Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tüketici Mahkemesinde Dava Açan??

Yanıt
Old 16-04-2012, 17:24   #1
Av. Can Altuntaş

 
Varsayılan Tüketici Mahkemesinde Dava Açan??

Sayın meslektaşlarım,

Tüketici Mahkemesinde dava açacağım ancak merak ettiğim iki husus var;

1- Davaya konu olan ürünün bedeli 800 TL ancak ben 20000 TL manevi tazminat talep ediyorum dilekçemde. bu parasal sınır TKHK'da "uyuşmazlık konusu meblağ" için öngörülmüş. Acaba ben davamı doğrudan Tüketici Mahkemesinde açabilir miyim? sonuçta manevi tazminat da uyuşmazlık konusu. Yoksa dava konusu olan tutar değil davaya konu olan tüketim eşyasının bedeli mi dikkate alınacak?

2- Harçtan muaf olduğu yazıyor Kanunda. Bu durumda sadece gider avansı yatıracağım değil mi? Benden hiç bir vergi, peşin harç, başvuru harcı, vekalet harcı gibi kalemler alınmayacak yanlış anlamıyorsam.

Yardımcı olursanız çok sevinirim. Özellikle yakın zamanda bu mahkemelerde dava açmış meslektaşlar ödedikleri avans miktarını belirtirlerse çok memnun olurum. Teşekkürler.
Old 17-04-2012, 10:10   #2
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Manevi tazminat uyuşmazlık konusu değil, uyuşmazlık konusuna bağlı olarak ortaya çıkan zararın tazminine ilişkin bir taleptir diye düşünüyorum
Old 17-04-2012, 14:38   #3
Av. Can Altuntaş

 
Varsayılan

Ancak tüketici hakem heyeti manevi tazminat kararı veremiyor bildiğim kadarıyla bu durumda iki ayrı hukuki yola mı başvurmam gerekecek?
Old 17-04-2012, 14:50   #4
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/17206 ve K. 2006/3552

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Alışveriş Merkezinde Zemin Kaplamasının Kaygan Olması Nedeniyle Düşüp Yaralanan Şahsın Açtığı Dava Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
• YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Alışveriş Merkezinde Zemin Kaplamasının Kaygan Olması Nedeniyle - Maddi ve Manevi Tazminat Davası Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )

• GÖREV ( Alışveriş Merkezinde Zemin Kaplamasının Kaygan Olması Nedeniyle Düşüp Yaralanan Şahsın Açtığı Dava Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )

• ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YARALANMA ( Zemin Kaplamasının Kaygan Olması Nedeniyle Düşmek - Tazminat Davasının Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )

1086/m.7, 27

4077/m.2, 3, 23


ÖZET : Davacı, alışveriş için gittiği davalıya ait mağazanın zemin kaplamasının kaygan olması nedeniyle düşüp ayağını kırdığını ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Somut olayda davacı, davalıya ait alışveriş merkezinde bulunduğu sırada hizmet kusuru nedeniyle uğradığı zararın tazminini talep etmiştir. Taraflar arasındaki ilişki 4077 SK kapsamındadır. Anılan kanundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde ise tüketici mahkemeleri görevlidir.
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalıya ait mağazaya alışveriş için gittiğini, mağazanın zemininin parlak taş ile kaplı olması nedeniyle düşüp ayağının kırıldığını, gerekli önlemi olmayan, uyarı işareti koymayan davalının sorumlu olduğunu iddia ederek 20.000.000.000.-TL manevi, 5.000.000.000.-TL maddi zararının davalıdan alınmasını istemiştir.
Davalı, davacının dikkatsiz davranışı nedeniyle zararın meydana geldiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne, 1.800.000.000.-TL maddi, 5.000.000.000.-TL manevi zararın davalıdan alınmasına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- 4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 2. maddesinde "Bu kanunun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar" hükmüne yer verilmiş, yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Bir hukuki işlemin 4077 Sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.
Somut uyuşmazlıkta davacının davalıya ait alışveriş merkezinde bulunduğu sırada hizmet kusuru nedeniyle uğradığı zararın tazminini istediği ve taraflar arasındaki ilişkinin 4077 Sayılı Yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.
4077 Sayılı Yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya tüketici mahkemesi görevlidir.
Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Böyle olunca mahkemece, görev yönünden dava dilekçesinin reddine karar vermek gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
2- Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın ( 1 )nolu bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, ( 2 )nolu bentte gösterilen nedenle, davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 14.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


********************
Genel Yargı mahkemesi olmakla beraber sadece iktisas mahkemesi olması maddi ve manevi tazminat taleplerini inceleyebilir. Öte yandan iktisas mahkemeleri Asliye dengindedir. Uygulamakla yükümlü oldukları tek kanun TKHK olmadığını, bk, mk gibi genel kanunları da uygulayabileceklerini de unutmamak lazım.

Zarar denilmiş maddi manevi ayrımı yapılmamıştır. Velhasıl bizim mahkemelerimiz manevi tazminat diyince kılı kırk yarıyor o yüzden bu talebinizde pek hevesli olmamanızı tavsiye ederim (tabi somut olayı da bilmek lazım)

Son tahlilde maddi manevi tazminat taleplerinizi tüketici mahkemesinden talep edebilirsiniz. Ancak dava değeri, uyuşmazlık konusu şeye göre belirlenir düşüncemi tekrar etme gereği duyuyorum


*********** Birden şimdi farkettim ki siz Tüketici Hakem Heyeti manevi tazminat veremiyor demişsiniz evet doğrudur veremiyor ve evet haklısınız heyetin kararını delil ve gerekçe göstererek bunu genel yargıda talep edebilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tüketici mahkemesinde kısmi dava açılabilir mi? Av. Gnc Meslektaşların Soruları 3 25-09-2009 14:32
hizmet kusuruna dayanarak tüketici mahkemesinde dava açmak mümkün mü SMK38 Hukuk Soruları Arşivi 3 12-10-2006 19:18
Kaynanaya dava açan gelin kazandı ahmetsacit Hukuk Haberleri 1 07-08-2006 08:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02693200 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.