Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

HMK gider avansı

Yanıt
Old 17-07-2012, 21:51   #31
Av.Hamdi Özkaya

 
Varsayılan

En köklü Daire olan 1.Hukuk Dairesinin hukuk tekniğine ve metedolojisine uygun kararı, bu anlayıştan uzak ve alelacele para toplama telaşına giren Bakanlığa tokat gibi bir cevaptır.

Ayrıca kendime de pay çıkarıiyorum yukarıda 8 ve 21 no'lu mesajlarımda aynı görüşü savunduğum için......
Old 17-07-2012, 22:13   #32
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömeroğlu
Yargıtay kararlarında sözü edilen 'gider avansının nelerden ibaret olduğunun ara karara açıkça yazılması' ile kastedilen nedir?
Örneğin mahkemece bir boşanma davasında tanık delili ile ilgili olarak davalıya ihtarı da içerir şekilde iki haftalık kesin süre verilirken .... TL'nin yatırılmasına deniyor fakat bunun ne kadarının tanık ücreti ne kadarının tebligat gideri olduğu vs... yazılmıyor?Davalı süresinden sonra bu avansı yatırsa ve duruşmada tanıkları hazır etse(davanın boşanma davası olduğu ve resen araştırma ilkesi de düşünülürse)sonuç ne olur?HUMK döneminde özelikle boşanma davalarında tanıkların hazır edildiğinde -kesin süreli ara karar gereği yerine getirilmemiş olsa dahi- dinlenmesi gerekeceğine dair 2.Hukuk Dairesi kararları yeni HMK döneminde de dikkate alınır mı??
Ara kararda davalı tanıklarının gelecek celse dinleneceğine dair bir ibare de yok.Tanıklar hazır edilirse mahkeme bu tanıkları dinlemeli midir?Yeni HMK bakımından da amaç yargılamayı hızlandırmaksa celse kaybına sebebiyet verilmemesi de düşünüldüğünde sırf delil avansı olarak belirtilen rakam süresinden sonra yatırıldı diye tanıklar dinlenmeden karar verilebilir mi???
Old 17-07-2012, 22:37   #33
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Adnan Koray
1. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Yasa'nın yürürlüğünden önce açılmış bulunan davalarda bu hükmün uygulanmayacağını,, ve hükmün Yasa'nın yürürlüğünden sonra açılacak davalarda söz konusu olabileceği görüşünde...

T.C.

YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/1222
KARAR NO : 2012/3911

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KARTAL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 18/11/2011
NUMARASI : 2011/302-2011/558
DAVACI :
DAVALI :
DAVA TÜRÜ : TAZMİNAT
Özetlenen bu yasal düzenlemeler gözetildiğinde, öncelikle davanın 6100 sayılı Yasa'nın yürürlüğünden önce açılmış bulunması karşısında, davanın açıldığı sırada yatırılması gereken bir avansın söz konusu olamayacağı ve hükmün anılan Yasa'nın yürürlüğünden sonra açılacak davalarda söz konusu olabileceği, esasen 448. madde anlamında dava açılma işleminin tamamlanmış olduğu

Eklediğiniz içtihat için teşekkürler.
Yasa ve tarife arasında tenazur ve mantık sorunu var, bunun giderilmesi gerekir. Aksi halde, farklı yönde bol miktarda içtihat görmek mümkün olacak. Hukuk disiplini bakımından, içtihatlara argüman ve gerekçe bulmak hiç de zor değildir.

Başka bir mesajımda bu tenazur ve mantık sorununa işaret etmiştim; konuyla örtüşmesi bakımından burada tekrarlıyorum:

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=69859

Saygılarımla.

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması (m.120/f.2) olgusu, bidayette yatırılmış bir avansın varlığını ve onun sonradan yetersiz kalmasını icab ettirmektedir. Lafzî ve mantıkî yorum bize bunu işaret ediyor.

Bu duruma göre, 6100 sayılı yasa yürürlükte değilken dava açmış bulunan davacıdan, dava açarken yatırması zorunlu olan tutarı yatırmasının beklenmesi hukuk değil evvelâ mantık kaidelerine aykırıdır.

Fakat, gider avansının yatırılmış olmasının bir dava şartı olarak öngörülmüş olması ve tarife de "ikmal ettirilir." ibaresi ve 120/f.2'ye yapılan atıf, tarifeyi hazırlayanların "yetersiz kaldığının anlaşılması" unsurunu, yasadan önce açılmış davalara da teşmil etmeye çalıştığını gösteriyor. Bu anlamda, tarifenin 6. maddesinde, m.115/1'de yazılı yasal dayanağa uygun bir düzenleme yapılmamış oluyor. Usulî bir hata var tarifede...

Kanaatimce, yasanın yürürlük tarihinden önce açılmış bulunan davalarda, m..120/f.2'ye yapılan atıf mantıkî de değildir, hukukî de değildir. Buna yukarıda değindim.

Bu davalarda, hakimin, derhal uygulanma ilkesi gereği, m.115/f.1'deki, "davanın her aşamasında kendiliğinden....." ibaresine yaslanarak, gider avansına dair vereceği süreyi, sadece m.115/f.2'ye göre belirlemesi doğru olacaktır görüşündeyim. Bu ihtimal yasaya ve yorum ilkelerine daha uygundur. Süre niteliği itibariyle kesin olacak ve fakat miktarını hakim tayin etmiş olacaktır. Ancak, hem 120/f.2'den ve hem 115/f.2'den iki kere iki ayrı kesin süre verilemez kanımca.

Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kesin süreden sonra yatırılan gider avansı Av. Gnc Meslektaşların Soruları 67 15-10-2018 13:31
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayımlandı halit pamuk Hukuk Haberleri 109 25-07-2012 15:07
Dosyada avans olduğu halde, hakim gider avansı talebi..? Av. Özer ÖZDİL Meslektaşların Soruları 1 30-12-2011 11:30
HMK 120-Yatırılan harçın gider avansı olarak sayılması akrd61 Meslektaşların Soruları 4 14-11-2011 16:05
bundan böyle dava açılırken gider avansı peşin yatırılacak, tarife yürürlüğe girdi emrahcevik Hukuk Sohbetleri 5 12-10-2011 11:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04184103 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.