Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Konumuz : Hukukçular Biz bizi konuşuruz! Konusu "hukukçular" olan ve diğer alanların konusu içine girmeyen sohbetlerimiz için.

Avukatın öğretmen eşi için eş durumu tayini.

Yanıt
Old 22-05-2011, 13:57   #1
Metel

 
Varsayılan Avukatın öğretmen eşi için eş durumu tayini.

Değerli meslektaşlar; Bir süre sonra eşim için eş durumu tayini isteyeceğiz. Eşim öğretmen. Çevremdeki insanlar ve meslektaşlarım eş durumu tayini için bir süre çalışmış olmam gerektiğinden bahsediyorlar. Ben aşağıdaki yönetmeliğin ilgili maddesinin yeterince açık olduğunu düşünüyorum. Yani eşi avukat olanların geriye dönük 2 yıl içinde 365 gün sigortalı olmasını beklemiyor yasa. Nedense ısrarla süre şartı olduğunu söyleyenler var. Uygulamanın farklı olduğunu söylüyorlar. Benim durumumda olan arkadaşlar, ya da bu durumla ilgili bilgisi olanlar varsa bilgilerini benimle paylaşırlarsa sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
b) Eş durumu özrü: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir .
Bu özür durumundan yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;
Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, eşi kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak görevli olanlar ile sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kuruluşları ile özel bankalarda çalışanlar, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamına girenlerden;
1) Yer Değiştirme Formu,
2) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak Görev Yeri Belgesi,
3) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, son altı ay içindeki evliliklerde Evlenme Cüzdanı örneği.
Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlardan;
1) Yer Değiştirme Formu,
2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,
3) Eşinin çalışmakta olduğu işyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,
4) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,
5) Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya son altı ay içindeki evliliklerde onaylı evlenme cüzdanı örneği.
Eşi; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan ;
1)Yer Değiştirme Formu,
2)İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge veya tarımda kendi hesabına çalışanlardan ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak faaliyet belgesi,
3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük iki yıllık süre içinde en az on iki ay sigortalı hizmeti olduğunu, sigortalılığının halen devam ettiğini ve prim borcu bulunmadığını gösterir Bağ-Kur'dan alınacak belge,
4) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya son altı ay içindeki evliliklerde onaylı evlenme cüzdanı örneği.
Eşleri son iki yıllık süre içinde farklı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan öğretmenlerin eş durumu özründen yer değişikliği isteklerinde eşlerinin iş değişiklikleri nedeniyle farklı statüde geçen hizmetleri birlikte değerlendirilir.
Eşleri sigortalı olarak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.
Öğretmenlerden eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği isteyenlerden; eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde olan anonim şirketlerde çalışanların, yukarıdaki belgelere ilave olarak yer değiştirmek istenilen ilde iş yerinin çalışır durumda olduğunu vergi dairesinden/belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alınacak belge ile belgelendirmeleri şartı aranır .
Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.
Old 23-05-2011, 13:27   #2
Av.Evren Akçay

 
Varsayılan

Ben de bir KİT te mesleğimi icra ederken 2007 yılında eşim ( ki mecuri hizmetini yapmaktaydı) eş durumundan tayin istedi ve tayini çıktı. 2007 yılında bizde 360 gün şartı aramadılar. Ancak bu şekilde bir uygulama ile çok karşılaşılmadığı için MEB te çalışan memurlar birşey söyleyemiyorlar. Barodan veya çalışmakta olduğunuz yerden 1136 sayılı Avukatlık Kanununa tabi olarak çalıştığınıza dair yazıyla başvurursanız tayininizin çıkması lazım. Şimdiden kolay gelsin.
Old 23-05-2011, 14:07   #3
Metel

 
Varsayılan

Sayın Akçay öncelikle teşekkür ederim;
Siz KİT te görev yaparken bildiğim kadarıyla Kamu Personeli statüsü kazanıyorsunuz. Ancak ben kendi büromu açmayı düşünüyorum. Bir büroda SSK lı çalışmam durumunda son iki yılda 365 gün sigorta isteyecekler diye düşünüyorum.

Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlardan...(4-Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge)

Aslında bu durumda da Avukat statümüz devam ettiği için (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamına girenlerden SSK lı çalışma süre şartı istenmiyor) belki yine de 365 gün SSK hizmeti istenmez ancak malumunuz bu tür işler ne yazıkki belli olmuyor. Ben de tüm planlarımı SSK çalışması istenmeyeceği üzerine kurduğum için bu aralar bu durum kafama takıldı. Yönergeyi yanlış mı yorumluyorum acaba. Sayın Akçay'a , ayrıca ilgi, bilgi ve zamanını paylaşan meslektaşlarıma teşekkür ederek bilgi ve görüşlerinizi bekliyorum.
Old 23-05-2011, 15:45   #4
Av.Evren Akçay

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım; ben kamu görevlisi olarak avukatlık yapmış olsamda çalışmış olduğum KİT te 4857 sayılı Kanuna göre sigortalı olarak çalışıyordum. 360 günüm dolmadan eşimin tayini çıktı. Benden bu şekilde belge istenmedi. Ayrıca yukarıda bahsettiğiniz yönetmelikte avukatlara 360 gün şartı getirilmemiş. Benim eşimin tayini bu şekilde çıktı (2007 yılında) Bağlı bulunduğunuz Barodan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında mesleğinizi ifa ettiğinize ve çalıştığınız yere dair belge ile başvurduğunuzda gerekli işlemin yapılması gerekir. Bu konuda daha öncede yazmış olduğum gibi bu şekilde bir uygulama ile çok karşılaşılmadığı için MEB te çalışan memurlar sıkıntı çıkartabiliyorlar. Bence bununla ilgili yetkililerle görüşün. Sıkıntı çıkması durumunda bir üst yetkililerle görüşmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
Old 01-02-2013, 19:23   #5
Mesut AVCI

 
Varsayılan

Baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışan bir serbest çalışan bir avukatım. Bağ-kur gün sayım 50 gün , bilindiği gibi eş tayini 2013 şubat ayı ile aktif hale geldi ve eşim doğu ilinde görev 1,5 yıldır görev yapıyor.2013 Şubat atamasına ilişkin kılavuzda özür tayini eş sebebiyle tayin isteyebilecekler olarak "d) Barayo kayıtlı ve vergi mükellefi olan avukatlar " ibaresi geçmesine rağmen bugün itibari ile eşiniz 360 günlük süreyi doldurmaması sebebiyle başvurunuz reddedilmiştir diyerek cevap aldık. Bakanlık da ilgilileri aramama rağmen " HİÇ BİR MESLEK GRUBUNA AYRICALIK TANINMAMAKTADIR " demektedir. Bu konuya ilişkin emsal olaylar aramaktayım. Yardımlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Av. Mesut AVCI
Old 21-05-2013, 12:40   #6
su.zeytin

 
Varsayılan eş durumu özür grubu atamaları?

Sayın meslektaşım merhaba. Ben de sizinle benzer durumdayım. Yani şartlarımız aynı ama biz henüz atama başvurusunda bulunmadık. Gerek kılavuz gerek yönetmelik gayet açık ve avukatlar için sadece baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olma şartı aranıyor. Süre şartı aranmıyor. Şu halde sizin atamanız neden reddedildi hala anlamış değilim. Bakanlıktan böyle bir cevabın gelmemi ise başlı başına bir saçmalık. Bu süreçte tarafınıza ulaşan yeni bir bilgi ya da açıklama oldu mu? Ya da aynı mağduriyeti yaşayan meslektaşlarımızla görüşme fırsatınız oldu mu? bu kadar çok soru soruyorum çünkü ben de sizin gibi bağ kurlu ve baroya kayılı bir avukatım. 2013 yılı ağustos atamalarına 4 aylık bağ kur primim yatmış olacak. yani kılavuz ve yönetmelikte aranan şartları sağlıyoruz fakat anlattığınız olay beni endişelendirdi o sebeple öğrenmek istiyorum, acaba dava açtınız mı diye? İlginize şimdiden teşekkür ederim iyi günler.
Old 22-05-2013, 18:25   #7
Mesut AVCI

 
Varsayılan

Öncelikle ÖZÜR GRUBU ATAMA TALEBİ ' miz reddedilmiş iken son gün işlm geri alındı ve kabul edildi. Zira bakanlık bünyesinde aramadığımı kimse kalmadı ve sonunda ikna oldular, il milli eğitim müdürlüğü çabalarım ve izahlarım karşısında istemeden de olsa başvurumu kabul etmek zorunda kaldılar , başvurusu reddedilenlerinde olduğunu biliyorum. İl milli eğitimmüdürlüğü atama dan sorumlu personeller " BAŞVURUNUZUN ONAYLANMAMASI ERKETİĞİ YÖNÜNDE 10 LARCA KARAR VAR ELİMİZDE " demelerine rağmen ne hikmetse! hiçbirini göstermediler, gösteremediler.
Öncelikle ilk sorununuz eğer küçük bir il ise uygulama ile pek karşılaşmamış oldukları sebebiyle BİLMİYORLAR,
İkinci olarak Maalesef ki maalesef bakanlığın yetişmiş personel konusunda sorunu olduğu bu olayla birlikte açığa çıkmış oldu.

Son olarak ; KILAVUZ GAYET AÇIK , fakat yorumlamak gibi bir gafelete düşen idarecilere pabuç bırakmamak gerekiyor ve ısrar ile sonuç aldım . Kaldı ki tehdit eden avukat olarak dahi hakkımda şikyetçi oldular fakat ben haklı mücadelemde hukuki olarak savaş verdim. Bu kadar açık bir kılavuzu reddetmeleri halinde sizinde biraz uğraşmanız gerekeceğini bildiririm Sigortam 1 YIL ' ı doldurmamıştı ve hakkımı zor da olsa mahkemeye gitmeden aldım.
Old 28-05-2013, 17:38   #8
su.zeytin

 
Varsayılan

Bilgileriniz ve paylaşımlarınız çok çok teşekkür ederim sayın meslektaşım. En azından bizim için emsal oldunuz benzer sorunla karşılaşmamayı diliyorum çünkü sizin de belirttiğiniz gibi yönetmelik de kılavuz da açık. Ama istisnai bir durum olduğu için biz de yaşadığınız haksızlıkla karşılaşırsak ısrarcı olmamız halinde geç de olsa hakkımıza kavuşabileceğimizi öğrenmiş olduk. Tekrar teşekkür ederim. Bir sıkıntı ile kaşılaşmamız halinde bakanlıktan hangi birimlere ulaştığınıza dair bilgilerinizde yararlanmak için sizden yardım istememde umarım bir sakınca olmaz Tekrar teşekkür ederim, iyi günler
Old 01-08-2013, 09:06   #9
su.zeytin

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım Mesut Avcı.
Size eş durumu atamalara ile ilgili bir sorum daha olacaktı. Fırsat bulup cevaplayabilirseniz çok memnun olurum. Siz 2013 şubat atamasında faydalanmışsınız. Biz de 2013 ağustos ayı atamalarından faydalanmak istiyoruz ki tasla dün yayınlandı. Fakat benim kafamı karıştıran istenilen belgeler hususunda. Avukatlar için ne yazık ki net bir açıklama yok taslakta. Yalnızca "Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge" ibaresi geçiyor. Bundan kasıt sadece vergi levhası mıdır? Yoksa barodan almam gereken ya da vergi dairesinden almam gereken belgeler de var mıdır? Yakın bir zamanda sizin başınızdan geçtiği için yardımcı olabileceğinizi düşündüm. İlginize şimdiden teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
avukatın milletvekili adayı olması durumu erdal düzgün Konumuz : Hukukçular 6 07-04-2011 12:29
kooperatife kayyım tayini için açılan davada hasım gösterilmesi zorunlumu? avukat-nur Meslektaşların Soruları 0 17-07-2010 10:03
Avukatın daha evvelden davalrını takip ettiği kamu kurumuna karşı dava açması durumu Avukat29 Meslektaşların Soruları 4 16-04-2010 18:33
eş durumu tayini Av-esra Meslektaşların Soruları 2 03-09-2008 12:07
Emekli öğretmen olan emekli belediye başkanının maaş durumu Av.Neşe Meslektaşların Soruları 0 14-01-2008 16:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03998494 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.