Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kamulaştırma-Arsa Arazi Niteliği

Yanıt
Old 08-10-2010, 17:34   #1
Kemosabe

 
Varsayılan Kamulaştırma-Arsa Arazi Niteliği

İyi akşamlar değerli meslektaşlarım;taşınmaz tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.Taşınmaz mevzii imar planı içindedir.Taşınmazın üzerinde fabrika bulunmaktadır.Taşınmazın mevzii imar planı içinde olması kamulaştırma hukuku açısından tek başına arsa niteliğinde sayılmasını gerektirir mi?Cevap verecek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla.
Old 09-10-2010, 07:13   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kemosabe
İyi akşamlar değerli meslektaşlarım;taşınmaz tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.Taşınmaz mevzii imar planı içindedir.Taşınmazın üzerinde fabrika bulunmaktadır.Taşınmazın mevzii imar planı içinde olması kamulaştırma hukuku açısından tek başına arsa niteliğinde sayılmasını gerektirir mi?Cevap verecek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla.

Kamulaştırılan taşınmazın değeri, Kamulaştırma Kanunu'nun 11. maddesine göre belirlenir. Buna göre, tek başına taşınmazın tapuda yazılı niteliği ya da imar durumu önemli değildir. İlgili yasa maddesini aşağıya ekliyorum:

Alıntı:
Madde 11 - 15 inci madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın;
a) Cins ve nevini,
b) Yüzölçümünü,
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,
d) Varsa vergi beyanını,
e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,
g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,
h) Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,
ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,
Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler.
Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kar dikkate alınmaz.
Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir.
 
Old 09-10-2010, 10:47   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

KAMULAŞTIRMADA ARSA TARLA AYIRIMI


Kamulaştırma K. 11.maddesindeki unsurlara göre kamulaştırma bedelinin belirlenmesi için öncelikle taşınmazın arsa vaya tarla nitelikli olduğunun tespiti
gerekmektedir.

17.04.1998 T. 3/1 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararı ve Bakanlar Kurulunun Yargıtay'ca kısmen benimsenen 28.2.1983 gün ve 1983/6122 sayılı kararı gereğince:

1. Uygulama İmar Planı içindeki taşınmazlar
Belediye tarafından yapılan ve onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları içinde kalan taşınmazlar başka bir araştırmaya gerek kalmadan arsa olarak kabul edilir. Sorudaki taşınmaz belediye sınırları içinde kalıyorsa ,ayrıca bu yeri de kapsayan mevzi imar planı belediye tarafınan yapılıp onaylanmış ve 1/1000 ölçekli ise bu bölüme dahildir.

2. Nazım İmar Planı içindeki taşınmazlar
Taşınmaz belediye sınırları ve imar planı içinde olmakla beraber ,belediye imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değilse yani 1/25.000, 1/50.000 gibi nazım imar planı ise arsa sayılabilmesi için ayrıca taşınmazın çevresinin de iskana açılması ve meskun olması nedeniyle belediye hizmetlerinden yararlanması gerekir. Sorudaki mevzi imar planı 1/1000 ölçekli belediye uygulama imar planı niteliğinde değilse bu bölüme dahildir.

3.Belediye İmar Planları dışındaki taşınmazlar
Taşınmazın belediye imar planları dışında kalması halinde ise, arsa sayılabilmesi için; belediye veya mücavire alanında olması, etrafının yerleşik alan olması ve taşınmazın bulunduğu bölgeye belediye hizmetlerinin gelmiş olması şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekir. Diye düşünüyorum.
Old 10-10-2010, 01:14   #4
halit pamuk

 
Varsayılan

Güzel cevapların üzerine bir de içtihat ekleyebiliriz:

T.C.
YARGITAY
5. Hukuk Dairesi
Esas : 2002/2058
Karar : 2002/7526
Tarih : 01.01.2002


Taraflar arasındaki pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava konusu taşınmazın belediyenin mevzi imar planına alınmış olması arsa olarak kabulünü gerektirmez.

Mahkemece bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Alınan raporlar yasa hükümlerine uygundur.

Arazi niteliğindeki taşınmazlara net geliri esas alınarak bilimsel yolla değer biçilmesinde ve mülkiyet kamulaştırmasına konu olan pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı bedelinin artırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı harçtan artan paranın istenildiğinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı kalan onama harcının davalı idareden alınmasına 01.04.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak :Hokus Pokus
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tapu kaydına kamulaştırma şerhi konmuş olan taşınmazların kamulaştırma bedelleri Av. Eser Bozkurt Meslektaşların Soruları 6 24-08-2017 19:47
2942 sayılı yasa ile belirlenen Kamulaştırma bedeline Yeni Kamulaştırma çerçevesinde nisa Meslektaşların Soruları 1 13-05-2010 14:18
arazi tapulu alanda yapılan kamulaştırma ve ödenmeyen arsa bedelleri avukat erdoğan Meslektaşların Soruları 3 10-10-2008 19:00
Arazi İşgali Ertuğrul Ayrancı Hukuk Soruları Arşivi 4 27-02-2002 19:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04239106 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.