Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yeni Anayasa

Yanıt
Old 23-09-2007, 14:26   #61
lawyerorjudge

 
Varsayılan Erdoğan Teziç'in değiştirilemez hükümlerdeki anayasa taslağı

Değiştirilemeyecek hükümlerin kapsamı daraltılıyor

Teziç'in taslağında Anayasa'nın birinci kısmında yer alan değiştirilemez hükümler, 'devletin cumhuriyet' niteliğiyle sınırlı tutulmuş. Değişiklikler şöyle:
2. madde:
Mevcut metin: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Taslaktaki metin: Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
3. madde:
Mevcut metin: Devletin dili Türkçedir.
Taslaktaki metin: Devletin resmi dili Türkçedir.
4. madde:
Mevcut metin: Anayasa'nın 1'inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2'nci maddesindeki Cumhuriyet'in nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Taslaktaki metin: Türkiye devletinin bir Cumhuriyet olduğuna ilişkin hüküm değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.sizin de bu konudaki görüşlerinizi almak istedimmm ve okuduğum bu haberi paylaşayım istedim.
Old 23-09-2007, 21:38   #62
yargıç isa

 
Kitap .........

Yapılması gereken şu olmalıdır. Bugün meclisteki 550 vekilimiz anayasaya uygun olarak seçilmişler midir? Anayasanın üstünlüğünü kabul ederek, bu anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde hareket edip mecliste vekil,grup,siyasi parti kuruluyorsa artık her halukarda 1982 anayasasının belirttiği esaslar doğrultusunda hareket etmek zorunluluktur. Çünkü anayasa bir toplumsal sözleşmedir.Meclisteki siyasi partilerin bu anaysaya göre seçilmeside BU SÖZLEŞME KURALLARINA TAAHHÜT ETME anlamına gelir. Bir anayasa düşünü ki, o anayasadan alınan anayasal güç ile o anayasayı kaldırabiliyorsunuz. Herhangi bir devrim, sivil/askeri darbe veya bu yönde yansıtılmış halk iradesi yoktur. Aksi halde; her çoğunluk parti anayasayı değiştirme hakkını kendinde bulur. Bu da demokrasi için çok vahim bir durum teşkil edebilir. Anayasa bir toplumsal sözleşme ise, değiştirilmesinin de bu toplumsal sözleşmeye karşı çıkan bir iradenin (halk iradesi) yansıtılması ile mümkün olacağı kanısındayım. Yoksa 82 anayasası nizamlarına uyularak yapılmış,yapılan veya yapılacak bir seçim bu anayasayı istememe anlamına gelir mi?

saygılarımla...
Old 27-09-2007, 15:56   #63
hukukun-üstünlüğü

 
Varsayılan

devletin dili türkçe dir. anayasanın ilgili maddesindeki bu tanımlamada devlet sırf bir tüzel kişilik olarak değil aynı zamanda bir toplumu da ifade etmektedir.bu açıdan düşündüğümüzde madde de bir hata ve sakınca görmüyorum.anayasa yapıcının mantığını çok iyi anlamak lazım.ve bu fıkra aynen korunmalı.

anayasayı sadece hukuki bir metin olarak algılamak böyle kabul etmek tarihi bir hatadır.anayasa aynı zamanda siyasi bir belgedirler.devletin organlarını ve iktidarın kullanılış şeklini düzenleyen yani siyasi rejimi belirleyen belgedir anayasa.

hal böyleyken anayasa mutlaka renksiz - ideolojisiz olur demek kanaatimce yanlıştır.mutlaka her devletin anayasasının o devlete ilişkin bir ideolojisi olacaktır.

tabi uluslararası sözleşmeye iç hukukta en belirleyici faktör yapmayı öngören yeni anayasanın ideolojisinde liberalist bir yapı görüyorum.yani anayasanın ideolojisi olmaz diyenler bile farkında olmadan belirli bir ideolojik yapıyı içinde barındıran bir anayasa yapabiliyor.

dikkat edilmesi gereken bir nokta var, hukuk bilminde belirli ölçütler vardır. bir hukuk kuralı oluşturulurken o hukuk kuralının uygulanacağı toplumun örfi yapısı ve sosyo-ekonomik durumu ve belli başlı dikkat edilmesi gerekli unsurları vardır.

ancak nedense global akıma yakalananlar toplumun gerçeklerini ve yapısını sosyologlar ve ilgili diğer kişi ya da kurumlarla belirleyerek evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde hukuk kuralını oluşturmaları gerekirken soyut kavramları nakarat halinde tekrarlayarak uluslararası sözleşmeleri üstün kılma hevesindeler.

bence buna da küreselleşme ideolojisi diyelim.hukuk olması gerekeni araması lazımken hiç bu arayışa gidilmeden batı demokrasisinden uluslararası sözleşmelerden temel haklardan bahsederek soyut kavramlarla kolaycılığa kaçmak ülkemize has olsa gerek.

saygılar...
Old 30-09-2007, 11:08   #64
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Resmi dili Türkçedir ile aslında başka bir şey söylenmeye çalışılıyor. Tıpkı Osmanlı Devletinde olduğu gibi yazın dili, bilim dili, iletişim dili başka dil olabilir ama sadece devletin resmi yazışmaları Türkçe olacaktır biçiminde bir anlayışa götürülmeye çalışılıyor. Bunu da kabul etmemiz asla beklenmemelidir, ulus devletler kendi dillerinde konuşup bilim yapar, yazar ve çizer. Kendi ülkesinde kendi dilinin egemen olmasını ister.
Old 03-10-2007, 23:14   #65
hukukcuismail

 
Varsayılan Degistirilemez maddeler

Anayasanın 4.maddesinde ilk 3 madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez deniyor;ama anayasada 4.maddeyi koruyan bir hüküm yok ;yani burada bir boşluk var ve bu şöyle de yorumlanabilir zaten 4.maddeyi değiştirip diğer 3 maddeyi de değiştirebilirim.Görüldüğü gibi aslında 4.madde mutlak değil nisbi bir koruma sağlıyor bana göre.

Anayasa hazırlık süreciyle ilgili bir eleştirim daha olacak.her ne kadar sivil anayasa densede ,neye göre sivil olduğu belli değil.Evet askere göre sivil bir anayasa ;ama hazırlayanlar sivil değil.sonuçta onlarda siyasi.Yani belli bir ideolojinin hegemonyası altında hazırlanacak bir anayasa. Her ne kadar öğretim üyeleri hazırlasa da sonuçta bir partinin anayasa komisyonundan geçerek hazır hale gelecek.Dolayısıyla sivil bir anayasa olmayacağı fikrindeyim.

Ne yapılabilir diye düşünürsem çıkmazlar içinden zor da olsa bir çıkış bulabiliyorum.meclis tali kurucu iktidar yani anayasa değiştirme yetkisi var.O zaman meclis asli kurucu iktidar kurup anayasa hazırlatacak bu kurucu mecliste sivil toplum örgütleri ve toplumun her kesiminden insanların fikri alınmalı ve bir tartışma ortamı sağlanmalı.bu süreç çok kısa olmamalı ;sonuçta bu anayasa pasta siparişi değil ki hazırlanıp servise konsun.Süreç içinde herkes tartışarak anayasa üzerinde bir consensus oluşturulmalı.O zaman çok fazla eleştiriye de yer kalmaz fikrindeyim.
Old 13-10-2007, 16:59   #66
hukukun-üstünlüğü

 
Varsayılan

Ülkemizde ki gündemi takip ederken baya dramatik sahnelerle karşılaşmaktayız.Ekrana çıkan onca insan sanki ülkenin gelişememesine sebep olarak sadece anayasa varmış ve yeni bir anayasa yapıldığında herşey çok güzel olacakmış gibi konuştukça üzülmemek elde değil.
Kişi başına düşen milli gelirin çok düşük olmasının,onca yolsuzluğun haksızlığın tek nedeni anayasaymış gibi yorum yapmaları baya komik geliyor.Hele de hukukçu olmayan liberal aydınların hukuki yorum yapayım derken yapmış oldukları komik hatalar bizim ülkemizde hukukun pek de kıymeti harbiyesinin kalmadığını mı gösteriyor nedir?
Tartışma programını oluşturanların hiçbiri hukukçu olmamasına karşın verilen yargıtay kararlarını sanki bu kararları verenler hukuktan anlamaz kişilermiş gibi bayağı cahilce eleştirmeleri hem onları komik duruma düşürmekte hem de yargı mensublarına duyulması gerekli saygıyı akla getirmektedir.
Merak ediyorum başta yargıtay olmak üzere mahkeme kararlarını aşağılayan bu zihniyetin talep ettiği bir anayasadan hukuk adına ne bekleyebiliriz?Tabi herkesin eleştiri hakkı var ama uzman olmadığın bir konuda uzmanlarca verilen kararları cahilce aşağılama hakkı yoktur kimsenin.

Ülke olarak ilgili-ilgisiz tüm alanlardaki başarısızlığı sonuç itibariyle bir metin olan anayasaya mal etmeye çalışanlar çağdaş batı üniversitelerinin hiçbirinde ders veremeyecek nitelikteki akademisyen topluluğudur.

Evet geri kalmışlığımızın nedeni bu anayasaymış.Haydi hep birlikte değiştirelim.Baktık hala ilerleyemiyoruz onu da değiştirelim.

Bilmeyiz ki bir ülkede fikri yapı değişmediği müddetçe kağıt üstündeki düzenlemelerin sadece kağıt üstünde kalacağı...

saygılar...
Old 18-11-2007, 15:54   #67
erkanaga

 
Varsayılan Yeni anayasa ile ilgili son gelişmeler

AKP "Yeni Anayasa Taslağını" Alternatiflerle Sunacak

AKP'nin Uzun Süredir Üzerinde Çalıştığı Yeni Anayasa Taslağını Kamuoyuna Alternatiflerle Sunacak. AKP ve Hükümet Kamuoyunun Desteğini Almak Amacıyla Tartışmalara Neden Olan Taslağını Barolar Birliği ve TOBB'un Hazırladığı Taslakla Birlikte Sunmayı Düşünüyor. Çalışmaları Tamamlanan Taslağın Aralık Ayında Siyasi Partiler Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversiteler ile Kamuoyuna Açıklaması Bekleniyor.

AKP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni anayasa taslağını kamuoyuna alternatiflerle sunacak. AKP ve hükümet kamuoyunun desteğini almak amacıyla tartışmalara neden olan taslağını Barolar Birliği ve TOBB'un hazırladığı taslakla birlikte sunmayı düşünüyor. Çalışmaları tamamlanan taslağın Aralık ayında siyasi partiler sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre; AKP, tartışmalara neden olan, "Sivil Anayasa" taslağını tek başına kamuoyuna sunmayacak. Türkiye Barolar Birliği ve TOBB'unda içinde bulunduğu bazı kurum kuruluşların hazırladığı, "Anayasa önerilerini" kendi hazırladığı taslakla sunacak.

Bu şekilde AKP, gelinen tartışmaları yumuşatmayı ve her kesimin katılımıyla hazırlanan bir değişiklik olmasını istediğini kamuoyuna anlatacak.-BAROLAR BİRLİĞİ'NİN ANAYASA ÖNERİSİ-

AKP'nin Aralık ayında kamuoyuna açıklaması beklenen, "Yeni Anayasa" taslağına alternatif olarak daha önce Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB), 8 kişilik bilim kurulu tarafından hazırladığı ve 190 maddeden oluşan ve gerekçelerin yer aldığı 400 sayfalık kitabını da alternatif olarak sunmayı düşünüyor.

Türkiye Barolar Birliği'nce, Bilim adamları ve uygulayıcılar tarafından hazırlanan anayasa önerisinin, uzlaşmayı, barışı, huzuru, güveni sağlayacak ve toplumsal beklentilere yanıt verecek bir nitelik taşıyor.

TBB'nin pembe renkte "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi" başlıklı ve geliştirilmiş gerekçeli yeni metinlerin de yer aldığı kitabında; yargı alanına ayrıntılı düzenlemeler getiriliyor. Öneri paketinde;

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu bir birinden ayırarak "hakim" ve "savcılar" olarak iki kurula bölünüyor. Anayasa Mahkemesi'nin 17 üyeden oluşması öngörülürken, üyelerin ise mahkeme içinden seçilecek kişilerden oluşması benimseniyor. Yargının siyasallaşmasını önleyen bir yapı oluşturuluyor.

Hazırlanan öneri taslağında; Cumhurbaşkanın TBMM'nin 3'te 2'sini tarafından seçilmesi de öngörülüyor.

-TBB'NİN ANAYASA ÖNERİLERİNDE NELER VAR

AKP'nin, kendi hazırladığı "Yeni Anayasa" ile birlikte kamuoyuna sunacağı, TBB'nin hazırladığı Anayasa Önerileri kitabında yer alan değişikliklerden bazıları şöyle:

Ulusal devlet niteliği etnik çağrışım yapmayan "Türk ulusu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşur" biçiminde benimseniyor. "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur" kuralı aynı zamanda laiklik ilkesinin de ilk ve temel kurallarından birisi olarak Anayasa'nın değişmez hükümleri arasında yer alıyor.Kadınlar ve erkeklerin eşit temsil ilkesi öngörülürken, bu ilke ile ilgili maddelerde somutlaştırılıyor.

Düşünce ve anlatım özgürlüğü ayrı maddeler olarak düzenleniyor. Din ve ibadet özgürlüğünün sınırları olarak Anayasanın 14. maddesini esas alan yürürlükteki metin yerine, 1961 Anayasasındaki formül tercih ediliyor. Din eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağı belirtildikten sonra din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteği ve küçüklerin ise kanuni temsilcilerinin yazılı isteğine bağlı kılınarak 1961 Anayasası hükmü benimseniyor. Laiklik ilkesi tanımının önemli unsurlarını içeren beşinci madde aynen korunuyor. Milletvekillerinin önseçimle belirlenmesi zorunluluk olarak getiriliyor. Ülke seçim barajında üst dilim yüzde 5 olarak belirlenirken, partilere yapılacak devlet yardımına ilişkin barajlar da yüzde 3'e indiriliyor. Türkçenin resmi dil olduğu benimsenirken, resmi dil anlamını, etnik gerçekliği aşan ve Türkçenin herkese anadil olarak empoze edileceği izlenimi uyandıran 9. fıkradaki düzenleme yerine 'resmi ve özel kurumlarda eğitim ve öğrenim dili Türkçedir' temel kuralına yer veriliyor. Seçim dönemi 4yıl, ülke seçim çevresi ve ülke milletvekilliğine olanak sağlanması öngörülüyor. Ant metnine 'başka hiçbir devletin Anayasasına sadakat borcu olmadığı' ibaresi ekleniyor. Yasama dokunulmazlığı çağdaş hukuk düzenlerinde görüldüğü biçimde yeniden düzenlenirken, Meclis'e af yetkisi, süre ve ceza miktarına sınırlama getirilmesi öngörülüyor. (ANKA)
Old 19-01-2008, 19:32   #68
Av.Didem Kutlu

 
Karar

TOB un sunduğu taslak ,prof.dr.ergun özbudun'un taslağından daha gerçekçi ve yapıcıdır(en azından hukukçuların uzlaşmasıyla meydana geldi)sayın özbudun'un taslağında eşitlik,yargı bağımsızlığı,anayasanın başlangıç hükümleri,sosyal devlete ilişkin hükümler büyük yaralar almış,61 ve 82 anayasasındaki kazanımlar kaldırılmış ya da daha gerilere gitmiştir.bu anayasa ne kadar sağlıklı olabilir ya da TÜRKİYE'ye ne kazandırır? ,bir düşünmek lazım...
Old 31-12-2008, 17:18   #69
koçeroo

 
Varsayılan sivil anayasa

Ben hukuk fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Sivil Anayasa Taslağı hakkında bir çalışma yapmayı planlıyoruz ve bilgi almak için burda yazılanlardan yararlanmaya çalışıyorum
Bazı arkadaşlar yeni anayasada yazan 'Eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Türkçeden başka eğitim ve öğretim yapılması ile ilgili esaslar demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak kanunla düzenlenir.' metnini okullarda farklı dillerde eğitim ve öğretimin yapılmasını ve dolayısıyla Kürtçe eğitime yeşil ışık yakıldığını bildirmişler ve bunun devlet-ulus modeline zarar vereceklerini yazmışlar.
Genç bir hukuk öğrencisi olarak insanların kendi dillerinde eğitim ve öğretim hakkından yararlanmaları temel hak ve özgürlükler açısından gereklidir diye düşünüyorum
1961 Anayasası bununla ilgili bir düzenleme getirmemiş 82 Anayasası ise Lozanda Azınlıklar başlıklı 39.maddesine aykırı olarak Türkçeden başka bir dil Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz. maddesini getirmiştir. Lozanda Türk Hükümeti bu maddeye aykırı bir hüküm uygulayamaz ve bu maddeyi değiştiremez demektedir. Hem Lozana hemde temel hak ve hürrüyetlere aykırı olan 82 anayasasının bu metni yeni anayasanın öngördüğü bu metinle değiştirilmesi daha uygun değilmidir.
Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim .
Saygılarımla
Old 31-12-2008, 18:04   #70
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sayın koçeroo,

1982 Anayasasının 42. maddesinin son fıkrasına göre "Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez." Aynı maddenin aynı fıkrasının son cümlesi "Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır" der. Milletlerarası anlaşma hükümleri saklı tutulmakla Lozan Antlaşması'na gönderme yapılmıştır. Lozan Antlaşması'nın 41.maddesinin ilk fıkrasındaki düzenleme şöyledir: “Genel(kamusal) eğitim konusunda, Türk Hükümeti, Müslüman-olmayan uyrukların önemli bir oranda oturmakta oldukları il ve ilçelerde, bu Türk uyruklarının çocuklarına ilk okullarda ana dilleriyle öğretimde bulunulmasını sağlamak bakımından, uygun düşen kolaylıkları gösterecektir. Bu hüküm, Türk Hükümeti’nin, söz konusu okullarda Türk dilinin öğrenimini zorunlu kılmasına engel olmayacaktır.”

Lozan Antlaşmasının gerek bu hükmünden gerekse diğer hükümlerinden azınlık kavramıyla anlaşılan, Müslüman olmayan vatandaşlardır. Dolayısıyla Lozan Antlaşması'nın bu konudaki uygulaması Müslüman olmayan halkın kendi dilini anadil olarak öğrenebilmesi, ancak aynı zamanda Türkçenin zorunlu olarak öğretimine sözleşmenin engel olmamasıdır.

Anayasamız Türkçe dışındaki dillerin Müslüman olmayan azınlıklar istisna olmak üzere anadil olarak öğretilmesini yasaklar. Ancak Türkçe dışındaki dillerin ikinci, üçüncü dil olarak öğretilmesine bir engel yoktur. Kaç dil öğrenilirse öğrenilsin ulus olarak, toplum olarak yaşayabilmenin en önemli koşulu aynı dilden konuşabilmek, iletişim kurabilmektir. Bu nedenle resmi dilin tüm yurttaşlara öğretilmesi, toplumsal yaşam kuralıdır.
Old 03-01-2009, 16:26   #71
koçeroo

 
Varsayılan

Cevapladığınız için sağolun
Lozan azınlık olarak sadece müzlüman olmayan tebayı kastediyorsa. Bu ülkedeki diğer tüm etnik grupların asli vatandaş oldğunu ve böyle bir haktan ( ana dilde eğitim ) yararlanmaları doğal olduğu sonucuna varmıyor muyuz? Hem ana dilde eğitim devlet işlerinde ve yazışmalarda kullanılmadıkça bir sorun teşkil etmez.
Saygılarımla
Old 09-10-2009, 03:29   #72
ESPANYOLA

 
Varsayılan

Sevgili dostlar,ilgimi çekti, değerli görüşlerinizi özenle okudum. Bir meslektaş, anayasa hukukçuları birşeyler yapsın diyor. Ama söyler misiniz lutfen, bu debil insanlar cenneti ülkede, bırakınız sırf anayasa hukukçularını, genel olarak sosyal problemlere kafa yoran insanları kim kaale alıp da dinliyorki?
Old 01-09-2010, 12:55   #73
ege

 
Varsayılan

Sevgili Meslekdaşlarım,

12 Eylül de referandum ile oylanacak olan Anayasa paketi hakkında gördüğüm linklerde Akparti oya sunulan pakette Anayasa Mahkemesi üyesini 19 olarak gösterirken, referandum10 , mynet haber,hürriyet, gibi linklerde Anayasa Mahkemesi üye sayısı 17 olarak görülüyor.

Doğrusu nedir ve bu çelişki nedendir?

http://www.referandum2010.com/?gclid...FU2K3godon-v9g

http://www.akparti.org.tr/media/www/...0tablosu.p df
Old 01-09-2010, 13:11   #74
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Akparti.org.tr'den aldığınız adresteki metin eski, güncel değil, onun üzerine bazı değişiklik tekliflerini geri çekmişler, Anayasa Mahkemesi'nin de ufak rötuşları var. Bu nedenle o adresteki tablo yanıltıcı, Akparti.org.tr'yi açıp anayasa değişikliği referandumuna ilişkin kurdukları siteyi açarsanız (karar milletindir gibi bir şeydi) orada tek tek anlatılıyor son durum.
Old 01-09-2010, 14:51   #75
ege

 
Varsayılan

Doğru olan yeri buldum Özge Hanım. RESMİ GAZETE.

13.05.2010 tarihli Resmii Gazetede yayınlanan halini link ile veriyorum.

Vahim olan şu ki,

Referandum da hangi maddelere oy vereceğimizi net olarak bilmiyoruz.

Demokratik bir referandumda devlet eliyle kapı kapı bir karşılaştırmalı değişiklik kitabının basılıp dağıtılmasını beklerdim ben. Oy kullanacak herkes , neyin değiştiğini görsün, okusun ve anlasın diye.

Tam tersine sanki bir güvenoylaması varmış gibi, yürütme reklam panolarında evet denmesini muhalefet de "hayır" denmesini istiyor.

oysaki Türkiye Cumhuriyeti geleceğini oyluyor.

Bu yüzden doğru olana Yürütmenin sayfasından değil,
Resmi Gazete sayfasından meslekdaşlarımın okuması dileği ile..

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskil...20100513-1.htm
Old 01-09-2010, 18:23   #76
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Hangisi doğru?

(Devlet imkanları elinde olan) Yürütme organının, kendi görüşü doğrultusunda halkı etkilemesi mi, farklı görüşlerin dile getirilmesini sağlayacak ortamı yaratması mı?
İleri demokrasilerde ikincisi revaçta. Biz de?
Old 01-09-2010, 18:34   #77
ege

 
Varsayılan

Sevgili Kardan Adam.

Bana göre yürütmenin yürüttüğü bu seçim kampanyası bile suç olmalı. Bugün(nihayet gazetenin birinde) bir yazar yazma cesaretinde bulundu.

Eğer bir toplum kendi geleceğini belirleyecek bir oylamaya katılıyorsa, her seçmene, her eve, her köşe başında karşılaştırmalı bir değişim metni verilmesi gerekmez mi??

Yürütmenin yürüttüğü yayın organları REKLAM halinde , Muhalif kesim de kampanya halinde. Bütün konu yürütmeye GÜVENOYU gibi

Yoksa, pasaport kanunda değişiklikle özgürce yurtdışına kaçmak,
"Sosyal devlet" maddesi gereğince yaşlılara-çocuklara-kadınlara sağlanan ayrıcalıkları (sığınma evlerinden, yaşlı bakımına, çocuk koruma yurtlarından taciz ve şiddete kadar) sağlayabilmek ,
Memura grev hakkı tanınmaksızın sendikalaşma hakkı verebilmek ve herkesin üzerinde uzlaştığı YAŞ ve HSYK kararlarına Yargı yolu açabilmek ,mümkündü.

Mümkünsüz görünen maddeleri kimse anlatmıyor, Yargı'nın siyasileşmesinden şikayet ederken, artık Anayasal Hak ile yürütmenin kontrolünde ve siyasi olacak diye..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adalet Bakanlığı tarafından yeni CMK Yönetmeliği ve yeni CMK Ücret Tarifesi Yayınland Av.Duran Küçüköner Hukuk Sohbetleri 10 04-07-2007 12:49
Anayasa Deişikliklerinin Anayasa Mahkemesince Denetlenmesiyle İlgili Bir Soru Batu Han Meslektaşların Soruları 2 24-01-2007 13:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06453300 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.