Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Islah dilekçesinde faizin belirtilmemiş olması!

Yanıt
Old 17-04-2012, 22:18   #1
umutlaw

 
Varsayılan Islah dilekçesinde faizin belirtilmemiş olması!

Sayın meslektaşlarım,
İş mahkemesinde bilir kişi işçi lehine verdiği rapora göre ıslah dilekçesi verilmiş, ilk gün 100 TL berlirlenen kıdem ve ihbar tazminatı bedeli taleplerı 20 000 TL ye çıkartılmış mahkeme ise nihai kararında sadece 100 TL için en yüksek banka faizi hesaplanmasına geriye kalan para için faizin ıslah dilekçesinde belirtilmediği için işlenemeyeceğını açıklamıştır bu durumda paranın diğer kısmına faiz işlenmesi istemi talebi ile yargıtaya başvurulması ne kadar başarılı olabilir ? Bana göre sonuç yok ancak sadece mantık yürütmekteyım!
Saygılarımla
Old 18-04-2012, 07:40   #2
denizizm

 
Varsayılan

kamulaştırma davamızda ıslah dilekçemizde faiz belirtilmediğinden gerekçeli karar da dava tarihnden itibaren sadece davaya esas açılan miktar üzerinhden faiz verilmişti.temyiz ettik düzeltilerek tüm bedel üzerinden faiz hükmünün eklenmesine karar verildi.kamulaştırma da yargıtay karaları var ancak sizin olayınız da bu tür karralar çıkıyor mu bilmiyorum.
T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/10644
K. 2005/13626
T. 13.12.2005
• KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Bedelinin Alınması - Taşınmaz Malın El Koyma Günündeki Niteliğine Göre Dava Tarihindeki Değerinin Biçilmesinde ve Alınan Rapor Uyarınca Taşınmazın Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
• TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Dava Tarihindeki Değerinin Biçilmesinde ve Alınan Rapor Uyarınca Taşınmazın Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
• KEŞİF ( Taşınmaz Malın El Koyma Günündeki Niteliğine Göre Dava Tarihindeki Değerinin Biçilmesinde ve Alınan Rapor Uyarınca Taşınmazın Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
• FAZLAYA İLİŞKİN SAKLI TUTULAN KISIM ( Islah Edilen Miktar İçin de Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerekirken Islah Tarihinden Faiz Yürütülmesinin İsabetsiz Olduğu )
• FAİZ ( Değerlendirme Dava Tarihine Yapıldığından Fazlaya İlişkin Saklı Tutulan ve Islah Edilen Miktar İçin de Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerekirken Islah Tarihinden Faiz Yürütülmesinin İsabetsiz Olduğu )
• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILARAK YOL HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN BÖLÜM ( Yol Olarak Terkinine Karar Vermek Gerektiği )
2942/m.11
ÖZET : Dava, taşınmaz mala kamulaştırmasız el atma nedeniyle bedelinin alınması istemine ilişkindir.
1- Mahallinde yapılan keşif sonucu, taşınmaz malın el koyma günündeki niteliğine göre dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca taşınmazın bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
2- Değerlendirme dava tarihine yapıldığından fazlaya ilişkin saklı tutulan ve ıslah edilen miktar için de dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken ıslah tarihinden faiz yürütülmesi,
3- Kamulaştırmasız el atılarak yol haline dönüştürülen ve bedelinin tahsiline karar verilen bölümlerin 4721 sayılı T.M.K.'nun 999. maddesi gereğince yol olarak terkinine karar vermek gerekirken Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bayrampaşa Belediye Başkanlığı lehine yol olarak tapudan terkinine karar verilmesi, doğru görülmemiştir.
DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atma nedeniyle bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş, Davalı Bayrampaşa Belediye Başkanlığı vekilince de duruşma isteminde bulunulmuş olmakla duruşma için belirlenen 13.12.2005 günü temyiz eden davalı idare vekili Av. Ömer Adlim ve Bayrampaşa Belediye Başkanlığı vekili Av. Sevdiye Askar ile temyiz temyiz eden davacılar vekili Av. Süleyman Gürkök'ün yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak temyiz isteminin süresinde olduğu görülüp taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki kÖğıtlar okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, taşınmaz mala kamulaştırmasız el atma nedeniyle bedelinin alınması istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu, taşınmaz malın el koyma günündeki niteliğine göre dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca taşınmazın bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davalılar vekillerinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davacılar vekilinin temyizine gelince;
a ) Değerlendirme dava tarihine yapıldığından fazlaya ilişkin saklı tutulan ve ıslah edilen miktar için de dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken ıslah tarihinden faiz yürütülmesi,
b ) Kamulaştırmasız el atılarak yol haline dönüştürülen ve bedelinin tahsiline karar verilen bölümlerin 4721 sayılı T.M.K.'nun 999. maddesi gereğince yol olarak terkinine karar vermek gerekirken Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bayrampaşa Belediye Başkanlığı lehine yol olarak tapudan terkinine karar verilmesi,
Doğru değilse de, bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden;
1-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. bendindeki ( davalılardan Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'ndan ) kelimelerinden sonra gelen bölümün çıkarılmasına, yerine ( tahsili ile dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesine ) kelimelerinin yazılmasına,
2-Hüküm fıkrasının 2. bendindeki ( bu kısmın ana arter yolda kalması nedeniyle davalılardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı lehine tapudan yol olarak terkinine ) kelimelerinin çıkartılmasına, yine aynı bentte yer alan ( iptali ile bu kısmanı yol olarak davalılardan Bayrampaşa Belediye Başkanlığı lehine tapudan terkinine ) kelimelerinin çıkartılmasına, yerine ( iptaline ve yol olarak terkinine ) kelimelerinin yazılmasına,
SONUÇ : Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde davacılara geri verilmesine, aşağıda yazılı kalan onama harçlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'ndan alınmasına ve temyiz eden davacılar yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 450,00-YTL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 13.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-04-2012, 09:42   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz yürütülür. İhbar tazminatına dava tarihinden itibaren faiz yürütülür. İhbar tazminatının kalanı için ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi doğru ise de kıdem tazminatına da aynı uygulamanın yapılması yanlış olup, bu durum bozma sebebidir. Sitede çok sayıda bu hususta karar bulabilirsiniz.
Old 18-04-2012, 10:59   #5
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

Benzer dava nedeni ile Y.Onama verdi. ve faiz talebi için ayrıca dava açılması gerekti...(Islah yeni bir dava dilekçesi olarak değerlendirildiği için, önceki dilekçede faizi talep edilmiş olsa dahi ıslah dilekçesinde belirtilmediği için mahkeme faize hükmetmedi..)
Old 18-04-2012, 13:09   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GÜLSÜM ÖNAL
Benzer dava nedeni ile Y.Onama verdi. ve faiz talebi için ayrıca dava açılması gerekti...(Islah yeni bir dava dilekçesi olarak değerlendirildiği için, önceki dilekçede faizi talep edilmiş olsa dahi ıslah dilekçesinde belirtilmediği için mahkeme faize hükmetmedi..)
Doğrudur. Islah dilekçesinde talebin olmadığını şimdi gördüm.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Anlaşmali Boşanma Dava Dilekçesinde Nafaka Ve Velayet Talebinin Açıkça Belirtilmemiş Olması AVUKAT DENİZ Meslektaşların Soruları 2 22-12-2011 20:31
nafakada miktar belirtilmemiş olması Defi-Def Meslektaşların Soruları 5 30-10-2007 15:19
ödeme emrinde faiz oranı belirtilmemiş olması emrahcevik Meslektaşların Soruları 1 28-03-2007 15:06
icra emrinde faiz oranının belirtilmemiş olması-şikayet altiokebru Meslektaşların Soruları 1 06-02-2007 16:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03305507 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.