Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kamulaştırmasız El Atma, Avukatlık Ücreti

Yanıt
Old 11-01-2018, 13:58   #1
Av. Talat

 
Varsayılan Kamulaştırmasız El Atma, Avukatlık Ücreti

Değerli Üstatlar,
Kamulaştırmasız El Atma nedeniyle takip edilen tazminat davalarında, davayı takip eden vekil ile müvekkili arasında ücret konusunda ihtilaf vuku buluyor.
Taraflar kendi arasında ''ücret sözleşmesi'' akdetmiş ve akitte ''hükmedilen tazminat bedelinin %x'i'' oranında anlaşma sağlamış.
Fakat aynı zamanda Kamulaştırma Kanunu'nun 31/e ve 33. maddeleri de böylesi bir anlaşmayı yasaklıyor, hatta suç addediyor.
Son tahlilde, ücret sözleşmesindeki ilgili hükme istinaden müvekkil aleyhine başlatılacak icra takibinde, Kamulaştırma Kanunu'nun 31/e ve 33. maddeleri karşımıza bir sorun olarak çıkar mı?
Bu ihtilaf nasıl çözülür?
Old 12-01-2018, 08:10   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Kamulaştırma K.madde 31/e ve 33’ncü maddelerindeki özel hükümlerin “kamulaştırma bedelleri” hakkında uygulanacağı “kamulaştırmasız el atmadan” doğan tazminatla ilgili vekalet ücretinin ise genel hükümlere tabi olacağını düşünüyorum.

Avukatlık K.nun 164/2. maddesinde, "Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir." hükmü mevcut olup, kamulaştırmasız el atmaya dayalı bedel davasında bu hüküm uygulanır. Taraflar arasındaki sözleşmede bu oranın daha fazla belirlenmesi halinde ise, yasada belirlenen %25 oranını aştığı için sözleşme geçersiz olur. Ne var ki, aynı K.nun 163/2. maddesinde "Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu Kanunda belirtilen tavan miktarında geçerlidir” hükmü gereği yine de %25’lik oran uygulanır. Diye dşünüyorum.
Old 12-01-2018, 16:07   #3
Av. Oktay

 
Varsayılan

Yücel KOCABAŞ üstadıma katılıyorum.
Kamulaştırma Kanununda bahsedien yasak aynı kanunun 10. maddesine göre açılan davalarda geçerlidir.
Old 14-01-2018, 00:35   #4
mntopcu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Oktay
Yücel KOCABAŞ üstadıma katılıyorum.
Kamulaştırma Kanununda bahsedien yasak aynı kanunun 10. maddesine göre açılan davalarda geçerlidir.

Ben de Av.Oktay üstadıma katılıyorum.

Ayrıca 31/e maddesinin avukatlık ücreti olarak belli bir yüzde belirlenmesine engel olmadığını ve bu maddenin Av.Kan. 164/2 ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Aksi halde (yani 31/e tek başına ele alınırsa) 10.maddeye göre açılan kamulaştırma davalarında avukatların hiç ücret almaması/alamaması gibi bir durum ortaya çıkar ki, böyle bir şey olamaz.

Öte yandan, kısmen de olsa benzer bir yasak Av.Kan. m.164/3'te de mevcuttur.
Old 11-03-2018, 18:02   #5
d012uk

 
Varsayılan

Merhaba, benim de karşı taraf vekalet ücreti ile ilgili bir sorum olacak şöyle ki;
Bir apartmanın arsasındaki kamulaştırmasız el atma için 10 daire maliki için dava açıldı. Mahkeme kısa kararda 10 davacının hissesine düşen miktarı ayrı olarak zapta geçti.
Bu durumda karşı taraf vekalet ücreti hesaplanırken her bir davacının payına düşen bedel için ayrı vekalet ücretimi yoksa bedelin toplamı üzerinden tek vekalet ücreti takdir edilir?
Zira her davacının payına 100.000 TL düştüğünü varsayarsak
her bir 100.000 için 10.750 TL'den toplamda 107.500 TL 1.000.000 TL üzerinden 53.950 TL avukatlık ücreti oluşmaktadır.
Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Old 07-08-2018, 14:56   #6
av__emrah

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan d012uk
Merhaba, benim de karşı taraf vekalet ücreti ile ilgili bir sorum olacak şöyle ki;
Bir apartmanın arsasındaki kamulaştırmasız el atma için 10 daire maliki için dava açıldı. Mahkeme kısa kararda 10 davacının hissesine düşen miktarı ayrı olarak zapta geçti.
Bu durumda karşı taraf vekalet ücreti hesaplanırken her bir davacının payına düşen bedel için ayrı vekalet ücretimi yoksa bedelin toplamı üzerinden tek vekalet ücreti takdir edilir?
Zira her davacının payına 100.000 TL düştüğünü varsayarsak
her bir 100.000 için 10.750 TL'den toplamda 107.500 TL 1.000.000 TL üzerinden 53.950 TL avukatlık ücreti oluşmaktadır.
Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Sayın Meslektaşım, sorduğunuz sorunun cevabını bulabildiniz mi? Ben de bu konu üzerinde araştırma yapıyorum fakat kamulaştırmasız el atma ile ilgili herhangi bir Yargıtay kararına ulaşamadım.

Maddi manevi tazminat konulu bir dava ile ilgili olarak Yargıtay'ın şu şekilde bir kararı mevcut;


YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E: 2012/17265 K: 2013/4872 T: 08.03.2013

Bunun yanında Mecburi dava arkadaşlığı halleri dışında, dava arkadaşlığı ihtiyaridir. (İsteğe bağlıdır.) Buna göre birlikte dava açma hakkına sahip olanlar davalarını birlikte açmak zorunda değillerdir. Bu kişilerden her biri ayrı ayrı dava açabilecekleri gibi, dilerlerse birlikte de dava açabilirler. İhtiyari dava arkadaşlığında, dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır, bu davalar birlikte görülür. Mahkeme hükümde her ihtiyari dava arkadaşı hakkında verdiği kararı ayrı ayrı gösterir. Bir taraftaki ihtiyari dava arkadaşları davada haklı çıkarsa mahkeme dava arkadaşları yararına yargılama giderine ve bu arada vekalet ücretine hükmeder. Bu halde her dava arkadaşı yararına hükmedilen yargılama gideri miktarı hüküm fıkrasında açık biçimde her dava arkadaşı için ayrı ayrı gösterilmelidir. Davacı taraftaki ihtiyari dava arkadaşları davayı kazanırsa, mahkemece kendini vekil ile temsil ettirmiş olan her dava arkadaşı yararına kendisine ilişkin bölüm üzerinden ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Bu açıklamalardan olarak davacılar yararına hükmedilen manevi tazminat miktarları çok fazla olduğu gibi davacılar tarafından ödenen peşin harç ve ıslah harcının iadesine karar verilmemesi ayrıca aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davacıların her biri için ayrı ayrı kabulüne karar verilen maddi ve manevi tazminat miktarları üzerinden yine ayrı ayrı avukatlık ücreti takdiri yerine davacıların tümü için hükmedilen toplam tazminat miktarı esas alınarak yapılan hesaplama ile davacılar zararına eksik avukatlık ücretine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Old 08-08-2018, 00:17   #7
d012uk

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım, ne yazık ki ben de kamulaştırmasız el atmaya ilişkin olarak bir karar bulamadım.
Dosyayı istinafa göndermeden önce Yerel Mahkeme hakimi ile görüştüm ve durumu izah ederek kararın tavzihini talep ettim. sordum. Kendisi bana hissedarların tek bir arsaya ortak oldukları gerekçesiyle ayrı vekalet ücretine hükmetmediğini söyledi. İşin enteresan tarafı ise apartmandaki 2 kat maliki bana daha sonradan vekalet verdiği için onların davalarını ayrı olarak açıp esas dosya ile birleştirmiştim. Sayın hakim birleşen dosyadaki dava değeri için ayrı vekalet ücreti takdir etmiş. Kendisine madem ortada tek bir arsa var öyleyse birleşen dosyanın vekalet ücretini niçin ayrı takdir ettiniz dediğimde ise dilerseniz dosyayı istinafa gönderebilirsiniz dedi. Dolayısı ile dosya şu anda istinafta görüşülmeyi bekliyor, yakın zamanda karar çıkacağına ilişkin bir umudum yok ancak bir gelişme olursa buradan sizlerle paylaşırım. Selamlar.
Old 10-08-2018, 16:20   #8
av__emrah

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan d012uk
Değerli meslektaşım, ne yazık ki ben de kamulaştırmasız el atmaya ilişkin olarak bir karar bulamadım.
Dosyayı istinafa göndermeden önce Yerel Mahkeme hakimi ile görüştüm ve durumu izah ederek kararın tavzihini talep ettim. sordum. Kendisi bana hissedarların tek bir arsaya ortak oldukları gerekçesiyle ayrı vekalet ücretine hükmetmediğini söyledi. İşin enteresan tarafı ise apartmandaki 2 kat maliki bana daha sonradan vekalet verdiği için onların davalarını ayrı olarak açıp esas dosya ile birleştirmiştim. Sayın hakim birleşen dosyadaki dava değeri için ayrı vekalet ücreti takdir etmiş. Kendisine madem ortada tek bir arsa var öyleyse birleşen dosyanın vekalet ücretini niçin ayrı takdir ettiniz dediğimde ise dilerseniz dosyayı istinafa gönderebilirsiniz dedi. Dolayısı ile dosya şu anda istinafta görüşülmeyi bekliyor, yakın zamanda karar çıkacağına ilişkin bir umudum yok ancak bir gelişme olursa buradan sizlerle paylaşırım. Selamlar.

Umarım olumlu karar çıkar. Merakla bekliyorum. İyi çalışmalar.
Old 14-09-2018, 08:40   #9
av__emrah

 
Varsayılan

Kendi sorumu kendim yanıtlayayım

İstinaf "uyuşmazlık aynı hukuki sebepten kaynaklandığından davacılar yararına avukatlık ücretinin ayrı ayrı belirlenmemesinde herhangi bir isabetsizlik yoktur" gerekçesiyle her bir davacı için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi talebimizi reddetti.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kamulaştırmasız el atma nispi vekalet ücreti sibelokandan Meslektaşların Soruları 30 12-07-2017 15:40
Kamulaştırmasız El Atma- Zamanaşımı Red+ Karşı Vekalet Ücreti arif sadi Meslektaşların Soruları 3 04-01-2017 09:34
kamulaştırmasız el atma davalarında red vekalet ücreti ?? hltydmr Meslektaşların Soruları 1 18-09-2012 09:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04113412 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.