Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

ÜCRETLİ AVUKAT yönetmeliği ve TBB Yönetimini İstifaya Davet!

Yanıt
Old 24-01-2007, 11:46   #1
avenginakbaba

 
Varsayılan ÜCRETLİ AVUKAT yönetmeliği ve TBB Yönetimini İstifaya Davet!

  • “ÜCRETLİ AVUKAT” ın niteliği ve çalışma koşulları ayrıca ve açıkça düzenlenmelidir.
TASLAK METİN:


ÜCRETLİ AVUKAT1-) Ücretli avukat, avukatlık faaliyetlerini, avukatla, avukatlık bürosu ile ya da avukatlık ortaklığı ile yapmış olduğu vekalet sözleşmesi kapsamında yürüten avukattır.

2-) Ücretli avukat, mesleki faaliyetlerini münhasıran yanında çalıştığı avukat/avukatlık bürosu/avukatlık ortaklığı tarafından verilen iş temelinde gerçekleştirir.

3-) Ücretli avukat olarak çalışanlar baronun ücretli avukatlar siciline kaydedilirler.

4-) Ücretli avukatlara kayıtlı oldukları baro tarafından avukatlık ruhsatnamesinden ayrı bir belge ve kimlik verilir.


Ücretli Avukatların Hak ve Ödevleri1-) Ücretli avukatın baro levhasındaki kaydı, ücretli avukat olarak çalışmakta olduğu belirtilerek dondurulur. Bu anlamda baro üyesi değildir, baro genel kurulunda oy hakkı yoktur.

2-) Kendi adına vekaletname alamaz, dava ve iş takip edemez.

3-) Yanında çalışılan avukatın/büronun/ortaklığın mesleki sorumluluk sigortası, ücretli avukatın faaliyetlerini de kapsar.

4-) Ücretli avukatın yanında çalıştığı avukatla/büroyla/ortaklıkla olan ilişkisi;kisi Avukatlık Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve bu konuda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

5-) Ücretli avukat Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları'na uymakla yükümlüdür.

6- ) Ücretli avukatın aylık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili bölümünde gösterilir.


Disiplin Cezaları


Yanında çalışılan avukata/büroya/ortaklığa karşı bir disiplin suçunun işlen­mesi durumunda, disiplin cezalarının yanı sıra, ücretli avukatlar sicilinden çıkarılma cezası da uygulanabilir.


Ücretli Avukatlar Sicilinden Çıkarma


1-) Aşağıda belirtilenlerin Baro Yönetim Kurulu kararı ile ücretli avukatlar sicilinde çıkarılması zorunludur:

a-) Avukatlık Kanunu'nun 5. maddesinde belir­tilen engellerden birini taşıyanlar;
b-) Ücretli avukat sözleşmesi sona ermiş olanlar;
c-) Ücretli avukatlar sicilinden çıkarılma cezası uygulanmış olanlar;
d-) Vefat edenler.

Sözleşmenin sona ermesi dışındaki sebeplerle sicilden çıkarılmasına karar verilen ücretli avukatın ücretli avukatın baro levhasındaki dondurulmuş kaydı da silinir

Avukatlara dair düzenlemeler (ücretli avukatın bir avukat, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı ile arasındaki sözleşme hükümleriyle çelişmemesi koşuluyla) uygun olduğu ölçüde ücretli avukatlar açısından da geçerlidir.

...........

bu tasarı neden hazırlanmıştır?
her üniversiteye hukuk fakültesi açılmasının sonucunu sadece kendilerine oy sağlamak olarak düşünen siyasi irade neticesinde türkiye'de avukat enflasyonu yaşanmakta ve birlik ise bu enflasyonun çaresini ücretli avukatları meslekten atmakta bulmaktandır. bu tasarıya göre ücretli avukatlar ofislerde çalışan iş takipçilerinden daha farklı hak ve yetkilere sahip olmayacaklardır.

oysa, yukardaki gerekçe ile çelişen bir hüküm ise hiç bir baroya bağlı olmadan avukatlık yapabilecek kişilerdir ki, bunların ülke dışındaki hukuk fakültelerini bitirmiş ve ruhsatını ( büyük ihtimalle adalet bakanlığına) onaylatmış kişiler olacağını düşünüyorum. yani azerbaycan, gürcistan yada başka başka ülkelerin hukuk fakültesi mezunları her hangi bir baroya bağlı olmaksızın türkiye'de avuklatlık yapabilecektir.

bir başka mesele ise, baro yönetimlerinde üye olabilmek için hizmet sınırı 10, başkanlığa aday olabilmek için 15 yıla çıkartılmak isteniyor bunun sebebi ise, gençlerden korkulmasıdır. türkiye'de son 10 yılda barolara kayıtlı avukatların yüzde ellisi 10 yıl ve daha az süredir avukatlık yapan meslektaşlarımızdan oluşmaktadır. barolar birliği ise genç nufusun bu kadar çoğaldığı baroları, gençlerden korumaya çalışmaktadır. bunu zaten "ücretli avukat" başlığı altında da ücretli avukatların elinden genel kurulda oy kullanma hakkını elinden alarak yapmaktadır.

ben şahsım olarak böyle bir meslek birliğinin yönetimini ( bu taslağı hazırlayan ve hazırlanmasına ses çıkarmayan) bu birliğin üyesi olarak istifaya davet ediyorum. bu tasarıyı birliğin hazırlamış olması bizi iki kez yaralamıştır. cmk yönetmelik tasarısında baltalanmaya çalışılan haklarımızdan sonra , avukatlık kanun taslağı ile ücretli çalışan arkadaşların elinden meslekleri alınmaya çalışılıyor. bu tasarı bütünü ile t.c anayası'na aykırıdır.

avukatları hiçe sayan bir birlikle karşı karşıya olduğumuzu anlıyorum. çünkü birlik de biliyor ki ne yapılırsa yapılsın, hakkı ne derecede gasp edilse edilsin bunda önce olduğu gibi bundan sonra da avukatlar ses çıkarmayacak, önüne konulanla yetinmesini bilecektir. eczacılar bile geç ödenen paraları için ses getiren bir eylem yaparken bizim kendi alacaklarımız için cmk müdafileri olarak hiç bir eyleme girişmememiz bunun açıkça kanıtıdır. ilk önce cmk müdafilerini hırpaladılar. gördüler ki ses yok, şimdi ise genç avukatları yok etmeye çalışıyorlar.

birliğin böyle bir taslak hazılarması kabul edilemez.
BÖYLE BİR TASLAK CİDDİYE DAHİ ALINAMAZ. lakin ciddiye alınacak bir durum vardır ki, bu taslağı hazırlayanların bizim meslek örgütümüzün başı olmasıdır. işte bu beni hayal kırıklığına uğratmıştır. BİRLİK YÖNETİMİDE BİZ AVUKATLARI HİÇ Mİ HİÇ CİDDİYE ALMIYOR.

BİRLİK TASLAĞI TAMAMEN GERİ ÇEKSE BİLE avukatlara bakış açısını, avukatlara karşı niyetini açıkça göstermiştir. böyle bir birlik yönetiminin artık görevinde kaldığı her saniye boşa geçirilmiş zaman dilimidir. ve her saniye biz bir şeylerimizi, HAKLARIMIZI VE MESLEĞİMİZİN GETİRDİĞİ SAYGINLIĞI kaybetmeye devam edeceğiz.

ceza evlerinde üstümüzün aranmasına karar verdiler kabul ettik.
kimliğimizi, avukatlık kanunu uyarınca resmi belge olarak kabul edilmesine rağmen, yönetmeliği kanuna üstün tutarak hiçe sayıyorlar, susuyoruz.
bir kısmımızı avukatlık mesleğinin bütün hak ve menfaatlerinden yoksun bırakarak, iş takipçisi yapmaya çalışıyorlar şimdi de. ve şim di de susacak mıyız??? elbette susacağız. çünkü bu bizim karekterimiz.

ben vergiye tabiyim. ücretli avukat değilim. ama kendi üyeleri hakkında bu kadar anlaşılmaz ve mağduriyete sebep olacak bir taslak hazırlayan birliği tanımıyor ve kendi adıma istifaya davet ediyorum.

tüm meslek taşlarımı da bu yönde tepki koymaya çağırıyorum.

taslak hiç bir şekilde kabul edilemez. başka hiç bir eleştiri sunmayacağım.

taslağı eleştirmekten çok birliğin fikrini, işgal ettiği makamda hala kalıyor oluşunu eleştirmek gerekir diye düşünüyorum.
Old 24-01-2007, 16:03   #2
ad-hoc

 
Varsayılan

TBB bence istifa etmekte çok da geç kalmıştır. Bugün sadece siyasi yanı olan olaylarda sokaklara dökülen yöneticiler, hiçbir surette mesleğin sancılarını umursamamışlardır. Avukatlık kutsaldır ve bağımsızdır fakat ne yazık ki TBB yönetimi bu bağımsızlığı kendi manevralarına yoran bir tutum içinde sorunlarımıza sessiz kalmaktadır. Görüşlerinize aynen katılmakla birlikte bu tepkinin yazılı şekilde TBB'ye ve ilgililere ulaştırılmasını faydalı görmekteyim.
Old 24-01-2007, 18:41   #3
Av. Evrim Deniz

 
Varsayılan

sayın av. engin akbaba'ya katılmamak mümkün değil.bir meslek örgütünden çok mesleği zorlaştırma örgütü gibi çalışan TBB bu bakış açısıyla çözüm üretmekten yoksun olduğunu alenen gösterdiği için yapacağı en doğru şey istifa etmek olacaktır!!!
Old 24-01-2007, 19:12   #4
Av.Barış

 
Karar kendi düşüncem lütfen sizde fikirlerinizi söyleyin

sizce bu kadar başarılı bir TBB yönetiminin(?) en az bi 10 seçim dönemi daha görevde kalması daha iyi olmazmı?
düşünsenize bu sürenin sonunda başarılarına dahada başarı katan bir TBB yönetimi görevi bıraktığı zaman mesleğe yaptıkları yararları açıklayan bir bildirge vereceklerdir.bunlarda şöyle olacaktır
1-görevimizi en iyi şekilde yaptık
2-tüm genç meslektaşlarımızın haklarını koruduk
3-cmk konusunda ezdirmedik
4-biriken 20 yıllık cmk alacaklarınıda bizden sonraki yönetime devretmeyi uygun gördük.çünkü biz bunu yapacak gücü kendimizde göremedik
5-avukat sayımız her geçen gun azalıyor.bunun nedeni mesleğimize giren genç arkadaşlarımızın zorluklardan dolayı mesleği bırakması değil sadece kendi isteklerinden kaynaklanmaktadır.
6-avukatlarımzın geleceği için elimizden geleni yaptık(bizden sonrası tufan mantığı)
7-birliğimizin yetkileri adalaet bakanlığına geçmiş olabilir ancak buda bizim başarımızdır
bence olacaklar bunlar.
saçmaysa söyleyin.yeni cmk yönetmeliğiyle artık bizler c.savcılıklarına bağlı olacağız.şimdiden önlem alınmalı
Old 24-01-2007, 19:35   #5
avenginakbaba

 
Varsayılan

buradan alacağım desteğe göre arkadaşlarımızla birlikte metni t.b.b ye fakslayacağız. ben de herkesi tb.b yi istifaya davet eden fakslar çekmeye davet ediyorum. umarım bu kez tepkisiz kalmayız.
Old 24-01-2007, 20:12   #6
Av.G.K.

 
Mahçup T.B.B liği, yönetimi istifa etmeden önce...

T.B.B liği, yönetimi istifa etmeden önce T.B.B liği Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin pasif duruşları sebebiyle ortya çıkan Cmk Yönetmelik taslağının tümden değiştirilmesi yönünde mücadele edip daha sonrada istifa etmesi gerekmektedir,Aksi halde gelmiş ve gelecek en kötü meslek örgütü yöneticileri sıfatına sahip olacaklar kuşkusuz.
Old 25-01-2007, 10:28   #7
tiyerianri

 
Varsayılan

öncelikle yanında çalıştığımız avukatların bu taslağa bir tepki göstermeleri lazım.Önce kıdemli meslektaşlarımızın bir tepki göstermesi lazım...Çünkü yanlarında avukat çalıştırmasını biliyorlar en zor şartlarda.Bakalım bizimle müşterek hareket edecekler mi?Taslak tam bir komedi ücretli avukatı avukat yerine koymuyor,baro üyesi bile kabul etmiyor ama meslek kurallarına uymakla yükümle kılıyor.Allah bilir baro aidatı almaya bile devam edeceklerdir.Zaten T.B.B. ne işe yarar hiç anlamış da değilim.Son olarak eğer barolar birliği başkanında az da olsa cesaret varsa ücretli avukatları toplayarak toplantılar yapsın ülke çapında ve bu uygulamayı bizlerin yüzüne karşı söylesin...
Old 25-01-2007, 12:36   #8
av.avukatti

 
Varsayılan

Molierac ın bir sözünü hatırlatmak isterim tbb ye ''kimseye , ne müvekkile , ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz .Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz .Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz .En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.Avukatlar köle kullanmadılar fakat efendileri de olmadı." tbb başarısızlıklarını ve pasifliğini bu tür taslaklar hazırlayarak örtmeye çalışıyor. avukat sayısı çok ise üniverstelere öğrenci alımını veya fakülte sayısının azaltılması için çalışmalı.Adını ve yerini bilmediğim bir çok hukuk fakültesi açıldı kaldıki bunların çoğuda vakıf üniverstesi hazırda bulunan avukatlara yönelik bu çalışmalar başarısız kalacaktır kaldı ki tbb nin bu tür bir taslak hazırlaması gerçekten avukatlık mesleğine haksızlıklar ve eşitsizlikler getirecektir .Zaten yargılamanın en zayıf halkası savunma! bu tbb yönetimi hiç vakit kaybetmeden istifasını vermeli ve tbb açılmamak üzere kapatılmalı çünkü zararından başka bir getirisi kalmadı.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadınlar Tacizi "Davet" Mi Ediyor ?... Merhaba Kadın Hakları Çalışma Grubu 82 07-07-2011 10:24
Tescile Davet ve Para Cezası Ezgi TUGAY Meslektaşların Soruları 9 24-11-2006 11:49
Yeni İhale Yasası Sınavına Davet Av.Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 12 04-04-2003 19:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04075909 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.