca 10/a-b maddeleri gereğince tebligat işlemine 7 iş günü içinde başlanması gerekeceği belirtilmiş olup;

İncelenen belgelerde tebligatın hangi tarihte başlatıldığına dair açıklık olmadığı, ancak itiraza konu trafik cezasının düzenlendiği tarih ile para cezası tebligatının düzenlendiği tarih arasında 7 günlük sürenin çoktan gecirilmiş olduğu anlaşılmış olup;

Bu Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen tebligatın aradan geçen süre içersinde varsa itiraz edenin haklılık gerekçelerini ortadan kaldıracak sürede yapıldığı nazara alınarak;

İtarazın KABULÜNE Ve Trafik Ceza Tutanağında yazılı para cezasının İPTALİNE,

Kararın taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak verilen açıkça okunup anlatıldı.22.05.2006"
Old 20-06-2008, 00:01   #3
halilerdemir

 
Varsayılan itiraz… İDARE MAHKEMESİ’NE


İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :

DAVALI : … Valiliği.

İTİRAZ KONUSU :

İŞLEM TARİHİ : …/…/…

KONU : Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve … TL para cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-)…/…/… tarihinde saat …:…'da yapılan trafik kontrolü sırasında alkolmetre cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda müvekkilin … promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine dava konusu işlem tesis edilmiş, müvekkilin alkol ölçümüne itirazı üzerine gönderildiği Adli Tıp Kurumu … Grup Başkanlığı'nca saat ..:..'da müvekkilden alınan kan örneği üzerinde yapılan tahlil sonucunda kanındaki alkol oranının 0,25 promil olduğu belirlenmiştir.

2-)2918 sayılı Yasa'nın 48. maddesinin 5. fıkrasında, uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etkili dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılacağı, tespit usulleri ve muayene şartlarının Sağlık Bakanlığı'nın görüşüne uygun olarak hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği, yönetmelik ile belirlenen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde birinci defada sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınarak haklarında 480 TL para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 97. maddesinde de, uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayollarında araç sürmelerinin yasak olduğu hükme bağlanmış, maddenin devamında; taksi veya dolmuş otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin, alkollü içki almış olarak bu araçları süremeyecekleri, alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0,50 promilin üstünde olanların araç kullanamayacakları, alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının cihazla ölçüleceği, cihazla yapılan tespite sürücünün itiraz etmesi halinde, kanındaki alkol miktarının belirlenmesi için, bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kanı alınarak, tahlil için polis kriminal laboratuarına gönderileceği, polis kriminal laboratuarlarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kandaki alkol miktarının tespiti için adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı tahlil yapılabilecek teknik ve tıbbi imkanlara sahip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderileceği, kandaki alkol miktarının teknik cihazla ve kan alınarak laboratuarda tespit imkanlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülerin en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol muayenesinden geçirileceği belirtilmiştir.

3-)Müvekkilinalkollü olduğunun trafik kontrolü sırasında saptanmasından sonra, bu ölçüme yapılan itiraz üzerine Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak tahlile kadar ki sürede kandaki alkol oranının azalması doğaldır. Ancak, olayda, bu zaman diliminin yaklaşık 1,5 saat olduğu göz önüne alındığında, bu süre içerisinde kandaki alkol oranını 2,30 promilden 0,25 promile düşmesi olanaklı değildir. Bu durumda, yönetmelik maddesine uygun olarak yapılmış tespitle, müvekkilin kanındaki alkol oranının, yönetmelikte öngörülen sınırın altında kaldığı açıktır.

4-) Yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tesis edilen sözkonusu işlemin iptali için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle davalı idarece …/…/… tarihinde tesis edilen Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve … TL para cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptal edilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…


İtirazda Bulunan Vekili
Av.


Old 20-06-2008, 15:01   #4
me_as

 
Varsayılan

Ehliyet alımıyla birlike idari para cezası da verildiğindan itiraz merciniz idare mahkemesi oluyor. Kanunda bu durum açıkça yazılmış.
Old 03-05-2010, 11:53   #5
kapgan

 
Varsayılan

Sayın Feridun Yurtsever,alkol nedeniyle belgenin alınabilmesi için mutlaka sağlık kuruluşundan rapor gerektiğini belirtmiş,acaba bunun yasal dayanağı nedir? Yönetmelikte ben tam olarak bunu göremedim.

Bir de ,sayın me_as 'in görüşünün dayanağı nedir??
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesinin geri alınması.. dark Ceza Hukuku Çalışma Grubu 7 25-04-2013 11:51
İdari para cezası itiraz mercii av.ferhat Meslektaşların Soruları 8 01-04-2009 18:20
K1 yetki belgesinin olmamasından dolayı kesilen para cezasına itiraz turhanser Meslektaşların Soruları 0 22-04-2008 13:53
SSK İdari Para Cezası - Adli-İdari Yargı Görev Uyuşmazlığı YALÇIN ÖNDER Hukuk Soruları Arşivi 8 28-02-2007 23:00
Ssk İdari Para Cezası HERITAGE Hukuk Soruları Arşivi 1 03-10-2003 12:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03576112 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.