Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

enerji nakil hatlarında irtifak alanı hesaplama yöntemi

Yanıt
Old 22-10-2018, 14:43   #1
idris sağlam

 
Varsayılan enerji nakil hatlarında irtifak alanı hesaplama yöntemi

Değerli Meslektaşlarım
Tedaş tarafından müvekillerimin arazilerinden geçirilen enerji nakil hatları dolayısıyla açtığımız kamulaştırmasız el atma dosyalarında bilirkişi tarafından tellerin salınım payları da dikkate alınarak irtifak alanı hesabı yapılmış olup buna göre de taşınmazda meydana gelen değer düşüklüğü hesaplanarak el atma bedeli belirlenmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından bu rapora göre karar verildi.
Ancak karar bölge adliye mahkemesi tarafından irtifak alanı belirlenirken sadece tellerin izdüşümüne göre hesaplama yapılacağı gerekçesiyle kaldırdı.

1- Enerji nakil hatları dolayısıyla irtifak hesaplama yöntemi hakkında bilimsel çalışma ve yargıtay kararı paylaşırsanız memnun olurum.
2- Elektrik kuvvetli akım yönetmeliği 44. maddesi enerji nakil hattının sağ ve solunda güvenlik şeridi olarak belirtilen alanlarda sahibinin yapı yapmasını engellemektedir. Buna aykırı olarak güvenlik şeridi içerisine yapı yapanlar hakkında elektrik şirketleri İrtifak hakkına tecavüz teşkil ettiği gerekçesiyle hemen men-i müdahale ve kal davasını açmakta ve mahkemeler de davalarının kabulüne karar vermektedirler.
3-Ancak buna rağmen BAM'IN irtifak alanı hesabında sadece tellerin altına denk gelen izdüşümü alanının hesaba katılması gerektiğine ilişkin kararını anlamak mümkün değildir. Çünkü tellerin salınım payı diye tabir edilen ve yönetmelikte güvenlik şeridi olarak adlandırılan alanın irtifak alanına dahil edilmemesi açıkça mülkiyet hakkının ihlali anlamına geliyor. Çünkü güvenlik şeridi olarak belirtilen alana dair eğer irtifak hakkı kurulmayacaksa bu durumda benim orada mülkiyet hakkımdan kaynaklı olarak istediğim şekilde tasarruf etme imkanım kısıtlanmaktadır. Çünkü kuvvetli elektrik akım yönetmeliği 44 madde benim bu belirtilen sınırlarda tasarruf hakkımı kısıtlamaktadır.
5- Enerji nakil hatlarında irtifak alanı hesaplanmasında tellerin salınım payı ile güvenlik şeridinin dikkate alınması gerektiğine ilişkin bilgisi olan meslektaşların bu bilgilerini paylaşmaları beni memnun edecektir. Saygılarımla ...
Old 24-10-2018, 11:43   #2
av__emrah

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım; öncelikle rica etsem kararı paylaşır mısınız?

BAM'ın verdiği kararın, genel bir karar değil de dava konusu taşınmaza özel bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konuda Yargıtay'ın kararları mevcut.


5. Hukuk Dairesi 2015/15786 E. , 2015/23092 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : Devrek Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2015
NUMARASI : 2012/431-2015/113


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm; davalı Tedaş vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre yapılan incelemede;
1-Dava konusu taşınmazlardan 1455 parsel sayılı taşınmazın ifraz gördüğü de nazara alınarak, mahkemece usulüne uygun olarak oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde mahallinde keşif yapılarak, dava konusu taşınmazlardan geçirilen enerji nakil hatlarına ilişkin salınım dahil irtifak alanları ile pilon yerlerinin alanları ayrı ayrı tespit edilip, dava konusu taşınmazların irtifak hakkı kurulmasından önceki tüm değeri tesbit edilerek, bundan sonra herbir taşınmaz için ayrı ayrı değer düşüklüğü oranının belirlenmesi ve bu oranla taşınmazların tüm değerinin çarpılması sonucu irtifak hakkı karşılığının ve dava tarihine göre bulunacak m² birim bedeli ile pilon yeri alanlarının çarpılması sonucu pilon yer bedellerinin tespit edilerek, irtifak alanlarının ve pilon yerlerinin davacının payı karşılığında davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili gerekirken, dosya üzerinden alınan yetersiz ve denetime açık olmayan fen bilirkişisi raporuna dayalı olarak tek bilirkişi tarafından hazırlanan geçersiz rapora göre belirlenen bedele hükmedildiği gibi, tescile yönelik olarak da karar verilmemesi,
2- Kabule göre de;
Mahkemece verilen ilk karar davacı vekilince temyiz edilmediği halde davalı idarenin kazanılmış hakkı gözetilmeksizin yazılı şekilde fazlaya hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 03/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-10-2018, 11:47   #3
av__emrah

 
Varsayılan

5. Hukuk Dairesi 2014/14726 E. , 2014/27679 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Ağrı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/03/2014
NUMARASI : 2012/33-2014/217

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere, mahkemenin gerekcesine göre yapılan incelemede;

1-Dava konusu taşınmaz maliki ile davacılar arasındaki hukuki ilişkiyi sağlayan belge ilgilisinden temin edilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2-Dava konusu taşınmazdan geçirilen enerji nakil hatlarına ilişkin sorumluluğun dosyadaki bilgi ve belgelere göre Tedaş'a ait olduğu anlaşıldığından, Tedaş'ın davaya dahil ettirilip sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,

3-Taşınmazın niteliğine göre oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde mahallinde keşif yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde rapor düzenleyen tek bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle karar verilmesi,

4-Dava konusu taşınmazdan geçirilen ve Vadofone firmasına ait olduğu gerekcesiyle tefrik yapılmış olan hat haricindeki enerji nakil hatlarına ilişkin irtifak alanlarının taşınmaz üzerindeki konumlarının salınım dahil kroki üzerinde fen bilirkişisine işaretlettirilmeden infazı zorlaştırıcı karar verilmesi,

5-Dava konusu taşınmazda bulunan pilon yerinin tapu kaydının iptali ile bu bölümün TEDAŞ adına tescili ile irtifak hakkının TEDAŞ adına tapuya tescili yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,

6-Dava konusu taşınmazda münavebe alınacak ürünlerin, dekara ortalama verim miktarları ile değerlendirme tarihi olan 2012 yılı hasat dönemindeki toptan kg. satış fiyatları ve dekar başına üretim giderlerinin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden getirtilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafo binası,enerji nakil hatları.. mevzu hukuk Meslektaşların Soruları 3 19-04-2018 19:09
Enerji nakil hattı irtifak kamulaştırması ve bedelin düşük olması sebebiyle açılabilecek davalar Mesut AVCI Meslektaşların Soruları 2 19-11-2012 13:59
Enerji Nakil Hattından Kaynaklanan Yangında Sorumluluk Av.Serhat Günenç Meslektaşların Soruları 2 29-08-2010 01:33
enerji nakil hattı dsahutoglu Meslektaşların Soruları 3 16-09-2008 22:31
Harcırah Hesaplama Yöntemi av.efsun Meslektaşların Soruları 0 24-07-2007 09:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02638793 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.