Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

BorÇludan İcra Dosyasina İbretlİk*** Beyan DİlekÇesİ

Yanıt
Old 13-12-2012, 13:04   #31
av.cenal

 
Varsayılan

Değerler meslektaşlarım benim görüşüm; karşılıksız çek keşide etmeyi ve ev-işyeri haczini düzenleyen kurallar "daha ağır" olarak geri gelmediği sürece illegal "tahsilatçılar" artacaktır.
Old 14-12-2012, 11:00   #32
hciyiltepe

 
Varsayılan

En son aldığım haberlere göre Haciz için haftalar sonrasına randevu alınan İzmir Adliyesinde artık haciz için randevu almaya gerek kalmamış. Aynı gün hacze gidilebiliyormuş.. Hatta bazı icra müdürlüklerinde icra memurlarının yolluk için gerekli kotayı dahi dolduramadıkları konuşuluyor.

Kanaatimce yeni kanun sonuçlarını vermeye başlamış...

Olaya olumlu tarafından bakmak lazım.. Artık randevu almadan hacze gidilebilecek (tabii ki haczedebilecek bir şey bulabilirseniz)
Old 14-12-2012, 23:35   #33
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hciyiltepe
En son aldığım haberlere göre Haciz için haftalar sonrasına randevu alınan İzmir Adliyesinde artık haciz için randevu almaya gerek kalmamış. Aynı gün hacze gidilebiliyormuş.. Hatta bazı icra müdürlüklerinde icra memurlarının yolluk için gerekli kotayı dahi dolduramadıkları konuşuluyor.

Kanaatimce yeni kanun sonuçlarını vermeye başlamış...

Olaya olumlu tarafından bakmak lazım.. Artık randevu almadan hacze gidilebilecek (tabii ki haczedebilecek bir şey bulabilirseniz)

İste budur,

Meselelere olumlu yonden bakabilmek. )

Sonuc olarak yapılan yasal düzenleme avukatların rahatını dogurmustur. ))
Old 22-12-2012, 14:53   #34
oeroglu

 
Varsayılan

bence bunlar yine iyi günlerimiz.

3. yargı paketinde kanımca düzenlenmesi gereken, ama düzenlenen başka bir düzenleme daha vardı:

benim önerim:

...

"x - 2004 sayılı icra iflas kanununa 80. maddesinden sonra gelmek üzere "İşyeri hacizlerinde haciz yetkisinin maksadı aşan şekilde kullanılması halinde sorumluk" başlığı ve 80/a maddesi olarak aşağıdaki şekilde eklenmiştir;

İşyeri hacizlerinde haciz yetkisinin maksadı aşan şekilde kullanılması halinde sorumluluk

80/a - İşyeri hacizlerinde eğer icra memuru sırf borçluyu zarara sokmak, zorda bırakmak amacıyla, borçluyu gelir getirici alet/edevatından yoksun bırakacak şekilde, değeri asıl ve feri alacakların toplamından orantısız derecede yüksek bir malı haciz edip yedd-i emin deposuna muhafaza ettirirse, borçlunun o malın kalkması sebebiyle yoksun kaldığı maddi zararlardan icra memuru sorumlu olur.

Eğer bu işlem hazırda bulunan alacaklı/ alacaklı vekili /alacaklı vekilinin görevlendirdiği katip huzurunda gerçekleşir, ve bu husus haciz tutanağına yazılırsa bunlar da borçlunun uğrayacağı zarardan icra memuru ve huzurda bulunan ve muhafazayı talep eden alacaklı / alacaklı vekili /veya alacaklı vekili yerine bulunan katibi/stajyeri müteselsilen sorumlu olurlar.

Eğer icra memuru bu muhafaza işleminin maksadı aşan şekilde kullanıldığı kanaatindeyse, bu kanaatini huzurda bulunan ve muhafazayı isteyen alacaklı/alacaklı vekili/veya kalacaklı vekilinin katibine beyan eder, fakat alacaklı, alacaklı vekili, veya alacaklı vekilinin yetkilendirdiği katip ısrar ederse, bu ısrar tutanağa geçer, icra memuru borçlunun uğrayabileceği muhtemel zararları karşılayacak bir teminatı belirletip mahkeme veznesine depo ettirir, ve bu şekilde haciz işlemine devam eder. Bu taktirde icra memuru sorumluluktan kurtulur. Borçlunun bu sebeple uğrayacağı zarar, alacaklının mahkeme veznesine depo ettiği teminat tutarından fazla çıkarsa, alacaklı bu miktardan da sorumludur.

Eğer haczedilen malın kıymeti, asıl ve feri alacakların toplam değerinin 2,5 katından daha fazla ise haciz yetkisinin kötüniyetle kullanıldığı konusunda icra mahkemesi başkaca bir inceleme yapamaz.

Haczedilen malın yeddi-emin olarak borçlu zilyetinde bırakılması veya borçlunun işyerinin çalışmasını engellememesi halinde bu hüküm uygulanmaz."
....


gelin itiraf edelim, hangimiz 1,500 liralık bir senet için değeri 30.000 lira tutan, ve kaldırılması halinde borçlunun tüm itibarını yerle bir edecek, tüm işlerini kilitleyebilecek bir edevatı yeddi-emin deposuna kaldırmadık ki? ben genç bir meslektaşınız olarak icra memurundan geçen hafta buna benzer bir talepte bulunmak zorunda kaldım. ve utandım. çünkü ben daha birinci sınıftayken medeni hukuku girişi dersinde, hakkın kötüye kullanılması yasağını görmüştüm, evet, haciz istemek alacaklı için bir haktır. Ancak her hak gibi bu hak da kötüye kullanılabilir. Bu hakkın kullanılmasındaki amaç alacaklının alacağına bir an önce kavuşmasını sağlamaktır. Borçluyu madden bitmekle tehdit etmek de benim kanaatimce bu hakkın kötüye kullanılması demektir. İcra memuru sizin 2000 liralık borcuz için adamın 40.000 liralık makinasını kaldıramayız kusura bakmayın avukat bey" dedi ve talebimi reddetti. Bence haklıydı...

ne dersiniz?
Old 28-12-2012, 17:50   #35
coşkun81

 
Varsayılan

Dilekçesindeki beyanı, mal beyanından ibarettir kanaatindeyim. Yoksa icra müdürü "öyle mi, peki, al tanıştırayım bu aciz vesikası, zaten marangozmuşsun, eve çerçeveletip as" demeyecektir. Beyanları tamamen kendisini bağlar. Her C.Savcılığı ibaresi geçen dilekçeden çekinilse insanlar bu işi yapamaz hale gelir. Ayrıca icra görevlilerini soruşturma korkusuyla sindirmeye çalışmak da pek masum bir hareket olmasa gerek.. Takip dosyasında araştırılır, cevaplar alınır, hacze gidilir, icra görevlisi ev eşyasına bakar, takdir yetkisini kullanır. vs. Arkadaş vurgu yaptığına göre galiba evdeki televizyonu ile hayatını idame ettirmeye çalışıyor olmalı. Ayrıca kılavuzuyla birlikte bu arkadaşın üst aramasından veya kasa haczinden, 89/1 maddesinden ve diğer alternatiflerden de kaçma yollarını araması gerekiyor. Ya da biraz dürüst olup borcunu ödeyemese bile, ödemeye çalışmak yönünde iyi niyet ve gayret göstermesi..
Old 09-01-2013, 23:20   #36
SHODAN

 
Varsayılan

Alıntı:
Alıntı:
Yazan hciyiltepe

Borçlunun icra dosyasına sunduğu dilekçeye görüşlerinizi bekliyorum...(3.yargı paketi sonrası)

İZMİR ... İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüğünüzün 2012/... Esas sayılı dosyası üzerinden hakkımda icra takibi başlatılmış ve tarafıma ... tarihinde bu husus tebliğ edilmiştir.

İcra takibi ve borca bir itirazım bulunmamaktadır. Emekliyim ve marangoz olarak çalışıyorum. SGK dan aldığım emekli maaşım,kendi oturduğum evim,işyerim de ki bir adet bıçkı, planya ve yatar daire, ev eşyalarım bulunmaktadır.Ancak;

- İİK gereği yaşam için gerekli ev eşyaları haczedilez. Evimde 2 adet televizyon hariç mevcut diğer eşyalardan birer tane olup fazla olmadığından haciz işlemi tatbik edilmemesi, televizyonun ise değeri brüt asgari ücretin 6 katından az olduğundan haciz edilse bile muhafaza altına alınmaması,

- İİK gereği borçlunun mesleki faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli makina teçhizatı haczedilemeyeceğinden işyerimde haciz uygulanmaması,

- 5510 sayılı Kanun gereği emekli maaşları haczedilemediğinden emekli maaşıma haciz konulmaması,

- İİK gereği borçlunun haline münasip evi haczedilemeyeceğinden evime haciz konulmaması,

- ... Bankasında hesabım olmakla birlikte ilgili hesabım ayna zamanda emekli maaş hesabım olduğundan İİK m.89 gereği haciz tatbik edilmemesi

Aksi halde işlem yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç dyurusunda bulunacağımı, maddi ve manevi tazminat davası açacağımı bilgilerinize sunarım.

Borçlu
Borçhan Borçödemez


Bence bu örnek dilekçe ile bütün borçlulara kıyak yaptınız. Hem ne yapacaklarını öğrendiler hem de bu dilekçe için dahi avukata gitmeyecekler.

Alacaklılar mı? Adı üstünde işte ala-cak,cuk,cek,cik. Yani borçlu ve kahyası isterse ödenecek

Tamamen katılmakla birlikte, dosyaya böyle bir beyanda bulunan borçludan alacağı tahsil etmek de alacaklı vekili için artık '' farz '' olmuştur diyorum
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Şİkayet-taraf Sifati-İcra Dosyasina Sunulmayan Temlİk Av.Ömeroğlu Meslektaşların Soruları 1 07-04-2010 14:35
İcra Dosyasina Sunulan Vekaletname AV.ERKUT Meslektaşların Soruları 5 05-02-2008 11:28
İstanbul Adlİyesİnde İcra Dosyasina Bakabİlecek MeslektaŞ Ariyorum av.sinem Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 20-11-2007 14:14
89/1 İle İcra Dosyasina Kamu Krumundan Gelen Para İÇİn 100. Madde Malumati Toplanir M av.suleyman Meslektaşların Soruları 3 26-11-2006 02:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03376889 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.