Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

işçi alacaklarında faiz

Yanıt
Old 01-03-2007, 15:57   #1
yer-sub

 
Soru işçi alacaklarında faiz

Merhaba efendim. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı , fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, tatil ücreti gibi alacaklara hangi faiz oranı uygulanmaktadır? Bu konu ile ilgili farklı görüş ve yargıtay kararları mevcut. Hangi alacağa hangi faizin uygulanacağı hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum.
Old 01-03-2007, 16:14   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan slevın_23
Merhaba efendim. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı , fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, tatil ücreti gibi alacaklara hangi faiz oranı uygulanmaktadır? Bu konu ile ilgili farklı görüş ve yargıtay kararları mevcut. Hangi alacağa hangi faizin uygulanacağı hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum.

Kıdem tazminatına en yüksek banka mevduat faizi, diğer kalemlere yasal faiz oranı uygulanmaktadır.

Aksine Yargıtay kararı biliyorsanız ve burada yayınlarsanız sevinirim.

Saygılarımla
Old 01-03-2007, 16:17   #3
Viyola

 
Varsayılan

Merhaba,
İş Kanunu'ndaki değişiklikten sonra İş Kanunu 34.maddede düzenlenen duruma uyan hallerde ücret alacaklarına da en yüksek banka mevduat faizi uygulanmaktadır.
Saygılar
Old 01-03-2007, 16:42   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Viyola
Merhaba,
İş Kanunu'ndaki değişiklikten sonra İş Kanunu 34.maddede düzenlenen duruma uyan hallerde ücret alacaklarına da en yüksek banka mevduat faizi uygulanmaktadır.
Saygılar

Soruda maaş alacağı sorulmadığı için yazmamıştım.

Teşekkürler.

Saygılarımla
Old 01-03-2007, 18:11   #5
Av.Engin Özoğul

 
Varsayılan

4857 sayılı Yasa'dan kaynaklanan asıl ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile kıdem tazminatına uygulanacak faizin türü mevduata uygulanan en yüksek faizdir. Yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatına ise yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı %9'dur. Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranını ise internetten bulabilirsiniz.

5953 sayılı Basın İş Yasası'ndan ve Deniz İş Yasası'ndan kaynaklanan alacaklara ise yasal faiz uygulanır.

Faiz başlangıç tarihi 4857 sayılı Yasa'daki alacaklar bakımından temerrüt tarihidir. Ancak kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren faiz uygulanır.

Basın İş Yasası ve Deniz İş Yasası bakımından faiz başlangıç tarihi temerrüt tarihidir.
Old 01-03-2007, 19:15   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
4857 sayılı Yasa'dan kaynaklanan asıl ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile kıdem tazminatına uygulanacak faizin türü mevduata uygulanan en yüksek faizdir. Yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatına ise yasal faiz uygulanır.

Sayın Özoğul,

Yazan siz olunca tereddüt geçirmemek mümkün değil. Yasada kıdem tazminatı dışındaki alacaklara mevduat faizi uygulanacağına dair bir hüküm bulamadım. Bir değişiklik olduysa öğrenmek isterim.

Saygılarımla
Old 01-03-2007, 19:35   #7
Av.Engin Özoğul

 
Varsayılan

Suat Abi senin için toparlayayım.


YASAL DAYANAKLAR

Ücret ve ücretin ödenmesi

MADDE 32.- Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Ücretin gününde ödenmemesi

MADDE 34.- Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.


AÇIKLAMA

Fazla çalışma ücreti, hafta tatili çalışmalarına ait ücret, ulusal bayram-genel tatil çalışmalarına ait ücretler hep bir çalışmanın karşılığı olan ücretlerdir. Bunun yanında hafta tatilleri ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmasa bile bu günlere ait ödemeler "ücret" kavramı içinde değerlendirilmektedir. Yani geniş yorum yapılmaktadır. Bunun nedeni işçinin yan menfaatlerinin korunmasıdır. Örneğin kıdem ve ihbar tazminatı hesabında da ücret kavramı geniş yorumlanmakta ve giydirilmiş ücret esas alınmaktadır.

Yıllık izin ücreti bakımından ise Yargıtay farklı düşünmektedir. Yargıtay bu ücreti madde 32 anlamında bir ücret olarak kabul etmemektedir. Bu nedenle de yasal faiz uygulamaktadır.


İÇTİHAT

Yargıtay 9. HD. 27.10.2004 8507-24281

"Kararda fazla mesai ücretine de tüm süre için 3095 Sayılı Yasa gereği yasal faiz uygulanması ve karar verilmesi aynı nedenle doğru değil ise de ( Zira 4857 Sayılı Yasanın "Üçüncü Bölüm" ünde 32 ve devamı maddelerinde "Ücret" adı altında düzenlenen ücret; fazla çalışma ücreti, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, geçici iş göremezlik ücreti, yıllık izin ücreti de ücret kapsamında sayılması gerektiğinden ) davacı bu konuda talepte bulunmadığından ve temyize de gelmediğinden HUMK'nun 74. maddesi hükmü gereği fazla mesaiye uygulanan faizle ilgili olarak bozma yoluna gidilmemiştir."


Yargıtay 9. HD. 13.02.2006 865-3005

"Mahkemece yıllık izin ücretine dava tarihinden en yüksek mevduat faizi yürütülmek suretiyle hüküm kurulmuştur. Yıllık izin ücretine de diğer alacaklara da uygulandığı şekilde yasal faiz yerine en yüksek mevduat faizinin uygulanmış olması hatalıdır."
Old 29-12-2008, 11:07   #8
esat bozkurt

 
Varsayılan

Teşekkür ediyorum,
Kıdem tazminatında talep yasal faiz bile olsa mahkemeler lyasal düzenleme mevcut olduğu için en yüksek mevduat faizi vermektedirler, şimde 4857 sayılı yasa gereğince ücretler için de yasal düzenleme mevcuttur düşük orandan talep edilen faize bu durumda da uymamak gerekir düşürcesindeyim. Talep yasal düzenlemeyle sınırlandırılmıştır. Fazla mesai, bayram ücretleri bakımından da geniş anlamda ücret yorumu yapılır ise durum böyle olmalı, Yargıtay kararlarında da son zamanda bu ücretlere de ücret faizi uygulanması istenmektedir, peki yıllık izin ücreti için yeni bir tartışma açılamaz mı ? Her ne kadar fesihle birlikte alacak doğmaktadır, yıllık izni kullandırmak ve kullanmak esas olsa bile, saygılarımla
Old 24-12-2015, 09:37   #9
Av. Ferman Kaya

 
Varsayılan

Merhabalar,

Hakimin talebe bağlılık gibi bir zorunluluğu var. Eğer talep yasal faiz istemine ilişkinse hakim bunu aşarak bankaalarca mevduata uygulanacak en yüksek faize hükmedemez.

Diğer yandan, meslektaşların belirttiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 34'üncü maddesi oldukça açıktır. Söz konusu maddede ücret (fazla çalışma, bayram tatili, hafta tatili gibi alacaklar) alacaklarına bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faize hükmedilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Nitekim aşağıda değinmiş olduğum Yargıtay kararı da bu yöndedir.

Yargıtay 9. H.D. 2008/22029 E. 2008/16481 K.
“Fazla çalışma, hafta tatili ve bayram tatillerinde çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle işçinin işyerini fiilen terk etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmesi haklıdır.4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince anılan alacaklara dava ve ıslah tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi gerekir.”

İyi günler dilerim.
Old 10-02-2016, 11:57   #10
Av.Mehmet ORAK

 
Varsayılan

İşçilik Alacakları Zamanaşımı Faiz Başlangıcı Faiz Oranı Alacak Hesaplamalarına Esas Kazanç Miktarları
Kıdem Tazminatı 10 YIL Fesih Tarihi Mevduata Uygulanan
En Yüksek Faiz Giydirilmiş (Brüt) Ücret
İhbar Tazminatı 10 YIL Temerrüt Tarihi Yasal Faiz
(Temerrüt Faizi) Giydirilmiş (Brüt) Ücret
Maaş Alacakları 5 YIL Temerrüt Tarihi Mevduata Uygulanan
En Yüksek Faiz Çıplak (Brüt) Ücret
Fazla Mesai Ücreti 5 YIL Temerrüt Tarihi Mevduata Uygulanan
En Yüksek Faiz Çıplak (Brüt) Ücret
R-G Tatil Ücreti 5 YIL Temerrüt Tarihi Mevduata Uygulanan
En Yüksek Faiz Çıplak (Brüt) Ücret
Hafta Tatili Ücreti 5 YIL Temerrüt Tarihi Mevduata Uygulanan
En Yüksek Faiz Çıplak (Brüt) Ücret
Yıllık İzin Ücreti 5 YIL Fesih Tarihi Yasal Faiz
(Temerrüt Faizi) Çıplak (Brüt) Ücret
Sendikal Tazminat 10 YIL Temerrüt Tarihi Yasal Faiz
(Temerrüt Faizi) Çıplak (Brüt) Ücret
Kötüniyet Tazm. 10 YIL Temerrüt Tarihi Yasal Faiz
(Temerrüt Faizi) Çıplak (Brüt) Ücret
Old 05-11-2018, 14:24   #11
avmud

 
Varsayılan

Tanıdığım meslektaşlarımın birçoğu kıdem tazminatı için yasal faiz uyguluyor, yıllık izin için de mevduat faizi uyguluyorlar. İnternette birbiriyle çelişen görüşler var. Güncel uygulama kıdem için mevduat, yıllık izin için yasal faiz midir?
Old 07-11-2018, 12:21   #12
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Yukarıdaki Av. Engin ÖZOĞUL'a ait 5 no'lu mesaj halen günceldir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
işçi alacakları Av.Selim Balku Meslektaşların Soruları 11 23-01-2013 08:57
maaşa zam yapılmaması işçi açısından haklı fesih sebebi midir altiokebru Meslektaşların Soruları 5 03-03-2007 14:49
İş Kazası - SSK'sız işçi - maluliyet oranı tesbiti muratozsa Meslektaşların Soruları 2 16-02-2007 13:27
işçi alacakları Av.Ebru Caner İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 3 15-11-2006 15:47
memur işci ayrımı Av.saldıray oğuz kuğu Hukuk Soruları Arşivi 3 26-08-2006 01:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04807806 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.