Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Evlilik içinde doğan bir çocuğun biyolojik babası başkasıysa ne yapılabilir

Yanıt
Old 02-11-2007, 12:48   #1
Av.Sare

 
Varsayılan Evlilik içinde doğan bir çocuğun biyolojik babası başkasıysa ne yapılabilir

Arkadaşlar şimdiden teşekkürler yardımcı olursanız sevinirim bir müvekkilim boşanma davası devam ederken başka bir erkekle birlikte yaşamaya başlıyor ve ondan bir çocuk dünyaya getiriyor dava sırasında çocuk o sırada müvekkilimin kocası olarak görünen kişi adına nüfusta kayıt ediliyor sonra da boşanıyorlar sonrasında çocuğun gerçek babasının üzerine kayıt edilmesi için müvekkilimin ve biyolojik babanın açtığı davalar reddedilmiş çocuk temmuz 2006 doğumlu çocuk adına kayyum biyolojik babaya babalık davası ya da başka türde bir dava açabilir mi iyi çalışmalar
Old 02-11-2007, 13:01   #2
miss_lawyer

 
Varsayılan

nüfusta baba olarak görünen(ama gerçekte babası olmayan) kişinin nesebin reddi davası açması lazım..zira çocuklar evlilik içinde doğduğu için o kişi adına tescil hukuka uygun..
Old 02-11-2007, 13:06   #3
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/5176
Karar: 2005/7755
Karar Tarihi: 11.05.2005

ÖZET: Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. Nüfusta baba olarak görülenin babalığı reddedilmeden başkasının babalığına karar verilemez. Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

(4721 S. K. m. 285, 286, 303)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. ( MK. md. 285) Koca soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Çocukta bu dava hakkına sahiptir. ( MK. md. 286, 303/3 )

Erhan ile Fadime 12.08.1981'de evlenmiş 13.04.1988'de boşanmışlardır. Küçük Tarık 20.06.1988'de, üç yüz günlük süre zarfında dünyaya gelmiştir. Nüfusta baba olarak görülen Erhan'ın babalığı reddedilmeden Hüseyin'in babalığına karar verilemez. Erhan'ın davayı kabul etmesi sonuç doğurmaz. Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.05.2005 çar.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 02-11-2007, 13:09   #4
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Merhaba

Önce soybağının reddi davasının açılması ve sonrasında babalık davası veya tanıma ile biyolojik baba ile hukuki ilişki kurulması gerekmektedir.

Dava çocuk tarafından açılacaksa öncelikle kayyım atanmalıdır.Süre kayyım atama tarihinden itibaren başlayacaktır.Soybağının reddi kararı olmadan babalık davası görülemez.En azından bekletici mesele yapılır.

Konu ile ilgili TMK düzenlemesi şöyledir:

Alıntı:
I. Dava hakkı
Madde 286.- Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır.
Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır.

Alıntı:
III. Hak düşürücü süreler Madde 289.- Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl içinde açmak zorundadır.
Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır.
Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Alıntı:
D. Diğer ilgililerin dava hakkı

Madde 291.- Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir.
Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl, her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl içinde soybağının reddi davasını açar.
Kocanın açacağı soybağının reddi davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

Alıntı:
Babalık hükmü

I. Dava hakkı

Madde 301.- Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.
Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.
Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.


Alıntı:
III. Hak düşürücü süreler

Madde 303.- Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.
Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.
Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.
Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.
Old 02-11-2007, 13:21   #5
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Yasa öyle ilginç ve karmaşık düzenlenmiş ki... ya da bana öyle görünüyor.

Acaba m.303/1 deki hüküm işletilemez mi, ana mutlaka çocuğun ergin olmasını beklemek zorunda mı, neden 303/3 e dair bir sürü içtihat var da 303/1 'e dair yok, acaba evli kadın evlilik içi doğan çocuğun babasının başkasından olduğunu, evliliğe dair hakları bakımından tehlike olarak görüp de açmadığı için mi uygulaması yok diye düşünmekteydim yukarıdaki içtihadı eklerken.

Ancak bana öyle geliyor ki, babalık davası açılabilmesi için, öncelikli olarak soybağının reddi davası açılmalı ve soybağının reddi davası kabulle neticelenerek kesinleşmeli. Aksi halde açılacak babalık davasının veya tanımaların hukuksal netice doğurmayacağını düşünüyorum.

TMK m.289 soybağının reddi davası açma hakkını anaya tanımamış. Münhasıran kocaya ve ergin çocuğa tanınmış belli süreler dahilinde.

Bu durumda, eğer koca m.289 daki dava hakkını kullanmazsa, bence çocuğun ergin olmasını takip eden bir yıllık süre içinde 303/3 hükmünü işletmesinden başka olanak yok.

Mantıklı gelmiyor ama, galiba yasa koyucu, maddi gerçeğe ulaşmaktan ziyade, sicildeki muntazamlığı ve kocayı koruyor, yahut daha da geniş perspektifte, çocuğun nesebinin onun rızası söz konusu olmaksızın tartışma konusu edilmemesini hedefleyerek küçüğü koruyor, ne dersiniz?

Saygılarımla...
Old 02-11-2007, 14:13   #6
atk

 
Varsayılan

Benim burada kafama takılan soru şu;Soybağı reddi davasını çocuk da açabiliyor(286),acaba burada da 303'deki gibi,yani 18 yaşını beklemeden çocuğa kayım atanırsa dava açabilir mi.
Old 02-11-2007, 14:31   #7
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

O durum bana kalırsa m.291/ilk seçeneği için geçerli. Yani soybağının reddi davasının diğer ilgililerce açılabildiği, kocanın istisnai durumuna özgü.

Saygılarımla...
Old 02-11-2007, 14:41   #8
atk

 
Varsayılan

Sayın Şehper hanım çok teşekür ediyoum.Burada benim hatam konuyu tam olarak araştırmamış olmam.Benim kafama takılan sorunun cevabı 291/2 de.Yani kayım atamasıyla 18 yaşını beklemeden soybağının reddi davası açabilir çocuk.
Saygılarımla..
Old 02-11-2007, 14:47   #9
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın atk,

Kayyım atamasından sonra kayyımın vekaletini üstlenmemeye dikkat edin. Çocukla ananın yararının çatıştığından bahisle, ananın ve kayyımın vekilinin aynı kişi olması, bozma nedeni sayılmış.

Saygılarımla...
Old 02-01-2008, 15:13   #10
Av.Sare

 
Varsayılan

Arkadaşlar bir süredir siteye giriş yapamadığım için elimde olmayan nedenlerden dolayı biraz geç oldu ama değerli yardımlarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyor yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor meslek hayatınızda başarılar diliyorum saygılarımla
Old 01-07-2017, 15:48   #11
av.sercan35

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşlarım;
Dava konusu olay aynı olduğu için yeni konu açmadım. Evlilik devam ederken kadın başka biriyle birlikte yaşıyor, bu birliktelikten bir çocuk dünyaya geliyor. Çocuk resmiyette baba görünen kişi adına kayıtlı. Boşanma davası açtık ve dava sonuçlandı. Ancak koca soybağının reddi davası açmaya yanaşmıyor. Bu durumda mecburen ergin olmayan çocuğun kayyım aracılığıyla dava açması gerekiyor.
1-Çocuğa kayyım atama usulü nasıl?
2- Kayyım atanmasını kimler, hangi merciden, hangi gerekçelerle talep edebilir?
Dikkat etmem gereken başka bir husus var mı? Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.
Old 01-07-2017, 15:56   #12
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Merhaba ,

Soybağının reddi davasını çocuk da açabilir.
Bunun için çocuğu temsil edecek kayyım atanması için sulh hukuk mahkemesine anne başvurabilir ve bir kayyım adayı gösterir.
Mahkemece kayyımın atanmasına engel bir hal tespit edilmediğinde talep kabul edilir.

Kayyım olarak atanan kişi avukata vekalet verebilir veya doğrudan davayı takip edebilir.

Kayyım tarafından atanacak soy bağının reddi davasında kayıtta baba olarak görünen kişi ve anne davalı olarak gösterilir.

Yargılama sırasında çocuk ve davalıların DNA testi yapılacak ve sonuca göre karar verilecektir.

Kolaylıklar dilerim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınma Sonrasi Velayeti SPARTACUS Meslektaşların Soruları 20 08-01-2012 15:26
Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soyadı (TMK 321 ),Anayasa Mah.Kararı Nedime Uğraş Aile Hukuku Çalışma Grubu 18 07-10-2009 22:10
evlilik dışı doğan çocuğun dayı tarafından evlat edinilmesi mümkün mü? yeldakullap Meslektaşların Soruları 2 25-06-2007 23:44
Evlilik dışı doğan çocuğun soyadı Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 08-04-2007 21:58
Bu çocuğun babası kim? gazili57 Hukuk Haberleri 35 06-12-2006 23:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04684210 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.